Records - of

Позначення

Назва

Місяць*

ДСТУ 4282:2018 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови 1
ДСТУ 8617:2016 Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання проб 1
ДСТУ 8813:2018 Метрологія. Аналізатори спектра радіочастот. Методика повірки 1
ДСТУ 8820:2018 Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення 1
ДСТУ EN 60332-1-2:2017 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт 1
ДСТУ EN 60332-1-3:2016 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю 1
ДСТУ EN 60598-1:2017 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування 1
ДСТУ EN 60598-2-8:2017 Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні 1
ДСТУ EN 60598-2-11:2017 Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні 1
ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги 1
ДСТУ EN ISO 3747:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі 1
ДСТУ EN ISO 7731:2016 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки 1
ДСТУ EN ISO 9614-3:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням 1
ДСТУ EN ISO 11691:2016 Акустика. Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря. Лабораторний наближений метод 1
ДСТУ EN ISO 13850:2016 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування 1
ДСТУ EN ISO 13856-3:2016 Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв 1
ДСТУ OIML R 106-1:2017 Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування 1
ДСТУ OIML R 106-2:2017 Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування 1
ДСТУ 8746:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття 2
ДСТУ 8787:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення зчеплюваності зі щебенем 2
ДСТУ EN 474-6:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Вимоги до землевозів 2
ДСТУ EN 474-7:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів 2
ДСТУ EN 474-8:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів 2
ДСТУ EN 474-9:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів 2
ДСТУ EN 474-10:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів 2
ДСТУ EN 474-11:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів ґрунту і сміттєвих звалищ 2
ДСТУ EN 1426:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації) 2
ДСТУ EN 13587:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування 2
ДСТУ EN 16228-1:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги 2
ДСТУ EN 16228-2:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування 2
ДСТУ EN 16228-3:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБДСТУ 2
ДСТУ EN 16228-4:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів 2
ДСТУ EN 16228-5:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті 2
ДСТУ EN 16228-6:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування 2
ДСТУ EN 16228-7:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання 2
ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне . Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання 2
ДСТУ EN 55012:2017 Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами 2
ДСТУ EN 55015:2017 Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад 2
ДСТУ EN 55024:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання 2
ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад 2
ДСТУ EN 60456:2017 Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик 2
ДСТУ EN ISO 3741:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер 2
ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками 2
ДСТУ EN ISO 22300:2017 Безпека суспільства. Словник термінів 2
ДСТУ EN ISO 22301:2017 Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги 2
ДСТУ 8719:2017 Продукти яєчні. Технічні умови 3
ДСТУ 8720:2017 Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи визначення мікробного забруднення 3
ДСТУ 8723:2017 Дріжджі кормові. Методи випробування 3
ДСТУ 8729:2017 Мед і продукти бджільництва. Методи визначення кількості мікроорганізмів та підрахування колоній за температури 30 °С 3
ДСТУ 8748:2017 Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів 3
ДСТУ EN 349:2016 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини 3
ДСТУ EN 469:2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників 3
ДСТУ EN 474-5:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів 3
ДСТУ EN 474-12:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів 3
ДСТУ EN 957-6:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 3
ДСТУ EN 1034-8:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 8. Рафінери 3
ДСТУ EN 10228-1:2017 Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль 3
ДСТУ EN 1427:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі 3
ДСТУ EN 12041:2016 Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 3
ДСТУ EN 12042:2016 Устатковання для харчової промисловості. Дозатори тіста автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 3
ДСТУ EN 12385-4:2017 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 4. Канати подвійного звивання для загального підіймального застосування 3
ДСТУ EN 12593:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса 3
ДСТУ EN 12841:2017 Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната 3
ДСТУ EN 14434:2009 Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування 3
ДСТУ EN 14682:2016 Безпечність дитячого одягу. Шнури та витяжні шнурки на дитячому одязі. Технічні вимоги 3
ДСТУ EN 60065:2017 Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки 3
ДСТУ EN 60312-1:2015 Пилососи побутової призначеності. Частина 1. Пилососи сухого чищення. Методи вимірювання робочих характеристик 3
ДСТУ EN 60702-1:2016 Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі 3
ДСТУ EN 60947-7-3:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги щодо безпечності клемників для плавких запобіжників 3
ДСТУ EN 61310-1:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів 3
ДСТУ EN 61310-2:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування 3
ДСТУ ISO/IEC 18033-5:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 5. Шифри, що ґрунтуються на ідентифікаційних данихДСТУ 3
ДСТУ ISO/IEC 27034-1:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття 3
ДСТУ ISO/IEC 27034-2:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації 3
ДСТУ EN ISO 527-1:2017 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи 3
ДСТУ EN ISO 10075-3:2017 Ергономічні принципи визначення психічної робочої навантаги. Частина 3. Принципи та вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання 3
ДСТУ EN ISO 15536-1:2016 Ергономіка. Комп’ютерні манекени і шаблони тіла. Частина 1. Загальні вимоги 3
ДСТУ EN ISO 16946:2017 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок 3
ДСТУ EN ISO 17491-3:2016 Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем) 3
ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ 8791:2018 Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови 4
ДСТУ EN 355:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори 4
ДСТУ EN 358:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи 4
ДСТУ EN 361:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла 4
ДСТУ EN 362:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі 4
ДСТУ EN 617:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності 4
ДСТУ EN 618:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного вантаження сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності 4
ДСТУ EN 619:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності 4
ДСТУ EN 1497:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні ремні 4
ДСТУ EN 12195-1:2018 Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення 4
ДСТУ EN 12195-2:2018 Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон 4
ДСТУ EN 12195-3:2018 Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги 4
ДСТУ EN 12594:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування 4
ДСТУ EN 12641-1:2018 Знімні кузови та комерційні транспортні засоби. Тенти. Частина 1. Мінімальні вимоги 4
ДСТУ EN 12642:2018 Кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Конструкція кузовів комерційних колісних транспортних засобів. Мінімальні вимоги 4
ДСТУ EN 15614:2016 Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом 4
ДСТУ EN 45545-1:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення 4
ДСТУ EN 45545-3:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод 4
ДСТУ EN 50289-1-3:2016 Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-3. Методи електричних випробувань. Електрична міцність 4
ДСТУ EN 50289-1-4:2016 Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Опір ізоляції 4
ДСТУ EN 60601-2-27:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-27. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик обладнання для ЕКГ-моніторингу 4
ДСТУ EN 61347-2-11:2017 Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електронних кіл, які застосовують у світильниках 4
ДСТУ EN 61347-2-13:2017 Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від змінного та постійного струму для світлодіодних модулів 4
ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки 4
ДСТУ EN ISO 4254-1:2017 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги 4
ДСТУ ISO 17523:2018 Інформатика в охороні здоров’я. Вимоги до електронних рецептів 4
ДСТУ ISO/TS 19256:2018 Інформатика в галузі охорони здоров’я. Вимоги до систем словників лікарських засобів для охорони здоров’я 4
ДСТУ ISO/TS 20440:2018 Інформатика в охороні здоров’я. Ідентифікація медичних засобів. Настанова щодо запровадження елементів і структури даних згідно з ISO 11239 для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про фармацевтичні форми дозування, одиниці подання, шляхи введення та пакування 4
ДСТУ ISO 13500:2017 Нафтова та газова промисловість. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги та випробування 4
ДСТУ IEC 60096-3:2008 Кабелі радіочастотні. Частина 3. Одножильні коаксіальні кабелі для розподільчих кабельних мереж. Загальні вимоги та випробування 4
ДСТУ 3136:2017 Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови 5
ДСТУ 7309:2019 Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ. Технічні умови 5
ДСТУ 8289:2015 Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності 5
ДСТУ 8497:2015 Консерви. Фрукти натуральні. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 8572:2015 Патисони свіжі. Технічні умови 5
ДСТУ 8606-3:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами 5
ДСТУ 8659:2016 Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії 5
ДСТУ 8782:2018 Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 8788:2018 Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Методи контролювання захисних властивостей 5
ДСТУ EN 81-21:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках 5
ДСТУ EN 81-40:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю 5
ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю 5
ДСТУ EN 81-72:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні 5
ДСТУ EN 81-73:2017 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі 5
ДСТУ EN 342:2017 Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду 5
ДСТУ EN 343:2017 Одяг захисний. Захист від дощу 5
ДСТУ EN 354:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Стропи 5
ДСТУ EN 363:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Системи індивідуального захисту від падіння 5
ДСТУ EN 365:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування 5
ДСТУ EN 511:2017 Рукавички захисні від холоду 5
ДСТУ EN 795:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування 5
ДСТУ EN 957-4:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 4. Лави силові тренувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-5:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-7:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-8:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-9:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 957-10:2015 Тренажери стаціонарні. Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань 5
ДСТУ EN 1034-1:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпечності 5
ДСТУ EN 1034-3:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 3. Вимоги щодо безпечності перемотувальних та намотувальних машин 5
ДСТУ EN 1034-4:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 4. Вимоги щодо безпечності гідророзбивачів та устатковання для їхнього завантаження 5
ДСТУ EN 1034-7:2016 Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 7. Вимоги щодо безпечності чанів 5
ДСТУ EN 1498:2018 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні петлі 5
ДСТУ EN 13034:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6]) 5
ДСТУ EN 14605:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з'єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ ᷀[3] та РВ [4]) 5
ДСТУ EN 45545-2:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів 5
ДСТУ EN 60947-7-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемники для мідних провідників 5
ДСТУ EN 60947-7-2:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-2. Допоміжне обладнання. Клемники із захисним проводом для мідних провідників 5
ДСТУ EN 61058-2-1:2017 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-1:2014 5
ДСТУ EN 61058-2-4:2017 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-4:2014 5
ДСТУ EN 61439-2:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування 5
ДСТУ EN 61439-3:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 3. Розподільчі щити, застосовувані звичайними користувачами 5
ДСТУ EN 61439-4:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектного устатковання для будівельних майданчиків (НКУ-БМ) 5
ДСТУ EN 61439-6:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 6. Система збірних шин 5
ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування 5
ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту 5
ДСТУ EN ISO 13732-3:2016 Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні 5
ДСТУ ITU-R BT.2023:2018 Телебачення мовленнєве. Системи виробництва, міжнародного обміну та мовлення програм стереоскопічного телебачення (3DTV). Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ ITU-R BT.2025:2018 Телебачення мовленнєве. Системи стереоскопічного телебачення з форматом зображення 1280 × 720. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ 2074:2017 Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визначення понять 6
ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 8598:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від народження до чотирьох місяців. Технічні умови 6
ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння 6
ДСТУ 8711:2017 Препарати ветеринарні біологічні. Методи визначення життєздатності колекційних культур мікроорганізмів 6
ДСТУ EN 453:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 6
ДСТУ EN 454:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієни 6
ДСТУ EN 474-1:2016 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги 6
ДСТУ EN 710:2016 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов'язаного з ними устатковання 6
ДСТУ EN 1677-1:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8 6
ДСТУ EN 1677-4:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Ланки. Клас 8 6
ДСТУ EN 1677-5:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Гаки сталеві ковані вантажопідіймальні із замком. Клас 4 6
ДСТУ EN 1677-6:2017 Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ланки. Клас 4 6
ДСТУ EN 869:2016 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском 6
ДСТУ EN 10213:2016 Виливки сталеві для роботи під тиском 6
ДСТУ EN 13356:2017 Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги 6
ДСТУ EN 15000:2017 Безпечність промислового вантажного транспорту. Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності. Технічні умови, характеристики та вимоги до випробування індикаторів і обмежників моменту поздовжнього навантаження 6
ДСТУ EN 16247-5:2016 Енергетичні аудити. Компетентність енергетичних аудиторів 6
ДСТУ EN 60598-2-5:2018 Світильники. Частина 2-5. Додаткові вимоги. Прожектори 6
ДСТУ EN 60598-2-7:2018 Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники переносні садові 6
ДСТУ EN 60598-2-12:2018 Світильники. Частина 2-12. Додаткові вимоги. Світильники нічні на штепсельній вилці 6
ДСТУ EN 60598-2-13:2018 Світильники. Частина 2-13. Додаткові вимоги. Світильники, заглиблювальні в землю 6
ДСТУ EN 60598-2-20:2018 Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні 6
ДСТУ EN 60598-2-22:2018 Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення 6
ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.Частина 1. Загальні вимоги 6
ДСТУ EN 60519-8:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 8. Додаткові вимоги до електрошлакових плавильних печей 6
ДСТУ EN 60519-9:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 9. Додаткові вимоги до устатковання для високочастотного діелектричного нагрівання 6
ДСТУ EN 60730-2-14:2017 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів 6
ДСТУ EN 60811-301:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповню вальних компаундів за температури 23 °С 6
ДСТУ EN 60811-302:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійному струму _аповню вальних компаундів за температури 23 °С та 100 °С 6
ДСТУ EN 60811-604:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів у заповнювальних компаундах 6
ДСТУ EN 61010-2-081:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб 6
ДСТУ EN 61386-21:2017 Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів 6
ДСТУ EN 61386-22:2017 Системи кабелепроводів. Частина 22. Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів 6
ДСТУ EN ISO 2867:2017 Землерийні машини. Системи доступу 6
ДСТУ EN ISO 3691-5:2018 Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки, керовані оператором, який рухається 6
ДСТУ EN ISO 9994:2018 Запальнички. Вимоги щодо безпеки 6
ДСТУ EN ISO 11681-1:2017 Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу 6
ДСТУ EN ISO 11681-2:2017 Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 2. Пилки ланцюгові для догляду за деревами 6
ДСТУ EN ISO 14119:2017 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, зʼєднані з огорожами. Принципи проектування та вибору 6
ДСТУ EN ISO 14120:2017 Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож 6
ДСТУ EN ISO 17249:2017 Взуття захисне, стійке до розрізання ланцюговою пилкою 6
ДСТУ ISO 6673:2016 Кава зелена сира. Метод визначання втрати маси за температури 105 °С 6
ДСТУ ISO 14034:2017 Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ) 6
ДСТУ ISO/ТS 9002:2017 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015 6
ДСТУ ISO/ІЕС ТR 18121:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Рамкова модель віртуального експерименту 6
ДСТУ ISO/ІЕС ТR 29181-9:2018 Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 9. Мережа всього 6
ДСТУ EN 1756-1:2018 Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів 6
ДСТУ EN 12622:2018 Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття 6
ДСТУ EN 12750:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати фрезерні чотиристоронні 6
ДСТУ EN 13155:2018 Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні 6
ДСТУ EN 14492-1:2018 Крани вантажопідіймальні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом 6
ДСТУ EN 50553:2018 Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі 6
ДСТУ EN 60143-2:2018 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 2. Захисне обладнання для батарей послідовного конденсатора 6
ДСТУ EN 60204-32:2018 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин 6
ДСТУ EN 60252-2:2018 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори 6
ДСТУ EN ISO 28881:2018 Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати 6
ДСТУ ISO/IEC 15026-2:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів.Частина 2. Сценарій гарантування 6
ДСТУ ISO/IEC 11770-6:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 6. Утворення ключів 6
ДСТУ ISO/IEC 14841:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватна мережа з інтеграцією послуг. Специфікація, функційна модель та інформаційні потоки. Додаткова послуга пропозиції виклику 6
ДСТУ ISO/IEC 15026-3:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 3. Рівні цілісності системи 6
ДСТУ ISO/IEC 15444-3:2018 Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 3. Motion JPEG 2000 6
ДСТУ ISO/IEC TR 18120:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Вимоги до електронних підручників для освіти 6
ДСТУ ISO/IEC TR 20002:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Керовані мережі P2P. Загальні принципи 6
ДСТУ ISO/IEC TR 22560:2018 Інформаційні технології. Сенсорні мережі. Настанови щодо проектування в авіаційній галузі. Оперативне керування повітряним потоком 6
ДСТУ ISO/IEC 30105-3:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 3. Система вимірювання та модель зрілості організації 6
ДСТУ ISO/IEC 30105-5:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційими технологіями. Частина 5. Настанови 6
ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ETSI EN 301 839:2018 Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ETSI EN 302 686:2018 Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ EN ISO 2860:2016 Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів 6
ДСТУ В-П 15.001:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення 7
ДСТУ В-П 15.601:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення 7
ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять 7
ДСТУ В 8822:2018 Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Наземні радіолокаційні запитувачі. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ В 8823:2018 Засоби системи впізнавання «Свій — чужий» Mk XA. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ 7498:2014 Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понять 7
ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях 7
ДСТУ 8602:2015 Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення 7
ДСТУ 8730:2017 Шини з регульованим тиском. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять 7
ДСТУ 8815:2018 Шини пневматичні для вантажних колісних транспортних засобів та причепів до них. Загальні технічні умови 7
ДСТУ 8816:2018 Шини пневматичні для легкових автомобілів та причепів до них. Загальні технічні умови 7
ДСТУ ISO 3877-2:2017 Шини, вентилі та камери. Перелік термінів-відповідників. Частина 2. Вентилі 7
ДСТУ ISO 4209-2:2017 Шини (метричні серії) та ободи для вантажних автомобілів і автобусів. Частина 2. Ободи 7
ДСТУ ISO 13326:2017 Шини пневматичні. Методи визначення однорідності 7
ДСТУ EN 58:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих 7
ДСТУ EN 894-3:2017 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування 7
ДСТУ EN 1005-1:2018 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять 7
ДСТУ EN 1870-15:2016 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопиляльні. Частина 15. Багатолезові верстати для поперечного розпилювання з вбудованою подачею оброблюваної деталі й ручним завантаженням та/або вивантаженням 7
ДСТУ EN 12053:2016 Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання шумового випромінення 7
ДСТУ EN 12221-2:2017 Вироби для дітей і догляду за дітьми. Сповивальні столики побутові. Частина 2. Методи випробування 7
ДСТУ EN 12592:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності 7
ДСТУ EN 12595:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості 7
ДСТУ EN 12596:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра 7
ДСТУ EN 15811:2016 Сільськогосподарські машини. Огорожі захисні нерухомі та огорожі захисні з блокуванням і фіксацією або без неї для рухомих частин механічної передачі. Вимоги щодо безпеки 7
ДСТУ EN 16281:2017 Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування 7
ДСТУ EN 50580:2018 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Додаткові вимоги до розпилювальних пістолетів 7
ДСТУ EN 60335-2-102:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з’єднання 7
ДСТУ EN 60811-403:2016 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 403. Різноманітні методи випробування. Випробування на озоностійкість зшитих компаундів 7
ДСТУ EN 60695-2-10:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатковання та загальна процедура випробування розжареним дротом 7
ДСТУ EN 60695-2-11:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування розжареним дротом готових виробів на горючість (GWEPT) 7
ДСТУ EN 60695-10-2:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 10-2. Анормальне нагрівання. Метод випробування на стійкість до тиску, створеного кулькою 7
ДСТУ EN 61010-2-020:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020.Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг 7
ДСТУ EN 61204-7:2016 Джерела електроживлення постійного струму низьковольтні. Частина 7. Вимоги щодо безпечності 7
ДСТУ EN 61558-2-9:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-9. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів та силових блоків живлення для ручних світильників класу ІІІ з вольфрамовою лампою розжарювання 7
ДСТУ EN ISO 3411:2016 Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора 7
ДСТУ EN ISO 4254-14:2017 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 14. Пакувальники рулонів 7
ДСТУ EN ISO 6682:2016 Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування 7
ДСТУ EN ISO 9241-13:2017 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 13. Настанова щодо використання 7
ДСТУ EN ISO 9241-112:2017 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 112. Подання інформації 7
ДСТУ EN ISO 16231-1:2016 Сільськогосподарські самохідні машини. Оцінювання стійкості. Частина 1. Загальні вимоги 7
ДСТУ EN ISO 16231-2:2017 Машини сільськогосподарські самохідні. Оцінювання стійкості. Частина 2. Визначення статичної стійкості та методики випробування 7
ДСТУ EN ISO 19353:2017 Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист 7
ДСТУ ASTM A615/ A615M:2019 Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги 7
ДСТУ ETSI EN 319 403:2016 Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності провайдерів довірчих послуг. Вимоги до органів з оцінювання відповідності, що оцінюють провайдерів довірчих послуг 7
ДСТУ EN 1853:2018 Сільськогосподарські машини. Причепи. Вимоги щодо безпеки 8
ДСТУ EN 12663-1:2018 Залізничний транспорт. Вимоги до конструкцій кузова залізничного транспортного засобу. Частина 1. Локомотиви та пасажирський рухомий склад (і альтернативний метод для вантажних вагонів) 8
ДСТУ EN 13979-1:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Моноблочні колеса. Технічна процедура затвердження. Частина 1. Колеса ковані та катані 8
ДСТУ ISO/IEC TR 13594:2018 Інформаційні технології. Безпека нижніх рівнів 8
ДСТУ ISO/TR 14073:2018 Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046 8
ДСТУ ISO/IEC 15444-1:2018 Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 1. Базова система кодування 8
ДСТУ ISO/IEC 29101:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Структура архітектури забезпечення прайвесі 8
ДСТУ ISO/IEC 40180:2018 Інформаційні технології. Якість навчання, освіти та підготовки. Основні принципи та еталонна структура 8
ДСТУ EN 61000-4-2:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів 8
ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке маєвипробувальні або вимірювальні кола 8
ДСТУ IEC 61010-2-120:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-120. Додаткові вимоги щодо безпечності механічних елементів устатковання 8
ДСТУ HD 603 S1:2018 Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ 8
ДСТУ ETSI EN 301 908-15:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 15. Повторювачі з радіотехнологією E-UTRA та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування 8
ДСТУ ETSI EN 302 510:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Імпланти медичні мембранні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 30 МГц до 37,5 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 8
ДСТУ ETSI EN 302 755:2018 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі цифрового наземного телевізійного мовлення другого покоління (DVB-Т2) 8
ДСТУ EN ISO 23125:2018 Верстати. Безпечність. Верстати токарні 8
ДСТУ ITU-R BT.1368-13:2018 Цифрове телевізійне мовлення. Критерії планування служби цифрового наземного телевізійного мовлення, зокрема захисні відношення в діапазонах ДВЧ/УВЧ 8
ДСТУ ITU-R BT.2077-2:2018 Телебачення мовленнєве. Інтерфейси цифрові послідовні реального часу для сигналів телебачення надвисокої чіткості. Загальні технічні вимоги 8
ДСТУ HD 604 S1:2018 Кабелі силові на напругу 0,6/1,0 кВ та 1,9/3,3 кВ зі спеціальними показниками пожежної небезпеки для використання на електричних станціях 8
ДСТУ EN 60079-11:2017 Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло «і» 9
ДСТУ EN 60051-9:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 9. Рекомендовані методи випробування 9
ДСТУ 4070:2019 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги щодо пасивної безпеки 10
ДСТУ 4876:2019 Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги 10
ДСТУ 7202:2019 Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія 10
ДСТУ 8835:2019 Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови 10
ДСТУ EN 547-1:2018 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах 10
ДСТУ EN 547-2:2018 Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу 10
ДСТУ 8805:2018 Мости та труби. Опорні частини автодорожніх мостів. Вимоги щодо вибору та влаштування 9
ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності) 9
ДСТУ EN 10079:2018 Вироби сталеві. Номенклатура 9
ДСТУ EN 10140:2018 Штаба сталева холоднокатана вузька. Допуски на розміри та форму 9
ДСТУ EN 10263-1:2018 Пруток, стрижні й дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання 9
ДСТУ EN 12697-27:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання проб 9
ДСТУ EN 12697-46:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості за одновісного розтягу 9
ДСТУ EN 12921-2:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 2. Безпечність машин, що використовують рідини для чищення на водній основі 9
ДСТУ EN 14253:2018 Вібрація механічна. Вимірювання та обчислювання впливу на здоров’я загальної виробничої вібрації. Практична настанова 9
ДСТУ EN 15163:2018 Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності алмазних дротових пилок 9
ДСТУ EN 15372:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до столів непобутової призначеності 9
ДСТУ EN 16905-3:2018 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 3. Умови випробування 9
ДСТУ EN 50117-1:2018 Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні вимоги 9
ДСТУ EN 60051-1:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 1. Визначення та основні вимоги для всіх частин 9
ДСТУ EN 60051-2:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів 9
ДСТУ EN 60904-9:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 9.Вимоги до характеристик імітаторів сонячного випромінювання 9
ДСТУ EN 61094-1:2018 Мікрофони вимірювальні. Частина 1. Технічні характеристики лабораторних еталонних мікрофонів 9
ДСТУ EN 62053-11:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класи точності 0,5, 1 та 2) 9
ДСТУ EN 62053-22:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класи точності 0,2 S та 0,5 S) 9
ДСТУ EN 62053-24:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 24. Статичні лічильники реактивної енергії для основної частоти (класи точності 0,5 S, 1 S та 1) 9
ДСТУ EN ISO 4414:2018 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових частин 9
ДСТУ ISO 8655-1:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві 9
ДСТУ ISO 8655-3:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки 9
ДСТУ ISO 8655-5:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори 9
ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури 9
ДСТУ ISO 14026:2018 Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля 9
ДСТУ ISO/TS 14027:2018 Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції 9
ДСТУ ISO/ІЕС 14476-3:2018 Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 3. Специфікація дуплексного багатоадресного пересилання 9
ДСТУ ISO/ІЕС TS 17027:2018 Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал 9
ДСТУ ISO/ІЕС 18384-1:2018 Інформаційні технології. Еталонна архітектура для сервіс-орієнтованої архітектури. Частина 1. Термінологія та поняття 9
ДСТУ ISO/ІЕС 30105-4:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 4. Терміни та поняття 9
ДСТУ ISO/ІЕС 38505-1:2018 Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Керування даними. Частина 1. Застосування ISO/IEC 38500 до керування даними 9
ДСТУ ISO/ІЕС TR 38504:2018 Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Настанова для базованих на принципах стандартів щодо керування інформаційними технологіями 9
ДСТУ ETSI EN 300 341:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування 9
ДСТУ ETSI EN 302 194-2:2018 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радар навігаційний, який застосовують на внутрішніх водних шляхах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування 9
ДСТУ EN 13108-6:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон 10
ДСТУ EN 13108-8:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон 10
ДСТУ EN 13398:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еластичності 10
ДСТУ EN 60695-11-4:2018 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-4. Випробувальне полум’я. Полум’я потужністю 50 Вт. Устатковання та метод перевіряння відповідності технічним вимогам 10
ДСТУ EN 60904-5:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 5. Визначення еквівалентної температури методом вимірювання напруги холостого ходу 10
ДСТУ EN 60904-10:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 10. Методи вимірювання лінійності характеристик 10
ДСТУ EN 61009-2-1:2018 Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, з умонтованим захистом від надструмів, побутової та аналогічної призначеності (ВАДЗН). Частина 2-1. Застосування загальних правил до вимикачів, функційно незалежних від напруги мережі 10
ДСТУ ISO 8655-6:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання 10
ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування 10
ДСТУ ISO 17123-8:2018 Оптика та оптичні прилади. Процедури польових випробувань геодезичних та топографічних приладів. Частина 8. Приймачі ГНСС, що працюють у режимі вимірювань у реальному часі (RTK) 10
ДСТУ ISO/IEC 15026-4:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 4. Гарантування в життєвому циклі 10
ДСТУ ISO/ІЕС 19795-4:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 4. Експлуатаційні випробування на функційну сумісність 10
ДСТУ ISO/ІЕС 19795-6:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 6. Методика випробування для оперативного оцінювання 10
ДСТУ ISO/ІЕС 29794-1:2018 Інформаційні технології. Якість біометричних зразків. Частина 1. Структура 10
ДСТУ ISO/IEC 30105-1:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 1. Еталонна модель процесу 10
ДСТУ ISO/IEC TR 19795-3:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 3. Модально-специфічне випробування 10
ДСТУ ISO/IEC TR 24704:2018 Інформаційні технології. Кабельні мережі в приміщенні користувача для точок безпроводового доступу 10
ДСТУ EN ISO 527-4:2018 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 4. Умови випробування для ізотропних та ортотропних, армованих волокном пластмасових композитів 10
ДСТУ EN ISO 527-5:2018 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 5. Умови випробування односпрямованих волокнистих пластмасових композитів 10
ДСТУ EN ISO 11442:2018 Технічна документація на продукцію. Управління документацією 10
ДСТУ EN ISO 14159:2018 Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин 10
ДСТУ OIML R 137-1-2:2018 Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних характеристик 10
ДСТУ ETSI EN 300 086:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування 10
ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування 10
ДСТУ EN 374-2:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 2. Визначення стійкості до проникнення 11
ДСТУ EN 10217-6:2018 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих сталей з нормованими властивостями за знижених температур 11
ДСТУ EN 13042-2:2018 Машини й устатковання для виробництва, оброблення та формування порожнистих скляних виробів. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Транспортувальні машини для подавання 11
ДСТУ EN 13136:2018 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку 11
ДСТУ EN 13262:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до коліс 11
ДСТУ EN 14597:2018 Пристрої контролювання температури та обмежувачі температури для теплогенерувальних систем 11
ДСТУ EN 16905-1:2018 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 1. Терміни та визначення понять 11
ДСТУ EN 45545-5:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання, зокрема тролейбусів, рейкобусів та магнітолевітаційних транспортних засобів 11
ДСТУ EN 45545-6:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 6. Системи протипожежного захисту 11
ДСТУ EN 60051-3:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 3. Спеціальні вимоги до ватметрів та варметрів 11
ДСТУ EN 60051-4:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів 11
ДСТУ EN 60127-5:2018 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 5. Настанови щодо оцінювання якості мініатюрних плавких вставок 11
ДСТУ EN 60358-2:2018 Конденсатори розділові та ємнісні подільники. Частина 2. Однофазний розділовий конденсатор змінного чи постійного струму, приєднуваний між лінією та землею для застосовань зв’язку по силових лініях 11
ДСТУ EN 60904-4:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 4. Еталонні сонячні прилади. Процедури встановлення простежуваності калібрування 11
ДСТУ EN 61000-4-28:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі для обладнання з вхідним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу 11
ДСТУ EN ІЕС 60942:2018 Електроакустика. Звукові калібратори 11
ДСТУ EN ІSO 3381:2018 Залізничний транспорт. Акустика. Вимірювання шуму всередині залізничних транспортних засобів 11
ДСТУ EN ІSO 4064-5:2018 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення 11
ДСТУ EN ІSO 11243:2018 Велосипеди. Багажники до двоколісних велосипедів. Вимоги та методи випробування 11
ДСТУ ІSO 738:2018 Пиломатеріали хвойних порід. Розміри. Допустимі відхили та усихання 11
ДСТУ ІSO 8903:2018 Пиломатеріали з широколистяних порід. Номінальні розміри 11
ДСТУ ІSO 8965:2018 Промисловість лісозаготівельна. Технологія. Терміни та визначення понять 11
ДСТУ ІSO 10007:2018 Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією 11
ДСТУ ІSO 14046:2018 Екологічне управління. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови 11
ДСТУ ІSO 16415:2018 Вимоги до сортування небудівельних лісоматеріалів 11
ДСТУ ІSO 17959:2018 Покриття для підлоги з масивної деревини. Загальні вимоги 11
ДСТУ ІSO/TS 14072:2018 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу організації 11
ДСТУ ІSO/ІЕС 2382-37:2018 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 37. Біометрія 11
ДСТУ ІSO/ІЕС 19795-2:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробуванняв біометрії. Частина 2. Методики випробування для технологічного та сценарного оцінювання 11
ДСТУ ІSO/ІЕС 23917:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Інтерфейс та протокол обміну даними ближнього поля (NFCIP-1). Методи тестування протоколу 11
ДСТУ ІSO/ІЕС 24752-1:2018 Інформаційні технології. Інтерфейси користувача. Універсальна віддалена консоль. Частина 1. Загальна структура 11
ДСТУ ІSO/ІЕС 24752-4:2018 Інформаційні технології. Інтерфейси користувача. Універсальна віддалена консоль. Частина 4. Опис цілі 11
ДСТУ ІTU-R BT.799-4:2018 Телебачення мовленнєве. Інтерфейс системи цифрового телебачення стандартної чіткості для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:4:4 та частоти дискретизації сигналу яскравості 13,5 МГц. Загальні технічні вимоги 11
ДСТУ ОІML R 44:2018 Спиртоміри, ареометри для спирту та термометри для використання в спиртометрії 11
ДСТУ ETSI SR 019 510:2018 Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Дослідження сфери застосування та основи для стандартизації служб довгострокового зберігання даних, зокрема зберігання із цифровими підписами та без них 11
ДСТУ ETSI EN 300 718-2:2018 Маяки лавинні, які працюють на частоті 457 кГц. Системи передавання-приймання. Частина 2. Вимоги до характеристик служб екстреної допомоги та методи випробування 11
ДСТУ ETSI EN 300 718-3:2018 Маяки лавинні, які працюють на частоті 457 кГц. Системи передавання-приймання. Частина 3. Специфічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ ETSI EN 301 091-2:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частот від 76 ГГц до 77 ГГц. Частина 2. Стаціонарне радіолокаційне обладнання 11
ДСТУ ETSI EN 301 360:2018 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові смуги частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ ETSI EN 302 065-1:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 1. Вимоги до стандартних UWB-застосувань 11
ДСТУ ETSI EN 302 536:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 315 кГц до 600 кГц для приладів наднизької потужності, які можна імплантувати в тіло тварин та пов’язані з ними периферичні пристрої. Технічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ ETSI EN 303 609:2018 Система стільникового цифрового радіозв’язку глобальна. GSM-повторювачі. Технічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ 8832:2019 Метрологія. Дефектоскопи магнітні. Методика повірки 11
ДСТУ ІSO 3082:2018 Руди залізні. Методи відбирання та готування проб 11
ДСТУ EN 12697-14:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води 11
ДСТУ EN 12697-18:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 18. Стікання в’яжучого 11
ДСТУ EN 12697-22:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колійність 11
ДСТУ EN 12697-33:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Готування зразків вальцевим ущільнювачем 11
ДСТУ EN 13108-5:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 5. Щебенево-мастиковий асфальтобетон 11
ДСТУ EN 13924-1:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 1. Тверді дорожні бітуми 11
ДСТУ 33.119:2018 Страховий фонд документації. Мікрофільм. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ 8833:2019 Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 8863:2019 Установки ліфтові. Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів 12
ДСТУ EN 341:2018 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Пристрої для спускання під час порятунку 12
ДСТУ EN 530:2018 Стійкість до стирання матеріалу захисного одягу. Методи випробування 12
ДСТУ EN 1067:2018 Клеї. Перевіряння та готування проб до випробування 12
ДСТУ EN 12178:2018 Холодильні установки та теплові насоси. Покажчики рівня рідини. Вимоги, методи випробування та маркування 12
ДСТУ EN 12520:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до меблів для сидіння побутової призначеності 12
ДСТУ EN 12521:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до столів побутової призначеності 12
ДСТУ EN 12663-1:2018 Залізничний транспорт. Вимоги до конструкцій кузова залізничного транспортного засобу. Частина 1. Локомотиви та пасажирський рухомий склад (і альтернативний метод для вантажних вагонів) 12
ДСТУ EN 13108-3:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 3. М’який асфальтобетон 12
ДСТУ EN 13108-20:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи типових випробувань 12
ДСТУ EN 13617-2:2018 Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях 12
ДСТУ EN 13617-3:2018 Станції паливозаправні. Частина 3. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик відсічних клапанів 12
ДСТУ EN 13617-4:2018 Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях 12
ДСТУ EN 14678-1:2018 Устатковання та приладдя на скраплений нафтовий газ. Конструкція та робочі характеристики устатковання на скраплений нафтовий газ для автозаправних станцій. Частина 1. Роздавальні пристрої 12
ДСТУ EN 15663:2018 Залізничний транспорт. Визначення встановленої маси транспортного засобу 12
ДСТУ EN 45545-4:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу 12
ДСТУ EN 45545-7:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки до установок, які містять займисті рідини та гази 12
ДСТУ EN 50636-2-107:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-107. Додаткові вимоги до електричних роботизованих газонокосарок із живленням від батареї 12
ДСТУ EN 60335-2-3:2018 ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ. БЕЗПЕКА. Частина 2-3. Додаткові вимоги до електричних прасок 12
ДСТУ EN 60519-7:2018 Безпечність електронагрівального устатковання. Частина 7. Окремі вимоги до устатковання з електронними гарматами 12
ДСТУ EN 60811-501:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 501. Механічні випробування. Випробування для визначення механічних властивостей матеріалів ізоляції та оболонок 12
ДСТУ EN 60811-507:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 507. Механічні випробування. Випробування на теплову деформацію зшитих матеріалів 12
ДСТУ EN 60811-508:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 508. Механічні випробування. Випробування ізоляції та оболонок натисненням за високої температури 12
ДСТУ EN 60831-2:2018 Конденсатори силові шунтувальні самовідновного типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування 12
ДСТУ EN 60947-5-7:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-7. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до безконтактних давачів з аналоговим виходом 12
ДСТУ EN 61010-2-202:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-202. Додаткові вимоги до виконавчих пристроїв електрично керованих клапанів 12
ДСТУ EN 61058-1-1:2018 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1-1. Вимоги до контактних вимикачів 12
ДСТУ EN 61058-1-2:2018 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1-2. Вимоги до електронних вимикачів 12
ДСТУ EN 61669:2018 Електроакустика. Вимірювання акустичних характеристик слухових апаратів на вусі людини 12
ДСТУ ISO 10006:2018 Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах 12
ДСТУ ISO 14052:2018 Екологічне управління. Облікування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання 12
ДСТУ ISO 14055-1:2018 Екологічне управління. Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методів 12
ДСТУ ISO/TS 14071:2018 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006 12
ДСТУ ISO/IEC 14476-1:2018 Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 1. Специфікація симплексного багатоадресного пересилання 12
ДСТУ ISO/IEC 14476-2:2018 Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 2. Специфікація керування QoS для симплексного багатоадресного пересилання 12
ДСТУ ISO 17123-5:2018 Оптика та оптичні прилади. Процедури польових випробувань геодезичних та топографічних приладів. Частина 5. Тахеометри 12
ДСТУ ISO/IEC 19795-5:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробуванняв біометрії. Частина 5. Сценарій контролювання доступу та схема класифікації 12
ДСТУ ISO/IEC TR 20748-1:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Інтероперабельність навчальної аналітики. Частина 1. Еталонна модель 12
ДСТУ ISO/IEC TR 29106:2018 Інформаційні технології. Загальні кабельні мережі. Класифікація зовнішніх дійових чинників MICE 12
ДСТУ IEC 60050-112:2018 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 112. Величини 12
ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ETSI EN 301 441:2018 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку смуги частот 1,6 ГГц/2,4 ГГц рухомої супутникової служби. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ETSI EN 301 841-3:2018 Канал цифрового наземного радіозв’язку діапазону дуже високих частот. Режим 2. Наземне обладнання. Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ETSI EN 301 908-18:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 18. Обладнання базове багатостандартне радіотехнологій E-UTRA, UTRA та GSM/EDGE. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ETSI EN 302 018:2018 Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення з частотною модуляцією (ЧМ). Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ETSI EN 302 065-2:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 2. Вимоги до UWB-відстеження місця розташування 12
ДСТУ ETSI EN 302 264:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частот від 77 ГГц до 81 ГГц. Технічні вимоги 12
ДСТУ ETSI EN 302 752:2018 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Підсилювачі радарів активні. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ETSI EN 302 858:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуг частот від 24,05 ГГц до 24,25 ГГц або від 24,05 ГГц до 24,50 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування 12
ДСТУ ITU-R BT.656-5:2018 Телебачення мовленнєве. Інтерфейс системи цифрового телебачення стандартної чіткості для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:2:2 та частоти дискретизації сигналу яскравості 13,5 МГц. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ ITU-R BT.2020-2:2018 Телебачення мовленнєве. Система телебачення надвисокої чіткості. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ ITU-R BT.2024:2018 Телебачення мовленнєве. Системи стереоскопічного телебачення з форматом зображення 1920×1080. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ ITU-R BT.2100-1:2018 Телебачення мовленнєве. Система телебачення з розширеним динамічним діапазоном. Основні параметри. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ EN ISO 845:2018 Поропласти та пориста гума. Метод визначення уявної густини 12
ДСТУ EN ISO 1856:2018 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення залишкової деформації в разі стискання 12
ДСТУ EN ISO 8067:2018 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення міцності під час роздирання 12
ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 2. Роботизовані системи та їхні поєднання 12
ДСТУ EN ISO 21809-2:2018 Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксидні покриви 12
ДСТУ EN 62586-2:2018 Вимірювання якості електроенергії в системах електроживлення. Частина 2. Функційні випробування та вимоги щодо невизначеності 6
ДСТУ EN ISO 11554:2019 Оптика та оптичні прилади. Лазери та лазерна апаратура. Методи випробування потужності, енергії та часових характеристик лазерного пучка 6
ДСТУ EN ISO 11612:2018 Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла та полум’я. Мінімальні технічні вимоги 6
ДСТУ EN ISO 15012-4:2019 Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 4. Загальні вимоги 6
ДСТУ EN ISO 25649-1:2018 Предмети для плавання, які використовують під час дозвілля на воді та у воді. Частина 1. Класифікація, матеріали, загальні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ISO 10451:2017 Стоматологія. Зміст технічного файла для систем дентальних імплантів 6
ДСТУ ISO 16732-1:2018 Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення 6
ДСТУ ISO 23601:2019 Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації 6
ДСТУ OIML R 60:2019 Датчики навантаження. Метрологічні вимоги. Додатки 6
ДСТУ OIML R 60-1:2019 Датчики навантаження. Метрологічні вимоги. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги 6
ДСТУ OIML R 60-2:2019 Датчики навантаження Метрологічні вимоги Частина 2. Метрологічний контроль та випробування 6
Кількість відображаемих записів
Page of
Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×