Records - of

Позначення

Назва

Місяць*

ДСТУ 2789:2015 Плоди свіжі. Терміни та визначення 1
ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення 1
ДСТУ 8125:2015 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Правила приймання, методи відбирання і готування проб 1
ДСТУ 8370:2015 Виготовлення тваринницької продукції. Загальні вимоги щодо безпеки 1
ДСТУ 8419:2015 Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАК 1
ДСТУ 8482:2015 Корм для тварин. Брикети та гранули кормові. Технічні умови 1
ДСТУ 8485:2015 Насіння ефіроолійних культур. Інспектування сортових посівів 1
ДСТУ 8606-2:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами 1
ДСТУ 8636:2016 Овочі швидкозаморожені. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 8708:2017 Сухарі панірувальні. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 8709:2017 Вироби хлібобулочні листкові. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 8728:2017 Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 8735:2017 Паливо дизельне. Метод визначення цетанового числа 1
ДСТУ 8736:2017 Паливо для двигунів. Моторний метод визначення октанового числа 1
ДСТУ 8737:2017 Паливо для двигунів. Дослідний метод визначення октанового числа 1
ДСТУ 8738:2017 Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 8739:2017 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять 1
ДСТУ EN 55013:2016 Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання. Характеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання 1
ДСТУ EN 60335-2-72:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-72. Додаткові вимоги до машин для догляду за підлогою з тяговим приводом чи без нього комерційного застосування 1
ДСТУ ISO 4832:2015 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній 1
ДСТУ ISO 7926:2015 Естрагон зневоднений (Artemisia dracunculus Linnaeus). Технічні умови 1
ДСТУ ISO 10439:2013 Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування 1
ДСТУ ISO 16063-12:2014 Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Первинне калібрування давачів вібрації методом зворотного режиму давача 1
ДСТУ 8292:2015 Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи 2
ДСТУ 8671:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби 2
ДСТУ 8674:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики ящуру 2
ДСТУ 8680:2016 Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики колібактеріозу 2
ДСТУ 8681:2016 Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики хвороби Тешена 2
ДСТУ EN 969:2008 Труби, фітинги, допоміжні деталі трубопроводів з високоміцного чавуну та їх з’єднання для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування 2
ДСТУ EN 1570:2013 Підіймальне устатковання. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки 2
ДСТУ EN 10220:2007 Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри і маса на одиницю довжини 2
ДСТУ EN 13592:2008 Мішки пластикові для збирання побутових відходів. Типи, вимоги та методи випробування 2
ДСТУ EN 13771-1:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 1. Компресори охолоджувальні 2
ДСТУ EN 50363-10-2:2016 Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан 2
ДСТУ EN ISO 3452-4:2008 Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання 2
ДСТУ ISO 669:2010 Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання 2
ДСТУ ISO 1120:2009 Стрічки конвеєрні. Визначення сили механічних з’єднань. Статичний метод випробування 2
ДСТУ ISO 1833-1:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробовування 2
ДСТУ ISO 7286:2010 Устатковання для контактного зварювання. Графічні умовні познаки апаратів для контактного зварювання 2
ДСТУ ISO 7494-1:2010 Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування 2
ДСТУ ISO 7494-2:2010 Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 2. Водопостачання та подавання повітря 2
ДСТУ ISO 8756:2008 Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю 2
ДСТУ ISO 9015-2:2009 Випробування зварних зۥєднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість 2
ДСТУ ISO 10381-5:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту 2
ДСТУ ISO 10381-7:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 7. Настанови щодо відбирання проб ґрунтового повітря 2
ДСТУ ISO 10440-2:2010 Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 2. Компресори повітряні (безмастильні) 2
ДСТУ ISO 13602-2:2010 Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об’єднання та визначення вагомості енергопродуктів 2
ДСТУ ISO 16368:2010 Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування 2
ДСТУ ІЕС 62325-301:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 301. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для ринків 2
ДСТУ ІЕС 62325-451-2:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-2. Бізнес-процес планування та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку 2
ДСТУ ІЕС 62325-451-3:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-3. Бізнес-процес розподіляння пропускної спроможності (явний або неявний аукціон) та контекстні моделі для Європейського ринку 2
ДСТУ ІЕС 62325-451-4:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-4. Бізнес-процес врегулювання небалансів, контекстна та збірна модель для Європейського ринку 2
ДСТУ ІЕС 62325-451-5:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-5. Бізнес-процеси оцінювання стану та запиту стану, контекстна та збірна модель для Європейського ринку 2
ДСТУ ІЕС TS 62325-504:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 504. Використовування веб-сервісів для взаємообміну електронними даними на Європейському ринку електроенергії 2
ДСТУ 2368:2017 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять 3
ДСТУ 4052:2017 Крекер. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 4429:2017 Галети. Загальні технічні умови 3
ДСТУ EN 12327:2017 Газова інфраструктура. Випробовування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги 3
ДСТУ EN 16247-1:2015 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги 3
ДСТУ EN 16247-2:2015 Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі 3
ДСТУ EN 16247-3:2015 Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси 3
ДСТУ EN 16247-4:2015 Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт 3
ДСТУ EN 16348:2017 Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS) газотранспортної інфраструктури та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги 3
ДСТУ EN 50085-1:2015 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги» 3
ДСТУ EN 50085-2-1:2015 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системиспеціальних кабельних коробів, призначених для монтуванняна стінах і стелях 3
ДСТУ EN 50085-2-3:2015 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних коробів, призначених для монтування в шафах 3
ДСТУ EN 50525-1:2016 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги 3
ДСТУ EN 60811-203:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів 3
ДСТУ EN 60811-402:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 402. Різноманітні методи випробування. Випробування на водовбирання 3
ДСТУ EN 60811-405:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 405. Різні випробування. Випробування на термостабільність ізоляцій та оболонок із ПВХ 3
ДСТУ EN 60811-406:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 406. Різні випробування. Стійкість до розтріскування поліетиленових та поліпропіленових композицій 3
ДСТУ EN 60811-407:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 407. Різні випробування. Вимірювання збільшення маси поліетиленових і поліпропіленових композицій 3
ДСТУ EN 60811-412:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 412. Різні випробування. Методи теплового старіння в повітряному боксі 3
ДСТУ EN 60811-509:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок (випробування на тепловий удар) 3
ДСТУ EN 60811-513:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після кониціювання 3
ДСТУ EN 60934:2016 Вимикачі для устатковання автоматичні 3
ДСТУ EN 60335-2-77:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-77. Додаткові вимоги до пішохідних газонокосарок, керованих вручну 3
ДСТУ EN 62560:2016 Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги щодо безпеки 3
ДСТУ EN ІSO 20349:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування 3
ДСТУ EN ІSO 9680:2015 Стоматологія. Операційні світильники 3
ДСТУ EN ІSO 15613:2016 Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань 3
ДСТУ ІSO 18589-2:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб, відбирання та попереднього обробляння проб 3
ДСТУ 3197:2016 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якості 4
ДСТУ 3685:2017 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб 4
ДСТУ 8210:2015 Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови 4
ДСТУ 8211:2015 Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови 4
ДСТУ 8212:2015 Цикорій розчинний . Технічні умови 4
ДСТУ 8232:2015 Корм для тварин. Добавки органічні залізовмісні. Технічні умови 4
ДСТУ 8328:2015 Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги 4
ДСТУ 8452:2015 Препарати ферментні. Методи визначення протеолітичної активності 4
ДСТУ 8474:2015 Плоди калини звичайної. Технічні умови 4
ДСТУ 8613:2016 Добрива зелені (сидерати). Вимоги до сидеральних культур 4
ДСТУ EN 12786:2015 Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки 4
ДСТУ EN 60335-2-109:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-109. Додаткові вимоги до приладів оброблення води ультрафіолетовим випроміненням 4
ДСТУ EN ISO 13855:2015 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини 4
ДСТУ EN ISO 28927-1:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування 4
ДСТУ EN ISO 28927-2:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 2. Ключі, гайковерти та шуруповерти 4
ДСТУ EN ISO 28927-3:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 3. Полірувальні та шліфувальні обертальні, орбітальні та довільно-орбітальні машини 4
ДСТУ EN ISO 28927-4:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 4. Прямі шліфувальні машини 4
ДСТУ EN ISO 28927-5:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 5. Ударні та безударні дрилі 4
ДСТУ EN ISO 28927-6:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 6. Трамбівки 4
ДСТУ EN ISO 28927-7:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 7. Ножиці вирубні та обрізні 4
ДСТУ EN ISO 28927-8:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 8. Пили, терпуги та полірувальні машини зворотно-поступальної дії, невеликі пили коливальної чи обертальної дії 4
ДСТУ EN ISO 28927-9:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 9. Зубильні та пучкові зачисні молотки 4
ДСТУ EN ISO 28927-10:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 10. Ударні молотки, перфоратори та ломи 4
ДСТУ EN ISO 28927-11:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 11. Каменярські молотки 4
ДСТУ EN ISO 28927-12:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 12. Борфрезери 4
ДСТУ IEC 60903:2008 Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу 4
ДСТУ IEC TS 61970-2:2017 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 2. Словник термінів 4
ДСТУ IEC/TS 62351-2:2017 Керування енергетичними системами та пов'язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 2. Словник термінів 4
ДСТУ ISO 5172:2009 Устаткування для газового зварювання. Пальники для газового зварювання, різання і підігрівання. Технічні умови та методи випробовування 4
ДСТУ ISO 7919-2:2014 Механічна вібрація. Оцінювання вібрації машин за допомогою її вимірювання на обертових валах. Частина 2. Парові турбіни стаціонарні та генератори потужністю більше 50 МВт з номінальними швидкостями 1500 об/хв, 1800 об/хв, 3000 об/хв та 3600 об/хв 4
ДСТУ ISO 8371:2016 Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Метод визначення індексу розтріскування 4
ДСТУ ISO 9682-1:2015 Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод 4
ДСТУ ISO/IEC 27032:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки 4
ДСТУ ITU-T E.800:2014 Якість телекомунікаційних послуг. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ 3849:2018 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги 4
ДСТУ 8453:2015 Препарати ферментні. Методи визначення амілолітичної активності 5
ДСТУ 8456:2015 Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом 5
ДСТУ 8484:2015 Препарати ферментні. Методи визначання активності пектолітичного комплексу 5
ДСТУ 8623:2016 Ревінь свіжий. Технічні умови 5
ДСТУ 8630:2016 Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів 5
ДСТУ 8645:2016 Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови 5
ДСТУ 8672:2016 Квасоля продовольча. Технічні умови 5
ДСТУ 8698:2016 Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови 5
ДСТУ 8703-1:2017 Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 1. Методи відбирання проб, пакування і транспортування 5
ДСТУ 8703-2:2017 Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 2. Вимоги щодо безпеки 5
ДСТУ-П 8706:2017 Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації 5
ДСТУ 8707:2017 Камери пневматичні для механічних транспортних засобів. Технічні вимоги та методи випробування 5
ДСТУ 8724:2017 Вугілля кам’яне та шихти на його основі. Метод визначення тиску розпирання, який виникає під час коксування 5
ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять 5
ДСТУ EN 12186:2017 Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги 5
ДСТУ EN 12583:2017 Газова інфраструктура. Компресорні станції. Функційні вимоги 5
ДСТУ EN 60309-1:2016 Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ EN 60309-2:2016 Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штирових і гніздових контактів з’єднувальних пристроїв 5
ДСТУ EN 60309-4:2016 Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм чи без нього 5
ДСТУ EN 60745-2-6:2016 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до молотків 5
ДСТУ EN 60745-2-8:2016 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ножиць та вирубних інструментів 5
ДСТУ EN 60745-2-15:2016 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до інструментів для підстригання живоплоту 5
ДСТУ EN 61000-6-4:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах 5
ДСТУ EN ISO 9606-1:2016 Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі 5
ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками 5
ДСТУ IEC 62103:2010 Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності 5
ДСТУ ISO 9516-1:2016 Руди залізні. Визначення різних елементів за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії. Частина 1. Комплексний метод 5
ДСТУ ISO 11323:2016 Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів 5
ДСТУ ISO 11536:2016 Руди залізні. Визначення втрати маси під час прожарювання. Гравіметричний метод. 5
ДСТУ ISO 16742:2015 Руди залізні. Відбирання проб від пульп 5
ДСТУ-Н GL 32:2015 Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу 5
ДСТУ EN 1492-1:2016 Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності 8
ДСТУ EN 1492-2:2016 Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення 8
ДСТУ EN 10216-2:2016 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур 8
ДСТУ EN 10255:2016 Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачання 8
ДСТУ EN 12012-2:2010 Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 2. Гранулятори стренгові. Вимоги щодо безпеки 8
ДСТУ EN 12464-1:2016 Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця 8
ДСТУ EN 60034-1:2016 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики 8
ДСТУ EN 60598-2-2:2016 Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані 8
ДСТУ EN 60974-10:2016 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності 8
ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною 8
ДСТУ EN ISO 3746:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною 8
ДСТУ EN ISO 11201:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище 8
ДСТУ EN ISO 11204:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище 8
ДСТУ IEC 61850-3:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 3. Загальні технічні вимоги 8
ДСТУ IEC/TR 61850-1:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 1. Вступ та огляд 8
ДСТУ 7501:2014 Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять 6
ДСТУ 8011:2015 Кормовиробництво. Терміни та визначення понять 6
ДСТУ 8665:2016 Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій 6
ДСТУ 8731:2017 Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування 6
ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування 6
ДСТУ 8760:2018 Метрологія. Аналізатори телекомунікаційних мереж типу Emutel Harmony. Методика повірки 6
ДСТУ 8761:2018 Метрологія. Обладнання допоміжне для вимірювання параметрів радіовипромінювання базових станцій, які працюють за радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800». Методика повірки 6
ДСТУ EN 71-4:2016 Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять 6
ДСТУ EN 13135:2016 Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання 6
ДСТУ EN 60228:2015 Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги 6
ДСТУ EN 60745-2-12:2016 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до вібраторів для ущільнення бетону 6
ДСТУ EN 60745-2-16:2016 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до інструментів для забивання кріпильних виробів 6
ДСТУ EN 60745-2-20:2016 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-20. Додаткові вимоги до стрічкових пил 6
ДСТУ EN 60745-2-23:2016 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів 6
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) 6
ДСТУ EN ISO 15197:2017 Тест-системи для діагностики in vitro. Вимоги до системи моніторингу концентрації глюкози в крові для самотестування в разі цукрового діабету 6
ДСТУ EN ISO/ІЕС 17043:2017 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій 6
ДСТУ ISO 3071:2015 Матеріали текстильні. Визначення pH водної витяжки 6
ДСТУ ISO 3656:2017 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення абсорбції ультрафіолетового світла у вигляді питомої УФ-екстинкції 6
ДСТУ ISO 13344:2014 Визначення летальної токсичної потенційної небезпечності летких продуктів згоряння 6
ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ) 6
ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів 6
ДСТУ ISO 16256:2017 Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. Референтний метод дослідження in vitro активності антимікробних агентів проти дріжджових грибів, що спричиняють інфекційні захворювання 6
ДСТУ ISO 18515:2016 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катоди та випалені аноди. Метод визначання міцності на стискання 6
ДСТУ ISO 20128/ IDF 192:2015 Продукти молочні. Визначення ймовірності кількості Lactobacillus acidophilus на селективному середовищі методом підрахування колоній, інкубованих за температури 37 °С 6
ДСТУ ISO 80000-11:2016 Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа 6
ДСТУ ISO/IEC 16085:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Керування ризиками 6
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем 6
ДСТУ IEC 60870-6-502:2018 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-502. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення протоколу 6
ДСТУ IEC 62325-451-6:2018 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-6. Опублікування інформації на ринку, контекстні та збірні моделі для ринку Європейської моделі 6
ДСТУ IEC/TS 60870-5-7:2018 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-7. Протоколи передавання. Доповнення, пов’язані з безпекою, до протоколів згідно з IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104 (з використанням IEC 62351) 6
ДСТУ IEC TR 60870-6-1:2018 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-1. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Контекст прикладних програм та структура стандартів 6
ДСТУ 4033:2018 Вафлі. Загальні технічні умови 8
ДСТУ 33.113:2014 Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги 6
ДСТУ 7513:2014 Посіви сільськогосподарських культур. Шкала для оцінювання попередників і періодів чергування у сівозмінах Полісся та Лісостепу України 6
ДСТУ 7459:2013 Смородина та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги 6
ДСТУ 7510:2014 Колісні транспортні засоби. Транспорт похоронний. Загальні технічні вимоги 6
ДСТУ 7511:2014 Установки та устатковання для м’ясної промисловості. Машини для перемішування фаршу. Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ 7535:2014 Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок описування 6
ДСТУ 7539:2014 Якість ґрунту. Оцінювання продуктивної здатності земельних ресурсів за агроґрунтовими потенціалами природної та ефективної родючості. Порядок та правила виконання 6
ДСТУ 7541:2014 Корми. Технологія виробництва каротиновмісних кормових дріжджів 6
ДСТУ 7572:2014 Машини картоплезбиральні. Загальні технічні вимоги 6
ДСТУ 7578:2014 Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод газохроматографічного аналізування 6
ДСТУ 7582:2014 Олія ефірна м’яти котячої. Технічні умови 6
ДСТУ 7588:2014 Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування 6
ДСТУ 7636:2014 Якість ґрунту. Агрохімічні дослідження вегетаційним методом. Загальні вимоги 6
ДСТУ 7638:2014 Культури зернові, зернобобові та круп’яні. Методи визначання густоти стояння рослин 6
ДСТУ 7657:2014 Сировина каракулево-смушкова, мерлушкова і шкурки козлика невичинені. Пакування, маркування, транспортування та зберігання 6
ДСТУ 7675:2014 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення 6
ДСТУ ISO 2:2009 Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах 6
ДСТУ ISO 123:2009 Латекс каучуку. Методи відбирання проб 6
ДСТУ ISO 920:2009 Вовна. Метод визначення довжини волокна (справжньої та природної) з використанням гребінного штапелевимірювача 6
ДСТУ ISO 2646:2010 Вовна. Метод вимірювання довжини волокон гребінних чесаних стрічок діаграмними приладами 6
ДСТУ ISO 2647:2009 Вовна. Метод визначення долі волокон з серцевиною за допомогою проекційного мікроскопа 6
ДСТУ ISO 3136:2009 Латекс бутадієн-стирольного каучуку. Метод визначення вмісту зв’язаного стиролу 6
ДСТУ ISO 4266-1:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском 6
ДСТУ ISO 4266-2:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах 6
ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація та документація. Принципи бібліографічного упорядковування 6
ДСТУ ISO/IEC 9798-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 1. Загальні положення 6
ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 2. Механізми, що використовують симетричні алгоритми шифрування 6
ДСТУ ISO 13438:2009 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окислювання 6
ДСТУ ISO 15012-2:2009 Охорона здоровۥя і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Перевірка і маркування обладнання для фільтрування повітря. Частина 2. Визначення мінімального об’єму потоку повітря через зонти і насадки 6
ДСТУ ISO 17053:2010 Сталь і чавун. Визначення кисню методом інфрачервоної спектроскопії після плавлення в інертному газі 6
ДСТУ EN 10130:2009 Вироби із низьковуглецевої сталі плоскі холоднокатані для холодного штампування. Технічні умови постачання 6
ДСТУ EN 10164:2009 Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному напрямку до поверхні виробу. Технічні умови постачання 6
ДСТУ EN 13088:2010 Вироби промислові, наповнені пером та пухом. Метод визначення загальної маси виробу та маси наповнювача 6
ДСТУ EN 13738:2009 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення опору витягування з ґрунту 6
ДСТУ EN ISO 10321:2010 Геосинтетики. Випробування на розтягнення зۥєднань/швів методом широкої смуги 6
ДСТУ ETSI TR 102 044:2010 Електронні підписи й інфраструктури (ЕSI). Вимоги до сертифікатів ролей і атрибутів 6
ДСТУ IEC 61298-3:2009 Пристрої вимірювання та керування у промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 3. Випробування для визначення впливу зовнішніх чинників 6
ДСТУ IEC 62088:2009 Приладобудування ядерне. Фотодіоди для сцинтиляційних детекторів. Методи контролювання 6
ДСТУ IEC 62127-3:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно 6
ДСТУ IEC 62216:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Приймачі системи наземного телевізійного мовлення DVB-T. Загальні технічні вимоги 6
ДСТУ ISO 337:2014 Колісні транспортні засоби. Шворінь 50 типу для зчіпного пристрою автомобільних напівпричепів. Основні розміри та розміри для встановлення і взаємозамінення 7
ДСТУ ISO 5049-1:2013 Підіймально-транспортне пересувне устатковання безперервної дії для сипких матеріалів. Частина 1. Правила щодо проектування сталевих конструкцій 7
ДСТУ ISO 6916-2:2009 Матеріали полімерні пористі еластичні. Губка та спінені пористі гумові вироби. Технічні умови. Частина 2. Формовані та екструдовані вироби 7
ДСТУ ISO 6934-2:2010 Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 2. Холоднотягнутий дріт 7
ДСТУ ISO 6935-1:2014 Сталь для армування бетону. Частина 1. Гладкі прутки 7
ДСТУ ISO 6999:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Визначання густини пікнометричним методом 7
ДСТУ ISO 7638-1:2014 Колісні транспортні засоби. З’єднувачі для електричного з’єднання тягачів та причепів. Частина 1. З’єднувачі для гальмових систем та ходової частини колісних транспортних засобів із номінальною напругою живлення 24 В 7
ДСТУ ISO 7638-2:2014 Колісні транспортні засоби. З’єднувачі для електричного з’єднання тягачів та причепів. Частина 2. З’єднувачі для гальмових систем та ходової частини колісних транспортних засобів із номінальною напругою живлення 12 В 7
ДСТУ ISO 8003:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Методи вимірювання динамічної в’язкості 7
ДСТУ ISO 8006:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення вмісту золи 7
ДСТУ ISO 9128:2010 Колісні транспортні засоби. Графічні умовні познаки типів гальмівних рідин 7
ДСТУ ISO/IEC 9798-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 4. Методи, що використовують криптографічну перевірочну функцію 7
ДСТУ ISO/IEC 9798-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 5. Механізми, що використовують методи нульової обізнаності 7
ДСТУ ISO/IEC 9798-6:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 6. Механізми, що використовують ручне передавання даних 7
ДСТУ ISO 10008:2015 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо електронних торговельних угод за схемою бізнес-споживач 7
ДСТУ ISO 10975:2013 Сільськогосподарські трактори та машини. Системи автоматичного керування для керованих оператором тракторів і самохідних машин. Вимоги щодо безпеки 7
ДСТУ ISO/IEC 11770-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 1. Основні положення 7
ДСТУ ISO/IEC 11770-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 2. Механізми з використанням симетричних методів 7
ДСТУ ISO/IEC 11770-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 5. Керування груповими ключами 7
ДСТУ ISO 11837:2013 Лісогосподарські машини. Системи захисту в разі розриву ланцюга пилки. Метод випробовування та критерії оцінювання 7
ДСТУ ISO 11839:2013 Лісогосподарські машини. Скло та панельні матеріали, використовувані в огорожах для захисту оператора від відкинутих зубів пилки. Метод випробування та критерій придатності 7
ДСТУ ISO 11926-1:2010 З’єднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю згідно з ISO 725 та ущільнюванням кільцями круглого перерізу. Частина 1. Розміри, методи випробовування та позначання отворів з ущільнюванн 7
ДСТУ ISO 13899-2:2010 Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Частина 2. Визначення ніобію 7
ДСТУ ISO 14152:2013 Захист від нейтронного випромінювання. Принципи розрахунку і положення щодо вибору відповідних матеріалів 7
ДСТУ ISO 15065:2009 Зенківки конічні для ґвинтів з потайною головкою з конфігурацією головки відповідно до ISO 7721. Розміри 7
ДСТУ ISO 15496:2009 Матеріали текстильні. Метод вимірювання проникності водяної пари через тканини для перевіряння якості 7
ДСТУ ISO 16979:2010 Плити деревинні. Метод визначення вологості 7
ДСТУ ISO 16981:2009 Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності 7
ДСТУ ISO 20645:2009 Матеріали текстильні. Визначення антимікробної активності методом дифузної агарової пластини 7
ДСТУ ISO 22369-2:2013 Устатковання для захисту рослин. Класифікація обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель. Частина 2. Класифікація обприскувачів польових культур за результатами польових вимірювань 7
ДСТУ ISO 22958:2009 Матеріали текстильні. Водотривкість. Випробування дощем: зрошення з використанням горизонтального водорозбризкування 7
ДСТУ ISO 23753-1:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразолхлориду 7
ДСТУ ISO 23753-2:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 2. Метод з використанням іодтетразолхлориду 7
ДСТУ ISO 24345:2009 Покриви на підлогу пружні. Метод визначення опору відшарування 7
ДСТУ ISO/IEC 24759:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до тестування криптографічних модулів 7
ДСТУ EN 415-9:2014 Безпечність пакувальних машин. Частина 9. Методи вимірювання шуму від пакувальних машин, пакувальних ліній і допоміжного устатковання, 2 і 3 клас точності 7
ДСТУ EN 703:2014 Сільськогосподарські машини. Машини для навантажування, змішування і (або) подрібнювання та роздавання силосу. Вимоги щодо безпеки 7
ДСТУ EN 751-1:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Анаеробні герметики 7
ДСТУ EN 751-2:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Герметики, що не тверднуть 7
ДСТУ EN 751-3:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 3. Стрічки з неспеченого політетрафтороетилену 7
ДСТУ EN 1265:2014 Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання 7
ДСТУ EN 1547:2014 Промислове устатковання для термооброблення. Норми та правила випробування на шум промислового устатковання для термооброблення, зокрема допоміжного вантажного устатковання 7
ДСТУ EN 1552:2010 Машини для підземних гірничих робіт. Виймальні машини у вибої. Вимоги щодо безпеки очисних комбайнів і стругових установок 7
ДСТУ EN 1829-1:2014 Водоструминні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини 7
ДСТУ EN 1981:2009 Мідь та мідні сплави. Лігатура. Технічні умови 7
ДСТУ EN 10056-2:2009 Кутики рівнополичні та нерівнополичні з конструкційної сталі. Частина 2. Допуски на форму та розміри 7
ДСТУ EN 10087:2009 Сталі автоматні. Заготівки, гарячекатані прутки і дроти. Технічні умови постачання 7
ДСТУ EN 10131:2009 Вироби плоскі холоднокатані з низько вуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та форму 7
ДСТУ EN 12447:2009 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до гідролізу у воді 7
ДСТУ EN 12875-4:2009 Механічна тривкість посуду до дії посудомийної машини. Частина 4. Пришвидшений метод випробовування побутових керамічних виробів 7
ДСТУ EN 12875-5:2009 Механічна тривкість посуду до дії посудомийної машини. Частина 5. Пришвидшений метод випробовування керамічних виробів, використовуваних у ресторанних закладах 7
ДСТУ EN 13354:2009 Щити деревۥяні. Метод визначення якості з’єднання 7
ДСТУ EN 13763-26:2013 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 26. Терміни та визначення понять, методи випробування і вимоги до пристроїв та приладдя для надійного та безпечного функціювання детонаторів і реле 7
ДСТУ EN 13810-1:2009 Плити деревинні. Плаваючі підлоги. Частина 1. Експлуатаційні характеристики та вимоги 7
ДСТУ CEN/TS 13810-2:2009 Плити деревинні. Плаваючі підлоги. Частина 2. Методи випробування 7
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти 7
ДСТУ EN ISO 11148-3:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі 7
ДСТУ EN ISO 11553-1:2013 Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки 7
ДСТУ EN ISO 11553-2:2013 Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 2. Вимоги щодо безпеки до ручних пристроїв для лазерного обробляння 7
ДСТУ EN ISO 14915-2:2013 Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 2. Навігація та керування мультимедіа 7
ДСТУ IEC/TR 60034-16-2:2010 Машини електричні обертові. Частина 16-2. Системи збудження для синхронних машин. Моделі для оцінювання електроенергетичної системи 7
ДСТУ IEC/TS 60034-16-3:2010 Машини електричні обертові. Частина 16-3. Системи збудження для синхронних машин. Динамічні характеристики 7
ДСТУ IEC/TR 60728-6-1:2013 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 6-1. Настанови щодо аналогових оптичних систем передавання 7
ДСТУ IEC 60796-2:2010 Інформаційні технології. Шина мікропроцесорна системна з 8-розрядними і 16-розрядними даними (MULTIBUS I). Частина 2. Технічні характеристики і характеристики контактів для конфігурації системної шини з торцевими зۥєднувачами (прямими) 7
ДСТУ IEC 60917-1:2010 Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 1. Родовий стандарт 7
ДСТУ IEC 60917-2:2010 Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2. Групові технічні вимоги. Приєднувальні координаційні розміри для устатковання з кроком 25 мм 7
ДСТУ IEC 60917-2-2:2010 Конструкції механічні для електронного устатковання. Модульний принцип конструювання. Частина 2-2. Групові та детальні технічні вимоги. Приєднувальні координаційні розміри для устатковання з кроком 25 мм. Розміри блочних каркасів, шасі, задніх панелей, пе 7
ДСТУ IEC 61116:2013 Настанова щодо електромеханічного устатковання малих гідроелектростанцій 7
ДСТУ IEC 61228:2009 Лампи люмінесцентні еритемні. Метод вимірювання характеристик ламп 7
ДСТУ IEC 62127-1:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристики ультразвукових полів у медицині частотою до 40 МГц включно 7
ДСТУ IEC 62127-2:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно 7
ДСТУ ITU-T L.18:2013 Муфти для телекомунікаційних кабелів з мідними жилами захисні 7
ДСТУ ITU-T J.243:2013 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Тракти передавання телевізійних програм. Вимоги до експлуатаційного контролю 7
ДСТУ ITU-T J.282:2013 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Модель системи багатоканального розподілу відеосигналів за ІР- протоколом 7
ДСТУ ITU-T J.285:2013 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Модель синхронізованого передавання програм ІР-мережами на запит користувача 7
ДСТУ ITU-T J.292:2013 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Незалежна від середовища передавання модель телевізійних приставок наступного покоління 7
ДСТУ ITU-T J.601:2013 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Передавання сигналів застосовань систем великого екрану з розширеною ієрархією 7
ДСТУ ITU-R BT.711-1:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Технічні вимоги до опорних сигналів синхронізації для цифрових студій, у яких використовують компонентні відеосигнали 7
ДСТУ ITU-R BT.1363-1:2013 Телебачення мовленнєве. Джитер у цифрових сигналах, передаваних через послідовні інтерфейси, які відповідають Рекомендаціям ITU-R BT.656, ITU-R BT.799 та ITU-R BT.1120. Характеристики та методи вимірювання 7
ДСТУ UIC 564-1:2009 Магістральні пасажирські вагони. Вікна, виготовлені з безпечного скла. Технічні вимоги 7
ДСТУ ETSI EN 301 358:2010 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові користувацькі діапазонів частот від 19,7 ГГц до 20,2 ГГц та від 29,5 ГГц до 30 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування 7
ДСТУ 4333:2018 Мармелад. Загальні технічні умови 8
ДСТУ 4460:2018 Вироби бісквітні. Загальні технічні умови 8
ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робітз ремонтів та експлуатаційного утримання 8
ДСТУ EN 71-1:2016 Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості 8
ДСТУ EN 1010-3:2016 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання друкарських і паперообробних машин. Частина 3. Різальні верстати 8
ДСТУ IEC TR 61850-80-3:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-3. Відображення у веб-протоколи. Вимоги та технічні рішення 8
ДСТУ IEC TR 61850-90-2:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-2. Використовування протоколу IEC 61850 для комунікацій між підстанціями та центрами керування 8
ДСТУ IEC TR 61850-90-3:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-3. Використовування протоколу IEC 61850 для моніторингу стану, діагностування та аналізування 8
ДСТУ IEC TR 61850-90-8:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-8. Об’єктна модель для E-mobility 8
ДСТУ IEC TR 61850-90-12:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-12. Настанови щодо розроблення глобальної мережі (WAN) 8
ДСТУ IEC TR 61968-14:2018 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 14. Згармонізовування MultiSpeak із загальною інформаційною моделлю (СІМ) 8
ДСТУ ISO/IEC 27018:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Кодекс усталеної практики для захисту персональної ідентифікаційної інформації (РП) у загальнодоступних хмарах, що діють як процесори РП 8
ДСТУ ISO/IEC 27033-5:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 5. Убезпечення комунікацій уздовж мереж із використанням віртуальних приватних мереж (VPNs) 8
ДСТУ ISO/IEC TR 24748-3:2016 Інженерія систем і програмного забезпечення. Керування життєвим циклом. Частина 3. Настанова щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси життєвого циклу програмного забезпечення) 8
ДСТУ 3662:2018 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови 9
ДСТУ 8296:2015 Енергозбереження. Гідроенергетика мала. Методика визначення ресурсів 9
ДСТУ 8614:2016 Люпин білий харчовий. Технічні умови 9
ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення 9
ДСТУ EN 71-3:2016 Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів 9
ДСТУ EN 71-7:2016 Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування 9
ДСТУ EN 286-1:2016 Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності 9
ДСТУ EN 415-1:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 1. Термінологія та класифікація пакувальних машин і допоміжного устатковання 9
ДСТУ EN 415-6:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 6. Машини для обгортання піддонів 9
ДСТУ EN 13954:2016 Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання хліба. Вимоги щодо безпеки та гігієни 9
ДСТУ EN 15635:2016 Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання 9
ДСТУ EN 62059-32-1:2016 Засоби для електричних вимірювань. Надійність. Частина 32-1. Довговічність. Перевірка сталості метрологічних характеристик за допомогою підвищеної температури 9
ДСТУ EN ISO 8325:2018 Стоматологія. Методи випробування ротаційних інструментів 9
ДСТУ EN ISO 27020:2018 Стоматологія. Брекети та трубки, що застосовуються в ортодонтії 9
ДСТУ ISO 579:2018 Кокс. Метод визначення загальної вологи 9
ДСТУ ISO 80000-10:2016 Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика 9
ДСТУ ISO/IЕС 18033-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 4. Потокові шифри 9
ДСТУ ISO/IЕС 29155-1:2017 Інженерія систем і програмного забезпечення. Структура порівняльного аналізу ефективності проектів інформаційних технологій. Частина 1. Поняття та визначення 9
ДСТУ ISO/IЕС 29155-2:2017 Інженерія систем і програмного забезпечення. Структура порівняльного аналізу ефективності проектів інформаційних технологій. Частина 2. Вимоги до порівняльного аналізу 9
ДСТУ ISO/IЕС 29155-3:2017 Інженерія систем і програмного забезпечення. Структура порівняльного аналізу ефективності проектів інформаційних технологій. Частина 3. Настанова щодо звітності 9
ДСТУ ISO/IЕС 29192-2:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Легковагова криптографія. Частина 2. Блокові шифри 9
ДСТУ IЕС 80000-13:2016 Величини та одиниці. Частина 13. Інформатика та інформаційні технології 9
ДСТУ IЕС 80000-14:2016 Величини та одиниці. Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини 9
ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (IEC 62056) до моделі даних IEC 61850 9
ДСТУ IEC/IEEE 61850-9-3:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 9-3. Профіль протоколу точного часу для автоматизації енергосистем 9
ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 3. Еталонні мережеві сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керування 9
ДСТУ EN 12012-4:2016 Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки 9
ДСТУ EN 12597:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Словник термінів 9
ДСТУ EN 12697-24:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі 9
ДСТУ ISO/IЕС TR 24774:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Керування життєвим циклом. Настанови щодо опису процесу 9
ДСТУ СWA 16022:2015 Планування та управління витратами проекту (PSCPM) 9
ДСТУ HD 21.4 S2:2016 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарного прокладання 9
ДСТУ 2251:2018 Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент 10
ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків 10
ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків 10
ДСТУ 8727:2017 Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод 10
ДСТУ 8757:2018 Сперма бугаїв нативна. Методи біохімічних досліджень 10
ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування 10
ДСТУ 8768:2018 Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент 10
ДСТУ 8167:2015 Комбікорми для свиней. Технічні умови 10
ДСТУ 8769:2018 Кутики сталеві гарячекатані нерівнополичні. Сортамент 10
ДСТУ 8770:2018 Профілі гарячекатані СВП для кріплення гірничих виробок. Сортамент 10
ДСТУ 8771:2018 Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови 10
ДСТУ 8772:2018 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробування 10
ДСТУ 8775:2018 Продукти коксування хімічні. Метод визначення загальної сірки 10
ДСТУ 8776:2018 Бензол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умови 10
ДСТУ 8777:2018 Толуол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умови 10
ДСТУ 8783:2018 Листи сталеві з ромбічним та сочевицеподібним рифленням. Технічні умови 10
ДСТУ 8784:2018 Пек кам’яновугільний. Технічні умови 10
ДСТУ 8786:2018 Кокс. Класифікація за розмірами кусків 10
ДСТУ 8790:2018 Накладки двоголові до рейок типу Р50. Конструкція 10
ДСТУ EN 415-5:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 5. Машини для обгортання 10
ДСТУ EN 415-7:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 7. Машини для групового та вторинного пакування 10
ДСТУ EN 415-8:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 8. Машини для обв’язування 10
ДСТУ EN 45501:2017 Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів 10
ДСТУ EN 55022:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання 10
ДСТУ EN ІSO 12707:2017 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінів 10
ДСТУ ІSO 7504:2018 Аналіз газів. Словник термінів 10
ДСТУ ISO/IEC 15026-1:2017 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 1. Поняття та основні терміни 10
ДСТУ ISO/IEC 25001:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Планування та керування 10
ДСТУ ISO/IEC 25010:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Моделі якості системи та програмних засобів 10
ДСТУ ISO/IEC 25041:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Настанова з оцінювання для розробників, придбавачів і незалежних оцінювачів 10
ДСТУ ISO/IEC 38500:2016 Інформаційні технології. Управління ІТ в організації 10
ДСТУ ISO/IEC 38501:2016 Інформаційні технології. Управління ІТ. Настанова щодо впровадження 10
ДСТУ 8590:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від чотирьох місяців до одного року. Технічні умови 10
ДСТУ ISO 1530:2008 Сітки рибальські. Опис та позначення вузлового сіткового полотна 10
ДСТУ ISO 1531:2008 Сітки рибальські. Посадка сіткового полотна. Основні терміни та визначення понять 10
ДСТУ ISO 3660:2008 Сітки рибальські. Насаджування та з’єднання сіткового полотна. Терміни та ілюстрації 10
ДСТУ ISO 3790:2008 Сітки рибальські. Визначення видовження сіткових ниток 10
ДСТУ ISO 5347-19:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 19. Випробування на чутливість до магнітного поля 10
ДСТУ ISO 5347-22:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 22. Випробування акселерометра на резонансну частоту. Загальні методи 10
ДСТУ ISO 5545/IDF 90:2015 Казеїни сичужні та казеїнати. Визначення масової частки золи. Контрольний метод 10
ДСТУ ISO 7176-10:2015 Крісла колісні. Частина 10. Визначання здатності подолання перешкоди колісним кріслами з електричним приводом 10
ДСТУ ISO 10448:2008 Трактори сільськогосподарські. Гідравлічний тиск для устаткування 10
ДСТУ ISO 18431-2:2009 Механічна вібрація та удар. Оброблення сигналів. Частина 2. Вікна проміжків часу для аналізування методом перетворювання Фур’є  10
ДСТУ ІSO 18589-4:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 4. Вимірювання ізотопів плутонію (плутонію 238 та плутонію 239+240) методом альфа-спектрометрії 10
ДСТУ ІSO 18589-6:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 6. Вимірювання сумарної активності альфа-випромінювання та сумарної активності бета-випромінювання 10
ДСТУ ISO 16663-2:2008 Сітки рибальські. Метод визначення розміру вічка. Частина 2. Довжина вічка 10
ДСТУ ISO/IEC 29191:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до частково анонімної, частково непов’язуваної автентифікації 10
ДСТУ EN 521:2013 Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови 10
ДСТУ EN 13652:2015 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування водорозчинних поживних речовин та елементів 10
ДСТУ EN 12653:2015 Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Машини цвяхозабивні. Вимоги щодо безпеки 10
ДСТУ EN 50085-2-2:2015 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів і систем спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування під підлогою, у підлозі або на ній 10
ДСТУ IEC 62002-1:2013 Цифрове телевізійне та мультимедійне мовлення. Радіодоступ до мережі DVB-T/H за приймання на рухомі та портативні термінали. Частина 1. Технічні вимоги до інтерфейсу 10
ДСТУ ITU-R BT.710-4:2008 Телебачення. Системи телебачення високої чіткості. Методи суб’єктивного оцінювання якості зображень 10
ДСТУ 8600:2015 Якість ґрунту. Моніторинг ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення. Порядок проведення робіт 11
ДСТУ 8785:2018 Пек кам’яновугільний. Методи вимірювання температури розм’якшення з використанням пристроїв «Кільце та стрижень» і «Кільце та куля» 11
ДСТУ 8802:2018 Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови 11
ДСТУ 8803:2018 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови 11
ДСТУ 8806:2018 Швелери сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент 11
ДСТУ 8807:2018 Балки двотаврові та швелери сталеві спеціальні. Сортамент 11
ДСТУ 8808:2018 Профілі сталеві гнуті. Технічні умови 11
ДСТУ 8809:2018 Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги 11
ДСТУ 8810:2018 Профілі сталеві гарячекатані спеціальні для тракторів. Технічні умови 11
ДСТУ 8811.1:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення загального заліза. 11
ДСТУ 8811.2:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення діоксиду кремнію. 11
ДСТУ EN 415-3:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 3. Машини для формування, завантаження та запечатування 11
ДСТУ EN 415-10:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 10. Загальні вимоги 11
ДСТУ EN 894-4:2016 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування 11
ДСТУ EN 1005-4:2016 Безпечність машин. Фізичні властивості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною 11
ДСТУ EN 1093-2:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача 11
ДСТУ EN 1093-3:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача 11
ДСТУ EN 1093-4:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою 11
ДСТУ EN 1093-6:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом 11
ДСТУ EN 1093-7:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал 11
ДСТУ EN 1093-8:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювача 11
ДСТУ EN 1093-9:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювача 11
ДСТУ EN 1093-11:2016 Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищення 11
ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад 11
ДСТУ EN 60730-2-7:2017 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-7. Додаткові вимоги до таймерів та реле часу 11
ДСТУ EN 60730-2-9:2017 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурочутливих керувальних пристроїв 11
ДСТУ ЕN 61000-2-4:2017 Електромагнітна сумісність (ЕМС)Частина 2-4. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності низькочастотних кондуктивних завад для промислових підприємств 11
ДСТУ ЕN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 а на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню 11
ДСТУ ЕN 61000-3-12:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-12. Гранично допустимі рівні. Гранично допустимі рівні сили струму гармонік, створених обладнанням з номінальним вхідним струмом силою понад 16 А та до 75 А включно на фазу, підключеним до низьковольтних електропостачальних систем загальної призначеності 11
ДСТУ ЕN 61000-4-8:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля частоти мережі 11
ДСТУ ЕN 61000-4-12:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до дзвінкої хвилі 11
ДСТУ ЕN 61000-4-18:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-18. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасної коливальної хвилі 11
ДСТУ ЕN 61000-4-27:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-27. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до небалансу напруг для обладнання з вхідним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу 11
ДСТУ ЕN 61210:2016 З’єднувальні пристрої. Затискачі швидкоз’єднувані пласкі для електричних мідних провідників. Вимоги щодо безпеки 11
ДСТУ ISO 10698:2010 Сталь. Визначення сурми методом електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії 12
ДСТУ ЕN 62493:2016 Оцінювання освітлювального обладнання щодо дії на людину електромагнітних полів 11
ДСТУ ISO 4689-2:2017 Руди залізні. Визначення сірки. Частина 2. Метод спалювання/титрування 11
ДСТУ ISO 4689-3:2017 Руди залізні. Визначення сірки. Частина 3. Метод спалювання інфрачервоний 11
ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів 11
ДСТУ ISO/IEC TR 18053:2017 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Словник термінів у сфері телекомунікаційних застосунків із комп’ютерною підтримкою, стадія III 11
ДСТУ ISO/IEC/ІЕЕЕ 29119-1:2017 Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 1. Поняття та визначення 11
ДСТУ ISO 1107:2008 Сітки рибальські. Сіткове полотно. Основні терміни та визначення понять 11
ДСТУ ISO 2114:2014 Пластмаси (складні поліефірні смоли) та фарби і лаки (зв’язувальні). Метод визначання часткового та загального кислотного числа 11
ДСТУ ISO 2535:2014 Пластмаси. Ненасичені складні поліефірні смоли. Метод визначання часу гелеутворення за температури навколишнього середовища 11
ДСТУ ISO 2819:2009 Покриви металеві на металевій основі. Електролітичні та хімічні покриви. Методи випробовування на адгезійну міцність 11
ДСТУ ISO 3882:2008 Покриви металеві та інші неорганічні. Методи вимірювання товщини 11
ДСТУ ISO 4518:2008 Покриви металеві. Вимірювання товщини покриву. Профілометричний метод 11
ДСТУ ISO 7335:2008 Руди залізні. Визначення хімічно зв’язаної води титриметричним методом Карла Фішера 11
ДСТУ ISO 11648-1:2010 Статистичний контроль. Вибірковий контроль матеріалів насипом. Частина 1. Загальні принципи 11
ДСТУ ІSO 19730:2015 Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію 11
ДСТУ ETSI TS 102 441:2010 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Адаптивні методи кодування та модуляції в системі DVB-S2 для широкосмугових гібридних супутникових застосовань персонального виклику 11
ДСТУ ETSI EN 302 186:2010 Супутникові земні станції та системи. Станції земні повітряних суден діапазонів частот 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ EN 1138:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту L-яблучної кислоти (L-малату) методом NADH-спектрометрії 11
ДСТУ EN 1139:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-ізолимонної кислоти методом NADH-спектрометрії 11
ДСТУ EN 1140:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-глюкози и та D-фруктози методом NADH-спектрометрії 11
ДСТУ EN 1777:2014 Підйомні платформи (HPS) для пожежних та рятувальних служб. Вимоги безпеки та методи випробування 11
ДСТУ EN 1988-1:2014 Продукти харчові. Визначання сульфіту. Частина 1. Оптимізований метод Моньє-Вільямса 11
ДСТУ EN 12306:20014 Біотехнологія. Настанова щодо контролювання якості діагностичних наборів для використання в сільському господарстві в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин і тварин та тестування забруднення навколишнього середовища 11
ДСТУ EN 15192:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення хрому (VI) у твердому матеріалі лужним розкладанням та методом іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням 11
ДСТУ EN 15309:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції 11
ДСТУ EN 50520:2015 Накладні пластини та стрічки для захисту й попередження про місця розташування кабелів і кабельних трубопроводів, прокладених у підземних установках 11
ДСТУ EN 61558-2-13:2015 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно. Частина 2-13.Додаткові вимоги до автотрансформаторів і блоків живлення, які містять автотрансформатори, та їх випробування 11
ДСТУ EN 62275:2015 Системи прокладання кабелів. Кабельні хомути для електричних установок 11
ДСТУ EN 62282-3-100:2014 Технології паливних елементів. Частина 3-100. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності 11
ДСТУ EN ISO 13703:2010 Нафтова і газова промисловість. Проектування і встановлення трубопровідних систем на морських експлуатаційних платформах. Загальні вимоги 11
ДСТУ ITU-R BT.813:2008 Телебачення. Методи об’єктивного оцінювання якості зображень з урахуванням спотворень під час цифрового кодування телевізійних сигналів 11
ДСТУ IEC 61996-2:2013 Устатковання й системи морської навігації та радіозв’язку. Реєстратори даних рейсу суднові. Частина 2. Реєстратори даних рейсу спрощені. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та необхідні результати випробування 11
ДСТУ IEC/TS 62098:2013 Методи оцінювання мікропроцесорних приладів 11
ДСТУ ISO 873:2008 Персики. Настанови щодо зберігання в холодильній камері 11
ДСТУ ISO 7700-1:2009 Перевірка вологомірів калібруванням. Частина 1. Вологоміри для зерна 11
ДСТУ EN 415-9:2014 Безпечність пакувальних машин. Частина 9. Методи вимірювання шуму від пакувальних машин, пакувальних ліній і допоміжного устатковання, 2 і 3 клас точності 11
ДСТУ EN 957-2:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 2. Тренажери силові. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 11
ДСТУ EN 1149-5:2015 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 5. Характеристики матеріалів та вимоги до дизайну 11
ДСТУ EN 1265:2014 Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання 11
ДСТУ EN 12875-1:2008 Механічна тривкість до дії посудомийної машини. Частина 1. Контрольний метод випробування виробів побутової призначеності 11
ДСТУ EN 12875-2:2008 Механічна тривкість до дії посудомийної машини. Частина 2. Контроль неметалевих виробів 11
ДСТУ EN 50286:2015 Одяг захисний електроізоляційний для роботи на низьковольтних установках 11
ДСТУ EN 50321:2015 Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках 11
ДСТУ EN 60670-22:2015 Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 22. Додаткові вимоги до з’єднувальних коробок та корпусів 11
ДСТУ EN 60670-23:2015 Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 23. Додаткові вимоги до долішніх коробок та корпусів 11
ДСТУ EN 60704-2-3:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-3. Додаткові вимоги до посудомийних машин 11
ДСТУ EN 61534-22:2015 Системи шинопроводів. Частина 22. Особливі вимоги до систем шинопроводів, призначених для монтування на підлозі чи під підлогою 11
ДСТУ EN 61535:2015 Муфти монтувальні, призначені для постійного підключення в стаціонарних установках. Загальні вимоги 11
ДСТУ EN 62054-11:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Тарифікація та керування навантагою. Частина 11. Додаткові вимоги до електронних приймачів з імпульсним керуванням 11
ДСТУ EN 62423:2015 Вимикачі електричних кіл типу F та типу В, керовані різницевим струмом із вбудованим захистом від надструмів і без нього для побутової та аналогічної призначеності 11
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти 11
ДСТУ ETSI TR 101 291:2009 Цифрове телевізійне мовлення. Канал передавання випробувальних і вимірювальних сигналів системи DVB, вбудований у транспортний потік MPEG-2. Загальні технічні вимоги 11
ДСТУ ETSI EN 301 489-11:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 11. Спеціальні умови для випробування передавачів служб наземного звукового радіомовлення 11
ДСТУ ETSI EN 301 489-13:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 13. Спеціальні умови для випробування обладнання систем персонального радіозв’язку та допоміжного обладнання (мовного й немовного) 11
ДСТУ ITU-R BT.1129-2:2008 Телебачення мовленнєве. Системи цифрового телебачення стандартної чіткості. Методи суб’єктивного оцінювання якості зображень 11
ДСТУ ITU-R BT.814-2:2008 Телебачення. Пристрої відтворювальні. Процедури настроювання для встановлення яскравості та контрасту 11
ДСТУ ISO 2537:2008 Гідрометрія. Гідрометричні млинки 11
ДСТУ ISO 3588:2009 Прянощі та приправи. Визначення ступеня помолу методом просіювання вручну (контрольний метод) 11
ДСТУ ISO 4002-1:2009 Устатковання для сівби та садіння. Диски. Частина 1. Сферичні диски типу D1. Розміри 11
ДСТУ ISO/IEC 9796-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Схеми цифрового підпису, які забезпечують відновлення повідомлення. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмі 11
ДСТУ ISO 11393-4:2008 Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилками. Частина 4. Методи випробування та вимоги до експлуатаційних характеристик захисних рукавичок 11
ДСТУ ISO 16936-3:2008 Скло в будівництві. Безпечне скління для захисту від силового проникнення. Частина 3. Випробування та класифікація під час зламування 11
ДСТУ ISO/TS 17892-10:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 10. Лабораторні випробування ґрунту на поперечний зсув 11
ДСТУ ISO 21183-1:2010 Стрічки конвеєрні легкі. Частина 1. Основні характеристики та застосування 11
ДСТУ ISO/TS 22476-10:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 10. Польове випробування ваговим зондуванням 11
ДСТУ ISO/TS 22476-11:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 11. Польове площинне дилатометричне випробування 11
ДСТУ ISO/IEC 24745:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Захист біометричної інформації 11
ДСТУ EN 527-3:2008 Меблі для адміністративних приміщень. Столи робочі та парти. Частина 3. Методи випробування для визначання стійкості та механічної міцності конструкцій 11
ДСТУ EN 12255-13:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 13. Хімічне обробляння стічних вод методом осаджуванняфлокуляції 11
ДСТУ EN 13879:2009 Плити деревинні. Методи визначення властивостей згинання перпендикулярно крайкам 11
ДСТУ EN 61557-13:2015 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання захисних засобів. Частина 13. Струмовимірювальні кліщі та давачі стр... 11
ДСТУ EN 1400:2015 Вироби для дітей і догляду за дітьми. Соски-пустушки для немовлят і малюків. Вимоги щодо безпеки та методи випробування 11
ДСТУ EN 14620-2:2014 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 2. Металеві елементи 11
ДСТУ EN 62549:2015 Системи для прокладання кабелів шарнірно-зчленовані та гнучкі. Технічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ EN ISO 13426-2:2008 Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Міцність внутрішніх конструкційних з’єднань. Частина 2. Геокомпозити 11
ДСТУ IEC 61739:2008 Схеми інтегровані. Процедури затвердження виробничої лінії та управління якістю 11
ДСТУ-Н CODEX STAN 182:2014 Ананаси. Настанови щодо постачання і контролювання якості 11
ДСТУ ITU-T M.3060/Y.2401:2010 Принципи управління мережами наступного покоління 11
ДСТУ ISO 2826:2008 Абрикоси. Настанови щодо зберігання в холодильній камері 11
ДСТУ 7078:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Загальні технічні умови 11
ДСТУ ISO 2859-5:2009 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 5. Система планів послідовного відбирання, індексованих межами прийняття якості (МПЯ) для послідовного вибіркового перевірення партій 11
ДСТУ ISO 3706:2008 Кислота фосфорна технічна (зокрема для харчової промисловості). Визначення вмісту сумарного фосфору (V) гравіметричним методом із застосуванням фосфомолібдату хіноліну 11
ДСТУ ISO 5344:2008 Системи електродинамічні, що генерують вібрацію. Робочі характеристики 11
ДСТУ ISO 6720:2008 Сільськогосподарські машини. Сівалки, садильні машини, розкидачі добрив і обприскувачі. Рекомендовані значення робочої ширини 11
ДСТУ ISO 16047:2008 Кріпильні вироби. Випробування крутним моментом і відповідним затискним зусиллям 11
ДСТУ ISO 17312:2009 Якість ґрунту. Визначення гідравлічної провідності насичених поруватих матеріалів із застосуванням жорсткостінкового пермеаметра 11
ДСТУ ISO/IEC 18032:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Генерування простого числа 11
ДСТУ ISO/IEC 19792:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Оцінювання безпеки в біометриї 11
ДСТУ ISO 22369-1:2008 Устатковання для захисту рослин. Класифікація обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель. Частина 1. Класи 11
ДСТУ ISO 23717:2009 Дріт сталевий і дротяні вироби. Дріт для армування рукавів. Технічні умови 11
ДСТУ IEC 60454-3-8:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3-8. Технічні умови на ткані стрічки на основі скловолокна, ацетатцелюлозного або комбінованого з віскозним волокном з адгезивним шаром 11
ДСТУ IEC 60287-1-3:2009 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 1-3. Співвідношення для обчислення номінальної сили струму (коефіцієнт навантаження 100 %) і обчислення втрат розподіл струму між паралельними одножильними кабелями і обчислення втрат від цир 11
ДСТУ EN 60730-2-13:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-13. Додаткові вимоги до сенсорних регуляторів вологості 11
ДСТУ IEC 61577-1:2008 Прилади радіаційного захисту. Прилади вимірювання радону та продуктів його розпаду. Частина 1. Загальні принципи 11
ДСТУ EN 12346:2015 Гімнастичне приладдя. Стінки шведські, драбини решітчасті та конструкції для лазіння. Вимоги щодо безпеки та методи випробування 11
ДСТУ EN 12432:2015 Гімнастичне приладдя. Колоди для балансування. Функційні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробування 11
ДСТУ EN 13054:2008 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. Методи випробування для визначення центра ваги тари 11
ДСТУ EN 13117-1:2008 Тара транспортна. Ящики жорсткі пластмасові багаторазового використання. Частина 1. Загальні положення щодо застосування 11
ДСТУ EN 14149:2008 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на удар обертовим скиданням 11
ДСТУ ITU-T G.109:2008 Телекомунікаційні мережі. Визначення категорій якості передавання мовної інформації 11
ДСТУ ITU-T J.120:2009 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи розподілу за ІР-протоколом. Загальні технічні вимоги 11
ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови 12
ДСТУ 8172:2015 Шоколад у порошку. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 8293:2015 Метрологія. Резервуари для харчових рідин вимірювальні. Методи повірки (калібрування) об’ємним методом 12
ДСТУ 8781:2018 Виливки зі сталі. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 8789:2018 Сухарі-грінки. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 8804:2018 Прокат товстолистовий з нелегованої та легованої сталі для котлів і посудин, які працюють під тиском. Технічні умови 12
ДСТУ 8817:2018 Прокат конструкційний з нелегованої та легованої сталі для мостобудування. Технічні умови 12
ДСТУ 8818:2018 Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю 12
ДСТУ ISO 2597-2:2017 Руди залізні. Визначення масової частки загального заліза. Частина 2. Титрометричний метод після відновлювання хлоридом титану (III) 12
ДСТУ ISO 3271:2017 Руди залізні для доменної печі та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення коефіцієнтів міцності та стирання 12
ДСТУ ISO 4700:2017 Окатки залізорудні для доменної печі та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення міцності на стиснення 12
ДСТУ ISO 11240:2017 Інформатика в охороні здоров’я. Ідентифікація лікарських засобів. Елементи і структура даних для унікальної ідентифікації та обміну одиницями вимірювання 12
ДСТУ ISO 21090:2017 Інформатика в охороні здоров’я. Гармонізовані типи даних для обміну інформацією 12
ДСТУ EN 420:2017 Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ EN 520:2018 Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування 12
ДСТУ EN 10216-5:2016 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нержавких сталей 12
ДСТУ EN 16246:2016 Сільськогосподарські машини. Зворотні лопати екскаватора. Вимоги щодо безпеки 12
ДСТУ ЕN 61008-1:2017 Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, без умонтованого захисту від надструмів, побутової та аналогічної призначеності (ВАДС). Частина 1. Загальні правила 12
ДСТУ ЕN 61009-1:2017 Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, з умонтованим захистом від надструмів побутової та аналогічної призначеності (ВАДЗН). Частина 1. Загальні правила 12
ДСТУ ЕN 61591:2017 Ковпаки витяжні побутові для кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів. Методи вимірювання функційних характеристик 12
ДСТУ ЕN 62471:2017 Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна 12
ДСТУ ЕN 62776:2016 Лампи світлодіодні двоцокольні для прямої заміни лінійних люмінесцентних ламп. Вимоги щодо безпеки 12
ДСТУ ЕN 62841-1:2017 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги 12
ДСТУ ЕN 62841-2-9:2016 Інструмент ручний електромеханічний, переносний інструмент та садово-городні машини. Безпека. Частина 2-9. Додаткові вимоги до ручних інструментів для нарізування внутрішньої та зовнішньої нарізі 12
ДСТУ IЕC 60412:2009 Приладобудування ядерне. Детектори сцинтиляційні. Номенклатура. Розміри сцинтиляторів 12
ДСТУ ISO/IEC 8825-4:2014 Інформаційні технології. Правила кодування ASN.1. Частина 4. Специфікація правил кодування XML (XER) 11
ДСТУ ISO 11001-4:2009 Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 4. Зчіпний брус 11
ДСТУ ISO 13628-1:2014 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобування. Частина 1. Загальні вимоги та рекомендації 11
ДСТУ EN ISO 14915-3:2013 Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 3. Вибір і комбінування медіа 11
ДСТУ EN 1149-3:2015 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду 11
ДСТУ EN 14768:2008 Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 5 л до 600 л зі знімною покришкою 11
ДСТУ ISO 2342:2009 Ґвинти потайні стопорні з прямим шліцом і хвостовиком. Технічні вимоги 11
ДСТУ ISO 4935:2008 Сталь та чавун. Визначення сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індуктивній печі 11
ДСТУ ISO 5713:2008 Ґрунтообробне обладнання. Болти кріпильні для ґрунтообробних робочих органів. Основні параметри та розміри 11
ДСТУ ISO 6662:2008 Сливи. Настанови щодо зберігання в холодильній камері 11
ДСТУ ISO 6880:2009 Сільськогосподарські машини. Знаряддя ґрунтообробчі причіпні. Основні розміри та місця кріплення 11
ДСТУ ISO 9974-1:2009 Зۥєднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю, згідно з ISO 261, та ущільнюванням еластомерами чи метал-по-металу. Частина 1. Нарізеві отвори. Розміри 11
ДСТУ ISO 9974-2:2009 Зۥєднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю, згідно з ISO 261, та ущільнюванням еластомерами чи метал-по-металу. Частина 2. Кінці штуцерів з ущільнюванням еластомерами (тип Е). Розмір 11
ДСТУ ISO/IEC 9797-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 3. Механізми, що використовують універсальну геш-функцію 11
ДСТУ ISO 9974-3:2009 Зۥєднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю, згідно з ISO 261, та ущільнюванням еластомерами чи метал-по-металу. Частина 3. Кінці штуцерів з ущільнюванням метал-по-металу (тип В). Роз 11
ДСТУ ISO 14688-2:2009 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації 11
ДСТУ ISO/IEC 10118-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 4. Геш-функції, що використовують модульну арифметику 11
ДСТУ ISO 10396:2009 Викиди стаціонарних джерел. Відбирання проб для автоматичного визначення концентрації газових викидів стаціонарними системами контролю 11
ДСТУ ISO 11001-4:2009 Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 4. Зчіпний брус 11
ДСТУ ISO/IEC TR 11172-5:2009 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MREG-1. Частина 5. Моделювання програмного забезпечення 11
ДСТУ ISO 11169:2009 Лісогосподарські машини. Машини колісні спеціальні. Терміни та визначення понять, методи експлуатаційних випробувань і вимоги щодо ефективності гальмівних систем 11
ДСТУ ISO 11393-5:2008 Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилками. Частина 5. Методи випробування та вимоги до експлуатаційних характеристик захисних гетр 11
ДСТУ ISO 12500-1:2009 Фільтри для стисненого повітря. Методи випробування. Частина 1. Оливні аерозолі 11
ДСТУ ISO 12500-2:2009 Фільтри для стисненого повітря. Методи випробування. Частина 2. Оливні пари 11
ДСТУ ISO 14963:2008 Вібрація та удар механічні. Настанови щодо динамічних випробувань і досліджень мостів та шляхопроводів 11
ДСТУ ISO 14688-2:2009 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації 11
ДСТУ ISO 18252/IDF 200:2009 Жир молочний зневоднений. Визначення складу стерину методом газорідинної хроматографії. Практичний метод 11
ДСТУ ISO 21587-1:2008 Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічний аналіз (альтернативний рентгено-флуоресцентному методу). Частина 1. Апаратура, реактиви, розкладання проби та гравіметричне визначення оксиду кремнію (IV) 11
ДСТУ ISO 21587-2:2008 Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічне аналізування (альтернативне рентгено-флуоресцентному методу). Частина 2. Мокре хімічне аналізування 11
ДСТУ ISO 24347:2009 Сільськогосподарські транспортні засоби. З’єднання механічні між причепами та тягачами. Розміри зчіпного пристрою кульового типу (80 мм) 11
ДСТУ ISO/IEC 29115:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Структура гарантування автентифікації об’єктів 11
ДСТУ ISO/IEC 29362:2015 Інформаційні технології. Інтероперабельність веб-сервісів. Профіль вкладень WS-1. Версія 1.0 11
ДСТУ EN 10284:2008 Фітинги з ковкого чавуну із затискувальними кінцями для систем з поліетиленовими (ПЕ) трубопроводами. Загальні технічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ EN 12710:2008 Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 15 л до 250 л зі знімною покришкою та затискними кільцями 11
ДСТУ EN 13258:2008 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами. Методи випробування тривкості до цеку керамічних виробів 11
ДСТУ EN 13569:2010 Кабінкові рушники на роликах. Вимоги до характеристик та оброблення 11
ДСТУ ISO 13628-1:2014 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобування. Частина 1. Загальні вимоги та рекомендації 11
ДСТУ EN 14048:2008 Паковання. Визначення здатності пакувальних матеріалів до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Метод вимірювання потреби кисню в закритому спірометрі 11
ДСТУ EN 14576:2008 Геосинтетики. Метод випробування для визначення опору полімерних геосинтетичних бар’єрів розтріскуванню під дією навколишнього середовища 11
ДСТУ ITU-R BT.1381-3:2009 Телебачення. Транспортний інтерфейс для стиснених телевізійних сигналів і пакетованих даних у мережному телевізійному виробництві, оснований на послідовному цифровому інтерфейсі, що відповідає Рекомендації ITU-R BT.656. Загальні технічні вимоги 11
ДСТУ IEC 60454-3-7:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3-7. Технічні умови на стрічки з поліімідної плівки з адгезивним шаром 11
ДСТУ IEC 60454-3-19:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3-19. Технічні умови на стрічки, виготовлені з основою з різних матеріалів з адгезивним шаром з обох боків 11
ДСТУ EN ISO 22523:2015 Зовнішні протези кінцівок та зовнішні ортези. Вимоги та методи випробування 11
ДСТУ IEC QC 001003:2008 Система оцінювання якості електронних компонентів Міжнародної електротехнічної комісії (IECQ). Настановчі документи 11
ДСТУ ETSI EG 201 188:2008 Телефонна мережа загального користування. Інтерфейс пункту закінчення мережі для абонентських ліній малої та середньої довжини аналоговий двопроводовий. Фізичні та електричні характеристики 11
ДСТУ ISO 934:2009 Жири тваринні та рослинні й олії. Визначення вмісту вологи методом захоплення 12
ДСТУ ISO 2057:2009 Сільськогосподарські трактори. Циліндри гідравлічні дистанційного керування для причіпного знаряддя. Основні параметри та розміри 12
ДСТУ ISO 2177:2009 Покриви металеві. Вимірювання товщини покриву. Кулонометричний метод анодного розчинення 12
ДСТУ ISO 5670:2009 Сільськогосподарські причепи. Циліндри телескопічні односторонньої дії для перекидних механізмів серії 25 МПа (250 бар) і типів 1, 2 та 3. Розміри для взаємозамінності 12
ДСТУ ISO 6079:2009 Чай швидкорозчинний гранульований. Технічні умови 12
ДСТУ ISO 6916-1:2009 Матеріали полімерні пористі еластичні. Губка та спінені пористі гумові вироби. Технічні умови. Частина 1. Листові вироби 12
ДСТУ ISO 7072:2009 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Загвіздки та пружинні пальці. Розміри та технічні вимоги 12
ДСТУ ISO 7183:2014 Сушарки, що працюють на стисненому повітрі. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ISO 11512:2013 Лісогосподарські машини. Машини гусеничні спеціальні. Критерії оцінювання експлуатаційних параметрів гальмівних систем 12
ДСТУ ISO 13936-3:2009 Матеріали текстильні. Визначення опору до розсування ниток у швах тканих виробів. Частина 3. Метод фіксованої голки 12
ДСТУ ISO/IEC 13888-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 1. Загальні положення 12
ДСТУ ISO/IEC 13888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 3. Механізми з використанням асиметричних методів 12
ДСТУ ISO 14131:2009 Обприскувачі сільськогосподарські. Методи випробовування стійкості штанги 12
ДСТУ ISO 17129/IDF 206:2009 Молоко сухе. Визначення білків сої та гороху з використанням капілярного електрофорезу з наявністю додецилсульфату натрію. Перевірочний метод 12
ДСТУ ISO 19732:2013 Устатковання для захисту рослин. Фільтри для обприскувачів. Кольорове ідентифікаційне кодування 12
ДСТУ ISO/IEC 24761:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Контекст автентифікації для біометрії 12
ДСТУ EN 1117:2008 Теплообмінники. Конденсатори холодоагенту, охолоджувані рідиною. Методи випробовування для встановлення робочих характеристик 12
ДСТУ EN 12255-9:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 9. Контролювання запаху та вентилювання 12
ДСТУ EN 12255-10:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 10. Принципи безпеки 12
ДСТУ EN 14786:2014 Одяг захисний. Визначення опору проникненню крапель рідких хімікатів, емульсій і дисперсій. Аерозольний тест 12
ДСТУ CEN/TR 15019:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Контролювання якості на будівельному майданчику 12
ДСТУ EN 60601-2-24:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-24. Додаткові вимоги щодо безпеки інфузійних насосів та регуляторів 12
ДСТУ EN ISO 10427-1:2009 Нафтова і газова промисловість. Устатковання для цементування свердловин. Частина 1. Пружинні центратори обсадних колон 12
ДСТУ IEC 60454-3-14:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3-14. Технічні умови на стрічки з політетрафторетиленової плівки з адгезивним шаром 12
ДСТУ IEC/TR 61127:2008 Лампи високого тиску короткодугові ксенонові. Розміри, електричні та світлові параметри і типи цоколів 12
ДСТУ ETSI EN 300 462-4-2:2008 Мережі електрозв’язку цифрові. Характеристики ведених пристроїв синхронізації для джерел синхронізації синхронної цифрової ієрархії та плезіохронної цифрової ієрархії. Вимоги до форми декларації про відповідність заявленого устатковання 12
ДСТУ-Н 7730:2015 Настанова щодо застосування Директиви 2004/108/EC 12
ДСТУ ISO 1307:2009 Рукави гумові та пластмасові. Розміри рукавів, мінімальні та максимальні діаметри і допуски на мірні довжини рукавів 12
ДСТУ ISO 1402:2009 Рукави ґумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи гідростатичного випробовування 12
ДСТУ ISO 3959:2015 Банани зелені. Настанови щодо умов визрівання 12
ДСТУ ISO 4167:2009 Шпагат поліолефіновий для сільського господарства. Технічні умови 12
ДСТУ ISO 5080:2009 Шпагат із сизалю для сільського господарства. Технічні умови 12
ДСТУ ISO 5711:2009 Трактори та машини сільськогосподарські й лісогосподарські. Приєднувальні розміри для колеса та маточини 12
ДСТУ ISO 7920:2009 Черешня та вишня. Настанова щодо зберігання та транспортування в умовах охолодження 12
ДСТУ ISO 7953:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення кальцію та магнію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом 12
ДСТУ ISO 8139:2013 Пневмоприводи. Циліндри на номінальний тиск 1 МПа (10 бар). Приєднувальні розміри вушок зі сферичними підшипниками для кінців штоків 12
ДСТУ ISO 8140:2013 Пневмоприводи. Циліндри на номінальний тиск 1МПа (10 бар). Приєднувальні розміри вилок для кінців штоків 12
ДСТУ ISO 9073-16:2009 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 16. Визначення тривкості до проникнення води гідростатичним тиском 12
ДСТУ ISO 9073-18:2009 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 18. Визначення розривальної навантаги та видовження нетканих матеріалів розтягом 12
ДСТУ ISO 9681:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення заліза полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом 12
ДСТУ ISO/IEC 10116:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Режими роботи n-бітних блокових шифрів 12
ДСТУ ISO 11449:2008 Ведені приводні ротаційні ґрунтові фрези. Терміни та визначення понять, вимоги безпеки та методи випробування 12
ДСТУ ISO 12809:2013 Устатковання для захисту рослин. Помпи осциляційні та відцентрові. Методи випробовування 12
ДСТУ ISO 13216-1:2010 Колісні транспортні засоби. Технічні вимоги до приєднувачів для систем пасивної безпеки дітей. Частина 1. Вузли кріплення та з'єднання до вигину сидіння 12
ДСТУ ISO 13261-2:2009 Характеристики обладнання повітряних кондиціонерів і теплових насосів шумові. Частина 2. Внутрішнє обладнання безканального виконання 12
ДСТУ ISO 13441-1:2009 Обприскувачі сільськогосподарські пневматичні. Картки технічних даних. Частина 1. Типова схема подання даних 12
ДСТУ ISO 13448-2:2009 Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю, основані на принципі розподілу пріоритетів (ПРП). Частина 2. Узгоджені плани одиничного відбирання для вибіркового приймального контролю за якісною ознакою 12
ДСТУ ISO/IEC 13888-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 2. Механізми з використанням симетричних методів 12
ДСТУ ISO 13936-1:2009 Матеріали текстильні. Визначення опору до розсування ниток у швах тканих виробів. Частина 1. Метод відкривання закріпленого шва 12
ДСТУ ISO 14511:2009 Вимірювання витрати плинного середовища в закритих трубопроводах. Теплові масові витратоміри 12
ДСТУ ISO 14635-1:2010 Передачі зубчасті. Методи випробування FZG. Частина 1. Метод випробування FZG А/8,3/90 для визначення відносної навантажувальної здатності олив з умови відсутності заїдання 12
ДСТУ ISO 14635-2:2010 Передачі зубчасті. Методи випробування FZG. Частина 2. Метод випробування FZG А10/16,6 R/120 зі ступеневим навантажуванням для визначення відносної навантажувальної здатності олив надвисокого тиску з умови відсутності заїдання 12
ДСТУ ISO 15086-1:2009 Гідроприводи обۥємні. Визначення характеристик шуму, генерованого робочою рідиною, у пристроях і системах. Частина 1. Загальні вимоги 12
ДСТУ ISO 15086-2:2009 Гідроприводи обۥємні. Визначення характеристик шуму, генерованого робочою рідиною, у пристроях і системах. Частина 2. Вимірювання швидкості звуку в рідині трубопроводу 12
ДСТУ ISO/IEC TR 15446:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо продукування профілів захисту і цілей захисту 12
ДСТУ ISO 16657:2009 Аналіз сенсорний. Прилади. Стакани для дегустування оливкової олії 12
ДСТУ ISO 17103:2013 Сільськогосподарські машини. Косарки обертові дискові, барабанні та ціпові. Методи випробування та критерії приймання захисних фартухів 12
ДСТУ ISO 17432:2009 Інформатика в охороні здоров’я. Повідомлення та пересилання даних. Web-доступ до файлових об’єктів системи DICOM 12
ДСТУ ISO 17616:2010 Якість ґрунту. Настанови щодо вибору та оцінювання методів біологічних аналізів для екотоксикологічного характеризування ґрунтів і ґрунтових матеріалів 12
ДСТУ ISO 23909:2010 Якість ґрунту. Готування лабораторних проб з великих зразків 12
ДСТУ ISO 22414:2008 Папір канцелярський форматний. Метод визначення якості крайки 12
ДСТУ ISO/IEC 29361:2015 Інформаційні технології. Інтероперабельність веб-сервісів. Базовий профіль WS-1. Версія 1.1 12
ДСТУ EN 307:2009 Теплообмінники. Настанова щодо складання інструкцій з установлення, експлуатування та технічного обслуговування, необхідних для підтримання робочих характеристик кожного типу теплообмінника 12
ДСТУ EN 703:2014 Сільськогосподарські машини. Машини для навантажування, змішування і (або) подрібнювання та роздавання силосу. Вимоги щодо безпеки 12
ДСТУ EN 777-1:2014 Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами для промислового застосування. Частина 1. Система типу D. Вимоги щодо безпеки 12
ДСТУ EN 10210-2:2009 Профілі порожнисті гарячого оброблення з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики 12
ДСТУ EN 50550:2015 Пристрої захисту від перенапруги промислової частоти побутової та аналогічної призначеності 12
ДСТУ EN 60601-2-33:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-33. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичного діагностувального магнітно-резонансного обладнання 12
ДСТУ ITU-T J.124:2009 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи мультимедійного WEB-мовлення по TCP/IP-мережах. Вимоги до формату мультиплексу 12
ДСТУ ITU-T J.127:2009 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи мультимедійного web-мовлення по TCP/IP-мережах. Протокол передавання программ 12
ДСТУ ETSI EN 302 448:2015 Супутникові земні станції та системи. Станції земні діапазону частот 14/12 ГГц з системою стеження, розташовані на потягах. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ CWA 14170:2014 Вимоги щодо безпеки для застосовань створення підписів 12
ДСТУ CWA 14171:2014 Загальні настанови щодо верифікації електронних підписів 12
ДСТУ 7077:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Методи випробування 12
ДСТУ ISO 4940:2008 Сталь та чавун. Визначення нікелю методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії 12
ДСТУ ISO 4945:2008 Сталь. Визначення азоту спектрофотометричним методом 12
ДСТУ ISO 5479:2009 Статистичне опрацювання даних. Критерії відхилення від нормального розподілу 12
ДСТУ ISO 6689-2:2009 Устатковання збиральне. Комбайни зернозбиральні та їх функційні складові частини. Частина 2. Оцінювання характеристик і функційних робочих показників, визначених в словнику термінів 12
ДСТУ ISO 7969:2009 Руди марганцеві та концентрати. Визначення натрію та калію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом 12
ДСТУ ISO 9073-15:2009 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 15. Визначення повітропроникності 12
ДСТУ ISO/IEC 9797-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 2. Механізми що використовують спеціалізовану геш-функцію 12
ДСТУ ISO/IEC 9798-6:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 6. Механізми, що використовують ручне передавання даних 12
ДСТУ ISO/TS 9941/IDF/RM 160:2009 Молоко та консервоване згущене молоко. Спектрометричний метод визначення вмісту олова 12
ДСТУ ISO 10196:2008 Застосування зображень документів. Настанови щодо створення оригіналів документів 12
ДСТУ ISO 11142:2008 Мікрографія. Кольоровий мікрофільм. Застосування методу експозиції під час готування оригіналів лінійних та/або безперервного тону 12
ДСТУ ISO/TR 15155:2009 Засоби випробувальні для сільськогосподарського зрошувального устаткування 12
ДСТУ ISO 17485:2008 Передачі зубчасті конічні. Система точності ISO 12
ДСТУ ISO/IEC 18045:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Методологія оцінювання безпеки ІТ 12
ДСТУ ISO 18414:2009 Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за якісною ознакою. Системи відбирання нуль-прийняття контролювання вихідної якості, які базуються на кредитному принципі 12
ДСТУ ISO 23205:2009 Сільськогосподарські трактори. Крісло навчальне 12
ДСТУ ISO 23206:2009 Сільськогосподарські колісні трактори та навісне знаряддя. Навантажувачі фронтальні. Супорти для навісного знаряддя 12
ДСТУ EN 13836:2013 Газові котли центрального опалення. Котли типу В номінальної теплової потужності більше ніж 300 кВт, але менше ніж 1000 кВт. Загальні технічні вимоги та методи випробовування 12
ДСТУ EN 14886:2014 Устатковання для виготовлення гуми та пластмас. Машини стрічково-різальні для піноблоків. Вимоги щодо безпеки 12
ДСТУ EN 15033:2013 Водонагрівачі на скрапленому газі ємнісні побутові із закритою камерою згоряння, установлені на транспортних засобах та човнах. Загальні технічні вимоги та методи випробовування 12
ДСТУ IEC 60565:2013 Гідроакустика. Гідрофони. Калібрування в діапазоні частот від 0,01 Гц до 1 МГц 12
ДСТУ OIML R 81:2014 Метрологія. Пристрої та системи для кріогенних рідин вимірювальні динамічні. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ ETSI TR 102 272: 2015 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). ASN.1 формат політики підпису 12
ДСТУ EN 1092-2:2010 Фланці і їх з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей з вказаним номінальним тиском PN. Частина 2. Чавунні фланці 12
ДСТУ EN 1159-3:2010 Кераміка технічна спеціальна. Теплофізичні характеристики керамічних композиційних матеріалів. Частина 3. Визначення питомої теплоємності 12
ДСТУ EN 13030:2010 Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Кінцеві пристрої. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу 12
ДСТУ EN 13068-2:2008 Неруйнівний контроль. Контроль радіоскопічний. Частина 2. Контролювання довгострокової стабільності пристроїв і формування зображення 12
ДСТУ EN 12693:2014 Холодильні установки та теплові насоси. Холодильні компресори об’ємного типу. Вимоги щодо безпеки та екологічні вимоги 12
ДСТУ EN 50400:2007 Радіостанції систем з радіодоступом базові. Вимоги до базових граничних чи контрольних рівнів радіочастотних електромагнітних полів від 110 МГц до 40 ГГц, пов’язаних з дією цих полів на широкий загал під час уведення радіостанцій в експлуатацію 12
ДСТУ ISO 255:2009 Пасові приводи. Шківи для клинових пасів (система, базована на розрахунковій ширині). Перевіряння геометрії канавок 12
ДСТУ ISO 3951-5:2009 Статистичний контроль. Процедури відбирання для перевірення за кількісною ознакою. Частина 5. Плани послідовного відбирання, індексовані межею прийняття якості (МПЯ) для перевірення за кількісною ознакою (за відомого значення стандартного відхилу) 12
ДСТУ ISO 5049-1:2013 Підіймально-транспортне пересувне устатковання безперервної дії для сипких матеріалів. Частина 1. Правила щодо проектування сталевих конструкцій 12
ДСТУ ISO 6489-3:2009 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між причепами та тягачами. Частина 3. Тракторний тяговий брус 12
ДСТУ ISO 8945:2008 Ґрунтообробне знаряддя. Ножі фрезерних культиваторів. Установчі розміри 12
ДСТУ ISO 9709:2009 Лісоматеріали конструкційні. Основні принципи візуального сортування за міцністю 12
ДСТУ ISO/IEC 9796-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Схеми цифрового підпису, які забезпечують відновлення повідомлення. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел 12
ДСТУ ISO/IEC 9797-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 1. Механізми, що використовують блоковий шифр 12
ДСТУ ISO 9975:2009 Дріт круглого перерізу з нелегованої сталі для підіймальних шахтних канатів закритої конструкції. Технічні умови 12
ДСТУ ISO/IEC 10165-1:2010 Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Структура інформації адміністративного керування. Частина 1. Інформаційна модель адміністративного керування 12
ДСТУ ISO 11449:2008 Ведені приводні ротаційні ґрунтові фрези. Терміни та визначення понять, вимоги безпеки та методи випробування 12
ДСТУ ISO 11614:2009 Колісні транспортні засоби. Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення. Засоби для вимірювання димності та визначання натурального показника поглинання світлового потоку відпрацьованими газами 12
ДСТУ ISO 11684:2009 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове устатковання. Знаки безпеки та графічне зображення небезпеки. Загальні вимоги 12
ДСТУ ISO/TR 11690-3:2008 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних робочих місць, обладнаних механізмами. Частина 3. Поширювання звуку та прогнозування шуму в робочих приміщеннях 12
ДСТУ ISO 13261-1:2009 Характеристики обладнання повітряних кондиціонерів і теплових насосів шумові. Частина 1. Зовнішнє обладнання безканального виконання 12
ДСТУ ISO 13912:2009 Лісоматеріали конструкційні. Основні принципи машинного сортування за міцністю 12
ДСТУ ISO 14635-3:2010 Передачі зубчасті. Методи випробування FZG. Частина 3. Метод випробування FZG А/2,8/50 для визначення відносної навантажувальної здатності та характеристик зношування напіврідких мастильних матеріалів з умови відсутності заїдання 12
ДСТУ ISO 16183:2014 Колісні транспортні засоби. Двигуни великої потужності. Вимірювання газоподібних викидів у нерозбавлених відпрацьованих газах та викидів частинок з використанням систем розбавленням частини потоку в перехідних режимах випробовування 12
ДСТУ ISO 16650:2009 Дріт бортовий для шин. Технічні умови 12
ДСТУ ISO/IEC 18033-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 2. Асиметричні шифри 12
ДСТУ IEC 60531:2009 Обігрівачі електричні побутові акумуляційні. Методи вимірювання функційних характеристик 12
ДСТУ IEC 60589:2009 Матеріали електроізоляційні. Методи випробування для визначення іонних домішок екстрагуванням з рідинами 12
ДСТУ IEC 61049:2009 Конденсатори для використання в колах з люмінесцентними трубчастими та іншими розрядними лампами. Вимоги до характеристик 12
ДСТУ IEC 61578:2008 Прилади радіаційного захисту. Калібрування та повірка приладів для вимірювання характеристик альфа- і/або бета-аерозолів за ефективністю компенсації радону. Методи випробування 12
ДСТУ IEC/TR 61800-6:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 6. Рекомендації щодо визначення режиму навантаження та відповідних струмових характеристик 12
ДСТУ ITU-T J.123:2009 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи WEB-мовлення по TCP/IP-мережах. Вимоги до формату мультиплексу 12
ДСТУ EN ISO 13625:2008 Нафтова й газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. З’єднання водовіддільних колон для морського буріння 12
ДСТУ ISO 15117-1:2010 Вугілля. Сипкі властивості. Частина 1. Сипкість у бункері 12
ДСТУ ISO/IEC 15444-3:2010 Інформаційні технології. Система кодування забражень JPEG 2000. Частина 3. Motion JPEG 2000 12
ДСТУ ISO 15970:2013 Природний газ. Вимірювання властивостей. Об’ємні властивості: густина, тиск, температура і фактор стисливості 12
ДСТУ ISO 20828:2013 Колісні транспортні засоби. Керування сертифікатом безпеки 12
ДСТУ ISO 24511:2013 Водопостачання та водовідведення. Настанови щодо керування системами водовідведення та оцінювання їх послуг 12
ДСТУ ISO/IEC 15444-4:2010 Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 4. Випробування на відповідність 12
ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010 Настанови щодо підтвердження придатності методів випробування стану довкілля 12
ДСТУ EN 13182:2009 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Вимоги до приладів для вимірювання швидкості повітря у вентильованих приміщеннях 12
ДСТУ EN ISO 14956:2008 Якість повітря. Оцінювання придатності процедури вимірювання на основі порівняння з указаною невизначеністю вимірювання 12
ДСТУ ITU-T P.911:2010 Мультимедійні застосування. Якість відтворюваної аудіовізуальної інформації. Методи суб’єктивного оцінювання 12
ДСТУ ETSI TR 102 469:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Мовлення даних за IP-протоколом в системі DVB-H. Загальні положення 12
ДСТУ IEC/TS 60034-20-1:2010 Машини електричні обертові. Частина 20-1. Керувальні двигуни. Крокові двигуни 12
ДСТУ IEC 61800-4:2008 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 4. Загальні вимоги та номінальні технічні характеристики електроприводів змінного струму напругою від 1000 В до 35 кВ включно 12
ДСТУ ISO 9141-2:2010 Колісні транспортні засоби. Системи діагностики. Частина 2. Вимоги CARB до обміну цифровою інформацією 12
ДСТУ ISO 23551-2:2010 Пристрої захисту та контролювання для газових пальників і газопальникових пристроїв. Спеціальні вимоги. Частина 2. Регулятори тиску 12
ДСТУ IEC 60747-1:2009 Прилади напівпровідникові. Частина 1. Загальні положення 12
ДСТУ ETSI EN 301 222:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Канали координації, пов’язані з цифровим супутниковим збиранням новин 12
ДСТУ EN ISO 4126-2:2013 Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Пристрої запобіжні з розривною мембраною 12
ДСТУ ITU-T Р.910:2010 Мультимедійні застосування. Якість мультимедійного зображення. Методи суб’єктивного оцінювання 12
ДСТУ ISO 7005-3:2010 Металеві фланці. Частина 3. Фланці з мідних сплавів та комбіновані 12
ДСТУ ISO/IEC 7816-11:2010 Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах із контактами. Частина 11. Верифікація особи біометричним методом 12
ДСТУ ISO 8192:2009 Якість води. Визначення сповільненості споживання кисню активним мулом у процесі окислення вуглевмісних сполук і амонію 12
ДСТУ ISO/IEC 10164-1:2010 Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Адміністративне керування системами. Частина 1. Функція адміністративного керування об’єктами 12
ДСТУ ISO 10442:2010 Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові повітряні блокового типу з вбудованим редуктором. Загальні технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ISO 11652:2010 Сталь і чавун. Визначення кобальту методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії 12
ДСТУ ISO/IEC 14496-1:2010 Інформаційні технології. Метод цифрового кодування об’єктів інтерактивних аудіовізуальних сцен MPEG-4. Частина 1. Системи 12
ДСТУ ISO/IEC 14756:2010 Інформаційні технології. Вимірювання та рейтингове оцінювання продуктивності комп’ютерних програмних систем 12
ДСТУ ISO/IEC 19796-1:2010 Інформаційні технології. Навчання, освіта та тренування. Керування якістю, гарантії та метрики якості. Частина 1. Загальний підхід 12
ДСТУ EN 15035:2010 Котли опалювальні. Спеціальні вимоги щодо котлів на рідкому паливі номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт, із закритою камерою згоряння 12
ДСТУ ETSI TS 102 470:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Мовлення даних за ІР-протоколом у системі DVB-Н. Програмна службова інформація/службова інформація 12
ДСТУ ETSI TR 102 473:2010 Цифрове мультимедійне мовлення. Мовлення даних за ІР-протоколом у системі DVB-Н. Служба та приклади застосування 12
ДСТУ ETSI TS 102 542:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Системи передавання сигналів за IP-протоколом. Настанови щодо реалізації технічних вимог на першому етапі впровадження 12
ДСТУ ETSI TS 123 234:2010 Системи стільникового радіозв’язку цифрові UMTS, LTE. Взаємодія систем стільникового радіозв’язку з безпроводовою локальною мережею (WLAN). Загальні положення 12
ДСТУ ETSI EN 300 690:2010 Доступ та кінцеве обладнання. Лінії зі швидкістю пересилання даних 140 Мбіт/с орендовані цифрові. Інтерфейс кінцевого обладнання 12
ДСТУ IEC 60825-8:2010 Безпечність лазерних виробів. Частина 8. Настанова щодо безпечного застосування лазерних променів для людей 12
ДСТУ IEC 62315-1:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Профілі DTV інтерфейсів цифрового нестисненого відеосигналу. Частина 1. Загальні положення 12
ДСТУ ITU-T G.671:2010 Компоненти і підсистеми оптичні. Характеристики передавання 12
Кількість відображаемих записів
Page of
Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×