Records - of

Позначення

Назва

Місяць*

ДСТУ 7473:2013 Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів 1
ДСТУ 7542:2014 Молочнокислі бактерії для виноробства. Технічні умови 1
ДСТУ 7548:2014 Дріжджі-кислотопонижувачі. Технічні умови 1
ДСТУ 7642:2014 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію 1
ДСТУ 7690:2015 Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування) 1
ДСТУ 7701:2015 Крупи горохові. Технічні умови 1
ДСТУ 7702:2015 Борошно гречане. Технічні умови 1
ДСТУ 7707:2015 Вироби булочні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги 1
ДСТУ 7709:2015 Сухарі здобні пшеничні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги 1
ДСТУ ISO 10708:2013 Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Визначення біохімічного споживання кисню в закритій посудині двостадійним випробуванням 1
ДСТУ ISO 20022-1:2009 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 1. Загальна методологія та специфікація формату вхідних даних і вихідних даних з Репозиторію ISO 20022 1
ДСТУ ISO 20022-2:2009 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 2. Ролі та обов’язки служб реєстрації 1
ДСТУ ISO/TS 20022-3:2008 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 3. Настанова щодо моделювання за ISO 20022 1
ДСТУ ISO/TS 20022-4:2008 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 4. Правила проектування XML за ISO 20022 1
ДСТУ ISO/TS 20022-5:2008 Фінансові операції. Універсальна схема повідомлень у сфері фінансових послуг. Частина 5. Комплексне проектування за ISO 20022 1
ДСТУ EN 455-3:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування щодо біологічного оцінювання 1
ДСТУ EN ISO 5840:2014 Серцево-судинні імплантати. Протези серцевого клапана 1
ДСТУ EN ISO 10079-2:2014 Медичне устатковання для відсмоктування. Частина 2. Устатковання відсмоктувальне з ручним приводом 1
ДСТУ EN ISO 10555-1:2014 Катетери внутрішньосудинні стерильні одноразового застосування. Частина 1. Загальні технічні вимоги 1
ДСТУ EN ISO 11064-2:2013 Ергономічне проектування центрів керування. Частина 2. Принципи організації блоків керування 1
ДСТУ EN 13624:2014 Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання фунгіцидної активності суспензії хімічних дезінфекційних засобів стосовно медичних інструментів. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 1) 1
ДСТУ EN 14348:2014 Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання мікобактерицидної активності суспензії хімічних дезінфекційних засобів стосовно медичних інструментів. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 1) 1
Методичний посібник. Розроблення, викладення та оформлення ТУ 1
ДСТУ В 4571:2015 Техніка військова авіаційна іноземної розробки. Порядок модернізації 1
ДСТУ ГОСТ 8.595:2014 Метрологія. Густина та об’єм нафти. Таблиці коефіцієнтів перерахунку густини та маси 1
ІПС№12:2015 1
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів 2
ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації 2
ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності технічних комітетів стандартизації 2
ДСТУ 7624:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення 2
ДСТУ 7697:2015 Крупи гречані. Технічні умови 2
ДСТУ 7698:2015 Крупи вівсяні. Технічні умови 2
ДСТУ 7699:2015 Крупи пшеничні. Технічні умови 2
ДСТУ 7700:2015 Крупи ячмінні. Технічні умови 2
ДСТУ 7708:2015 Здоба українська. Традиційний асортимент. Загальні вимоги 2
ДСТУ 7931:2015 Якість грунту. Ґрунт для культивування грибів шампіньйонів покривний. Основні вимоги 2
ДСТУ 8610:2016 Сировина та продукти харчові. Визначення стійкості до окиснення. (Прискорена проба на окиснюваність методом Оксітест) 2
ДСТУ ISO 8601:2010 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури 2
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів 2
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги  2
ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування 2
ДСТУ EN 643:2008 Папір і картон. Європейський перелік стандартних сортів паперової та картонної макулатури 2
ДСТУ EN 1060-4:2014 Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 4. Випробувальні процедури для визначання загальної систематичної похибки автоматизованих сфігмоманометрів неінвазивних 2
ДСТУ EN 14561:2014 Засоби хімічні дезінфекційні та антисептики. Кількісне визначання бактерицидної активності з використанням носія стосовно інструментів медичної призначеності. Метод випробовування та вимоги (стадія 2, етап 2)  2
ДСТУ EN 60601-1-3:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-3. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо радіаційного захисту діагностичного рентгенівського обладнання 2
ДСТУ EN 60601-1-10:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-10. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо розроблення контролерів з фізіологічним зворотним зв'язком 2
ДСТУ EN 60601-2-3:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-3. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для короткохвильової терапії  2
ДСТУ EN 60601-2-5:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-5.Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для ультразвукової фізіотерапії  2
ДСТУ EN 60601-2-8:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-8. Додаткові вимоги щодо безпеки рентгенівських терапевтичних апаратів, що працюють у діапазоні від 10 кВ до 1МВ 2
ДСТУ EN 60601-2-11:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-11. Додаткові вимоги щодо безпеки гамма-променевого терапевтичного обладнання 2
ДСТУ EN 60601-2-12:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-12. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів штучної вентиляції легенів, які застосовують для інтенсивної терапії та реанімації  2
ДСТУ EN 60601-2-28:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-28. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичних діагностичних рентгенівських випромінювачів  2
ДСТУ EN 60601-2-46:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-46. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик операційних столів 2
ДСТУ EN ISO 5361:2014 Наркозні й дихальні апарати. Трубки трахеальні та їхні з'єднувачі. Технічні вимоги 2
ДСТУ EN ISO 15798:2014 Офтальмологічні імплантати. Вироби віскохірургічні офтальмологічні. Загальні технічні вимоги 2
ДСТУ EN ISO 18153:2014 Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність значень концентрації каталітичної активності ферментів, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам 2
ДСТУ EN ISO 20776-1:2014 Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. Випробування чутливості інфекційних агентів та оцінювання характеристик засобів для випробування антимікробної чутливості. Частина 1. Референтний метод випробування in vitro активності антимікробних агентів щодо аеробних мікроорганізмів, які швидко ростуть, збудників інфекційних захворювань 2
ДСТУ GHTF SG4 (00)3:2015 Настанови щодо регуляторного аудиту систем якості виробників медичних виробів. Загальні вимоги. Додаток 3. Вимоги до підготовки аудиторів 2
ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги  2
ДСТУ ГОСТ 11516:2014 Інструменти ручні для робіт під напругою до 1000 В змінного та 1500 В постійного струму. Загальні вимоги та методи випробування 2
ДСТУ ГОСТ 30457.3:2013 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням  2
ДСТУ ГОСТ 31214:2014 Вироби медичні. Вимоги до документації та зразків медичних виробів, які подають на токсикологічні, санітарно-хімічні випробування, випробування на стерильність та пірогенність 2
ДСТУ ГОСТ 31247:2014 Чистота промислова. Визначення забрудненості проби рідини за допомогою автоматичних лічильників часток 2
ДСТУ ГОСТ 31303:2014 Чистота промислова. Метод очищення гідродинамічний газових і рідинних систем машин та механізмів від забрудненості  2
ІПС ВТ № 1-2:2015 2
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів 3
ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання 3
ДСТУ 7495:2014 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості 3
ДСТУ 7614:2014 Консерви. Асорті овочеве. Технічні умови 3
ДСТУ 7618:2014 Макухи та шроти. Метод визначення кислотного числа олії 3
ДСТУ 7802:2015 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання індексу розчинності протеїну у воді 3
ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи 3
ДСТУ 7807:2015 Прокат калібрований. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 7808:2015 Прокат листовий для холодного штампування із якісної конструкційної сталі. Технічні умови 3
ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 7914:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування 3
ДСТУ 7915:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування 3
ДСТУ 7916:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів 3
ДСТУ 7917:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу 3
ДСТУ 7918:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо вибирання засобів контролювання 3
ДСТУ 7919:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролювання 3
ДСТУ EN 1131:2014 Соки фруктові та овочеві. Метод визначання відносної густини 3
ДСТУ EN 1142:2014 Соки фруктові та овочеві. Метод визначання вмісту сульфату 3
ДСТУ EN 1885:2010 Перо та пух. Терміни та визначення понять 3
ДСТУ EN 50438:2015 Вимоги для паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності 3
ДСТУ EN 60601-1-8:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Загальні вимоги, випробування і настанова щодо систем тривожної сигналізації в медичних електричних виробах та медичних електричних системах 3
ДСТУ EN 60601-2-54:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-54. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик рентгенівського устатковання для радіографії та радіоскопії 3
ДСТУ EN 60601-2-2:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-2. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик високочастотної хірургічної апаратури та високочастотного хірургічного приладдя 3
ДСТУ EN 60601-2-10:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-10. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для стимуляції нервів та м’язів 3
ДСТУ EN 60601-2-39:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-39. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик апаратури для перитонеального діалізу 3
ДСТУ EN 62220-1:2015 Вироби медичні електричні. Характеристики цифрових рентгенівських електронно-оптичних перетворювачів. Частина 1. Метод визначання квантової ефективності реєстрації 3
ДСТУ EN ISO 14937:2014 Стерилізація виробів медичного призначення. Загальні вимоги до характеристик агента, що стерилізує, а також до розробляння, валідації та поточного контролювання процесу стерилізації медичних виробів 3
ДСТУ EN ISO 22610:2014 Покриви, одяг хірургічні та комплекти в чистих умовах, використовувані як медичні вироби для пацієнтів, медичного персоналу та устатковання. Метод випробування для визначання тривкості до проникнення вологих бактеріальних середовищ 3
ДСТУ CODEX STAN 192:2014 Харчові добавки. Номенклатура та загальні вимоги 3
ДСТУ IAF MD 8:2015 Обов’язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування ISO/IEC 17011 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів 3
ДСТУ IAF MD 9:2015 Обов’язковий документ Міжнародного форуму з акредитації для застосування стандарту ISO/IEC 17021 в системах менеджменту якості щодо медичних виробів 3
ДСТУ MEDDEV 2.10:2015 Медичні вироби. Настанова щодо призначення і моніторингу уповноважених органів у межах Директиви ЄС щодо медичних виробів. Додаток 1. Кваліфікація персоналу 3
ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання 4
ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ 3686:2015 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи контролювання похибки опробовування 4
ДСТУ 4069:2016 Напої безалкогольні. Загальні технічні умови 4
ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови 4
ДСТУ 3662:2015 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови 4
ДСТУ 7474:2013 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів 4
ДСТУ 7475:2013 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів 4
ДСТУ 7696:2015 Мак олійний. Загальні технічні вимоги 4
ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу 4
ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту 4
ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки 4
ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору 4
ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію 4
ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю 4
ДСТУ 7755:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку 4
ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому 4
ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді 4
ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю 4
ДСТУ 7759:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану 4
ДСТУ 7760:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію 4
ДСТУ 7776:2015 Вагони-самоскиди (думпкари). Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих думпкарів залізниць колії 1520 мм 4
ДСТУ 7798:2015 Папір для гофрування. Технічні умови 4
ДСТУ 7806:2015 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови 4
ДСТУ 7824:2015 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначання вмісту загального білка 4
ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання 4
ДСТУ ISO 1660:2014 Кресленики технічні. Проставляння розмірів і допусків профілів 4
ДСТУ ISO 3887:2009 Сталь. Визначання глибини зневуглецювання 4
ДСТУ ISO 10579:2014 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Проставляння розмірів і допусків. Нежорсткі деталі 4
ДСТУ EN 45502-2-1:2014 Активні медичні вироби, які імплантують. Частина 2-1. Окремі вимоги до медичних виробів, які імплантують, призначених для лікування брадіаритмії (кардіостимулятори) 4
ДСТУ EN 60601-1-2:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування 4
ДСТУ EN 60601-2-13:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-13. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик анестезувальних систем 4
ДСТУ EN 60601-2-16:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-16. Додаткові вимоги щодо безпеки апаратів для гемодіалізу, гемодіафільтрації та гемофільтрації 4
ДСТУ EN 60601-2-17:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-17. Додаткові вимоги щодо безпеки автоматично керованої брахітерапевтичної апаратури послідовного введення радіоактивного препарату 4
ДСТУ EN 60601-2-18:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-18. Додаткові вимоги щодо безпеки ендоскопічного обладнання 4
ДСТУ EN 60601-2-26:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-26. Додаткові вимоги щодо безпеки електроенцефалографів 4
ДСТУ EN 62304:2014 Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення 4
ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог ОНSАS 18001 4
ДСТУ ГОСТ 14340.5:2014 Проводи емальовані круглі. Метод випробування ізоляції на міцність склеювання 4
ДСТУ ГОСТ 14340.6:2014 Проводи емальовані круглі. Метод випробування на лудіння 4
ДСТУ ГОСТ 14340.7:2014 Проводи емальовані круглі. Метод випробування ізоляції напругою 4
ДСТУ ГОСТ 14340.9:2014 Проводи емальовані круглі. Метод визначення відносного видовження 4
ДСТУ ГОСТ 28300:2014 Вали карданні тягового приводу тепловозів та дизель-поїздів. Загальні технічні умови 4
ДСТУ ПМГ 44:2013 Метрологія. Порядок визнання методик виконання вимірювання 4
ДСТУ РМГ 53:2014 Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання 4
ДСТУ РМГ 54:2014 Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків 4
ДСТУ РМГ 56:2014 Метрологія. Комплекти стандартних зразків складу речовин і матеріалів. Методика взаємного звіряння 4
ДСТУ РМГ 60:2014 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення 4
ІПС № 12:2015 частина 2 4
ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України 4
ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування 4
ДСТУ 7694:2015 Насіння гірчиці. Технічні умови 4
ДСТУ 7725:2015 Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз 4
ДСТУ 7913:2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза 4
ДСТУ ISO 3072:2008 Вовна. Метод визначення розчинності в лугах 4
ДСТУ ISO 3073:2008 Вовна. Метод визначення вмісту кислоти 4
ДСТУ ISO 9277:2015 Визначення питомої площі поверхні твердих часток за допомогою адсорбції газу. Метод Брунауера, Еммета і Теллера (метод ВЕТ) 4
ДСТУ ISO 13443:2015 Природний газ. Стандартні умови 4
ДСТУ EN 13565-1:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування 4
ДСТУ EN 50529-1:2015 Електромагнітна сумісність мереж. Частина 1. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням телефонних кабелів 4
ДСТУ EN 50529-2:2015 Електромагнітна сумісність мереж. Частина 2. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням коаксіальних кабелів 4
ДСТУ EN 60335-2-66:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-66. Додаткові вимоги до нагрівачів для водяних ліжок 4
ДСТУ EN 60335-2-72:2014 Прилади електричні побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-72. Додаткові вимоги до приладів для догляду за підлогою з фрикційною передачею чи без неї комерційного застосування. - Вперше 4
ДСТУ ETSI EN 300 330-2:2015 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи діапазону частот від 9 кГц до 30 МГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування 4
ДСТУ OIML R 107-1:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування 4
ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1 4
ДСТУ 7508:2014 Вугілля активне для лікеро-горілчаного виробництва. Метод визначання активності за адсорбцією оцтової кислоти 5
ДСТУ 7529:2014 Засоби реабілітації технічні для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Загальні технічні вимоги та методи випробування 5
ДСТУ 7543:2014 Буряки цукрові. Збирання маточних коренеплодів. Показники якості та методи їх визначання 5
ДСТУ 7545:2014 Колер для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови 5
ДСТУ 7573:2014 Олія коріандрова. Технічні умови 5
ДСТУ 7617:2014 Продукти харчові. Метод визначення засвоюваності білка 5
ДСТУ 7641:2014 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Метод визначання вмісту фосфоровмісних сполук 5
ДСТУ 7643:2014 Корми для тварин. Методи визначання аміачного азоту і активної кислотності (pH) 5
ДСТУ 7646:2014 Консерви рибні. Метод визначання відстою в олії 5
ДСТУ 7652:2014 Харчові продукти. Вимоги до методів аналізування для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену 5
ДСТУ 7656:2014 Вироби і матеріали азбестові технічні. Метод визначення вологості, відносної втрати маси під час прожарювання й масової частки азбесту 5
ДСТУ 7671:2014 Молоко коров’яче. Визначення точки замерзання кондуктометричним методом (експрес-метод) 5
ДСТУ 7672:2014 Молоко коров’яче. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод) 5
ДСТУ 7705:2015 Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ 7724:2015 Вугілля кам’яне для коксування. Технічні умови 5
ДСТУ 7734:2015 Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки 5
ДСТУ 7736:2015 Зрошуване землеробство. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ 7737:2015 Якість ґрунту. Родючість ґрунтів. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ 7738:2015 Безпека екологічна та техногенна. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ 7739:2015 Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ 7742:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг джерел надзвичайних ситуацій. Основні положення 5
ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги 5
ДСТУ 7761:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію 5
ДСТУ 7772:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Гальма. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ 7773:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ 7854:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту мінеральних форм фосфору методом Чанга-Джексона в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського 5
ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці 5
ДСТУ 7909:2015 Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці 5
ДСТУ 7912:2015 Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію 5
ДСТУ ISO 643:2009 Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна 5
ДСТУ ISO 1628-2:2014 Пластмаси. Метод визначання в’язкості полімерів у розбавленому розчині з використанням капілярних віскозиметрів. Частина 2. Полівінілхлоридні смоли 5
ДСТУ ISO 2554:2014 Пластмаси. Ненасичені складні поліефірні смоли. Метод визначання гідроксильного числа 5
ДСТУ ISO 5983-1:2014 Корм для тварин. Визначання вмісту азоту та обчислення вмісту сирого протеїну. Частина 1. Метод К’єльдаля 5
ДСТУ ISO 6887-3:2014 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила готування риби та рибних продуктів 5
ДСТУ ISO 7889/IDF 117:2014 Йогурт. Метод підрахування характерних колоній мікроорганізмів за температури 37 °С 5
ДСТУ ISO 10540-3:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 3. Метод використання оптичної емісійної спектроскопії індуктивно зв’язаної плазми (ІЗП) 5
ДСТУ IEC 60079-7:2014 Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека “е” 5
ДСТУ EN 241:2014 Нафтопродукти рідинні. Визначання вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії 5
ДСТУ EN 1060-3:2015 Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 3. Додаткові вимоги до електромеханічних систем вимірювання кров’яного тиску 5
ДСТУ EN 1865-5:2015 Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 5. Опора для нош 5
ДСТУ EN 12006-2:2015 Неактивні хірургічні імплантати. Додаткові вимоги до серцево-судинних імплантатів. Частина 2. Протези судин разом із трубками для серцевого клапана 5
ДСТУ EN 13532:2015 Медичні вироби для діагностики in vitro для самотестування. Загальні вимоги 5
ДСТУ EN 60601-2-1:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-1. Додаткові вимоги щодо безпеки прискорювачів електронів у діапазоні від 1 МеВ до 50 МеВ 5
ДСТУ EN 60601-2-4:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-4. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик кардіодефібриляторів 5
ДСТУ EN 60601-2-25:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-25. Додаткові вимоги щодо безпеки електрокардіографів 5
ДСТУ EN 60627:2014 Діагностичне устатковання для отримання рентгенівських зображень. Характеристики відсіювальних растрів загальної призначеності та мамографічних відсіювальних растрів 5
ДСТУ EN 80601-2-35:2014 Вироби медичні електричні. Частина 2-35. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних характеристик ковдр, подушок і матраців з електропідігрівом для медичного застосування 5
ДСТУ EN 80601-2-58:2014 Вироби медичні електричні. Частина 2-58. Окремі вимоги щодо основної безпеки та основних робочих характеристик приладів для видалення кришталиків і приладів для видалення склоподібного тіла в очній хірургії 5
ДСТУ EN ISO 10079-1:2015 Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 1. Устатковання відсмоктувальне з електричним приводом. Вимоги безпеки 5
ДСТУ EN ISO 10079-3:2015 Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 3. Устатковання відсмоктувальне, що приводиться в дію джерелом вакууму або тиску 5
ДСТУ EN ISO 11979-8:2015 Офтальмологічні імплантати. Лінзи інтраокулярні. Частина 8. Основні вимоги 5
ДСТУ EN ISO 15004-1:2015 Інструменти офтальмологічні. Основні вимоги та методи випробування. Частина 1. Загальні вимоги 5
ДСТУ EN ISO 25539-2:2014 Імплантати серцево-судинні. Внутрішньосудинні вироби. Загальні технічні умови. Частина 2. Судинні стенти 5
ДСТУ Н СAC/RCP 50:2014 Настанови щодо унеможливлення забруднення патуліном у яблучному соку, компонентах яблучного соку та інших напоях 5
ІПС № 1-3:2015 5
ДСТУ 3195:2015 Руди залізні та марганцеві. Методи відбирання проб 5
ДСТУ 3196:2015 Руди залізні та марганцеві. Методи готування проб 5
ДСТУ 7689:2015 Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування 5
ДСТУ 7691:2015 Метрологія. Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Методика повірки 5
ДСТУ 7695:2015 Насіння конопель. Технічні умови 5
ДСТУ 7724:2015 Вугілля кам’яне для коксування. Технічні умови 5
ДСТУ 7726:2015 Кокс. Методи визначення дійсної відносної щільності, уявної відносної щільності та пористості 5
ДСТУ 7727:2015 Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання проб 5
ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять 5
ДСТУ 7743:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг небезпечних і стихій­них метеорологічних явищ. Загальні вимоги 5
ДСТУ 7744:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг небезпечних та сти­хійних гідрологічних явищ. Загальні вимоги 5
ДСТУ 7745:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг небезпечних геологіч­них явищ і процесів. Загальні вимоги 5
ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови 5
ДСТУ EN 60335-2-3:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-3. Додаткові вимоги до електричних прасок 5
ДСТУ EN 60335-2-5:2015 Прилади електричні побутової та аналогічної призначеності. Безпека. Частина 2-5. Додаткові вимоги до посудомийних машин 5
ДСТУ EN 60335-2-12:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до мармитів та аналогічних приладів 5
ДСТУ EN 60335-2-43:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів для рушників 5
ДСТУ EN 60335-2-81:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-81. Додаткові вимоги до грілок для ніг та килимків із підігрівом 5
ДСТУ EN 60601-1-6:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-6. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Експлуатаційна придатність 5
ДСТУ ISO 5548/IDF 106:2014 Казеїни та казеїнати. Визначення масової частки лактози фотометричним методом 5
ДСТУ ISO 5549:2014 Казеїни та казеїнати. Контрольний метод визначення масової частки білка 5
ДСТУ ISO 5550/IDF 78:2014 Казеїни та казеїнати. Контрольний метод визначення масової частки вологи 5
ДСТУ ISO 5739/IDF 107:2014 Казеїни та казеїнати. Метод визначення масової частки пригорілих частинок і домішок 5
ДСТУ ISO 5983-2:2014 Корм для тварин. Визначання вмісту азоту та обчислення вмісту сирого протеїну. Частина 2. Метод пакета зброджування та переганяння з водяною парою 5
ДСТУ ISO 6935-3:2015 Сталь для армування бетону. Частина 3. Зварні сітки 5
ДСТУ ISO 7366:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту 1-моногліцеридів та вільного гліцерину 5
ДСТУ-П ISO/IEC FDIS 7812-1:2015 Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів. Частина 1. Система нумерування 5
ДСТУ ISO 11815/IDF 157:2014 Молоко. Визначення дії сичужного ферменту на загальну здатність зсідання коров’ячого молока 5
ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 3. Блокові шифри 5
ДСТУ IEC 61497:2015 Електростанції атомні. Електричні блокувальні пристрої, важливі для безпеки. Рекомендації щодо проектування та введення в експлуатацію 5
ДСТУ-П IEC/PAS 62663-1:2015 Лампи світлодіодні, не поєднані з допоміжними пристроями. Частина 1. Вимоги щодо безпеки 5
ДСТУ EN 15484:2014 Паливо рідинне. Біоетанол як складник добавки до бензину. Потенціометричний метод визначання вмісту неорганічних хлоридів 5
ДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радіообладнання сухопутної рухомої служби з антенним з’єднувачем для аналогового та/або цифрового зв’язку по вузькосмугових каналах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування 5
ДСТУ ETSI EN 301 489-28:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 28. Спеціальні умови для випробування безпроводових цифрових каналів передавання відеоінформації 5
ДСТУ ETSI EN 302 064-2:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Безпроводові цифрові канали передавання відеоінформації в смузі частот від 1,3 ГГц до 50 ГГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ 7507:2014 Спирт ароматний лимонний для лікеро-горілчаного виробництва. Визначення якості спектрофотометричним методом 6
ДСТУ 7693:2015 Комбікормова сировина. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 7746:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист джерел і систем централізованого питного водопостачання. Загальні вимоги 6
ДСТУ 7818:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним устаткованням. Загальні вимоги 6
ДСТУ 7863:2015 Якість ґрунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілда 6
ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу 6
ДСТУ 7936:2015 Зрошення. Зрошувальні системи. Загальні технічні вимоги 6
ДСТУ 7937:2015 Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозро­шення. Загальні вимоги 6
ДСТУ 7942:2015 Якість ґрунту. Визначення зольності торфу і торфового ґрунту 6
ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці 6
ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці 6
ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці 6
ДСТУ 7946:2015 Якість ґрунту. Методи визначання амонійного азоту в торфовому ґрунті 6
ДСТУ 7947:2015 Якість ґрунту. Методи визначення нітратного азоту в торфовому ґрунті 6
ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги 6
ДСТУ 8545:2015 Шини пневматичні. Пакування, транспортування, зберігання 6
ДСТУ ISO 10998:2013 Трактори сільськогосподарські. Вимоги до рульового керування 6
ДСТУ ISO 11418-1:2014 Вмістини та допоміжне устатковання для фармацевтичних препаратів. Частина 1. Пляшечки із крапельним пристроєм для ліків 6
ДСТУ ISO 26322-1:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Трактори стандартні 6
ДСТУ ISO 26322-2:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Трактори вузькоколійні та малогабаритні 6
ДСТУ ISO/TR 21268-3:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксилогічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 3. Дослід просочування з потоком угору 6
ДСТУ EN 809:2015 Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги щодо безпеки 6
ДСТУ EN 1137:2014 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту лимонної кислоти (цитрату) NADH спектрометричним методом 6
ДСТУ EN 1482-2:2013 Добрива та вапнувальні матеріали. Відбирання та готування проб. Частина 2. Готування проб 6
ДСТУ EN 1483:2013 Якість води. Визначення вмісту ртуті методом атомно-абсорбційної спектрометрії 6
ДСТУ EN 12248:2014 Пиломатеріали для промислового паковання. Граничні відхили та рекомендовані розміри 6
ДСТУ EN 13196:2014 Соки фруктові та овочеві. Метод визначання повного вмісту діоксиду сірки дистиляцією 6
ДСТУ EN 14268:2009 Іригаційна техніка. Лічильники води для зрошування. Загальні технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ EN 15485:2014 Паливо рідинне. Біоетанол як складник добавки до бензину. Визначання вмісту сірки методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за довжиною хвилі 6
ДСТУ EN 15487:2014 Паливо рідинне. Біоетанол як складник добавки до бензину. Визначання вмісту фосфору спектрометричним методом з використанням молібдату амонію 6
ДСТУ EN 15947-1:2014 Піротехнічні вироби. Феєрверки 1-го, 2-го та 3-го класів. Частина 1. Терміни та визначення понять 6
ДСТУ EN 50065-4-7:2015 Устатковання для передавання сигналів у низьковольтних електричних пристроях діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц та від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 4-7. Портативні низьковольтні розв’язувальні фільтри. Вимоги щодо безпеки 6
ДСТУ EN 60335-2-25:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей та до комбінованих мікрохвильових печей 6
ДСТУ EN ISO 15225:2015 Медичні вироби. Управління якістю. Структура даних номенклатури медичних виробів 6
ДСТУ EN 60601-1:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик 6
ДСТУ EN 60601-2-19:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-19. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик інкубаторів для новонароджених 6
ДСТУ EN 60695-10-3:2015 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 10-3. Анормальне нагрівання. Випробування на деформацію, що є наслідком послаблення напруження відлитих форм 6
ДСТУ EN ISO 17511:2015 Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність значень, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам 6
ДСТУ ГОСТ 30731:2014 Циліндри, трубки та рукава гідроприводу гальм і зчеплення транспортних засобів. Загальні технічні вимоги, правила приймання та методи випробування 6
ДСТУ ГОСТ OIML R 76-1:2014 Ваги неавтоматичної дії. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги щодо випробувань 6
ІПС № 4:2015 6
ДСТУ 7589:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Захист від рухомих частин і виступних елементів. Загальні вимоги 6
ДСТУ 7950:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги 6
ДСТУ 7712:2015 Зброя спортивна та мисливська. Параметричні ряди калібрів зброї і патронів до неї. Тиск порохових газів 6
ДСТУ 7775:2015 Вагони трамвайні пасажирські. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролювання 6
ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови 6
ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент 6
ДСТУ 8541:2015 Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови 6
ДСТУ ISO 3776-1:2009 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 1. Вимоги до розташування анкерних кріплень 6
ДСТУ ISO 21244:2013 Сільськогосподарське устатковання. Механічні з’єднання між причепами та тягачами. Петлі зчеплення знаряддя та їх з’єднання з тяговими брусами тракторів 6
ДСТУ ISO/TS 22367:2015 Медичні лабораторії. Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення 6
ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення 6
ДСТУ ISO 50003:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту 6
ДСТУ ISO 50004:2016 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту 6
ДСТУ ISO 50006:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова 6
ДСТУ ISO 50015:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова 6
ДСТУ IEC 62040-2:2015 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності 6
ДСТУ 3751:2015 Консерви. Овочі різані в томатному соусі. Загальні технічні умови 9
ДСТУ 7613:2014 Консерви. Томати кулінарні. Технічні умови 9
ДСТУ 7616:2014 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення здатності соків до зброджування 9
ДСТУ 7770:2015 Матеріали фільтрувальні. Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови 9
ДСТУ 7777:2015 Вовна козина немита класована. Технічні умови 9
ДСТУ 7778:2015 Вовна. Експрес-метод оцінювання ступеня пожовтіння 9
ДСТУ 7779:2015 Вовна. Методи випробування 9
ДСТУ 7782:2015 Гербіциди. Визначення діючої речовини. Частина 1. Визначення вмісту трибенурон-метилу методом кількісної тонкошарової хроматографії 9
ДСТУ 7783:2015 Гербіциди. Визначення діючої речовини. Частина 2. Визначення вмісту фосфонометилгліцину методом кількісної тонкошарової хроматографії 9
ДСТУ 7784:2015 Гербіциди. Визначення діючої речовини. Частина 3. Визначення вмісту ацетохлору методом кількісної тонкошарової хроматографії 9
ДСТУ 7785:2015 Гербіциди. Визначення діючої речовини. Частина 4. Визначення вмісту 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти методом високоефективної рідинної хроматографії 9
ДСТУ 7793:2015 Матеріали металеві. Визначення рівня розсіяних пошкоджень методом LM- твердості 9
ДСТУ 7794:2015 Машини картоплезбиральні. Методи випробування 9
ДСТУ 7787:2015 Забезпечення зносостійкості виробів. Метод випробовування матеріалів на зношування під час фретингу та фретинг-корозії 9
ДСТУ 7805:2015 Продукти рибні. Дослідження сенсорне. Настанови щодо оцінювання методами бальних шкал 9
ДСТУ 7810:2015 Пух козиний немитий класований. Технічні умови 9
ДСТУ 7811:2015 Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії 9
ДСТУ 7815:2015 Риби морські. Загальні вимоги до технології вирощування. Технічні умови 9
ДСТУ 7816:2015 Ролики обкочувальні. Конструкція та розміри 9
ДСТУ 7819:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним 9
ДСТУ 7820:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Прес-підбирачі. Методи випробування 9
ДСТУ 7821:2015 Черевоногі молюски живі харчові. Технічні умови 9
ДСТУ 7822:2015 Трактори сільськогосподарські. Здавання тракторів у ремонт і випуск із ремонту. Технічні умови 9
ДСТУ 7823:2015 Ферми тваринницькі. Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень 9
ДСТУ 7825:2015 Шкурки норки кліткового розведення невичинені. Технічні умови 9
ДСТУ 7887:2015 Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення 9
ДСТУ 7902:2015 Роботи в лісопарках. Садіння та рубання дерев. Загальні вимоги щодо безпеки 9
ДСТУ 7903:2015 Захист зелених насаджень від шкідників та хвороб у населених пунктах. Загальні вимоги щодо безпеки 9
ДСТУ 7904:2015 Якість ґрунту. Визначення потенційної загрози ерозії під впливом дощів 9
ДСТУ 7906:2015 Захист довкілля. Придатність розкривних та вміщувальних гірських порід для біологічної рекультивації земель. Класифікація 9
ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності 9
ДСТУ 7911:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Метод визначення сумарної масової частки азоту та масової частки амонійного азоту 9
ДСТУ ISO 4184:2010 Пасові приводи. Паси клинові нормальні та вузькі. Довжини в розрахунковій системі 9
ДСТУ ISO 9488:2010 Енергія сонячна. Словник термінів 9
ДСТУ ISO 14798:2010 Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінювання та зменшення ризику 9
ДСТУ ISO/IEC 14888-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення 9
ДСТУ ISO/IEC 18014-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 2. Механізми, що виробляють незалежні токени 9
ДСТУ ISO/IEC 18014-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 3. Механізми, що виробляють зв’язані токени 9
ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги 9
ДСТУ ISO/IEC 27006:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до організацій, які надають послуги з аудиту і сертифікації систем управління інформаційною безпекою 9
ДСТУ IEC 61000-4-29:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-29. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасних переривань та змінень напруги на вхідному порту мережі електроживлення постійного струму 9
ДСТУ IEC 61094-2:2009 Електроакустика. Мікрофони вимірювальні. Частина 2. Первинне калібрування за тиском лабораторних еталонних мікрофонів методом взаємності 9
ДСТУ EN ISO 3993:2014 Гази нафтові скраплені та вуглеводні легкі. Метод визначення густини або відносної густини аерометром за підвищеного тиску 9
ДСТУ EN 60601-1-11:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-11. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги до медичного електричного обладнання та медичних електричних систем, призначених для надання медичної допомоги в домашніх умовах 9
ДСТУ 7364:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом 10
ДСТУ 7822:2015 Трактори сільськогосподарські. Здавання тракторів у ремонт і випуск із ремонту. Технічні умови 10
ДСТУ 7825:2015 Шкурки норки кліткового розведення невичинені. Технічні умови 10
ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів 10
ДСТУ 7972:2015 Риба та рибні продукти. Правила приймання, методи відбирання проб 10
ДСТУ 7995:2015 Прянощі. Мускатний цвіт. Технічні умови 10
ДСТУ 7999:2015 Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих бактерій 10
ДСТУ 8006:2015 Прянощі. Кардамон. Технічні умови 10
ДСТУ 8377:2015 М’ясо птиці. Методи визначення технологічно доданої вологи 10
ДСТУ 8378:2015 Молоко. Методи визначення соди 10
ДСТУ 8446:2015 Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 10
ДСТУ 8534:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання кількості ентерококів 10
ДСТУ 8535:2015 Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів 10
ДСТУ ISO 282:2009 Стрічки конвеєрні. Відбирання зразків для випробування 10
ДСТУ ISO 1179-1:2009 З?єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 1. Нарізеві отвори 10
ДСТУ ISO 4254-10:2013 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертові 10
ДСТУ ISO 4254-11:2013 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Прес-підбирачі 10
ДСТУ ISO 8082-1:2013 Лісогосподарські самохідні машини. Лабораторні випробування та технічні вимоги до пристроїв захисту у разі перекидання. Частина 1. Основні машини 10
ДСТУ ISO 10209-2:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання 10
ДСТУ ISO 12647-1:2008 Поліграфія. Керування процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 1. Параметри та методи вимірювання 10
ДСТУ ISO 11064-4:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць 10
ДСТУ ISO/IEC 14888-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел 10
ДСТУ ISO 18265:2010 Металеві матеріали. Проведення значень твердості 10
ДСТУ ISO 19472:2013 Лісогосподарські машини. Лебідки. Розміри, технічні характеристики та вимоги щодо безпеки 10
ДСТУ ISO/IEC 19790:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги безпеки до криптографічних модулів 10
ДСТУ ISO 21628:2013 Садові машини. Системи привідні збиральні. Вимоги щодо безпеки 10
ДСТУ IEC 61000-4-15:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціювання та конструкції 10
ДСТУ EN 10083-1:2008 Сталі для гартування та відпускання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання 10
ДСТУ EN 10083-2:2008 Сталі для гартування та відпускання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей 10
ДСТУ EN 10279:2009 Швелери сталеві гарячекатані. Граничні відхили на розміри, форму та масу 10
ДСТУ EN 12355:2015 Устатковання для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни 10
ДСТУ EN 61557-11:2015 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та до 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання засобів захисту. Частина 11. Ефективність моніторів залишкового струму типу А і типу В для систем ТT, TN та IT 10
ДСТУ EN 62020:2013 Електричне приладдя. Пристрої контролю сили різницевого струму побутової та аналогічної призначеності 10
ДСТУ ETSI TS 102 158:2015 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Вимоги до політики для провайдерів послуг сертифікації, які видають сертифікати атрибутів, що використовуються з посиленими сертифікатами.(ETSI TS 102 158:2003, IDT) 10
ДСТУ ETSI TS 102 778-1:2015 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширеного електронного підпису PDF. Частина 1. Опис серії PAdES. Розроблення ДСТУ 10
ДСТУ CWA 14167-2:2015 Криптографічний модуль для послуг генерування ключів провайдером послуг сертифікації. Частина 2. Профіль захисту CMCSOB PP 10
ДСТУ 4469-5:2010 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Розподільчі пристрої та їхні пускачі. Загальні вимоги 11
ДСТУ 7474:2016 Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методоміз застосуванням геодезичних приладів 11
ДСТУ 7475:2016 Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів 11
ДСТУ 7499:2014 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення сталевого дроту. Методика визначення 11
ДСТУ 7732:2015 Діоди світловипромінювальні. Вимірювання параметрів 11
ДСТУ 7780:2015 Волос великої рогатої худоби. Технічні умови 11
ДСТУ 7965:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту кадмію, кобальту, молібдену, нікелю та хрому методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією 11
ДСТУ 7966:2015 Капуста савойська свіжа. Технічні умови 11
ДСТУ 7967:2015 Консерви функціонального призначення для харчування вагітних жінок та матерів-годувальниць. Технічні умови 11
ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції 11
ДСТУ ISO/IEC 15946-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи на основі еліптичних кривих. Частина 5. Генерування еліптичних кривих 11
ДСТУ ISO 16120-1:2009 Катанка з нелегованої сталі для перероблення на дріт. Частина 1. Загальні вимоги 11
ДСТУ IEC 62381:2010 Автоматизовані системи у промислових процесах. Приймальні випробування у виробника й на об’єкті та комплексні випробування на об’єкті 11
ДСТУ IEC/PAS 62717:2014 Модулі світлодіодні загального освітлення. Вимоги щодо характеристик 11
ДСТУ EN 378-4:2014 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення 11
ДСТУ EN 10263-1:2009 Пруток, стрижні та дріт сталеві для холодного висаджування й холодного видавлювання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання 11
ДСТУ EN 12101-6:2016 Системи протидимного захисту.Частина 6.Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків 11
ДСТУ EN 62020:2013 Електричне приладдя. Пристрої контролю сили різницевого струму побутової та аналогічної призначеності 11
ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо- та тепловидалення 11
ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо- та тепловидалення 11
ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування 12
ДСТУ 7503:2014 Геліоенергетика. Станції фотоелектричні. Терміни та визначення понять 12
ДСТУ 7611:2014 Вугілля кам’яне. Метод визначення окислення та ступеня окислення 12
ДСТУ 7619:2014 Олеїн пальмоядровий. Технічні умови постачання 12
ДСТУ 7692:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Основні положення 12
ДСТУ 7940:2015 Масло сивушне. Технічні умови 12
ДСТУ 7989:2015 Огірки консервовані. Технічні умови 12
ДСТУ 8030:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення білкових речовин 12
ДСТУ 8031:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення хлориду натрію 12
ДСТУ 8133:2015 Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Технічні умови 12
ДСТУ 8144:2015 Насіння олійне. Визначання вмісту олії рефрактометричним методом 12
ДСТУ 8365:2015 Макухи та шроти. Метод визначання активності уреази 12
ДСТУ 8391:2015 Профілі фасонні сталеві гарячекатані для вагонобудування. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 8400:2015 Папір. Пакування, маркування, транспортування і зберігання 12
ДСТУ 8401:2015 Картон. Пакування, маркування, транспортування і зберігання 12
ДСТУ 8429:2015 Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови 12
ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів 12
ДСТУ 8451:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення органолептичних показників 12
ДСТУ 8691:2016 Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти 12
ДСТУ 8692:2016 Поліграфи. Технічні умови 12
ДСТУ ISO 3684:2009 Стрічки конвеєрні. Визначення мінімальних діаметрів барабанів 12
ДСТУ ISO 4251-4:2015 Шини (серії з маркуванням норми шарованості) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 4. Класифікація і номенклатура шин 12
ДСТУ ISO 4266-3:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених) 12
ДСТУ ISO 4266-4:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском 12
ДСТУ ISO 4266-5:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 5. Вимірювання температури на морських суднах 12
ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець 12
ДСТУ ISO 5999:2009 Матеріали полімерні пористі еластичні. Пінополіуретан, який використовують під навантагою, окрім основи килимів. Технічні умови 12
ДСТУ ISO 10816-2:2009 Механічна вібрація. Оцінювання стану машин за результатами вимірювань вібрації на необертових частинах. Частина 2. Великі стаціонарні парові турбіни та генератори номінальною потужністю від 50 МВт і номінальною частотою обертання 1500 об/хв., 1800 об/хв та 36 12
ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів 12
ДСТУ ISO 18573:2010 Стрічки конвеєрні. Атмосферні умови випробування і тривалість кондиціювання 12
ДСТУ EN 10248-2:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 2. Допуски за формою та розмірами 12
ДСТУ EN 12266-1:2009 Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов’язкові вимоги 12
ДСТУ EN 13972:2008 Тара жорстка пластмасова. Визначення номінальної, повної до країв та повної місткості і вимірювання повної до країв та повної місткості 12
ДСТУ EN 15381:2015 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях 12
ДСТУ EN 45544-1:2009 Повітря робочої зони. Сигналізатори та аналізатори токсичних газів і парів електричні. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ EN 50470-2:2010 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 2. Спеціальні вимоги. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності А і В) 12
ДСТУ EN 60601-2-22:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-22. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик хірургічного, косметичного, терапевтичного та діагностичного лазерного обладнання 12
ДСТУ ETSI EN 300 422-2:2014 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіомікрофони діапазону частот від 25 МГц до 3 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування 12
Б.Д.2.2-27:2016 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27) 12
Кількість відображаемих записів
Page of
Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×