Records - of

Позначення

Назва

Місяць*

ДСТУ 4135:2014 Цукерки. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 5005:2014 Жири рослинні. Еквіваленти, поліпшувачі, замінники та сурогати какао-масла. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 7451:2013 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування дверей шахти на вогнетривкість 1
ДСТУ 7457:2013 Розчини водно-спиртові. Методи визначання вмісту етилового спирту 1
ДСТУ 7515:2014 Сироватка молочна. Технічні умови 1
ДСТУ 7516:2014 Хліб тривалого зберігання, консервований спиртом. Технічні умови 1
ДСТУ 7517:2014 Хліб із пшеничного борошна. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 7519:2014 Вершки питні. Технічні умови 1
ДСТУ 7521:2014 Напівфабрикат кондитерський. Сухі суміші для “Гарячого шоколаду”. Загальні технічні умови 1
ДСТУ ISO 1100-1:2008 Вимірювання параметрів потоку рідини у відкритих руслах. Частина 1. Встановлення та експлуатація гідрологічного поста 1
ДСТУ ISO 6755:2009 Вишні сушені. Технічні умови 1
ДСТУ ISO 7703:2009 Персики сушені. Вимоги та методи випробування 1
ДСТУ ISO 7908:2009 Черешні сушені. Технічні умови 1
ДСТУ ISO 9669:2013 Вантажні контейнери серії 1. Стикувальні з’єднання контейнерів-цистерн. Основні характеристики 1
ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Формат документування даних 1
ДСТУ ISO/IEC 14143-1:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 1. Визначення концепцій 1
ДСТУ ISO/IEC 14143-2:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 2. Оцінювання відповідності методів вимірювання розміру програмного забезпечення стандарту ISO/IEC 14143-1:1998 1
ДСТУ-П ISO/TR 17055:2010 Сталь. Визначення кремнію методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою 1
ДСТУ ISO 17402:2013 Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови 1
ДСТУ ISO 26845:2013 Вогнетриви. Хімічний аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ІCP-AES) 1
ДСТУ ISO 28218:2013 Захист від радіації. Критерії проведення радіобіологічного аналізування 1
ДСТУ EN 1073-2:2013 Одяг спеціальний невентильований для захисту від радіоактивного забруднення. Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробування 1
ДСТУ EN 10305-1:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби 1
ДСТУ EN 10305-2:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби 1
ДСТУ EN 12255-4:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 4. Первинне відстоювання 1
ДСТУ EN 12255-7:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 7. Біологічні реактори з закріпленою біоплівкою 1
ДСТУ EN 12900:2013 Компресори охолоджувальні. Номінальні умови, допуски та експлуатаційні показники, які подає виробник 1
ДСТУ EN 13490:2013 Механічна вібрація. Навантажувачі промислові. Лабораторне обстеження та спеціальні вимоги до сидіння оператора 1
ДСТУ EN 13938-1:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Палива та ракетні палива. Частина 1. Вимоги 1
ДСТУ EN 14058:2008 Одяг захисний. Одяг спеціальний для захисту від знижених температур 1
ДСТУ EN 14916:2009 Посуд побутовий для готування їжі. Графічні познаки (піктограми) 1
ДСТУ EN ISO 20643:2013 Механічна вібрація. Машини переносні та з ручним керуванням. Принципи оцінювання емісії вібрації 1
ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток 1
ДСТУ OIML R 55:2014 Метрологія. Спідометри, механічні одометри та хронотахографи для транспортних засобів. Метрологічні вимоги 1
ДСТУ CODEX STAN 150:2014 Стандарт Кодексу на харчову сіль 1
ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 Єдина система конструкторської документації. Нанесення розмірів і граничних відхилів 1
ДСТУ ГОСТ 2.308:2013 Єдина система конструкторської документації. Зазначення допусків форми та розміщення поверхонь 1
ДСТУ ГОСТ 2.702:2013 Єлина система конструкторської документації. Правила приймання електричних схем 1
ДСТУ ГОСТ 2.703:2014 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання кінематичних схем 1
ДСТУ ГОСТ 2.704:2014 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання гідравлічних і пневматичних схем 1
ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні положення 1
ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014 Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення 1
ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення 1
ДСТУ ГОСТ 31406:2014 Вироби трикотажні купальні. Загальні технічні умови 1
ДСТУ ГОСТ 31409:2014 Вироби трикотажні верхні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 7518:2014 Сири м’які з козиного молока. Загальні технічні умови 2
ДСТУ 7520:2014 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі з фруктовими, овочевими та фруктово-овочевими наповнювачами. Технічні умови 2
ДСТУ 7524:2014 Ліжка для осіб з обмеженнями життєдіяльності. Загальні технічні умови 2
ДСТУ ISO 2148:2013 Устатковання підіймально-транспортне безперервної дії. Номенклатура 2
ДСТУ ISO/IEC 8825-5:2013 Інформаційні технології. Правила кодування ASN.1. Частина 5. Відображення визначень W3C XML-схем в ASN.1 2
ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013 Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 2. Функція адміністративного керування станами 2
ДСТУ ISO 10424-1:2013 Нафтова і газова промисловість. Устатковання для роторного буріння. Частина 1. Елементи бурильної колони для роторного буріння 2
ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів 2
ДСТУ ISO 14738:2013 Якість ґрунту. Словник термінів 2
ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання 2
ДСТУ ІЕС 60055-2:2009 Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів, на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Частина 2. Загальні положення та вимоги до конструкції 2
ДСТУ ІЕС 60840:2009 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 30 кВ (Um=36 кВ) і до 150 кВ (Um=170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування 2
ДСТУ IEC 61023:2013 Устатковання і системи морської навігації та радіозв’язку. Суднове устатковання для вимірювання швидкості і відстані (SDME). Експлуатаційні вимоги, методи випробування та необхідні результати випробування 2
ДСТУ IEC 61297:2013 Системи керування промисловими процесами. Класифікація адаптивних контролерів для їх визначення 2
ДСТУ IEC 61850-9-1:2014 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 9-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Вибіркові значення по послідовній однонаправленій багатоточковій лінії зв’язку типу “точка-точка” 2
ДСТУ IEC 61850-9-2:2014 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 9-2. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Вибіркові значення згідно з ISO/IEC 8802-3 2
ДСТУ EN 1493:2013 Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки 2
ДСТУ EN 10092-1:2013 Пруток плаский гарячекатаний із пружинної сталі. Частина 1. Пруток плаский. Розміри та граничні відхили на форму та розміри 2
ДСТУ EN 12238:2013 Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Пристрої входу-виходу повітря. Аеродинамічні випробування і визначання номінальних характеристик для використання у змішаному потоці 2
ДСТУ EN 13446:2009 Плити деревинні. Метод визначення опору витягуванню елементів кріплення 2
ДСТУ EN 13599:2013 Мідь і мідні сплави. Плита, лист і стрічка мідні електричної призначеності. Технічні умови 2
ДСТУ EN 13631-12:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Речовини вибухові бризантні. Частина 12. Технічні вимоги до проміжних детонаторів з різною ініціювальною здатністю 2
ДСТУ EN 13771-2:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні 2
ДСТУ EN 14678-2:2013 Устатковання та приладдя для скрапленого нафтового газу. Устатковання автозаправних станцій. Частина 2. Компоненти, крім роздавальних пристроїв, та вимоги до встановлення 2
ДСТУ EN ISO 25539-1:2014 Імплантанти серцево-судинні. Внутрішньосудинні вироби. Загальні технічні умови. Частина 1. Внутрішньосудинні протези 2
ДСТУ EN 60598-2-3:2014 Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг 2
ДСТУ EN 60598-2-22:2014 Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення 2
ДСТУ ГОСТ 1.2:2013 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, застосування, поновлювання та скасування 2
ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів 2
ДСТУ ГОСТ 4728:2014 Заготівки осьові для залізничного рухомого складу. Технічні умови 2
ДСТУ ГОСТ 6651:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Загальні технічні вимоги та методи випробування 2
ДСТУ CEN/TS 12872:2009 Плити деревинні. Настанови щодо використання високонавантажуваних плит для підлоги, стін і дахів 2
ДСТУ UIC 555:2013 Електричне освітлення вагонів пасажирського рухомого складу. Технічні вимоги 2
ДСТУ OIML D 7:2008 Метрологія. Оцінювання еталонів витрати та установок для повірки лічильників води 2
ДСТУ 3781:2014 Печиво. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 3824:2014 Цукор. Правила приймання та методи відбирання проб 3
ДСТУ 3924:2014 Шоколад. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 7256:2011 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в організаціях сфери послуг 3
ДСТУ 7458:2013 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання вмісту жиру 3
ДСТУ 7502:2014 Паливо синтетичне. Терміни та визначення понять 3
ДСТУ 7564:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція ґешування 3
ДСТУ ISO 4006:2009 Вимірювання витрати та кількості плинного середовища в закритих трубопроводах. Словник термінів і познак 3
ДСТУ ISO 4254-5:2013 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Устатковання ґрунтообробче з механічним урухомником 3
ДСТУ ISO 7083:2009 Кресленики технічні. Умовні познаки геометричних допусків. Співвідношення та розміри 3
ДСТУ ISO 8083:2013 Лісогосподарські машини. Пристрої захисту від предметів, що падають. Лабораторні випробування та технічні вимоги 3
ДСТУ ISO 10414-1:2013 Нафтова та газова промисловість. Випробовування промивальних рідин в умовах експлуатування. Частина 1. Промивальні рідини на водній основі 3
ДСТУ ISO 11170:2013 Об’ємні гідроприводи. Фільтроелементи. Послідовність випробувань з перевіряння технічних характеристик 3
ДСТУ IEC 60335-2-47:2013 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів 3
ДСТУ IEC 61850-10:2014 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 10. Випробовування на сумісність 3
ДСТУ EN 777-3:2013 Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами промислового застосування. Частина 3. Система типу F. Вимоги щодо безпеки 3
ДСТУ EN 777-4:2013 Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами промислового застосування. Частина 4. Система типу Н. Вимоги щодо безпеки 3
ДСТУ EN 1889-2:2013 Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові 3
ДСТУ EN 10132-4:2013 Штаба сталева вузька холоднокатана для термооброблення. Технічні умови постачання. Частина 4. Сталі пружинні та іншої призначеності 3
ДСТУ EN 10273:2009 Прутки гарячекатані зі зварюваної сталі із заданими високотемпературними властивостями для виробництва посудин під тиском. Технічні умови 3
ДСТУ EN 12012-3:2010 Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 3. Шредери. Вимоги щодо безпеки 3
ДСТУ EN 12162:2013 Насоси рідинні. Вимоги щодо безпеки. Методика гідростатичних випробувань 3
ДСТУ EN 13136:2008 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розраховування 3
ДСТУ EN 13631-16:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Речовини вибухові бризантні. Частина 16. Виявляння та вимірювання токсичних газів 3
ДСТУ EN 15234-1:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 1. Загальні вимоги 3
ДСТУ EN 15234-2:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 2. Пелети деревні для непромислового використання 3
ДСТУ EN 50240:2009 Обладнання для контактного зварювання. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування 3
ДСТУ ETSI EN 301 441:2010 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку смуги частот 1,6/2,4 ГГц рухомої супутникової служби. Технічні вимоги та методи випробування 3
ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014 Єдина система технологічної документації. Нормоконтроль 3
ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання текстових технологічних документів 3
ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних технологічних документів 3
ДСТУ ГОСТ 31405:2014 Вироби трикотажні білизняні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови 3
ДСТУ ГОСТ 31407:2014 Вироби трикотажні білизняні для немовлят і дітей ясельного віку. Загальні технічні умови 3
ДСТУ ГОСТ 31408:2014 Вироби трикотажні білизняні для чоловіків і хлопчиків. Загальні технічні умови 3
ДСТУ ГОСТ 31410:2014 Вироби трикотажні верхні для чоловіків і хлопчиків. Загальні технічні умови 3
ДСТУ ГОСТ 31423:2014 Вироби трикотажні. Метод визначення зміни лінійних розмірів після мокрого оброблення 3
ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації 3
ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ 7455:2013 Дріжджі винні. Технічні умови 4
ДСТУ 7456:2013 Якість ґрунту. Польові методи визначення водопроникності ґрунту 4
ДСТУ 7461:2013 Якість ґрунту. Виділення мулистої фракції з ґрунту методом центрифугування в модифікації ННЦ ІҐА імені О. Н. Соколовського 4
ДСТУ 7463:2013 Сільськогосподарська техніка. Трактори сільськогосподарські. Класифікація показників 4
ДСТУ 7464:2013 Пристрої причіпні сільськогосподарських машин. Типи, основні розміри та розташування 4
ДСТУ 7467:2013 Сировина цукровмісна для спиртового виробництва. Визначання вмісту кальцію 4
ДСТУ 7468:2013 Горілки та горілки особливі. Метод визначання міцності із застосуванням автоматичних аналізаторів густини 4
ДСТУ 7471:2013 Молоко. Визначення хлорамфеніколу за допомогою рідинного хроматографа з подвійним мас-спектрометричним детектором 4
ДСТУ 7477:2013 Сироп цукровий для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови 4
ДСТУ 7485:2013 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту гідроксиметилфурфуролу методом високоефективної рідинної хроматографії 4
ДСТУ 7509:2014 Газоподібне паливо. Біогаз. Методи відбирання проб 4
ДСТУ 7512:2014 Вироби кабельні. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ 7522:2014 Башмак гальмівний неповоротний для вантажних вагонів залізниць колії 1520 мм. Технічні умови 4
ДСТУ 7523:2014 Башмак гальмівної колодки поворотний для вагонів залізниць колії 1520 мм. Технічні умови 4
ДСТУ 7530:2014 Візки двовісні вантажних вагонів магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови 4
ДСТУ -Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 4
ДСТУ 7577:2014 Насіння олійне. Визначання вмісту олії методом екстракції в апараті Сокслета 4
ДСТУ 7581:2014 Олії. Ідентифікація модифікованим тестом Крисмера 4
ДСТУ 7585:2014 Олії. Метод визначання ерукової кислоти 4
ДСТУ 7600:2014 Вугілля кам’яне. Визначення коксівності методом Грей-Кінга 4
ДСТУ 7601:2014 Кокс. Метод визначення вологи в аналітичній пробі 4
ДСТУ 7665:2014 Кокс кам’яновугільний. Метод визначення механічної міцності 4
ДСТУ ISO 105-В02:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина В02. Метод визначення тривкості фарбовання до дії штучного світла з використанням ксенонової дугової лампи 4
ДСТУ ISO 105-С06:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина С06. Метод визначення тривкості фарбовання до прання в домашніх умовах і пральнях 4
ДСТУ ISO 105-Е04:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина Е04. Метод визначення тривкості фарбовання до поту 4
ДСТУ ISO 660:2009 Жири тваринні та рослинні й олії. Метод визначення кислотного числа та кислотності 4
ДСТУ ISO 762:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту мінеральних домішок 4
ДСТУ ISO 763:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту золи, не розчинної в соляній кислоті 4
ДСТУ ISO 1833-2:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 2. Трикомпонентні суміші волокон 4
ДСТУ ISO 1833-3:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 3. Суміші ацетатних і деяких інших волокон. Метод з використанням ацетону 4
ДСТУ ISO 1833-4:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 4. Суміші протеїнових і деяких інших волокон. Метод з використанням гіпохлориту 4
ДСТУ ISO 1833-5:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 5. Суміші віскозних, купро чи модальних і бавовняних волокон. Метод з використанням цинкату натрію 4
ДСТУ ISO 1833-6:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 6. Суміші віскозних або деяких типів купро модальних, або ліопористих і бавовняних волокон. Метод з використанням мурашиної кислоти та хлориду цинку 4
ДСТУ ISO 1833-7:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 7. Суміші поліамідних і деяких інших волокон. Метод з використанням мурашиної кислоти 4
ДСТУ ISO 1833-8:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 8. Суміші ацетатних і триацетатних волокон. Метод з використанням ацетону 4
ДСТУ ISO 1833-9:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 9. Суміші ацетатних і триацетатних волокон. Метод з використанням бензилового спирту 4
ДСТУ ISO 1833-10:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 10. Суміші триацетатних або поліактидних і деяких інших волокон. Метод з використанням дихлорметану 4
ДСТУ ISO 1833-11:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 11. Суміші целюлозних і полIECтерних волокон. Метод з використанням сірчаної кислоти 4
ДСТУ ISO 1833-12:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 12. Суміші акрилових, деяких модакрилових, хлорволокон, еластанових і деяких інших волокон. Метод з використанням диметилформаміду 4
ДСТУ ISO 1833-13:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 13. Суміші деяких хлорволокон та деяких інших волокон. Метод з використанням сірковуглецю/ацетону 4
ДСТУ ISO 1833-14:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 14. Суміші ацетатних і деяких хлорволокон. Метод з використанням оцтової кислоти 4
ДСТУ ISO 1833-15:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 15. Суміші джутових волокон і деяких волокон тваринного походження. Метод, оснований на визначанні вмісту азоту 4
ДСТУ ISO 1833-16:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 16. Суміші поліпропіленових волокон і деяких інших волокон. Метод з використанням ксилолу 4
ДСТУ ISO 1833-17:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 17. Суміші хлорволокон (гомополімерів вінілхлориду) та деяких інших волокон. Метод з використанням сірчаної кислоти 4
ДСТУ ISO 1833-18:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 18. Суміші шовку і вовни або волосу. Метод з використанням сірчаної кислоти 4
ДСТУ ISO 1833-19:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 19. Суміші целюлозних волокон і азбесту. Метод з нагріванням 4
ДСТУ ISO 1833-21:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 21. Суміші хлорволокон, деяких модакрилових, еластанових, ацетатних, триацетатних і деяких інших волокон. Метод з використанням циклогексанону 4
ДСТУ ISO 2942:2009 Гідроприводи об?ємні. Фільтроелементи. Методи перевіряння цілісності виготовлення та визначення точки першої бульбашки 4
ДСТУ ISO 9453:2007 Сплави м’яких припоїв. Хімічний склад і сортамент 4
ДСТУ ISO 12205:2014 Нафтопродукти. Метод визначення стабільності щодо окиснення середніх нафтових дистилятів 4
ДСТУ ISO 13936-2:2009 Матеріали текстильні. Визначення опору до розсування ниток у швах тканих виробів. Частина 2. Метод фіксованого навантаження 4
ДСТУ ISO 18901:2006 Зображувальні матеріали. Плівки чорно-білі з шаром желатину та срібла оброблені. Вимоги щодо тривкості 4
ДСТУ ISO 18902:2006 Зображувальні матеріали. Плівки, пластинки та папір фотографічні оброблені. Захисні засоби і контейнери для зберігання 4
ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло 4
ДСТУ IEC /TR 60887:2010 Система позначення скляних колб для ламп 4
ДСТУ EN 10143:2014 Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму 4
ДСТУ EN 10268:2014 Вироби плоскі сталеві холоднокатані з високою границею плинності для холодного формозмінювання. Технічні умови постачання 4
ДСТУ EN 10346:2014 Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання 4
ДСТУ EN 12312-4:2013 Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 4. Пасажирські посадкові галереї 4
ДСТУ EN 12312-15:2013 Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 15. Тягачі багажу та устатковання 4
ДСТУ EN 13015:2013 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування 4
ДСТУ EN 13763-23:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 23. Визначення швидкості ударної хвилі в ударній трубці 4
ДСТУ EN 13763-24:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 24. Визначення опору електричної ізоляції ударної трубки 4
ДСТУ EN 13763-25:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 25. Визначення передавальної здатності поверхневих з’єднувачів, реле та з’єднувального приладдя 4
ДСТУ EN ISO 13982-2:2009 Одяг захисний від твердих частинок. Частина 2. Метод визначення проникнення тонко-дисперсних аерозолів 4
ДСТУ EN 14274:2014 Паливо автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного палива. Система потокового контролювання якості палива (СПКЯП) 4
ДСТУ EN 50121-4:2010 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 4. Емісія та несприйнятливість сигнальної та телекомунікаційної апаратури 4
ДСТУ EN 50470-1:2010 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 1. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Лічильники електричної енергії (класів точності А, В і С) 4
ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова 4
ДСТУ ГОСТ 8.140:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання теплопровідності твердих тіл в діапазоні від 0,02 Вт/(м·К) до 20 Вт/(м·К) за температури від 90 К до 1100 К 4
ДСТУ ГОСТ 8.461:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Методика повірки 4
ДСТУ ГОСТ 8.590:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання кута обертання площини поляризації 4
ДСТУ ГОСТ 8.593:2014 Метрологія. Мікроскопи сканувальні зондові атомно-силові. Методика повірки 4
ДСТУ ГОСТ 10393:2013 Компресори та агрегати компресорні для залізничного рухомого складу. Загальні технічні умови 4
ДСТУ EN 1776:2014 (обкладинка) Системи газопостачання. Газовимірювальні станції. Функційні вимоги 4
ДСТУ EN 12186:2014 (обкладинка) Системи газопостачання. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги 4
ДСТУ 2438:2014 Виноград свіжий столовий. Технічні умови 5
ДСТУ 7465:2013 Машини та устатковання для тваринництва та кормовиробництва. Монтажопридатність. Загальні вимоги 5
ДСТУ 7466:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Сидіння пасажирські. Загальні вимоги 5
ДСТУ 7480:2013 Напої лікеро-горілчані. Методи визначання міцності та загального екстракту із застосуванням автоматичних аналізаторів густини 5
ДСТУ 7528:2014 Допоміжні засоби для особистої гігієни. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування 5
ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб 5
ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки 5
ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності 5
ДСТУ-Н 7565:2014 Системи управління якістю. Настанови щодо ідентифікування та простежування продукції в трубній промисловості 5
ДСТУ 7566:2014 Молоко питне для харчування дітей. Технічні умови 5
ДСТУ 7569:2014 Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу рідкорухливих продуктів із пластичної маси вугілля 5
ДСТУ 7570:2014 Візки вантажних вагонів. Деталі литі. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 7602:2014 Кокс класу крупності 20 мм і більше. Ситовий аналіз 5
ДСТУ 7609:2014 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків 5
ДСТУ 7610:2014 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування 5
ДСТУ 7669:2014 Виноград свіжий. Методи визначення масової концентрації цукрів 5
ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів 5
ДСТУ ISO 1842:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення рН 5
ДСТУ ISO 2416:2014 Колісні транспортні засоби. Автомобілі легкові. Розподіл маси 5
ДСТУ ISO 2911/IDF 35:2014 Молоко згущене з цукром. Визначення масової частки сахарози поляриметричним методом 5
ДСТУ ISO 4130:2014 Колісні транспортні засоби. Тривимірна система координат і контрольні точки. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ ISO/TS 26844/IDF/RM 215:2014 Молоко та молочні продукти. Визначення антимікробних залишків. Тест на дифузію в пробірці 5
ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний (контрольний) метод 5
ДСТУ ISO 13366-2/IDF 148-2:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 2. Настанови щодо використання флуро-опто-електронних лічильників 5
ДСТУ EN 1900:2013 Матеріали і вироби, що контактують із харчовими продуктами. Неметалевий столовий посуд. Словник термінів 5
ДСТУ EN 12441-3:2013 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 3. Визначення свинцю, кадмію та міді методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії 5
ДСТУ EN 12385-1:2013 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги 5
ДСТУ EN 13059:2013 Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації 5
ДСТУ EN 13241-1:2013 Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту 5
ДСТУ EN 14774-1:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод 5
ДСТУ EN 14774-2:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод 5
ДСТУ EN 14774-3:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 3. Волога в пробі для загального аналізу 5
ДСТУ EN 15103:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання насипної щільності 5
ДСТУ EN 15104:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту загальних вуглецю, водню та азоту 5
ДСТУ EN 15105:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту водорозчинних хлоридів, натрію та калію 5
ДСТУ EN 15149-1:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина 1. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 1 мм і більше 5
ДСТУ EN 15149-2:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина 2. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і менше 5
ДСТУ EN 15210-1:2013 Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів. Частина 1. Пелети 5
ДСТУ EN 15210-2:2013 Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів. Частина 2. Брикети 5
ДСТУ EN 15234-3:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 3. Брикети деревні для непромислового використання 5
ДСТУ EN 15234-4:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 4. Тріски деревні для непромислового використання 5
ДСТУ EN 15289:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання загального вмісту сірки та хлору 5
ДСТУ IEC 60870-5-101:2014 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-101. Протоколи передавання. Додатковий стандарт щодо основних завдань телемеханіки 5
ДСТУ IEC 60870-5-104:2014 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-104. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з IEC 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних 5
ДСТУ IEC 61850-6:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 6. Мова опису конфігурації для комунікації інтелектуальних електронних пристроїв на електричних підстанціях 5
ДСТУ IEC 61850-7-2:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-2. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI) 5
ДСТУ IEC 61850-7-3:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-3. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних 5
ДСТУ IEC 61850-7-4:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних 5
ДСТУ IEC 61850-7-420:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-420. Базова комунікаційна структура. Логічні вузли розподілених енергетичних ресурсів 5
ДСТУ IEC/TS 61850-80-1:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-1. Настанова щодо обміну інформацією від моделі бази даних СDС, використовуючи IEC 60870-5-101 або IEC 60870-5-104 5
ДСТУ IEC 61850-90-5:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-5. Застосування IEC 61850 для передавання синхронізованої інформації відповідно до IEEE С 37.118 5
ДСТУ IEC 61968-4:2014 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 4. Інтерфейси для обліку та керування активами 5
ДСТУ IEC 61968-11:2014 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 11. Розширення загальної інформаційної моделі (CIM) для розподільчих компаній 5
ДСТУ IEC 61970-501:2014 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 501. Схема системи опису ресурсів загальної інформаційної моделі (CIM RDF) 5
ДСТУ–Н ПМГ 73:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Порядок сертифікування вантажних і пасажирських вагонів після капітального ремонту з продовженням строку служби 5
ДСТУ 3139:2015 Пивоваріння. Терміни та визначення понять 6
ДСТУ 3193:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випроміненням 6
ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах 6
ДСТУ 3383:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу 6
ДСТУ 3388:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 1? 10-8 Па до 1? 103 Па 6
ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація 6
ДСТУ 3496:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні 6
ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини 6
ДСТУ 3888:2015 Пиво. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування 6
ДСТУ 7453:2013 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту кадмію, свинцю та миш’яку методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною атомізацією 6
ДСТУ 7486:2013 Корми для тварин. Добавка рибна високопротеїнова. Технічні умови 6
ДСТУ 7567:2014 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики аденовірусної інфекції великої рогатої худоби 6
ДСТУ 7568:2014 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання вмісту етилового спирту 6
ДСТУ 7587:2014 Авіаційна безпека. Установки рентгено-телевізійні. Загальні технічні вимоги 6
ДСТУ 7599:2014 Вугілля кам’яне. Метод визначення індексу вільного спучування 6
ДСТУ 7653:2014 Суниця свіжа. Технічні умови 6
ДСТУ 7663:2014 Пек кам’яновугільний. Метод визначання виходу летких речовин 6
ДСТУ 7676:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання координат кольору та координат колірності 6
ДСТУ 7677:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності гамма-випромінювальних аерозолів 6
ДСТУ 7678:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральної густини енергетичної яскравості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25 мкм, спектральної густини сили випромінення та спектральної густини енергетичної освітленості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм, потужності випромінення, сили випромінення та енергетичної освітленості в спектральних інтервалах шириною від 1?10-4 мкм до 2?10-2 мкм у діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм 6
ДСТУ 7679:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості газів 6
ДСТУ 7680:2015 Продукти м’ясні та вироби м’ясомісткі. Номенклатура та вимоги до назв 6
ДСТУ 7681:2015 Консерви м’ясні «М’ясо птиці у власному соку». Загальні технічні умови 6
ДСТУ 7682:2015 Консерви м’ясні. Гуляші. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 7684:2015 Нафтопродукти. Метод визначення стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива (прискорений метод) 6
ДСТУ 7685:2015 Бензини. Метод визначення стабільності щодо окиснення (метод індукційного періоду) 6
ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови 6
ДСТУ ISO 251:2009 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Ширини та довжини 6
ДСТУ ISO 3776-3:2013 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 3. Вимоги щодо монтажу 6
ДСТУ ISO 4125:2013 Плоди сухі та сушені. Терміни та визначення понять і номенклатура 6
ДСТУ ISO 5692-3:2013 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання на причепах. Частина 3. Петлі зчіпні поворотні 6
ДСТУ ISO/IEC 7501-1:2010 Картки ідентифікаційні. Документи подорожні машинозчитувані. Частина 1. Паспорт машинозчитуваний 6
ДСТУ IEC 60870-6-802:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-802. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Об’єктні моделі TASE.2 6
ДСТУ IEC 61968-13:2014 Інтеграція застосовань в енергосистемах. Системні інтерфейси для керування розподілом електроенергії. Частина 13. Формат обміну моделями CIM RDF 6
ДСТУ IEC 62067:2014 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um = 170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ). Вимоги та методи випробування 6
ДСТУ CEN/TS 15370-1:2013 Тверде біопаливо. Метод визначання характеристик плавкості золи. Частина 1. Метод характеристичних температур 6
ДСТУ-Н ПМГ 38:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до органів з питань сертифікації залізничної продукції та порядок їх акредитування 6
ДСТУ-Н ПМГ 39:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до випробувальних центрів (лабораторій) і порядок їх акредитування 6
ДСТУ-Н РМГ 95:2013 Посилання на стандарти в технічних регламентах 6
ДСК 33.303:2015 id pozn nazva d_month year 6
ДСК 3079:2015 ВД 6
ДСК ГОСТ 13726:2015 ВДУ 6
ДСК ГОСТ21488:2015 ВДУ 6
ДСТУ 3139:2015 Пивоваріння. Терміни та визначення понять 7
ДСТУ 3193:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання енергетичної освітленості некогерентним випроміненням 7
ДСТУ 3214:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах 7
ДСТУ 3383:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу 7
ДСТУ 3388:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні від 1? 10-8 Па до 1? 103 Па 7
ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація 7
ДСТУ 3496:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання абсолютного тиску в діапазоні 7
ДСТУ 3741:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання довжини 7
ДСТУ 3888:2015 Пиво. Загальні технічні умови 7
ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування 7
ДСТУ 7453:2013 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту кадмію, свинцю та миш’яку методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною атомізацією 7
ДСТУ 7486:2013 Корми для тварин. Добавка рибна високопротеїнова. Технічні умови 7
ДСТУ 7567:2014 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики аденовірусної інфекції великої рогатої худоби 7
ДСТУ 7568:2014 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання вмісту етилового спирту 7
ДСТУ 7587:2014 Авіаційна безпека. Установки рентгено-телевізійні. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ 7599:2014 Вугілля кам’яне. Метод визначення індексу вільного спучування 7
ДСТУ 7653:2014 Суниця свіжа. Технічні умови 7
ДСТУ 7663:2014 Пек кам’яновугільний. Метод визначання виходу летких речовин 7
ДСТУ 7676:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання координат кольору та координат колірності 7
ДСТУ 7677:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності гамма-випромінювальних аерозолів 7
ДСТУ 7678:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральної густини енергетичної яскравості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25 мкм, спектральної густини сили випромінення та спектральної густини енергетичної освітленості в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм, потужності випромінення, сили випромінення та енергетичної освітленості в спектральних інтервалах шириною від 1?10-4 мкм до 2?10-2 мкм у діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм 7
ДСТУ 7679:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості газів 7
ДСТУ 7680:2015 Продукти м’ясні та вироби м’ясомісткі. Номенклатура та вимоги до назв 7
ДСТУ 7681:2015 Консерви м’ясні «М’ясо птиці у власному соку». Загальні технічні умови 7
ДСТУ 7682:2015 Консерви м’ясні. Гуляші. Загальні технічні умови 7
ДСТУ 7684:2015 Нафтопродукти. Метод визначення стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива (прискорений метод) 7
ДСТУ 7685:2015 Бензини. Метод визначення стабільності щодо окиснення (метод індукційного періоду) 7
ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови 7
ДСТУ ISO 251:2009 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Ширини та довжини 7
ДСТУ ISO 3776-3:2013 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 3. Вимоги щодо монтажу 7
ДСТУ ISO 4125:2013 Плоди сухі та сушені. Терміни та визначення понять і номенклатура 7
ДСТУ ISO 5692-3:2013 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання на причепах. Частина 3. Петлі зчіпні поворотні 7
ДСТУ ISO/IEC 7501-1:2010 Картки ідентифікаційні. Документи подорожні машинозчитувані. Частина 1. Паспорт машинозчитуваний 7
ДСТУ IEC 60870-6-802:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-802. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Об’єктні моделі TASE.2 7
ДСТУ IEC 61968-13:2014 Інтеграція застосовань в енергосистемах. Системні інтерфейси для керування розподілом електроенергії. Частина 13. Формат обміну моделями CIM RDF 7
ДСТУ IEC 62067:2014 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um = 170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ). Вимоги та методи випробування 7
ДСТУ CEN/TS 15370-1:2013 Тверде біопаливо. Метод визначання характеристик плавкості золи. Частина 1. Метод характеристичних температур 7
ДСТУ-Н ПМГ 38:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до органів з питань сертифікації залізничної продукції та порядок їх акредитування 7
ДСТУ-Н ПМГ 39:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до випробувальних центрів (лабораторій) і порядок їх акредитування 7
ДСТУ-Н РМГ 95:2013 Посилання на стандарти в технічних регламентах 7
ДСТУ 3497:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини 8
ДСТУ 3871:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення 8
ДСТУ 3990:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі 8
ДСТУ 4351:2014 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності пральних машин 8
ДСТУ 4487:2015 Майонези та майонезні соуси. Загальні технічні умови 8
ДСТУ 7489:2013 Корм для тварин. Добавки металоорганічні. Метод визначання вмісту цинку, міді та кобальту 8
ДСТУ 7490:2013 Корм для тварин. Ферменти іммобілізовані. Метод визначання амілолітичної та протеолітичної активності 8
ДСТУ 7500:2014 Діоксид вуглецю. Виробництво. Терміни та визначення понять 8
ДСТУ 7549:2014 Швелери сталеві гарячекатані з відігнутою полицею для вагонеток. Сортамент 8
ДСТУ 7550:2014 Профілі сталеві гарячекатані різної призначеності. Сортамент 8
ДСТУ 7551:2014 Швелери. Сортамент 8
ДСТУ 7552:2014 Профіль зетовий. Сортамент 8
ДСТУ 7553:2014 Профіль зетовий для хребтової балки. Сортамент 8
ДСТУ 7584:2014 Сировина ефіроолійна квітково-трав’яниста. Метод визначання вологи 8
ДСТУ 7586:2014 Сировина ефіроолійна квітково-трав’яниста. Метод визначання домішок 8
ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії 8
ДСТУ 7592:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання 8
ДСТУ 7593:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання 8
ДСТУ 7594:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання 8
ДСТУ 7595:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання 8
ДСТУ 7596:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання 8
ДСТУ 7621:2014 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначення вмісту вологи та летких речовин 8
ДСТУ 7635:2014 Корми для тварин. Зерно соєве екструдоване. Метод оцінювання ступеня знешкодження антипоживних речовин за тестом приросту редукувальних цукрів 8
ДСТУ 7648:2014 Харчові продукти. Вимоги до методів відбирання проб для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену 8
ДСТУ 7655:2014 Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування 8
ДСТУ 7661:2014 Концентрати харчові. Правила приймання, відбирання та готування проб 8
ДСТУ 7662:2014 Концентрати харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживання та оцінювання дисперсності суспензії 8
ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні умови 8
ДСТУ ISO 639-3:2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов 8
ДСТУ ISO 1026:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту сухих речовин сушінням в умовах зниженого тиску та вмісту води азеотропним переганянням 8
ДСТУ ISO 1955:2013 Цитрусові та продукти їх перероблення. Метод визначення вмісту ефірних олій (контрольний метод) 8
ДСТУ ISO 4112:2014 Зернові та бобові. Вимірювання температури зерна, що зберігається насипом 8
ДСТУ ISO 4252:2013 Сільськогосподарські трактори. Робоче місце оператора. Розміри входу та виходу 8
ДСТУ ISO 4254-6:2013 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив 8
ДСТУ ISO 5016:2013 Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Метод визначення уявної щільності та загальної пористості 8
ДСТУ ISO 5459:2009 Кресленики технічні. Геометричні допуски. Бази та системи баз геометричних допусків 8
ДСТУ ISO 8015:2009 Кресленики технічні. Принцип базових допусків 8
ДСТУ ISO 10209-1:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників 8
ДСТУ ISO 10540-1:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 1. Колориметричний метод 8
ДСТУ ISO 10540-2:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 2. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі 8
ДСТУ ISO 14230-4:2013 Колісні транспортні засоби. Протокол ключових слів 2000 для систем діагностики. Частина 4. Вимоги до систем, пов’язаних із викидами відпрацьованих газів 8
ДСТУ ISO 17932:2014 Олія пальмова. Метод визначення погіршення показника знебарвлення і вмісту каротину 8
ДСТУ IEC 61850-5:2014 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів 8
ДСТУ IEC/TS 61968-2:2014 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 2. Словник термінів 8
ДСТУ EN 27740:2014 Хірургічні інструменти. Скальпелі зі змінними лезами. Приєднувальні розміри 8
ДСТУ CODEX STAN 118:2014 Харчові продукти спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену. Загальні вимоги 8
ІПС № 7:2015 8
ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів 9
ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації 9
ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів 9
ДСТУ 4273:2015 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови 9
ДСТУ 7571:2014 Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм 9
ДСТУ 7658:2014 Посуд фарфоровий, фаянсовий та керамічний. Метод визначення кислотостійкості 9
ДСТУ 7559:2014 Профіль для клина автозчепного пристрою. Сортамент 9
ДСТУ 7666:2014 Насіння лікарських рослин (ехінацея пурпурова, розторопша плямиста). Сортові та посівні якості. Технічні умови 9
ДСТУ 7683:2015 Нафтопродукти. Бензин. Визначення етерів та спиртів методом газової хроматографії 9
ДСТУ 7686:2015 Бензин. Визначення індивідуальних складників методом газової хроматографії високого ступеня розділеності на 100-метровій капілярній колонці 9
ДСТУ 7762:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Загальні вимоги до методів аналізу 9
ДСТУ 7763:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Сплави на основі золота. Методи визначення золота 9
ДСТУ 7764:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Сплави на основі золота. Метод визначення срібла 9
ДСТУ 7765:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Сплави на основі золота. Методи визначення паладію 9
ДСТУ 7766:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Сплави на основі золота. Методи визначення міді, нікелю та цинку 9
ДСТУ 7767:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Сплави на основі паладію. Метод визначення паладію 9
ДСТУ 7768:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Сплави на основі платини. Методи визначення платини 9
ДСТУ 7769:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Сплави на основі срібла. Методи визначення срібла 9
ДСТУ ISO 609:2010 Паливо тверде мінеральне. Визначення вуглецю та водню методом високотемпературного спалювання 9
ДСТУ ISO 3252:2014 Металургія порошкова. Словник термінів 9
ДСТУ ISO 4683-2:2014 Овчина невичинена. Частина 2. Позначення та представлення 9
ДСТУ ISO 5544:2014 Казеїни. Методика визначення масової частки “зв’язаної золи”. Контрольний метод 9
ДСТУ ISO 5547:2014 Казеїни. Визначання вільної кислотності. Контрольний метод 9
ДСТУ ISO 6887-4:2014 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 4. Спеціальні правила готування продуктів, що не відносяться до молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясних продуктів, риби чи рибних продуктів 9
ДСТУ ISO 7482-2:2014 Шкури козлині невичинені. Частина 2. Настанови щодо сортування за масою та розміром 9
ДСТУ ISO 11021:2014 Олії ефірні. Визначання вмісту води методом Карла Фішера 9
ДСТУ ISO 21278-2:2013 Устатковання для захисту рослин. Бункери впускні. Частина 2. Загальні вимоги та граничні технічні характеристики 9
ДСТУ IEC 60243-2:2014 Матеріали електроізоляційні. Методи випробування на електричну міцність. Частина 2. Додаткові вимоги до випробування сталою напругою 9
ДСТУ IEC 60874-1:2010 З’єднувачі для оптичних волокон та кабелів. Частина 1. Загальні технічні вимоги 9
ДСТУ EN 1135^2014 Соки фруктові та овочеві. Метод визначання вмісту золи 9
ДСТУ EN 12246:2014 Лісоматеріали для піддонів та паковання 9
ДСТУ EN 12765:2014 Клеї термореактивні несилові для деревини. Класифікація 9
ДСТУ EN ISO 14155:2015 Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Належна клінічна практика 9
ДСТУ EN 61010-2-101:2014 Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-101. Особливі вимоги до медичного обладнання для діагностики in vitro 9
ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008 Телекомунікаційні мережі. Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості. Визначення та вимірювання важливих для споживача параметрів якості послуг. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних і коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему 9
ДСТУ 33.302:2015 ДСК Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду 9
ІПС № 8:2015 9
ДСТУ 2154:2015 Бджільництво. Терміни та визначення понять 10
ДСТУ 7560:2014 Профіль для бандажних кілець. Сортамент 10
ДСТУ 7561:2014 Профіль порога вагона. Сортамент 10
ДСТУ 7562:2014 Профіль для стулки дверей вагона. Сортамент 10
ДСТУ 7563:2014 Профіль для обв’язки дверей. Сортамент 10
ДСТУ 7603:2014 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Дашевського в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського 10
ДСТУ 7604:2014 Якість ґрунту. Визначення обмінного кальцію та обмінного магнію у карбонатних ґрунтах методом Тюрина 10
ДСТУ 7605:2014 Якість ґрунту. Метод визначення реакційної здатності органічної речовини 10
ДСТУ 7606:2014 Якість ґрунту. Методи препаративного виділення гумусових речовин 10
ДСТУ 7607:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 10
ДСТУ 7608:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів водню у ґрунтових пастах 10
ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2 10
ДСТУ ISO 639-2:2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3 10
ДСТУ ISO 1101:2009 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття 10
ДСТУ ISO 14065:2015 Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання 10
ДСТУ ISO 19258:2014 Якість ґрунту. Настанови з визначення фонових рівнів 10
ДСТУ ISO 20280:2014 Якість ґрунту. Визначення арсену, сурми і селену в екстрактах ґрунту царською водкою методами електротермічної або гідридоутворювальної атомно-абсорбційної спектрометрії 10
ДСТУ IEC/TS 60870-5-601:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 5-601. Випробування на відповідність для стандартів, пов’язаних з IEC 60870-5-101 10
ДСТУ EN 455-1:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 1. Вимоги та методи випробування щодо відсутності отворів 10
ДСТУ EN 622-5:2010 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, виготовлених сухим способом (MDF) 10
ДСТУ EN 636:2014 Фанера. Технічні умови 10
ДСТУ EN 1865-4:2014 Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 4. Складане крісло для транспортування пацієнтів 10
ДСТУ EN ISO 7886-3:2014 Шприци стерильні для підшкірних ін’єкцій одноразового використання. Частина 3. Шприци із самоблокуванням для імунізації фіксованою дозою 10
ДСТУ EN 14161:2014 Промисловість нафтова і газова. Системи магістральних трубопроводів 10
ДСТУ EN ISO 14602:2014 Неактивні хірургічні імплантати. Імплантати для остеосинтезу. Окремі вимоги 10
ДСТУ EN ISO 21534:2014 Неактивні хірургічні імплантати. Імплантати для заміни суглобів. Окремі вимоги 10
ДСТУ EN ISO 21535:2014 Неактивні хірургічні імплантати. Імплантати для заміни суглобів. Спеціальні вимоги до імплантатів для заміни тазостегнових суглобів 10
ДСТУ EN ISO 21536:2014 Неактивні хірургічні імплантати. Імплантати для заміни суглобів. Спеціальні вимоги до імплантатів для заміни колінних суглобів 10
ДСТУ EN ISO 22612:2014 Одяг для захисту від носіїв інфекції. Метод випробування стійкості до мікробного проникнення у сухому стані 10
ДСТУ EN 60118-13:2014 Електроакустика. Слухові апарати. Частина 13. Електромагнітна сумісність (ЕМС) 10
ДСТУ EN 61326-2-6:2014 Електричне устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Особливі вимоги до медичного обладнання для діагностики in vitro 10
ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування 10
ДСТУ -H GHTF/SG1/N045:2014 Медичні вироби. Принципи класифікації медичних виробів для діагностики in vitro (IVD) 10
ДСТУ -H GHTF/SG1/N046:2014 Медичні вироби. Принципи оцінки відповідності медичних виробів для діагностики in vitro (IVD) 10
ДСК 33.301:2003 Зміна № 2 Страховий фонд документації. Зберігання мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації. Технічні вимоги 10
ДСК 33.302:2003 Зміна № 2 Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації 10
ДСК 33.110:2007 Зміна № 1 Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги 10
ДСК 33.402:2003 Зміна № 3 Страховий фонд документації. Правила постачання і прийняття мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на довгострокове зберігання 10
ІПС№ 9:2015 10
ДСТУ 3900.101:2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення 11
ДСТУ 7504:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання показника заломлення рідких та твердих речовин і матеріалів 11
ДСТУ 7576:2014 Полівінілхлорид суспензійний. Технічні вимоги 11
ДСТУ 7579:2014 Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначання показника заломлення 11
ДСТУ 7612:2014 Томати свіжі для промислового перероблення. Технічні умови 11
ДСТУ 7620:2014 Стеарин пальмоядровий. Технічні умови постачання 11
ДСТУ 7626:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинного калію 11
ДСТУ 7627:2014 Ґрунти тепличні. Визначення загальної засоленості. Кондуктометричний метод 11
ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту 11
ДСТУ 7647:2014 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення тривкості до дії рідин 11
ДСТУ 7735:2015 Техніка. Терміни та визначення основних понять 11
ДСТУ ISO 1265:2014 Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання 11
ДСТУ ISO 1269:2014 Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду. Метод визначання летких речовин (у тому числі води) 11
ДСТУ ISO 1762:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення вмісту золи за температури 525° С 11
ДСТУ ISO 1924-3:2010 Папір та картон. Визначання міцності під час розтягування. Частина 3. Метод розтягування з постійною швидкістю (100 мм/хв.) 11
ДСТУ ISO 3783:2010 Папір та картон. Визначення опору вищипуванню прискореним методом із застосуванням приладу типу IGT (електрична модель) 11
ДСТУ ISO 4608:2014 Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду для загальної призначеності. Метод визначання поглинання пластифікатора за кімнатної температури 11
ДСТУ ISO 5350-1:2010 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 1. Дослідження лабораторних відливків у прохідному світлі 11
ДСТУ ISO 5350-2:2010 Напівфабрикати волокнисті. Метод визначення сміття та костриці. Частина 2. Дослідження промислової листової целюлози в прохідному світлі 11
ДСТУ ISO 6186:2014 Пластмаси. Метод визначання сипучості 11
ДСТУ ISO 6401:2014 Пластмаси. Полівінілхлорид. Визначання залишкового мономера вінілхлориду газохроматографічним методом 11
ДСТУ ISO 10203:2014 Руди залізні. Визначення кальцію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом 11
ДСТУ ISO 10204:2014 Руди залізні. Визначення магнію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом 11
ДСТУ ISO 10578:2014 Кресленики технічні. Допуски орієнтування та розташування. Виступне поле допуску 11
ДСТУ ISO 15500-2:2013 Колісні транспортні засоби. Складові частини паливної системи для роботи на стисненому природному газі (СПГ). Частина 2. Характеристики та загальні методи випробування 11
ДСТУ ISO 18512:2014 Якість ґрунту. Настанови щодо довго- та короткострокового зберігання зразків ґрунту 11
ДСТУ ISO 20279:2014 Якість ґрунту. Екстрагування та визначення талію. Метод електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії 11
ДСТУ ISO/TR 22869:2014 Лабораторії медичні. Настанова щодо впровадження ISO 15189:2003 11
ДСТУ ISO 23470:2014 Якість ґрунту. Визначання ефективної ємності катіонного обміну (ЄКО) та обмінних катіонів із застосуванням розчину трихлориду гексамінкобальту 11
ДСТУ IEC 60870-6-503:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-503. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями. Послуги та протокол TASE.2 11
ДСТУ IEC 61850-7-1:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-1. Базова комунікаційна структура. Принципи та моделі 11
ДСТУ EN 115-1:2013 Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення 11
ДСТУ EN 455-4:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 4. Вимоги та методи випробування для визначення строку придатності 11
ДСТУ EN 1034-14:2013 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 14. Машини для розрізування рулонів 11
ДСТУ EN 1618:2014 Катетери, крім внутрішньосудинних. Методи випробування загальних властивостей 11
ДСТУ EN 1865-3:2014 Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 3. Ноші підвищеної вантажності 11
ДСТУ EN ISO 5366-1:2014 Анестезійне та респіраторне устатковання. Трубки трахеотомічні. Частина 1. Трубки та з’єднувачі для застосування у дорослих 11
ДСТУ EN ISO 7197:2014 Нейрохірургічні імплантати. Стерильні, одноразові шунти та компоненти, які застосовують у разі гідроцефалії. Загальні технічні вимоги 11
ДСТУ EN ISO 7886-4:2014 Шприци стерильні для підшкірних ін’єкцій одноразового використання. Частина 4. Шприци із пристроєм запобігання повторному використанню 11
ДСТУ EN 14683:2014 Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування 11
ДСТУ EN ISO 15189:2015 Лабораторії медичні. Вимоги до якості та компетентності 11
ДСТУ EN 15471:2014 Гази нафтові скраплені. Визначання розчинених залишків високотемпературним ваговим методом 11
ДСТУ EN ISO 15747:2014 Контейнери для внутрішньовенних ін’єкцій пластикові. Загальні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ EN ISO 20776-2:2014 Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. Випробування чутливості інфекційних агентів та оцінювання характеристик засобів для випробування антимікробної чутливості. Частина 2. Оцінювання характеристик засобів для випробування антимікробної чутливості 11
ДСТУ EN ISO 21171:2014 Рукавички медичні. Методи визначання поверхневої пудри, яку видаляють 11
ДСТУ ГОСТ 11516:2014 Інструменти ручні для робіт під напругою до 1000 В змінного та 1500 В постійного струму. Загальні вимоги та методи випробування 11
ІПС № 10:2015 11
ДСТУ 7538:2014 Якість ґрунту. Визначання нітрифікаційної здатності ґрунту методом Кравкова 12
ДСТУ 7540:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів натрію в ґрунтових пастах 12
ДСТУ 7554:2014 Профіль для верхньої обв’язки. Сортамент 12
ДСТУ 7555:2014 Двотавр № 19 для хребтової балки. Сортамент 12
ДСТУ 7556:2014 Профіль вагонного стояка. Сортамент 12
ДСТУ 7557:2014 Профіль верхнього листа поперечної балки рами напіввагона. Сортамент 12
ДСТУ 7558:2014 Профіль упорних плит автозчепного пристрою. Сортамент 12
ДСТУ 7625:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення рН водної суспензії 12
ДСТУ 7628:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення водорозчинних фосфатів 12
ДСТУ 7629:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення нітратного азоту 12
ДСТУ 7631:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинних кальцію та магнію 12
ДСТУ 7632:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення органічної речовини 12
ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів 12
ДСТУ 7634:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення водорозчинного натрію 12
ДСТУ 8113:2015 Сіль кормова з добавками. Технічні умови 12
ДСТУ 8383:2015 Нафтопродукти. Паливо авіаційне для турбореактивних двигунів. Метод визначання водо сепараційних характеристик мікросепарометром 12
ДСТУ 8388:2015 Бензин. Визначання індивідуального компонентного складу методом газової хроматографії на 50-метровій капілярній колонці 12
ДСТУ ISO 1893:2014 Вироби вогнетривкі. Диференційний метод визначення температури деформації під навантаженням за температури, що зростає 12
ДСТУ ISO 2477:2014 Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Метод визначення незворотної зміни розмірів під час нагрівання 12
ДСТУ ISO 2596:2009 Руди залізні. Визначення гігроскопічної вологи у пробах для аналізу. Гравіметричний метод, метод Карла Фішера та метод втрати маси 12
ДСТУ ISO 2597-2:2014 Руди залізні. Визначання загального заліза. Частина 2. Титрометричний метод після відновлювання хлоридом титану (????) 12
ДСТУ ISO 2598-1:2003 Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 1. Гравіметричні методи 12
ДСТУ ISO 4687-1:2008 Руди залізні. Визначення фосфору. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням молібденової сині 12
ДСТУ ISO 4696-2:2015 Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Визначення індексу руйнування після відновлювання за низької температури статичним методом. Частина 2. Відновлювання CO та N2 12
ДСТУ ISO 4698:2010 Окатки залізорудні для доменної сировини. Метод визначення індексу вільного набрякання 12
ДСТУ ISO 5017:2014 Вироби вогнетривкі щільні формовані. Метод визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості 12
ДСТУ ISO 8263:2010 Руди залізні дрібнозернисті. Метод подання результатів випробувань на спікливість 12
ДСТУ ISO 9517:2008 Руди залізні. Метод визначення водорозчинного хлориду із застосуванням іон-селективного електрода 12
ДСТУ ISO 9682-2:2010 Руди залізні. Визначення марганцю. Спектрофотометричний метод із застосуванням періодату 12
ДСТУ ISO 10835:2010 Залізо прямого відновлювання та гарячебрикетоване залізо. Відбирання та готування проб 12
ДСТУ ISO 11256:2014 Окатки залізорудні як сировина для шихти прямого відновлювання. Метод визначення індексу конгломерації 12
ДСТУ ISO 11459:2010 Руди залізні. Сертифіковані еталонні матеріали. Готування та сертифікація для використання під час хімічного аналізу 12
ДСТУ ISO 11533:2008 Руди залізні. Визначення кобальту полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом 12
ДСТУ ISO 15634:2009 Руди залізні. Визначення хрому полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом 12
ДСТУ ISO 15968:2010 Залізо прямого відновлювання. Метод визначення об’ємної щільності й абсорбції води брикетів із гарячебрикетованого заліза (НВІ) 12
ДСТУ-Н ISO/TR 16142:2014 Медичні вироби. Настанова з вибору стандартів для підтвердження визнаних основних принципів безпеки та функціонування медичних виробів 12
ДСТУ ISO 39001:2015 Система управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування 12
ДСТУ IEC 61850-8-1:2014 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 8-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів. Відображення відповідно до специфікації виробничих повідомлень (ISO 9506-1 і ISO 9506-2) та ISO/IEC 8802-3 12
ДСТУ EN ISO 10079-2:2014 Медичне устатковання для відсмоктування. Частина 2. Устатковання відсмоктувальне з ручним приводом 12
ДСТУ EN ISO 14607:2014 Неактивні хірургічні імплантати. Імплантати молочної залози. Окремі вимоги 12
ДСТУ EN ISO 14630:2014 Неактивні хірургічні імплантати. Загальні вимоги 12
ДСТУ EN 14820:2014 Контейнери одноразового використання для відбирання зразків венозної крові людини 12
ДСТУ EN ISO 18777:2014 Системи рідкого кисню для медичного застосування пересувні. Окремі вимоги 12
ДСТУ ГОСТ 22235:2015 Вагони вантажні магістралих залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт 12
ІПС № 11:2015 12
Кількість відображаемих записів
Page of
Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×