Records - of

Позначення

Назва

Місяць*

ДСТУ 2858:2015 Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробування 1
ДСТУ 3240:2015 Метрологія. Забезпечення єдності вимірювань характеристик іонізувальних випромінень і ядерних констант. Основні положення 1
ДСТУ 4306:2016 Олія пальмова. Технічні умови постачання 1
ДСТУ 4326:2016 Ірис. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 8039:2015 Борошно кормове з відходів перероблення птиці. Технічні умови 1
ДСТУ 8158:2015 Груші свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умови 1
ДСТУ 8168:2015 Зернові культури, продукти їх переробляння, комбікорми. Метод визначення вмісту дезоксиніваленолу 1
ДСТУ 8175:2015 Олія ріпакова. Технічні умови 1
ДСТУ 8216:2015 Вироби електронної техніки. Класифікація за умовами застосування та вимоги стійкості до зовнішніх впливових чинників 1
ДСТУ 8303:2015 Метрологія. Міри часу і частоти. Методика повірки (калібрування) 1
ДСТУ 8344:2015 Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять 1
ДСТУ 8371:2015 Показники для оцінювання ремонтопридатності виробів. Терміни та визначення понять 1
ДСТУ 8373:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Системи гальмівні. Загальні вимоги 1
ДСТУ 8402:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Рефрактометричний метод визначання вмісту розчинних сухих речовин 1
ДСТУ 8404:2015 Концентрати харчові. Методи визначання якості паковання, маси нетто, об’ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту та крупності помелу 1
ДСТУ 8435:2015 Ветеринарна медицина. Метод визначення антагоністичних властивостей молочнокислих бактерій 1
ДСТУ 8454:2015 Добрива органічні. Методи визначення органічної речовини 1
ДСТУ 8471:2015 Фрукти кісточкові сушені. Технічні умови 1
ДСТУ 8563:2015 Консерви молочні. Методи визначення фізичних та органолептичних показників 1
ДСТУ 8646:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування залишкового ресурсу (строку служби) технічних систем 1
ДСТУ 8647:2016 Надійність техніки. Оцінювання та прогнозування надійності за результатами випробувань і/або експлуатації в умовах малої кількості відмов 1
ДСТУ ISO 3463:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Конструкції для захисту під час перекидання. Метод динамічного випробування та умови приймання 1
ДСТУ ISO 5151:2010 Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик 1
ДСТУ ISO 8422:2010 Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння за якісною ознакою 1
ДСТУ ISO 10816-6:2009 Механічна вібрація. Оцінювання стану машин за результатами вимірювань вібрації на необертових частинах. Частина 6. Машини зворотно-поступальної дії номінальною потужністю від 100 кВт 1
ДСТУ ISO 14637/IDF195:2009 Молоко. Ферментативний метод визначення вмісту сечовини з використанням різниці рН (Контрольний метод) 1
ДСТУ ISO 22241-1:2009 Дизельні двигуни. Відновник оксиду азоту AUS 32. Частина 1. Вимоги щодо якості 1
ДСТУ ISO 22241-3:2009 Дизельні двигуни. Відновник оксиду азоту AUS 32. Частина 3. Оброблення, транспортування та зберігання 1
ДСТУ ІЕС 60432-3:2009 Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Вольфрамово-галогенні лампи (крім ламп для транспортних засобів) 1
ДСТУ EN 13313:2009 Установки холодильні та теплові насоси. Компетентність персоналу 1
ДСТУ EN 50470-3:2010 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 3. Спеціальні вимоги. Лічильники активної енергії статичні (класів точності А, В і С) 1
ДСТУ 7958:2015 Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання 2
ДСТУ 8040:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання Bacillus cereus 2
ДСТУ 8093:2015 Саджанці деревних рослин із відкритою кореневою системою. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Загальні вимоги 2
ДСТУ 8104:2015 Яйця харчові, продукти яєчні. Методи визначення мікробіологічних показників 2
ДСТУ 8131:2015 Вершки-сировина. Технічні умови 2
ДСТУ 8170:2015 Корми для тварин. Замінники незбираного молока. Технічні умови 2
ДСТУ 8284:2015 Косарки для скошування трави та сидератів у міжряддях саду. Технічні умови 2
ДСТУ 8298:2015 Плоди та ядра фундука. Технічні умови 2
ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання 2
ДСТУ 8318:2015 Машини для викопування саджанців плодових культур. Технічні умови 2
ДСТУ 8319:2015 Смородина чорна свіжа. Технічні умови 2
ДСТУ 8339:2015 Вітроенергетика. Вітроелектростанції. Оцінення впливу вітроелектростанцій на навколишнє середовище 2
ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки 2
ДСТУ 8397:2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів 2
ДСТУ 8360:2015 Посуд фарфоровий та фаянсовий. Метод визначання термостійкості 2
ДСТУ 8390:2015 Пек кам’яновугільний. Метод визначання масової частки речовин, не розчинних у толуолі 2
ДСТУ 8399:2015 Папір для виробів санітарно-гігієнічної призначеності. Технічні умови 2
ДСТУ 8550:2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання рН потенціометричним методом 2
ДСТУ 8556:2015 Саджанці деревних рослин із закритою кореневою системою. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Загальні вимоги 2
ДСТУ 8558:2015 Насіння дерев і кущів. Методи визначання посівних якостей (схожості, життєздатності, доброякісності) 2
ДСТУ 8604:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги 2
ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1 . Основні положення 2
ДСТУ 1219-1:2014 Системи гідравлічні і пневматичні та їхні складові частини. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. Графічні умовні познаки звичайної призначеності та використовні для пристроїв оброблення даних 2
ДСТУ ISO 4969:2010 Сталь. Макроскопічне дослідження травленням сильними мінеральними кислотами 2
ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик 2
ДСТУ ISO 26162:2015 Системи керування термінологією, знаннями та вмістом. Проектування, впровадження та підтримка систем керування термінологією 2
ДСТУ ISO 30042:2015 Інформаційні технології. Системи керування термінологією, знаннями та контентом. Обмін термінологічною інформацією 2
ДСТУ ISO 30300:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів 2
ДСТУ EN 620:2013 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності 2
ДСТУ 7934:2015 Зрошення. Системи мікрозрошення. Класифікація 3
ДСТУ 8022:2015 Кальцію фосфат кормовий. Технічні умови 3
ДСТУ 8024:2015 Комбікорми гранульовані. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 8026:2015 Шрот рициновий кормовий. Технічні умови 3
ДСТУ 8041:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту натрію та калію методом полуменевої спектрофотометрії 3
ДСТУ 8043:2015 Борошно вапнякове для сільськогосподарських тварин. Технічні умови 3
ДСТУ 8063:2015 Продукти молочні сухі. Визначення загального білка методом К’єльдаля 3
ДСТУ 8123:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту кальцію, магнію, заліза, марганцю, цинку, міді, кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії 3
ДСТУ 8139:2015 Борошно вапнякове та черепашкове кормове для сільськогосподарської птиці. Технічні умови 3
ДСТУ 8164:2015 Препарати ветеринарні. Належна виробнича практика 3
ДСТУ 8182:2015 Корми для тварин. Метод визначання активності інгібіторів трипсину 3
ДСТУ 8300:2015 Геотермальна енергетика. Станції електричні геотермальні. Загальні технічні вимоги 3
ДСТУ 8385:2015 Нафтопродукти. Палива авіаційні та дистилятні. Метод визначення питомої електропровідності 3
ДСТУ 8387:2015 Нафтопродукти. Паливо авіаційне для турбореактивних двигунів. Метод визначення термоокисненості 3
ДСТУ 8587:2015 Молекулярна діагностика. Методи та вимоги до підготовки клінічного матеріалу для проведення полімеразної ланцюгової реакції 3
ДСТУ 8608:2015 Прокат калібрований круглий. Сортамент 3
ДСТУ 8609:2015 Прокат калібрований шестигранний. Сортамент 3
ДСТУ 8661:2016 Фрукти сушені. Правила приймання та методи випробувань 3
ДСТУ ISO 5529:2014 Пшениця. Визначання індексу седиментації методом Зелені 3
ДСТУ ISO 10018:2015 Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності 3
ДСТУ ISO 16002:2014 Зерно хлібних злаків та бобові на зберіганні у зерносховищах. Настанова щодо визначання зараженості зерна живими безхребетними за допомогою пасток 3
ДСТУ EN 71-12:2015 Безпечність іграшок. Частина 12. N-нітрозаміни та речовини, що можуть перетворюватися на N-нітрозаміни 3
ДСТУ EN 71-13:2015 Безпечність іграшок. Частина 13. Настільні ігри для вивчення запахів, косметичні набори та ігри для розвитку смакових навичок 3
ДСТУ EN 81-50:2015 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 50. Правила проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта 3
ДСТУ EN 1725:2009 Меблі побутові. Ліжка та матраци. Вимоги щодо безпеки та методи випробування 3
ДСТУ EN 13975:2016 Процедури відбирання зразків медичних виробів для діагностики in vitro для приймальних випробувань. Статистичні аспекти. 3
ДСТУ EN 14254:2015 Медичні вироби для діагностики invitro. Збірники одноразового використання для відбору зразків у людей, крім крові 3
ДСТУ EN ISO 20347:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче 3
ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги 3
ДСТУ EN 62233:2015 Методи вимірювання електромагнітних полів побутової техніки та аналогічних пристроїв з урахуванням впливу на здоров’я людини 3
ДСТУ-Н CAC/GL 30:2016 Продукти харчові. Мікробіологічний ризик. Принципи та настанови щодо проведення оцінювання 3
ДСТУ 2301:2015 Виноградарство. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ 8106:2015 Карантин рослин. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ 8253:2015 М'ясо птиці. Методи хімічного аналізування свіжості 4
ДСТУ 8324:2015 Метрологія. Міри довжини штрихові. Методика повірки (калібрування) 4
ДСТУ 8326:2015 Груші свіжі середніх і пізніх термінів достигання. Технічні умови 4
ДСТУ 8380:2015 М’ясо та м’ясні продукти. Метод вимірювання масової частки жиру 4
ДСТУ 8398:2015 Папір з водяним знаком. Метод визначення лінійної деформації 4
ДСТУ 8407-1:2015 Концентрати олій фосфатидні. Визначення вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 1. Готування проб і реактивів 4
ДСТУ 8407-2:2015 Концентрати олій фосфатидні. Визначення вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 2. Порядок випробовування 4
ДСТУ 8420:2015 Оливи мастильні. Метод визначення схильності до піноутворення 4
ДСТУ 8448:2015 Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і готування їх до випробування 4
ДСТУ 8449:2015 Продукти харчові консервовані. Методи визначення органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин 4
ДСТУ ISO 6489-5:2013 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між причепами та тягачами. Частина 5. Технічні характеристики неповоротних зчіпних вилок 4
ДСТУ ISO 9393-1:2009 Клапани термопластичні загальнопромислової призначеності. Методи випробування під тиском та вимоги щодо випробування. Частина 1. Загальні положення 4
ДСТУ ISO 9393-2:2009 Клапани термопластичні загальнопромислової призначеності. Методи випробування під тиском та вимоги щодо випробування. Частина 2. Умови випробування та основні вимоги 4
ДСТУ ISO 10434:2009 Нафтова, нафтохімічна та суміжні галузі промисловості. Засуви сталеві з покришкою. Загальні технічні вимоги та методи контролювання 4
ДСТУ ISO 12149:2008 Клапани перекривні сталеві загальної призначеності з болтовим кріпленням покришки. Загальні технічні вимоги 4
ДСТУ ISO 15952:2009 Якість ґрунту. Вплив забрудників на молодь земляних слимаків (HELICIDAE). Визначення впливу забруднення ґрунту на зростання 4
ДСТУ ISO 17292:2009 Нафтова, нафтохімічна та супутні галузі промисловості. Крани металеві сферичні. Загальні технічні вимоги 4
ДСТУ ISO 23611-1:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб ґрунтових безхребетних. Частина 1. Відбирання вручну та вилучення земляних черв’яків формаліном 4
ДСТУ ISO 23611-3:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб ґрунтових безхребетних. Частина 3. Відбирання проб і вилучення з ґрунту енхітреїд 4
ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги 4
ДСТУ ETSI EN 300 744:2014 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі цифрового наземного телевізійного мовлення. Загальні технічні вимоги 4
ДСТУ 7799:2015 Пляшки скляні сувенірні для виноробної промисловості. Типи, параметри та розміри 5
ДСТУ 7954:2015 Тканини шовкові та змішані. Первинне пакування та маркування 5
ДСТУ 7956:2015 Меблі для сидіння та лежання. М’які елементи. Метод визначення м’якості 5
ДСТУ 7957:2015 Меблі для сидіння та лежання. Метод визначення залишкової деформації безпружинних м’яких елементів 5
ДСТУ 7990:2015 Консерви. Закуски з квашених овочів. Технічні умови 5
ДСТУ 8081:2015 Консерви. Приправи і соуси овочеві та овоче-фруктові. Технічні умови 5
ДСТУ 8092:2015 Консерви. Овочі мариновані. Технічні умови 5
ДСТУ 8095:2015 Пресерви рибні. Оселедці спеціального та пряного соління. Технічні умови 5
ДСТУ 8096:2015 Ікра риб пробійна солона. Технічні умови 5
ДСТУ 8118:2015 Яйця курячі інкубаційні. Технічні умови 5
ДСТУ 8381:2015 М’ясо та м’ясні продукти. Організація та методи мікробіологічних досліджень 5
ДСТУ 8567:2015 Овочі солені і квашені, фрукти і ягоди мочені. Приймання, відбирання проб 5
Збірка ДСТУ 8686.1:2016 8686.2:2016 Морозиво м’яке та суміші для його виготовлення. Загальні технічні умови 5
ДСТУ ISO 2971:2010 Сигарети і фільтри. Визначення номінального діаметра. Метод з застосуванням лазерного пристрою 5
ДСТУ ISO 4389:2009 Тютюн і тютюнові вироби. Визначення залишкового вмісту хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії 5
ДСТУ ISO 10440-1:2008 Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 1. Компресори промислові (безмастильні) 5
ДСТУ ISO 13276:2009 Тютюн і тютюнові вироби. Визначення чистоти нікотину гравіметричним методом із застосуванням кремнійвольфрамової кислоти 5
ДСТУ ISO 14313:2010 Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Арматура трубопровідна. Загальні технічні вимоги та методи контроллювання 5
ДСТУ ISO 15152:2009 Тютюн. Визначення загального вмісту алкалоїдів у перерахунку на нікотин методом аналізу в безперервному потоці 5
ДСТУ ISO 15153:2009 Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних речовин методом аналізу в безперервному потоці 5
ДСТУ ISO 15154:2009 Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних вуглеводнів методом аналізу в безперервному потоці 5
ДСТУ ISO 15517:2009 Тютюн. Визначення вмісту нітратів методом аналізу в безперервному потоці 5
ДСТУ ISO 16055:2009 Тютюн і тютюнові вироби. Контрольний зразок для випробування. Вимоги та використання 5
ДСТУ ISO/TS 21872-1:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормових добавок для тварин. Горизонтальний метод визначення потенційно ентеропатогенних видів вібріонів. Частина 1. Визначення Vibrio parahaemolyticus та Vibrio cholerae 5
ДСТУ ISO/TR 29846:2015 Шини, вентилі та камери. Еквівалентність одиниць внутрішнього тиску кПа/psi 5
ДСТУ EN ISO 15136-1:2009 Свердловинне устатковання для нафтової та газової промисловості. Установки насосні ґвинтові для механізованого видобування. Частина 1. Насоси 5
ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги 5
ДСТУ EN 60754-1:2015 Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення виходу галогеноводнів 5
ДСТУ EN 60998-1:2016 З'єднувачі низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ EN 60998-2-3:2016 Пристрої з’єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до з’єднувальних пристроїв із затискними елементами з прошивкою ізоляції 5
ДСТУ 7986:2015 Консерви рослинно-рибні. Каші та салати з печінкою риб. Технічні умови 5
ДСТУ 8062:2015 Продукти молочні сухі. Спектрометричний метод визначення вмісту молочної кислоти та лактатів 5
ДСТУ 8160:2015 Сири підплавлені. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 8173:2015 Комбікорми для овець. Технічні умови 5
ДСТУ 8704:2017 Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови 5
ДСТУ 8705:2017 Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови 5
ДСТУ ISO 6326-1:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 1. Загальні положення 5
ДСТУ EN 60601-2-40:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-40. Додаткові вимоги щодо безпеки електроміографів і приладів для аналізування зворотної реакції організму 5
ДСТУ EN 60754-2:2015 Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневого показника рН та питомої електропровідності 5
ДСТУ EN 60998-2-1:2016 Пристрої з’єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-1. Спеціальні вимоги до з’єднувальних пристроїв із затискними елементами нарізевого типу 5
ДСТУ EN 60998-2-2:2016 Пристрої з’єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-2. Спеціальні вимоги до з’єднувальних пристроїв із затискними елементами безнарізевого типу 5
ДСТУ-Н ISPM 11:2015 Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів 5
ДСТУ 7980:2015 Комбікорми-концентрати гранульовані для коней на відгодівлі. Технічні умови 6
ДСТУ 7982:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Метод визначання складу вуглеводно-лігнінового комплексу 6
ДСТУ 8002:2015 Томати солені. Технічні умови 6
ДСТУ 8036:2015 Консерви фруктові для дієтичного харчування. Технічні умови 6
ДСТУ 8061:2015 Шпинат свіжий. Технічні умови 6
ДСТУ 8069:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Титриметричний метод визначення пектинових речовин 6
ДСТУ 8074:2015 Консерви. Соки та сокові продукти. Коктейлі. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8082:2015 Консерви. Сік морквяний та соки морквяно-фруктові з м’якоттю. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8085:2015 Сировина та продукти тваринного походження. Визначання залишкової кількості гормональних стимуляторів методом тонкошарової хроматографії 6
ДСТУ 8097:2015 Пресерви рибні. Сайра спеціального та пряного соління. Технічні умови 6
ДСТУ 8127:2015 Консерви м’ясні. Язики. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8135:2015 Продукти прикорму для дитячого харчування. Консерви м’ясні. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8171:2015 Горох овочевий свіжий для консервування. Технічні умови 6
ДСТУ 8193:2015 Буряки цукрові. Методи визначання шкідливості хвороб і шкідливих комах безвисадкових насінників 6
ДСТУ 8195:2015 Буряки цукрові. Методи визначання бурякової нематоди 6
ДСТУ 8241:2015 Корм для тварин. Макуха лляна. Технічні умови 6
ДСТУ 8242:2015 Корм для тварин. Макуха ріпакова. Технічні умови 6
ДСТУ 8277:2015 Двигуни асинхронні. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8301:2015 Метрологія. Робочі еталони. Основні положення та вимоги до застосування 6
ДСТУ 8509:2015 Огірки солені. Технічні умови 6
ДСТУ 8547:2015 Консерви. Сік березовий купажований. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8548:2015 Консерви. Соки з м’якоттю з баштанних культур та баштанно-фруктові. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8562:2015 Маточники та садивний матеріал винограду. Методи виявлення збудників вірусних хвороб та бактеріального раку 6
ДСТУ 8589:2015 Комбікорми повнораціонні для поросят-сисунів. Технічні умови 6
ДСТУ 8625:2016 Овочі. Методи фітопатологічного контролю в період зберігання 6
ДСТУ 8626:2016 Біотехнологія. Методи визначення цитотоксичності ветеринарних препаратів на моделях in vitro 6
ДСТУ 8628:2015 ДНК-технології в рослинництві. Терміни та визначення понять 6
ДСТУ ISO 2575:2014 Колісні транспортні засоби. Символи для органів керування, індикаторів та сигнальних пристроїв 6
ДСТУ ISO 2164:2007 Бобові. Визначання вмісту глікозидів синильної кислоти 6
ДСТУ ISO 6326-3:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 3. Визначання сірководню, меркаптанової сірки та карбонілсульфідної сірки потенціометричним методом 6
ДСТУ ISO 9229:2009 Теплоізоляція. Словник термінів 6
ДСТУ ISO/TS 10272-2:2015 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахунку кампілобактерій. Частина 2. Техніка підрахунку колоній 6
ДСТУ ISO 13734:2015 Природний газ. Органічні сполуки, які використовують як одоранти. Вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування 6
ДСТУ ISO 16121-1:2014 Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 1. Загальний опис, основні вимоги 6
ДСТУ ISO 16121-2:2014 Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 2. Оглядовість 6
ДСТУ ISO 16121-3:2014 Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 3. Інформаційні прилади та органи керування 6
ДСТУ ISO 16121-4:2014 Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 4. Умови середовища у кабіні 6
ДСТУ ISO/TR 16922:2015 Природний газ. Одорування. Загальні вимоги 6
ДСТУ ISO 19739:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки методом газової хроматографії 6
ДСТУ IEC 61000-4-28:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі 6
ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські 6
ДСТУ EN 60335-2-30:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних обігрівачів. 6
ДСТУ EN 61034-1:2015 Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устатковання 6
ДСТУ EN 61034-2:2015 Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги 6
ДСТУ GHTF/SG3/N99-10:2015 Системи управління якістю. Настанова щодо валідації процесів 6
ДСТУ 7651:2014 Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 2. Газохроматографічний метод визначання бенз(а)пірену 7
ДСТУ 7964:2015 Корми для тварин. Метод визначення розщеплення in vitro 7
ДСТУ 7988:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання вітамінів В1 і В2 7
ДСТУ 8035:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначення вмісту сульфатів 7
ДСТУ 8059:2015 Продукти молочні. Визначення вмісту лактози та галактози спектрометричним методом 7
ДСТУ 8103:2015 Цибуля ріпчаста сушена. Технічні умови 7
ДСТУ 8214:2015 Комбікорми для різновікових груп коропа. Технічні умови 7
ДСТУ 8280:2015 Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників 7
ДСТУ 8312:2015 Машини електричні малої потужності. Двигуни. Загальні технічні умови 7
ДСТУ 8330:2015 Культури плодові та ягідні. Методи діагностики вірусу шарки сливи 7
ДСТУ 8345:2015 Якість ґрунту. Методи визначення ємності катіонного обміну 7
ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського 7
ДСТУ 8364:2015 Нафталін коксохімічний. Технічні умови 7
ДСТУ 8368:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Визначання оксиметилфурфуролу методом тонкошарової хроматографії 7
ДСТУ 8450:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Визначання оксиметилфурфуролу методом тонкошарової хроматографії 7
ДСТУ 8476:2015 Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ 8546:2015 Світильники зі світлодіодними джерелами світла. Загальні технічні умови 7
ДСТУ 8667:2016 Культури овочеві. Молекулярно-генетичний метод ідентифікації сортів і гібридів 7
ДСТУ ISO 15223-1:2015 Засоби медичної техніки. Умовні познаки на етикетках засобів медичної техніки, марковання й обов’язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги 7
ДСТУ EN 643:2016 Папір і картон. Європейський перелік стандартних сортів паперу та картону для повторного перероблення 7
ДСТУ EN 14154-1:2015 Лічильники води. Частина 1. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ EN 16007:2015 Корм для тварин. Визначення охратоксину А очищенням на імуноафінній колонці та високоефективною рідинною хроматографією з флуоресцентним виявленням 7
ДСТУ EN 61869-4:2016 Трансформатори вимірювальні. Частина 4. Додаткові вимоги до комбінованих трансформаторів 7
ДСТУ 7615:2014 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Метод визначання вмісту проліну 8
ДСТУ 7650:2014 Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 1. Метод готування проб 8
ДСТУ 7774:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної частини вагонів 8
ДСТУ 7789:2015 Зварювання полімерних матеріалів. Терміни та визначення понять 8
ДСТУ 8073:2015 Консерви. Сік березовий з цукром. Технічні умови 8
ДСТУ 8153:2015 Черешня свіжа. Технічні умови 8
ДСТУ 8338:2015 Метрологія. Теплота (енергія) згоряння природного газу об’ємна. Загальні вимоги до методів визначення 8
ДСТУ 8358:2015 Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови 8
ДСТУ 8416:2015 Лісоматеріали круглі. Таблиці об’ємів 8
ДСТУ 8494:2015 Фрукти насіннячкові сушені. Технічні умови 8
ДСТУ-П 8536:2015 Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості 8
ДСТУ 8591:2015 Велика рогата худоба. Молочне скотарство. Технологічні процеси вирощування, дорощування, відгодівлі. Основні параметри 8
ДСТУ 8643:2016 Картопля сушена. Технічні умови 8
ДСТУ ISO 6326-5:2015 Природний газ. Визначання сполук сірки. Частина 5. Метод спалювання за Лінгенером 8
ДСТУ ISO 10381-6:2015 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 6. Настанови з відбирання, оброблення та зберігання ґрунту в аеробних умовах для лабораторного оцінювання мікробіологічних процесів, біомаси та різноманіття 8
ДСТУ ІЕС 60675:2009 Прилади електричні побутові обігрівальні безпосередньої дії. Методи вимірювання функційних характеристик 8
ДСТУ ETSI EN 301 526:2015 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Абонентське обладнання з розширенням спектра CDMA у діапазоні частот 450 МГц систем стільникового радіозв’язку та діапазонах частот 410 МГц, 450 МГц і 870 МГц PAMR. Технічні вимоги та методи випр… 8
ДСТУ ITU-R BT.1683:2015 Цифрове телевізійне мовлення. Якість зображення в системах телебачення стандартної чіткості. Методи об’єктивного вимірювання сприйманої якості за наявності еталонного зображення 8
ДСТУ 7598:2014 Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних) 9
ДСТУ 7812:2015 Риба океанічного промислу пряного соління. Технічні умови 9
ДСТУ 7969:2015 Пшениця озима. Методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення 9
ДСТУ 8015:2015 Препарати ветеринарні імунобіологічні. Вакцини інактивовані проти дерматомікозів тварин. Технічні вимоги та методи контролювання 9
ДСТУ 8117:2015 Риба дрібна гарячого копчення. Технічні умови 9
ДСТУ 8126:2015 Консерви рибні. Риба в желе. Технічні умови 9
ДСТУ 8281:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги до паковання, транспортування та методи випробування 9
ДСТУ 8282:2015 Вироби електронної техніки. Правила приймання 9
ДСТУ 8355:2015 Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних у гексані 9
ДСТУ 8356:2015 Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних в ацетоні. Частина 1. Готування проб та реактивів 9
ДСТУ 8357:2015 Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних в ацетоні. Частина 2. Порядок випробування 9
ДСТУ 8379:2015 М’ясо та м’ясні продукти. Прискорений метод визначення складу сировини 9
ДСТУ 8392:2015 Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови 9
ДСТУ 8406:2015 Комбікорми для дичини. Технічні умови 9
ДСТУ 8418:2015 Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації 9
ДСТУ 8517:2015 Культури сільськогосподарські. Метод визначення чисельності шкідників у ґрунті 9
ДСТУ 8530:2015 Комбікорми для великої рогатої худоби. Технічні умови 9
ДСТУ 8607:2015 Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування 9
ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи 9
ДСТУ 8639:2016 Пюре-напівфабрикати фруктові. Загальні технічні умови 9
ДСТУ 8684:2016 Мед і продукти бджільництва. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування 9
ДСТУ 8699:2016 Вугілля кам’яне, антрацит і кокс. Відбирання проб вручну 9
ДСТУ 33.117:2017 Страховий фонд документації. Об'єкти культурної спадщини. Об'єкти науки і техніки. Загальні технічні вимоги 9
ДСТУ ISO 5285:2009 Стрічки конвеєрні. Настанови щодо зберігання та транспортування 9
ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні 9
ДСТУ EN ISO 11611:2016 Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів 9
ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги 9
ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські 9
ДСТУ EN 205:2014 Клеї несилові для деревини. Метод визначання міцності з’єднання внапусток під час поздовжнього розтягування на зсув 9
ДСТУ EN 923:2008 Клеї. Терміни та визначення понять 9
ДСТУ 2633:2017 Продукція кондитерського виробництва. Терміни та визначення понять 10
ДСТУ 4238:2015 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів 10
ДСТУ 4391:2017 Какао-порошок. Загальні технічні умови 10
ДСТУ 4660:2017 Напівфабрикати. Глазурі та маси для формування. Загальні технічні умови 10
ДСТУ 5004:2017 Какао-масло. Загальні технічні умови 10
ДСТУ 5006:2017 Какао терте. Загальні технічні умови 10
ДСТУ 8129:2015 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання цистину і метіоніну 10
ДСТУ 8147:2015 Капуста броколі свіжа. Технічні умови 10
ДСТУ 8157:2015 Захист від радіації. Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської продукції. Терміни та визначення понять 10
ДСТУ 8320:2015 Слива. Зберігання в регульованому газовому середовищі 10
ДСТУ 8321:2015 Вишня. Зберігання в регульованому газовому середовищі 10
ДСТУ 8323:2015 Яблука свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умови 10
ДСТУ 8325:2015 Вишня свіжа. Технічні умови 10
ДСТУ 8334:2015 Живці плодових та ягідних культур. Технічні умови 10
ДСТУ 8335:2015 Підщепи плодових культур. Технічні умови 10
ДСТУ 8568:2015 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Пакування, маркування, транспортування та зберігання 10
ДСТУ 8642:2016 Капуста квашена. Технічні умови 10
ДСТУ 8676:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики хвороби Ауєскі 10
ДСТУ EN 589:2017 Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання 10
ДСТУ EN 13411-1:2016 Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Коуші на кінцях сталевих стропів 10
ДСТУ EN 14384:2016 Протипожежна техніка. Гідранти пожежні наземні. Загальні вимоги та методи випробування 10
ДСТУ EN 60999-1:2016 Пристрої з’єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 1. Загальні та спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу … 10
ДСТУ EN 60999-2:2016 Пристрої з’єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 2. Спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу від 35 мм2 д… 10
ДСТУ EN ISO 11111-1:2016 Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Загальні вимоги 10
ДСТУ EN ISO 11111-2:2016 Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 2. Передпрядильні та прядильні машини 10
ДСТУ EN ISO 11111-3:2016 Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Устатковання для нетканих матеріалів 10
ДСТУ EN ISO 11111-4:2016 Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Устатковання для оброблення пряжі та звивальне устатковання для канатів і мотузок 10
ДСТУ EN ISO 11111-5:2016 Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Підготовче ткацьке та трикотажне устатковання 10
ДСТУ EN ISO 11111-6:2016 Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ткацьке устатковання 10
ДСТУ EN ISO 11111-7:2016 Устатковання текстильне. Вимоги щодо безпечності. Частина 7. Устатковання фарбувально-оздоблювальне 10
ДСТУ EN ISO14116:2016 Одяг захисний. Захист від полум’я. Матеріали, пакети матеріалів та одяг, що обмежують поширення полум’я 10
ДСТУ ІЕС 60060-1:2010 Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування 10
ДСТУ ІЕС/TR 62778:2015 Застосування положень IEC 62471 до джерел світла та світильників стосовно оцінення небезпечності синього світла 10
ДСТУ ISO 2870:2015 Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення аніон-активних речовин, які гідролізуються і не гідролізуються в кислому середовищі 10
ДСТУ ISO 2871-1:2015 Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення вмісту катіон-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіон-активні речовини 10
ДСТУ ISO 4149:2016 Кава зелена сира. Методи візуального дослідження і визначання запаху, вмісту сторонніх домішок і дефектів 10
ДСТУ ISO 12647-2:2008 Поліграфія. Керування процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 2. Процеси офсетного плоского друкування 10
ДСТУ ISO 12986-1:2016 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Попередньо випалені аноди і катодні блоки. Частина 1. Визначання межі міцності на згин/зсув методом трьох точок 10
ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови 10
ДСТУ ISO 20483:2016 Злакові та бобові культури. Визначання вмісту азоту та сирого протеїну методом К’єльдаля 10
ДСТУ HD 605 S2:2015 Електричні кабелі. Додаткові методи випробування 10
ДСТУ 8349:2015 Оливи моторні. Метод визначання динамічної в’язкості з використанням імітатора холодного запуску в діапазоні температур від мінус 5 °С до мінус 35 °С 11
ДСТУ 8393:2015 Конвеєри шахтні скребкові. Загальні технічні умови 11
ДСТУ 8394:2015 Конвеєри шахтні стрічкові. Загальні технічні умови 11
ДСТУ 8395:2015 Кріплення шахтні механізовані. Загальні технічні умови 11
ДСТУ 8396:2015 Молоко коров’яче. Визначення масової частки жиру, білка, лактози, сухої речовини методом інфрачервоної спектрометрії (експрес-метод) 11
ДСТУ 8637:2016 Екстракти фруктові та ягідні. Технічні умови 11
ДСТУ 8640:2016 Соки-напівфабрикати фруктові натуральні асептичного консервування. Технічні умови 11
ДСТУ 8492:2015 Ветеринарна медицина. Методи лабораторного діагностування клостридіозів 11
ДСТУ 8403:2015 Продукти перероблення фруктів. Метод визначання здатності фруктово-ягідного пюре утворювати желе та пат 11
ДСТУ 8595:2015 Цибуля-порей свіжа. Технічні умови 11
ДСТУ 8596:2015 Селера молода свіжа. Технічні умови 11
ДСТУ 8694:2016 Шини пневматичні. Метод визначення статичного дисбалансу покришки 11
ДСТУ EN 1677-3:2016 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Гаки сталеві ковані самозамикальні. Клас 8 11
ДСТУ EN 14339:2016 Протипожежна техніка. Гідранти пожежні підземні. Загальні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ EN 15784:2015 Корм для тварин. Виділення і підрахування передбачуваного вмісту Bacillus spp. 11
ДСТУ EN 60998-2-4:2016 Пристрої з’єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-4. Спеціальні вимоги до пристроїв для з’єднання провідників скручуванням 11
ДСТУ EN 62552:2016 Прилади побутові холодильні. Функційні характеристики та методи випробування 11
ДСТУ IEC 60809:2012 Лампи для дорожніх транспортних засобів. Вимоги до розмірів, електричних і світлових параметрів 11
ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення 11
ДСТУ ISO 80000-2:2016 Величини та одиниці. Частина 2. Математичнізнаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях 11
ДСТУ ISO 80000-3:2016 Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час 11
ДСТУ ISO 80000-4:2016 Величини та одиниці. Частина 4. Механіка 11
ДСТУ ISO 80000-5:2016 Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка 11
ДСТУ IEC 80000-6:2016 Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища 11
ДСТУ ISO 80000-7:2016 Величини та одиниці. Частина 7. Світло 11
ДСТУ ISO 80000-8:2016 Величини та одиниці. Частина 8. Акустика 11
ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика 11
ДСТУ ISO 80000-12:2016 Величини та одиниці. Частина 12. Фізика твердого тіла 11
ДСТУ ISO/IEC TR 20000-10:2015 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 10. Концепції і термінологія 11
ДСТУ-Н EN 1473:2014 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок 11
ДСТУ 8439:2015 Насіння овочевих і баштанних рослин та кормових коренеплодів. Документація 12
ДСТУ 8442:2015 Консерви рибні. Юшки та супи. Технічні умови 12
ДСТУ 8458:2015 Комбікорми повнораціонні для беконної відгодівлі свиней. Технічні умови 12
ДСТУ 8480:2015 Корм для тварин. Препарат ферментний амілосубтилін ГЗх. Технічні умови 12
ДСТУ 8481:2015 Корм для тварин. Препарат ферментний протосубтилін ГЗх. Технічні умови 12
ДСТУ 8557:2015 Насінництво. Інспектування овочевих і баштанних культур 12
ДСТУ 8611:2016 Препарати біологічні сухі. Метод визначення масової частки вологи 12
ДСТУ 8641:2016 Консерви. Фрукти у фруктовому соку. Технічні умови 12
ДСТУ 8663:2016 Ветеринарія. Тест-системи для діагностики грипу птиці та ньюкаслської хвороби за допомогою реакції затримки гемаглютинації 12
ДСТУ 8664:2016 Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики класичної чуми свиней 12
ДСТУ 8734:2017 Вальниці кочення. Вальниці буксові роликові циліндричні залізничного рухомого складу. Загальні технічні умови 12
ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади 12
ДСТУ ISO 14051:2015 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура 12
ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 1. Вимоги до системи керування послугами 12
ДСТУ ISO/IEC TR 20000-4:2016 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 4. Еталонна модель процесу 12
ДСТУ ISO/IEC TR 20000-5:2016 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 5. Зразок плану впровадження ISO/IEC 20000-1 12
ДСТУ ISO/IEC TR 20000-9:2016 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 9. Настанова щодо застосування ISO/IEC 20000-1 стосовно хмарних послуг 12
ДСТУ ISO/IEC 33001:2016 Інформаційні технології. Оцінювання процесу. Поняття та термінологія 12
ДСТУ EN 50293:2016 Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність 12
ДСТУ EN 50497:2016 Метод випробування, рекомендований для оцінювання ризику виділення пластифікатору з герметизованих кабелів у полівінілхлоридній оболонці 12
ДСТУ EN 55014-1:2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад 12
ДСТУ EN 55103-1:2016 Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо-, відео- й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 1. Емісія 12
ДСТУ EN 60704-1:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги 12
ДСТУ EN 60704-2-1:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення поширюваного в повітрі шуму. Частина 2-1. Додаткові вимоги до пилососів 12
ДСТУ EN 60704-2-4:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пральних машин і віджимних центрифуг 12
ДСТУ EN 60704-2-6:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення поширюваного в повітрі шуму. Частина 2-6. Додаткові вимоги до сушильних приладів барабанного типу 12
ДСТУ EN 60704-2-10:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електричних кухонних плит, духовок, грилів, мікрохвильових печей та їх поєднання 12
ДСТУ EN 60704-2-14:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-14. Додаткові вимоги до холодильників, шаф для зберігання заморожених продуктів і морозильників для харчових продуктів 12
ДСТУ EN 60704-3:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення 12
ДСТУ IEC 60335-2-50:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-50. Додаткові вимоги до комерційних електричних мармитів 12
ДСТУ EN 60335-2-96:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-96. Додаткові вимоги до гнучких листових нагрівальних елементів для обігрівання приміщень 12
ДСТУ EN 60335-2-105:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-105. Додаткові вимоги до багатофункційних душових кабін 12
ДСТУ EN 60335-2-106:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-106. Додаткові вимоги до килимів з підігрівом та до нагрівальних секцій для обігрівання приміщень, які встановлюють під знімними покривами підлог 12
ДСТУ EN 60335-2-108:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-108. Додаткові вимоги до електролізерів 12
ДСТУ EN 61439-5:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності 12
ДСТУ EN ISO 15025:2016 Одяг захисний. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування на обмежене поширення полум’я 12
ДСТУ EN ISO 20344:2016 Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття 12
ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне 12
ДСТУ EN ISO 20471:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги 12
ДСТУ 7527:2014 Послід птиці. Технології біологічного переробляння. Загальні вимоги 12
ДСТУ 7583:2014 Сировина ефіроолійна квітково-трав’яниста. Метод відбирання проб 12
ДСТУ 7953:2015 Резистори. Загальні вимоги під час вимірювання електричних параметрів 12
ДСТУ 7991:2015 Консерви. Буряки і морква гарнірні. Технічні умови 12
ДСТУ 7993:2015 Яблука квашені. Технічні умови 12
ДСТУ 8014:2015 Саджанці дерев і кущів. Садові та архітектурні форми. Технічні умови 12
ДСТУ 8140:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Посівні якості. Технічні умови 12
ДСТУ 8141:2015 Насіння цукрових буряків передбазисне. Посівні якості. Технічні умови 12
ДСТУ 8163:2015 Інкубація яєць качок та гусей. Технологічні процеси. Основні параметри 12
ДСТУ 8215:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги збережуваності та методи випробовування 12
ДСТУ 8217:2015 Птиця свійська. Технологічний процес вирощування ремонтного молодняку індиків. Загальні вимоги 12
ДСТУ 8218:2015 Птиця свійська. Технологічний процес отримання перо-пухової сировини. Загальні вимоги 12
ДСТУ 8219:2015 Птиця свійська. Технологічний процес вирощування курчат-бройлерів. Загальні вимоги 12
ДСТУ 8220:2015 Птиця свійська. Технологічний процес виробництва курячих племінних яєць. Загальні вимоги 12
ДСТУ 8221:2015 Птиця свійська. Технологічний процес утримання батьківського стада індиків. Загальні вимоги 12
ДСТУ 8222:2015 Птиця свійська. Технологічний процес інкубації яєць. Загальні вимоги 12
ДСТУ 8256:2015 Паковання для яєць перепелиних харчових. Технічні умови 12
ДСТУ 8561:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту вітаміну Е методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання α-, β-, γ-, δ- токоферолів 12
ДСТУ 8594:2015 Кукурудза цукрова свіжа (качани). Технічні умови 12
ДСТУ 8599:2015 Лічильники газу роторні типорозмірів G 2,5 - G 6. Загальні технічні умови 12
ДСТУ ISO 2825:2009 Прянощі та приправи. Метод готування подрібненої проби для проведення аналізів 12
ДСТУ ISO/TS 6733 (IDF/RM 133):2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання масової частки свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії із застосуванням графітової печі 12
ДСТУ ISO 6998:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення коксового числа 12
ДСТУ ISO 13709:2013 Нафтова, газова та хімічна промисловість. Насоси відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробовування 12
ДСТУ ISO 14939:2008 Корми для тварин. Визначення вмісту карбадоксу методом рідинної хроматографії високороздільної здатності 12
ДСТУ ISO 22763:2009 Устатковання для захисту рослин. Обприскувачі. Демонстраційна колія для обприскувачів польових культур 12
ДСТУ EN 10301:2010 Сталеві труби та фітинги для наземних і морських трубопроводів. Внутрішні покриви для зменшення тертя під час транспортування некорозійного газу 12
ДСТУ IEC 60383-2:2009 Ізолятори для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Частина 2. Гірлянди ізоляторів та ізолювальні підвіски для систем змінного струму. Методи випробування 12
ДСТУ IEC 61109:2009 Ізолятори для повітряних ліній. Ізолятори підвісні та натяжні композитні для систем змінного струму на номінальну напругу понад 1000 В. Методи випробування 12
Кількість відображаемих записів
Page of
Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×