Records - of

Позначення

Назва

Місяць*

ДСТУ 7143:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною високої кратності 1
ДСТУ ISO 972:2008 Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкоподібний). Технічні умови 1
ДСТУ ISO 1419:2008 Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Метод випробування на прискорене старіння 1
ДСТУ ISO 2017-1:2008 Вібрація та удар механічні. Системи пружних кріплень. Частина 1. Технічна інформація для обміну щодо застосування ізолювальних систем 1
ДСТУ ISO 2254:2008 Гвоздика ціла чи змелена (порошкоподібна). Технічні умови 1
ДСТУ ISO 3376:2008 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод визначення границі міцності під час розтягування та відносного подовжування 1
ДСТУ ISO 3380:2008 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод визначення температури зсідання під час нагрівання до 100 оС 1
ДСТУ ISO 5210:2007 Трубопровідна арматура. Приєднання багатоповоротного привода арматури 1
ДСТУ ISO 6002:2007 Трубопровідна арматура. Засуви сталеві з болтовим кріпленням кришки. Загальні технічні вимоги 1
ДСТУ ISO 6020-2:2008 Гідроприводи об'ємні. Приєднувальні розміри для гідроциліндрів з однобічним штоком на номінальний тиск 16 МПа (160 бар). Частина 2. Компактна серія 1
ДСТУ ISO 6450:2008 Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Метод визначення тривкості до дії рідин 1
ДСТУ ISO 7296-1:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 1. Загальні положення 1
ДСТУ ISO 8759-1:2007 Сільськогосподарські колісні трактори. Переднє навісне устатковання. Частина 1. Вал відбирання потужності та триточковий зчіпний пристрій 1
ДСТУ ISO 8759-2:2007 Сільськогосподарські колісні трактори. Переднє навісне устатковання. Частина 2. Приєднувач стаціонарного устаткування 1
ДСТУ ISO 10771-1:2007 Гідроприводи об'ємні. Випробування на утомленість металевих корпусів під тиском. Частина 1. Метод випробування 1
ДСТУ ISO 13898-1:2008 Сталь і чавун. Визначання нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язною плазмою. Частина 1. Загальні вимоги та готування проби 1
ДСТУ ISO 13898-2:2008 Сталь і чавун. Визначання нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язною плазмою. Частина 2. Визначання нікелю 1
ДСТУ ISO 13898-3:2008 Сталь і чавун. Визначання нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язною плазмою. Частина 3. Визначення міді 1
ДСТУ ISO 13898-4:2008 Сталь і чавун. Визначання нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язною плазмою. Частина 4. Визначення кобальту 1
ДСТУ ISO 14154:2007 Якість ґрунту. Визначення деяких окремих хлорфенолів. Газово-хроматографічний метод з детектування захопленням електронів 1
ДСТУ ISO 14268:2008 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод визначення проникності водяної пари 1
ДСТУ ISO 16220:2008 Магній і магнієві сплави. Зливки та виливки з магнієвих сплавів. Технічні умови 1
ДСТУ ISO 17082:2006 Пневмоприводи. Пневмоапарати. Інформація, яку треба включати у документацію постачальника 1
ДСТУ ISO 17313:2007 Якість ґрунту. Визначення гідравлічної провідності насичених поруватих матеріалів із застосуванням гнучкостінкового пермеаметра 1
ДСТУ ISO 18893:2007 Підйомники робочих платформ мобільні. Вимоги безпеки, огляди, технічне обслуговування і експлуатація 1
ДСТУ IEC/TR 60870-1-1:2007 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 1. Загальні положення. Розділ 1. Основні принципи 1
ДСТУ IEC 61069-4:2007 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 4. Оцінювання експлуатаційних характеристик системи 1
ДСТУ EN 12528:2008 Ролики та колеса. Вимоги до роликів для меблів 1
ДСТУ EN 61204-3:2007 Джерела електроживлення низьконапружні з вихідною напругою постійного струму. Частина 3. Електромагнітна сумісність 1
ДСТУ ETSI EN 301 790:2006 Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал супутникових розподільчих систем. Загальні технічні вимоги 1
ДСТУ OIML D 13:2007 Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки 1
ІПС № 12:2012 Інформаційний покажчик 1
ДСТУ 7142:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною середньої кратності 2
ДСТУ 7144:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності 2
ДСТУ 7145:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності 2
ДСТУ ISO 939:2008 Спеції і приправи. Визначення вмісту вологи. Метод відгону 2
ДСТУ ISO 959-1:2008 Перець (Piper nigrum L.) горошком чи змелений. Технічні умови. Частина 1. Чорний перець 2
ДСТУ ISO 959-2:2008 Перець (Piper nigrum L.) горошком чи змелений. Технічні умови. Частина 2. Білий перець 2
ДСТУ ISO 2854:2008 Статистичне опрацювання даних. Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення і дисперсії 2
ДСТУ ISO 2876:2006 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. Випробування на перекочування 2
ДСТУ ISO 2997:2008 Кислота фосфорна технічна. Визначення вмісту сульфатів методом відновлення та титрометрії 2
ДСТУ ISO 3332:2008 Сульфат амонію технічний. Визначення вмісту амонійного азоту титрометричним методом після дистиляції 2
ДСТУ ISO 3360:2008 Кислота фосфорна та фосфати натрію технічні (зокрема для харчової промисловості). Визначення вмісту фтору фотометричним методом із застосуванням комплексону алізарину та нітрату лантану 2
ДСТУ ISO 3386-1:2007 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення характеристик напруження під час деформування стисканням. Частина 1. Матеріали з низькою щільністю 2
ДСТУ ISO 3386-2:2008 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення характеристик напруження під час деформування стисканням. Частина 2. Матеріали з високою щільністю 2
ДСТУ ISO 3506-2:2008 Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 2. Гайки 2
ДСТУ ISO 3506-3:2008 Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Ґвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування 2
ДСТУ ISO 3719:2006 Механічна вібрація. Символи для балансувальних машин і приладів 2
ДСТУ ISO 4253:2008 Трактори сільськогосподарські. Розташування сидіння оператора. Розміри 2
ДСТУ ISO 6196-6:2007 Мікрографія. Словник термінів. Частина 6. Обладнання 2
ДСТУ ISO 7174-2:2008 Меблі. Визначення стійкості.Частина 2. Стільці з відкидною спинкою чи механізмом повного відкидання спинки та крісла-гойдалки 2
ДСТУ ISO 8307:2008 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення еластичності 2
ДСТУ ISO 8398:2008 Добрива тверді. Вимірювання статичного кута природного відкосу 2
ДСТУ ISO 9034:2008 Вироби плоскі широкі гарячекатані з конструкційної сталі. Допуски на розміри та форму 2
ДСТУ ISO 9980:2008 Пасові приводи. Шківи з канавками для клинових пасів (система базована на ефективній ширині). Контроль геометрії канавок 2
ДСТУ ISO 10014:2008 Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг 2
ДСТУ ISO 11929-1:2009 Визначення межі виявлення та порогу ухвалення рішення під час вимірювання іонізувального випромінення. Частина 1. Теоретичні основи та практичне застосування вимірювання методом лічення імпульсів без урахування впливу підготування зразка 2
ДСТУ ISO 11929-2:2009 Визначення межі виявлення та порогу ухвалення рішення під час вимірювання іонізувального випромінення. Частина 2. Теоретичні основи та практичне застосування вимірювання методом лічення імпульсів з урахуванням впливу підготування зразка 2
ДСТУ ISO 11929-3:2009 Визначення межі виявлення та порогу ухвалення рішення під час вимірювання іонізувального випромінення. Частина 3. Теоретичні основи та практичне застосування вимірювання методом лічення імпульсів для гамма-спектрометрії високої роздільної здатності без уразування впливу підготування зразка 2
ДСТУ ISO 11992-3:2007 Колісні транспортні засоби. Обмін цифровою інформацією щодо електричних з'єднань між тягачами і причепами. Частина 3. Характеристики сигналів устатковання, крім гальмівної системи і ходової частини 2
ДСТУ ISO 12046:2008 Синхронні пасові приводи. Паси автомобільні. Визначення фізичних властовостей 2
ДСТУ ISO/IEC 14443-1:2008 Картки ідентифікаційні. Картки на інтеґрованих мікросхемах безконтактні. Картки близької взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики 2
ДСТУ ISO 14592-1:2008 Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук за низьких концентрацій. Частина 1. Метод струшування групи колб із поверхневою водою чи поверхневою водою/закислим мулом 2
ДСТУ ISO 14592-2:2008 Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук за низьких концентрацій. Частина 2. Модель безперервного річкового потоку з фіксованою біомасою 2
ДСТУ IEC 61287-1:2007 Залізнична техніка. Перетворювачі силові, встановлювані на рухомому складі. Частина 1. Характеристики та методи випробування 2
ДСТУ EN 12312-7:2010 Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 7. Устатковання для наземного руху повітряних суден 2
ДСТУ EN 13736:2010 Верстати. Преси пневматичні. Вимоги щодо безпеки 2
ДСТУ ETSI EN 301 192:2006 Цифрове телевізійне мовлення. Системи передавання даних. Загальні технічні вимоги 2
Державна система сертифікації УкрСЕПРО (збірник) ДСТУ 3410–96, ДСТУ 3412–96, ДСТУ 3413–96, ДСТУ 3414–96, ДСТУ 3415–96, ДСТУ 3417–96, ДСТУ 3418–96, ДСТУ 3419–96, ДСТУ 3420–96, ДСТУ 3498–96, ДСТУ 3957–2000 2
ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги 3
ДСТУ 4365:2010 Комплектувальні вироби для протезів нижніх кінцівок. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 7051:2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги 3
ДСТУ 7052:2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування 3
ДСТУ 7141:2009 Одяг пожежника тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань 3
ДСТУ 7203-1:2010 Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 1. Засоби для ходіння, керовані однією рукою 3
ДСТУ 7203-2:2010 Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 2. Засоби для ходіння, керовані обома руками 3
ДСТУ 7205:2010 Шарніри та шини для протезів кінцівок і ортезів на кінцівки та хребет. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 7207:2010 Вузли механічних протезів верхніх кінцівок. Загальні технічні вимоги та методи випробування 3
ДСТУ 7264:2012 Електроприлади побутові. Загальні технічні умови 3
ДСТУ 7271:2012 Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергїі ультрафіолетового випромінення 3
ДСТУ 7273:2012 Руди залізні, концентрати, агломерати та окатки. Методи та норми точності визначання маси 3
ДСТУ 7289:2012 Протипожежна техніка. Пристрої канатно-спускові рятувальні пожежні індивідуальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань 3
ДСТУ ISO 683-17:2008 Сталі термооброблені, леговані та автоматні. Частина 17. Підшипникові сталі. 3
ДСТУ ISO 3093:2009 Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда і манні крупи з твердої пшениці. Визначення числа падіння методом Хагберга-Пертена (Hagberg-Perten) 3
ДСТУ ISO 3410:2008 Сільськогосподарські машини. Нескінченні клинові варіаторні паси та профілі канавок відповідних шківів. Основні розміри та методи контролювання 3
ДСТУ ISO 4866:2008 Вібрація та удар механічні. Вібрація будівель. Настанова щодо вимірювання вібрації та оцінювання її впливу на будівлі 3
ДСТУ ISO 4867:2008 Норми та правила вимірювання і повідомлення даних щодо вібрації на борту судна 3
ДСТУ ISO 4868:2008 Норми та правила вимірювання та повідомлення даних щодо місцевої вібрації на конструкціях та устатковані судна 3
ДСТУ ISO 5292:2007 Пасові приводи. Паси клинові та поліклинові. Розрахунок навантажувальної здатності 3
ДСТУ ISO 5347-10:2007 Методи калібрування давачів вібрацій та удару. Частина 10. Метод первирнного калібрування за допомогою поштовхів великої ударної сили 3
ДСТУ ISO 5347-11:2007 Методи калібрування давачів вібрацій та удару. Частина 11. Випробування на чутливість до поперечних коливань 3
ДСТУ ISO 5347-12:2007 Методи калібрування давачів вібрацій та удару. Частина 12. Випробування на чутливість до поперечних ударів 3
ДСТУ ISO 5347-13:2007 Методи калібрування давачів вібрацій та удару. Частина 13. Випробування основи на чутливість до деформації 3
ДСТУ ISO 5347-14:2007 Методи калібрування давачів вібрацій та удару. Частина 14. Випробування на резонансну частоту недемпфованих акселерометрів, змонтованих на сталевому блоці 3
ДСТУ ISO 6149-1:2008 З'єднання для об'ємних гідроприводів і для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 1. Отвори з трапецієподібним посадковим місцем для кілець круглого перерізу 3
ДСТУ ISO 6149-2:2008 З’єднання для об’ємних гідроприводів і для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 2. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців штуцерів важкої (S) серії 3
ДСТУ ISO 6149-3:2008 З’єднання для об’ємних гідроприводів і для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 3. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців штуцерів легкої (L) серії 3
ДСТУ ISO 6196-7:2007 Мікрографія. Словник термінів. Частина 07. Машинна мікрографія 3
ДСТУ ISO 6196-8:2007 Мікрографія. Словник термінів. Частина 08. Застосування 3
ДСТУ ISO 6552:2008 Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Визначення термінів 3
ДСТУ ISO 7296-2:2007 Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 2. Мобільні крани 3
ДСТУ ISO 8133:2008 Об'ємні гідроприводи. Гідроциліндри з однобічним штоком на 16 МПа (160 бар) — компактна серія. Приєднувальні розміри елементів кріплень 3
ДСТУ ISO 9044:2008 Тканини плетені дротяні промислові. Технічні вимоги та методи випробування 3
ДСТУ ISO/IEC TR 9126-4:2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 4. Метрика якості під час використовування 3
ДСТУ ISO 9186-1:2008 Символи графічні. Частина 1. Методи випробування на зрозумілість 3
ДСТУ ISO 14864:2009 Рис. Метод оцінювання тривалості клейстеризації зерен під час варіння 3
ДСТУ ISO 15793:2009 Крупи манні з твердої пшениці. Метод визначення неподрібненої фракції 3
ДСТУ ISO 16149:2008 Іригаційне устатковання. Труби з ПВХ низьконапірні надземні для поверхневого зрошення. Загальні технічні вимоги та методи випробування 3
ДСТУ ISO 16391:2008 Допоміжні засоби під час колостомії та нетримання. Системи для промивання (зрошення). Вимоги та методи випробування 3
ДСТУ ISO 18749:2008 Якість води. Адсорбування речовин активним мулом. Групове випробування з використанням спеціальних аналітичних методів 3
ДСТУ ISO 18878:2008 Підйомники робочих платформ мобільні. Навчання оператора (машиніста) 3
ДСТУ ISO 20870:2008 Взуття. Метод штучного старіння 3
ДСТУ ISO 20874:2008 Взуття. Методи випробування підметок. Міцність щодо розривання від проколювання голкою 3
ДСТУ ISO 22030:2007 Якість ґрунту. Біологічні методи. Хронічна токсичність для вищих рослин 3
ДСТУ EN 613:2006 Нагрівники газові автономні конвективні 3
ДСТУ EN 1062-1:2012 Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для завнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація 3
ДСТУ EN 12259-4:2012 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 4. Пристрої водосигнальні 3
ДСТУ EN 13300:2012 Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація 3
ДСТУ EN 13585:2009 Харчові продукти. Визначення вмісту фумонізів В1 та В2 у кукурудзі методом ВЕРХ з очищанням твердофазною екстаркцією 3
ДСТУ EN 14511-1:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 1. Терміни та визначення понять 3
ДСТУ EN 14784-1:2008 Неруйнівний контроль. Радіографія промислова комп’ютерна із зображенням на фосфорних пластинах. Частина 1. Класифікація систем 3
ДСТУ ETSI EN 301 775:2006 Цифрове телевізійне мовлення. Передавання даних в інтервалі гасіння зображення під час вертикального ходу розгортки в потоках системи DVB. Загальні технічні вимоги 3
ІПС 1:2013 Інформаційний покажчик 3
ІПС 2:2013 Інформаційний покажчик 3
ДСТУ 7221:2011 Метрологія. Витрата рідини та газу. Методика виконання вимірювань за швидкістю в одній точці перетину труби 4
ДСТУ 7258:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації 4
ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин 4
ДСТУ 7262:2012 Хімічні реактиви. Методи визначення домішок заліза 4
ДСТУ 7263:2012 Пурки літрові еталонні. Загальні технічні вимоги 4
ДСТУ 7265:2012 Динамометри еталонні переносні. Методи та засоби повірки 4
ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування 4
ДСТУ 7276:2012 Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови 4
ДСТУ 7287:2012 Ядерні установки та ядерні матеріали. Система фізичного захисту. Терміни та визначення понять 4
ДСТУ ISO 3271:2012 Руди залізні для доменної печі та сировина для прямого відновлювання. Метод визначання коефіцієнтів міцності та стирання 4
ДСТУ ISO 6508-2:2010 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (шкали А, В, С, D, E, F, G, H, K, N, T) 4
ДСТУ ISO 6508-3:2010 Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості (шкали А, В, С, D, E, F, G, H, K, N, T) 4
ДСТУ ISO 6948:2008 Трубопровідна апаратура. Конденсатовідвідники автоматичні. Випробування виробничі для визначення робочих характеристик 4
ДСТУ ISO 7121:2010 Трубопровідна арматура. Крани сферичні сталеві загальнопромислової призначеності. Технічні вимоги 4
ДСТУ ISO/TR 7239:2008 Символи графічні громадської призначеності. Розробленя та принципи застосування 4
ДСТУ ISO/TR 9126-3:2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 3. Внутрішні метрики 4
ДСТУ ISO 9198:2008 Папір, картон і целюлоза. Метод визначення розчинних у воді сульфатів 4
ДСТУ ISO 9302:2007 Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Електромагнітне контролювання герметичностності 4
ДСТУ ISO 9303:2007 Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Повне периферійне ультразвукове контролювання для виявлення поздовжніх дефектів 4
ДСТУ ISO 10051:2007 Теплоізоляція. Вплив вологи на теплообмін. Визначення коефіцієнта теплової проникності вологого матеріалу 4
ДСТУ ISO/TR 10064-1:2006 Колеса зубчасті циліндричні. Правила контролю. Частина 1. Контроль однойменних профілів зубців зубчастих коліс 4
ДСТУ ISO 10825:2008 Передачі зубчасті. Спрацювання та пошкодження зубців зубчастих коліс. Термінологія 4
ДСТУ ISO 11713:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катодні блоки та випалені аноди. Метод визначання питомого електричного опору за температури навколишнього середовища 4
ДСТУ ISO 13428:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення ефективності захисту геосинтетикою від пошкодження ударом 4
ДСТУ ISO 13759:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту алкілнітратів у дизельних паливах спектрометричним методом 4
ДСТУ ISO 13903:2009 Корми для тварин. Метод визначення вмісту амінокислот 4
ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури 4
ДСТУ ISO 14705:2006 Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування твердості монолітної кераміки за кімнатної температури 4
ДСТУ ISO 16063-11:2009 Методи калібрування перетворювачів вібрації та удару. Частина 11. Первинне калібрування за вібрацією методом лазерної інтерферометрії 4
ДСТУ ISO 16703:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту вуглеводнів у проміжку від С10 до С40 методом газової хроматографії 4
ДСТУ ISO 16936-4:2007 Скло в будівництві. Скло для захисту від силової дії. Частина 4. Випробування і класифікація скла за тривкістю щодо маятникового удару в умовах різної температури та впливу вогню. 4
ДСТУ ISO 18515:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катодні блоки та випалені аноди. Метод визначання міцності на стискання 4
ДСТУ ISO 22155:2007 Якість ґрунту. Газово-хроматографічне кількісне визначення летких ароматичних та галогенвуглеводнів і окремих ефірів. Метод статичного напірного простору 4
ДСТУ IEC 60335-2-24:2008 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-24. Додаткові вимоги до холодильних приладів, морожениць і льодогенераторів 4
ДСТУ IEC 60454-3-9:2007 Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали. Розділ 9. Стрічки з целюлозно-ацетатних тканин з гумовим термореактивним адгезивом 4
ДСТУ IEC 60454-3-11:2007 Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали. Розділ 11. Стрічки комбіновані з крепованого целюлозного паперу і поліетилентерефталатної плівки з гумовим термореактивним адгезивом 4
ДСТУ IЕС 61275:2007 Прилади радіаційного захисту. Виявлення окремих радіонуклідів у навколишньому середовищі. In situ фотонна спектрометрична система із застосуванням германієвого детектора 4
ДСТУ EN 323:2008 Плити деревинні. Метод визначення щільності 4
ДСТУ EN 458:2005 Засоби індивідуального захисту органів слуху. Рекомендації щодо вибору, використання, догляду та обслуговування 4
ДСТУ EN 12259-5:2012 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 5. Сигналізатори протоку води 4
ДСТУ EN 13898:2010 Верстати. Металообробчі верстати для пиляння холодного металу. Вимоги щодо безпеки 4
ДСТУ EN 15099-1:2012 Зрошувальна техніка. Дистанційне спостереження та контролювання зрошувальних систем. Частина 1. Загальні положення 4
ДСТУ ETSI EN 301 459:2008 Cупутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування 4
ДСТУ ETSI EN 301 489-8:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 8. Спеціальні умови для випробування базових станцій стандарту GSM 4
ДСТУ OIMLR 60:2010 Датчики навантаження ( ваговимірювальні). Метрологічні норми та методи випробування 4
ІПС № 03:2013 Інформаційний покажчик 4
ДСТУ 4095:2012 Протипожежна техніка. Система газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устатковання. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 4312:2012 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі ізотермічні. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 7259:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для окислювально-відновного титрування та визначення їх молярної концентрації 5
ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для титрування осадженням і неводного титрування та визначення їхньої молярної концентрації 5
ДСТУ 7266:2012 Метрологія. Витратоміри швидкісні, вихрові і електромагнітні. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 7267:2012 Метрологія. Люксметри фотоелектричні. Методика повірки (калібрування) 5
ДСТУ 7268:2012 Метрологія. Лічильники рідини камерні. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 7269:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Методика повірки 5
ДСТУ 7272:2012 Лазери газові. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 7278:2012 Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення приведеного екстракту 5
ДСТУ 7281:2012 Засоби мийні синтетичні. Метод визначання масової частки фосфорнокислих солей 5
ДСТУ 7282:2012 Засоби мийні синтетичні. Метод визначання здатності до біологічного розкладання неіоногенних поверхнево-активних речовин 5
ДСТУ 7284:2012 Засоби мийні. Визначання первинного біологічного розкладання аніонних поверхнево-активних речовин еталонним методом 5
ДСТУ 7288:2012 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Регенеровані галогеновані вуглеводні. Загальні технічні умови 5
ДСТУ 7290-П:2012 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 1. Номенклатура та позначання 5
ДСТУ 7291:2012 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 3. Стаціонарно встановлене устатковання. Вимоги щодо безпеки та показники якості 5
ДСТУ ISO 665:2008 Насіння олійних культур. Визначення вмісту вологи та летких речовин 5
ДСТУ ISO 2398:2012 Рукави гумові, армовані текстильними матеріалами, для стисненого повітря. Технічні умови 5
ДСТУ ISO 2597-1:2012 Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титриметричний метод після відновлювання хлоридом олова (ІІ) 5
ДСТУ ISO 3600:2006 Трактори, сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для догляду за газонами приводні та обладнання для садів. Настанова з експлуатації. Зміст та правила оформлення 5
ДСТУ ISO 4002-2:2012 Устатковання для сівби та садіння. Диски. Частина 2. Пласкі диски типу D2 з однобічним заточуванням. Розміри 5
ДСТУ ISO 5675:2012 Сільськогосподарські трактори і машини. Муфти гідравлічні швидкорознімні загальної призначеності. Експлуатаційні вимоги 5
ДСТУ ISO 5681:2012 Обладнання для захисту рослин. Словник термінів 5
ДСТУ ISO 5815-2:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n ДІБ (БСКn). Частина 2. Метод для нерозведених проб 5
ДСТУ ISO 6814:2008 Лісогосподарські машини. Машини пересувні та самохідні. Терміни, визначення понять і класифікація 5
ДСТУ ISO 8132:2008 Об’ємні гідроприводи. Гідроциліндри з однобічним штоком на 16 МПа (160 бар) — середня серія та на 25 МПа (250 бар). Приєднувальні розміри елементів кріплення 5
ДСТУ ISO 8858-2:2008 Вугілля кам'яне та антрацит. Метод випробування пінної флотації. Частина 2. Послідовне випробування 5
ДСТУ ISO 8858-3:2008 Вугілля кам'яне та антрацит. Метод випробування пінної флотації. Частина 3. Випробування із зняттям обмежень 5
ДСТУ ISO 8947:2012 Сільськогосподарські машини. Устатковання ґрунтообробче. Метод випробування S-подібних стояків культиваторів 5
ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю 5
ДСТУ ISO 14122-2:2006 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи 5
ДСТУ IEC 60335-1:2004/Зм. № 2:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги 5
ДСТУ IEC 60335-2-85:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-85. Додаткові вимоги до пропарників тканини 5
ДСТУ IEC 60947-2:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі 5
ДСТУ IEC/TS 61970-401:2012 Інтерфейс прикладних програм в системах електроенергетичного менеджменту. Частина 401. Структура специфікації компонентного інтерфейсу 5
ДСТУ IEC/TR 62325-102:2012 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 102. Приклад моделі енергетичного ринку 5
ДСТУ EN 54-2:2003/Зм. № 1:2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні 5
ДСТУ EN 693:20010 Верстати. Преси гідравлічні. Вимоги щодо безпеки 5
ДСТУ EN ISO 4869-2:2005 Акустика. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Частина 2. Визначення ефективних рівнів звукового тиску за частотною корекцією А у надягнених засобах індивідуального захисту органів слуху 5
ДСТУ EN 10088-2:2010 Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання 5
ДСТУ EN 13227:2007 Покриви дерев'яні для підлоги. Поштучний клеєний паркет. Загальні технічні вимоги 5
ДСТУ EN 13819-1:2005 Засоби індивідуального захисту органів слуху. Випробування. Частина 1. Методи випробування механічних властивостей 5
ДСТУ EN 14784-2:2008 Неруйнівний контроль. Радіографія промислова комп’ютерна із зображенням на фосфорних пластинах. Частина 2. Загальні принципи контролю металевих матеріалів з використанням рентгенівського та гамма-випромінення 5
ДСТУ EN 15187:2008 Меблі. Оцінювання ефекту впливу світла 5
ДСТУ EN 50363-7:2010 Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції. 5
ІПС № 04:2013 Інформаційний покажчик 5
ДСТУ 3650:2012 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 4083:2012 Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови 6
ДСТУ 4278:2012 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування 6
ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації 6
ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови 6
ДСТУ 7283:2012 Засоби мийні. Визначання первинного біологічного розкладання неіоногенних поверхнево-активних речовин еталонним методом 6
ДСТУ-П 7292:2012 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів) та методи випробування 6
ДСТУ ISO 127:2007 Латекс натурального каучуку концентрований. Визначення числа Кон 6
ДСТУ ISO 1724:2012 Колісні транспортні засоби. З‘єднувачі для електричного з’єднання між тягачем і причепом. Технічні вимоги до семиконтактних з’єднувачів типу 12N (нормальний) для транспортних засобів з номінальною напругою живлення 12 В 6
ДСТУ ISO 3086:2012 Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб 6
ДСТУ ISO 3287:2008 Засоби переміщення приводні виробничі. Символи для органів керування та інші познаки 6
ДСТУ ISO 3494:2007 Статистичне опрацювання даних. Потужність статичних критеріїв щодо середніх значень та дисперсій 6
ДСТУ ISO 4671:2012 Рукави гумові й пластмасові та рукави складені. Методи вимірювання розмірів рукавів і довжини складених рукавів 6
ДСТУ ISO 4895:2007/ГОСТ ИСО 4895–2008 Пластмаси. Рідкі епоксидні смоли. Визначення тенденції до кристалізації 6
ДСТУ ISO 5275:2012 Нафтопродукти і вуглеводневі розчинники. Метод виявлення тіолів та інших сірковмісних сполук. ("докторська проба") 6
ДСТУ ISO 5678:2012 Сільськогосподарські машини. Стояки S-подібні для ґрунтообробчого устатковання. Основні розміри і зони вільного простору 6
ДСТУ ISO 5679:2012 Ґрунтообробче устатковання. Диски. Класифікація, основні приєднувальні розміри та технічні вимоги 6
ДСТУ ISO 5690-1:2012 Устатковання для внесення добрив. Методи випробовування. Частина 1. Розподільники для суцільного внесення добрив 6
ДСТУ ISO 5996:2008 Трубопровідна арматура. Засуви чавунні. Загальні технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ ISO 5707:2012 Установки доїльні. Конструкція і технічні характеристики 6
ДСТУ ISO 6535:2012 Пилки ланцюгові портативні. Характеристики гальма ланцюга 6
ДСТУ ISO 6980-1:2008 Енергія атомна. Стандартне бета-випромінення. Частина 1. Методи створювання 6
ДСТУ ISO 7218:2008 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з мікробіологічних досліджень 6
ДСТУ ISO 8210:2012 Збиральне устатковання. Комбайни зернозбиральні. Методика випробовування 6
ДСТУ ISO 11929-4:2009 Визначення межі виявлення та порогу ухвалення рішення під час вимірювання іонізувального випромінення. Частина 4. Теоретичні основи та практичне застосування вимірювання із застосуванням аналогових вимірювачів середньої частоти повторення імпульсів з лінійною шкалою без урахування впливу підготування зразка 6
ДСТУ ISO 12003-1:2012 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Захисні конструкції колісних вузькоколійних тракторів. Частина 1. Захисні конструкції в разі перекидання, встановлювані спереду 6
ДСТУ ISO 12003-2:2012 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Захисні конструкції колісних вузькоколійних тракторів. Частина 2. Захисні конструкції у разі перекидання, встановлювані ззаду 6
ДСТУ ISO 12651:2007 Електронне зображення. Словник термінів 6
ДСТУ ISO 12937:2012 Нафтопродукти. Визначення води методом кулонометричного титрування за Карлом Фішером 6
ДСТУ ISO 14918:2012 Напилення термічне. Атестація операторів термічного напилювання 6
ДСТУ ISO/IEC 15945:2012 Інформаційні технології. Методи захисту. Специфікація послуг ТТР для підтримки застосування цифрових підписів 6
ДСТУ ISO 20401:2008 Пневмоприводи. Пневморозподільники. Вимоги до розміщення штифтів круглих електричних з'єднувачів діаметрами 8 мм і 12 мм 6
ДСТУ ISO 21247:2007 Статистичний контроль. Комбіновані системи відбирання зразків з повною відповідністю та процедури контролювання процесу під час приймання продукції 6
ДСТУ IEC 60050-845:2012 Міжнародний словник електротехнічних термінів. Глава 845. Світлотехніка 6
ДСТУ IEC 60598-2-20:2012 Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні 6
ДСТУ IEC 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4 6
ДСТУ IEC 61121:2012 Прилади барабанного типу сушильні побутової призначеності. Методи вимірювання функційних характеристик 6
ДСТУ IEC 62053-21:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класіві точності 1 і 2) 6
ДСТУ EN 54-4:2003/Зміна №2:2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення 6
ДСТУ EN 415-3:2005 Безпечність пакувальних машин. Частина 3. Машини для формування, наповнювання і запечатування 6
ДСТУ EN 10051:2008 Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої та легованої сталі. Допуски на розміри й форму 6
ДСТУ EN 10111:2008 Лист і штаба безперервного гарячого прокатування з низьковуглецевої сталі для холодного штампування. Технічні умови постачання 6
ДСТУ EN 13535:2012 Добрива та вапнувальні матеріали. Класифікація 6
ДСТУ EN ISO 13535:2008 Нафтова та газова промисловість. Устатковання підіймальне для буріння та видобування. Загальні технічні вимоги та методи випробування 6
ДСТУ EN 14069:2012 Вапнувальні матеріали. Опис і мінімальні вимоги 6
ІПС № 05:2013 Інформаційний покажчик 6
ДСТУ 2665:2012 Засоби мийні синтетичні. Метод визначання мийної здатності 7
ДСТУ 7277:2012 Пачки складані для сипких товарів побутової хімії. Технічні умови 7
ДСТУ 7285:2012 Нафтова і газова промисловість. Консервація свердловин. Загальні технічні вимоги та порядок проведення робіт 7
ДСТУ 7286:2012 Якість природної води для зрошення. Екологічні критерії 7
ДСТУ ISO 817:2012 Холодоагенти. Система позначання 7
ДСТУ ISO 2855:2012 Радіоактивні матеріали. Упаковка. Випробування на витік вмісту та витік радіації 7
ДСТУ ISO 3160-1:2012 Корпуси та деталі годинників. Покрив золотим сплавом. Частина 1. Загальні вимоги 7
ДСТУ ISO 3160-2:2012 Корпуси та деталі годинників. Покрив золотим сплавом. Частина 2. Методи визначення проби, товщини, корозійної тривкості та адгезії 7
ДСТУ ISO 3779:2012 Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура 7
ДСТУ ISO 3780:2012 Колісні транспортні засоби. Код міжнародний ідентифікаційний виробника (WMI). Зміст і структура 7
ДСТУ ISO 4030:2012 Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Розташування та спосіб нанесення 7
ДСТУ ISO 4183:2012 Пасові передачі. Паси клинові класичні та вузькі. Шківи з канавками (система, базована на розрахунковій ширині) 7
ДСТУ ISO 4254-1:2012 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги 7
ДСТУ ISO 5007:2012 Сільськогосподарські колісні трактори. Сидіння оператора. Лабораторні вимірювання переданої вібрації 7
ДСТУ ISO 5022:2012 Продукція вогнетривка фасонна. Вибірковий контроль і приймальні випробування 7
ДСТУ ISO 5673-1:2012 Сільськогосподарські трактори і машини. Вали відбирання потужності карданні (вали РТО) та вали приймання потужності (PIC). Частина 1. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки 7
ДСТУ ISO 5721:2012 Трактори сільськогосподарські. Оглядовість з робочого місця оператора 7
ДСТУ ISO 6742-1:2008 Велосипеди. Освітлювальні та світлоповертальні пристрої. Фотометричні та технічні вимоги. Частина 1. Освітлювальне устатковання 7
ДСТУ ISO 6742-2:2008 Велосипеди. Освітлювальні та світлоповертальні пристрої. Фотометричні та технічні вимоги. Частина 2. Світлоповертальні пристрої 7
ДСТУ ISO 6975:2012 Природний газ. Розширений аналіз. Метод газової хроматографії 7
ДСТУ ISO 7211-4:2007 Матеріали текстильні. Методи аналізу структури тканини. Частина 4. Метод визначення скручення нитки, висмикнутої із тканини 7
ДСТУ ISO 8563:2012 Пропілен та бутадієн для промислового використання. Відбирання проб рідкої фази 7
ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012 Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними 7
ДСТУ ISO 11094:2012 Акустика. Приводні газонокосарки, газонні трактори, газонні та садові трактори, косарки для професійного користування, газонні та садові трактори з косарковими пристроями. Методи вимірювання шуму у повітрі 7
ДСТУ ISO 11285:2012 Молоко. Визначання вмісту лактулози ферментативним методом 7
ДСТУ ISO 11681-1:2005/ Зміна. № 1:2012 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Вимоги безпеки та контролювання. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищення лісу 7
ДСТУ ISO 11681-2:2012 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Вимоги щодо безпеки та контролювання. Частина 2. Пилки для догляду за деревами 7
ДСТУ ISO 11788-1:2012 Електронний обмін даними між інформаційними системами в сільському господарстві. Словник елементів сільськогосподарських даних. Частина 1. Загальний опис 7
ДСТУ ISO/IEC 13251:2008 Cукупність графічних символів для офісного устатковання 7
ДСТУ ISO 13909-8:2008 Вугілля кам'яне, антрацит і кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 8. Методи визначення систематичної похибки 7
ДСТУ ISO 17314:2012 Машини лісогосподарські переносні. Розрахунковий метод визначення маси вторинної сировини 7
ДСТУ ISO/IEC 19794-1:2012 Інформаційні технології. Формати обміну біометричними даними. Частина 1. Структура 7
ДСТУ ISO/IEC 19795-1:2012 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробовувань у біометрії. Частина 1. Принципи та структура 7
ДСТУ ISO 28702:2012 Трубопроводи гумові та пластмасові. Рукави і труби, армовані тканиною. Випробування на крихкість за низьких температур 7
ДСТУ IEC/TR 62325-101:2012 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 101. Загальні положення 7
ДСТУ IEC 62560:2012 Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення понад 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги щодо безпеки 7
ДСТУ EN ISO 8819:2012 Гази нафтові скраплені. Метод виявлення сірководню з використанням ацетату свинцю 7
ДСТУ EN 13971:2012 Карбонатні вапнувальні матеріали. Визначання реактивності. Метод потенціометричного титрування соляною кислотою 7
ДСТУ EN 15148:2012 Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту летких речовин 7
ДСТУ ETSI EN 301 199:2006 Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал локальних багатоточкових розподільчих систем. Загальні технічні вимоги 7
ДСТУ ETSI EN 301 442:2012 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку смуги частот 2,0 Ггц рухомої супутникової служби. Загальні технічні вимоги та методи випробування 7
ДСТУ CEN TS 14774-1:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту вологи висушуванням у сушильній шафі. Частина 1. Стандартний метод визначання загальної вологи 7
ДСТУ CEN TS 14774-2:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту вологи висушуванням у сушильній шафі. Частина 2. Спрощений метод визначання загальної вологи 7
ДСТУ CEN TS 14775:2012 Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту золи 7
ДСТУ CEN TS 14780:2012 Біопаливо тверде. Методи готування проб 7
ДСТУ CEN TS 15103:2012 Тверде біопаливо. Методи визначання насипної щільності 7
ДСТУ CEN TS 15104:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання загального вмісту вуглецю, водню та азоту 7
ДСТУ CEN TS 15105:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання вмісту водорозчинних хлоридів, натрію та калію 7
ДСТУ CEN TS 15297:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання мікроелементів 7
ДСТУ-Н CAC/RCP 8:2012 Продукти харчові швидкозаморожені. Рекомендована міжнародна практика щодo переробляння та обробляння 7
ДСТУ OIML R 79:2012 Товари фасовіні. Вимоги до марковання 7
ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках 7
ДСТУ ISO 1122-1:2006 Передачі зубчасті. Словник термінів. Частина 1. Визначення, що стосуються геометрії 8
ДСТУ ISO 1179-2:2012 З’єднання для загального застосування та для гідро- і пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 2. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для важких (S) і легких (L) умов експлуатування з еластомерним ущільником (тип Е) 8
ДСТУ ISO 1179-3:2012 З’єднання для загального застосування та для гідро -пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 3. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для легких (L) умов есплуатування з утримувальним кільцем (типи G та Н) 8
ДСТУ ISO 1179-4:2012 З’єднання для загального застосування та для гідро- і пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ISO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 4. Розміри, технічні вимоги та методи випробування кінців штуцерів для загального застосування з ущільненням тільки напруженими металевими поверхнями (тип В) 8
ДСТУ ISO 3082:2012 Руди залізні. Методи відбирання та готування проб 8
ДСТУ ISO 3400:2009 Сигарети. Визначення вмісту алкалоїдів у конденсаті диму спектрометричним методом 8
ДСТУ ISO 4700:2012 Окатки залізорудні для доменної печі та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення міцності на стиснення 8
ДСТУ ISO 4701:2012 Руди залізні та залізо прямого відновлювання. Визначення гранулометричного складу методом розсіювання 8
ДСТУ ISO 5690-2:2012 Устатковання для внесення добрив. Методи випробування. Частина 2. Розподільники добрив рядкові 8
ДСТУ ISO 6353-1:2012 Хімічні реактиви. Реактиви для хімічного аналізу. Частина 1. Загальні методи випробування 8
ДСТУ ISO 7612:2012 Двигуни дизельні. Змонтовані на основі рядні паливні насоси та живильні насоси високого тиску для систем упорскування палива із загальним нагнітальним трубопроводом. Монтажні розміри 8
ДСТУ ISO 9184-1:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 1. Загальний метод 8
ДСТУ ISO 9184-2:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 2. Настанова щодо забарвлення 8
ДСТУ ISO 9184-3:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 3. Тест на забарвлення реактивом Херцберга 8
ДСТУ ISO 9184-4:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 4. Тест на забарвлення реактивом Графф "С" 8
ДСТУ ISO 9184-5:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 5. Тест на забарвлення реактивом Лофтона-Мерріта (модифікація Вісбара) 8
ДСТУ ISO 9184-6:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 6. Метод визначення грубості волокна 8
ДСТУ ISO 9232/IDF 146:2012 Йогурт. Ідентифікація характерних мікроорганізмів (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus та Streptococcus thermophilus) 8
ДСТУ ISO 9612:2008 Акустика. Настанови щодо вимірювання та оцінювання експозиції шуму у виробничому середовищі 8
ДСТУ ISO 9927-1:2008 Крани вантажопідіймальні. Технічний огляд. Частина 1. Загальні положення 8
ДСТУ ISO 10326-1:2005/Зм. № 1:2012 Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги. Зміна №1 8
ДСТУ ISO 10328:2010 Протезування. Вимоги та методи випробування конструкцій протезів нижніх кінцівок 8
ДСТУ ISO 10497:2008 Випробування трубопровідної арматури. Вимоги до вогневого випробування типових конструкцій 8
ДСТУ ISO/TS 10811-1:2008 Вібрація та удар механічні. Вібрація та удар в будівлях з чутливим устаткованням. Частина 1. Вимірювання та оцінювання 8
ДСТУ ISO/TS 10811-2:2008 Вібрація та удар механічні. Вібрація та удар в будівлях з чутливим устаткованням. Частина 2. Класифікування 8
ДСТУ ISO 11784:2012 Ідентифікація тварин радіочастотним кодом. Структура коду 8
ДСТУ ISO 11785:2012 Ідентифікація тварин радіочастотним кодом. Технічний принцип 8
ДСТУ ISO 12151-2:2012 З’єднання для об’ємних гідроприводів і для загального застосування. Частина 2. З’єднувачі рукавів із конічними під кутом 24о сполучувальними кінцями та ущільнювальними кільцями згідно з ISO 8434-1 та ISO 8434-4 8
ДСТУ ISO 12151-4:2012 З’єднання для об’ємних гідроприводів і загального застосування. Частина 4. З’єднувачі рукавів із кінцями штуцерів із метричною наріззю згідно з ISO 6149. Технічні вимоги 8
ДСТУ ISO 12151-5:2012 З’єднання для об’ємних гідроприводів і для загального застосування. Частина 5. З’єднувачі рукавів із кінцями, розвальцьованими під кутом 37о згідно з ISO 8434-2 8
ДСТУ ISO 13855:2006 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла 8
ДСТУ ISO 14673-1/IDF 189-1:2012 Молоко та молочні продукти. Визначання масової частки нітратів і нітритів. Частина 1. Метод з використанням спектрометрії та відновлення кадмієм 8
ДСТУ ISO 26402:2012 Сільськогосподарські транспортні засоби. Системи керування сільськогосподарськими причепами. Пристрій сполучення механізму повертання напівпричепів 8
ДСТУ ISO/IEC TR 15271:2010 Інформаційні технології. Настанови щодо застосування ISO/IEC 12207. (Процеси життєвого циклу програмного забезпечення) 8
ДСТУ IEC 60751:2012 Термоперетворювачі опору та чутливі елементи промислові платинові. Загальні технічні вимоги та методи випробування 8
ДСТУ IEC 61069-5:2007 Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для оцінення системи. Частина 5. Оцінювання надійності системи 8
ДСТУ ІЕС 61970-1:2012 Інтерфейс прикладних програм в системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 1. Керівні принципи й основні вимоги 8
ДСТУ IEC 62052-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії 8
ДСТУ IEC 62053-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2) 8
ДСТУ IEC 62053-23:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 та 3) 8
ДСТУ EN 777-2:2012 Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами для промислового застосування. Частина 2. Система типу Е. Вимоги щодо безпеки 8
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит 8
ДСТУ EN 1359:2012 Лічильники газу мембранні. Загальні технічні умови 8
ДСТУ EN 12166:2009 Мідь та мідні сплави. Дріт загальної призначеності. Технічні умови 8
ДСТУ EN 12369-1:2008 Плити деревинні. Характеристичні значення для використання у конструкціях. Частина 1. Плити деревиннострункові з орієнтовною стрункою (OSB), деревинностружкові та деревинноволокнисті плити 8
ДСТУ EN 12945:2012 Вапнувальні матеріали. Визначення коефіцієнта нейтралізації. Титрометричні методи 8
ДСТУ EN 12948:2012 Вапнувальні матеріали. Визначення гранулометричного складу сухим та вологим просіюванням 8
ДСТУ EN 13475:2012 Вапнувальні матеріали. Визначення вмісту кальцію. Оксалатний метод 8
ДСТУ EN 13601:2010 Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності. Технічні умови 8
ДСТУ EN 14915:2010 Обшивка з суцільної деревини внутрішня та зовнішня. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування 8
ДСТУ ENV 12977-1:2007 Системи теплові сонячні та їх складники. Виготовлені на замовнення системи. Частина 1. Загальні технічні вимоги 8
ДСТУ ETSI EN 302 077-1:2012 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби наземного цифрового звукового мовлення Т-DAB. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування 8
ДСТУ-П CEN/TS 15150:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання щільності часток 8
ДСТУ 3961:2000 Зміна 2 Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги 8
ДСТУ ГОСТ 1820:2004 Зміна 2 Сірники. Технічні умови 8
ІПС № 6:2013 Інформаційний покажчик 8
ДСТУ 404:2008 Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання 9
ДСТУ ISO 500-1:2012 Сільськогосподарські трактори. Вал відбирання потужності задній типів 1, 2 та 3. Частина 1. Основні технічні характеристики, вимоги щодо безпеки, розміри основного захисного кожуха і зони вільного простору 9
ДСТУ ISO 500-2:2012 Сільськогосподарські трактори. Вал відбирання потужності задній типів 1, 2 та 3. Частина 2. Вузьколійні трактори. Розміри основного захисного кожуха і зони вільного простору 9
ДСТУ ISO 500-3:2012 Сільськогосподарські трактори. Вал відбирання потужності задній типів 1, 2 та 3. Частина 3. Основні розміри, розміри шліців, розташування 9
ДСТУ ISO 1382:2007 Каучук. Словник термінів 9
ДСТУ ISO 5163:2012 Нафтопродукти. Паливо моторне і авіаційне. Визначення детонаційних характеристик моторним методом 9
ДСТУ ISO 5164:2012 Нафтопродукти. Паливо моторне. Визначення детонаційних характеристик дослідним методом 9
ДСТУ ISO 5636-5:2008 Папір і картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Частина 5. Метод Герлея 9
ДСТУ ISO 5673-2:2012 Сільськогосподарські трактори і машини. Вали відбирання потужності карданні (вали РТО) та вали приймання потужності (РІС). Частина 2. Технічні вимоги щодо використання, розташування та зони вільного простору навколо карданної передачі валів РТО і РІС 9
ДСТУ ISO 7326:2012 Рукави ґумові та пластмасові. Оцінювання озоностійкості за статичних умов 9
ДСТУ ISO 7875-1:2012 Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Метод визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (САМБ) 9
ДСТУ ISO 8016:2012 Сільськогосподарські машини. Колеса з незнімною маточиною. Типи та основні розміри 9
ДСТУ ISO 8253-1:2008 Акустика. Методи аудіометричних випробувань. Частина1. Базова аудіометрія порогових значень повітряних чистих тонів і кісткової провідності 9
ДСТУ ISO 8253-2:2008 Акустика. Методи аудіометричних випробувань. Частина 2. Аудіометрія у звуковому полі за допомогою чистих тонів і вузькосмугових випробувальних сигналів 9
ДСТУ ISO 8253-3:2008 Акустика. Методи аудіометричних випробувань. Частина 3. Аудіометрія мови 9
ДСТУ ISO 8308:2012 Рукави і труби ґумові та пластмасові. Визначання інтенсивності просочування рідини крізь стінки рукавів та труб 9
ДСТУ ISO 8535-1:2012 Дизельні двигуни. Труби сталеві для паливопроводів високого тиску. Частина 1. Вимоги щодо безшовних холоднотягнутих труб з одинарною стінкою 9
ДСТУ ISO 8690:2012 Дезактивація забруднених радіоактивністю поверхонь. Метод випробування та оцінювання легкості дезактивації 9
ДСТУ ISO/IEC 8825-1:2012 Інформаційні технології. Правила кодування ASN.1 Частина 1. Специфікація правил базового кодування (BER), правил канонічного кодування (CER) і правил витонченого кодування (DER) 9
ДСТУ ISO 13772:2012 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові переносні. Методи випробування автоматичного гальма ланцюга 9
ДСТУ ISO 15077:2012 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і самохідні машини. Органи керування. Зусилля приведення в дію, переміщення, місце розташування та способи приведення в дію 9
ДСТУ ISO/TS 15353:2008 Сталь і чавун. Визначання олова. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (екстракція у Sn-SCN) 9
ДСТУ ISO 15469:2008 Розподіл яскравості денного світла просторовий. Стандартне хмарне і безхмарне небо згідно з СІЕ 9
ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою 9
ДСТУ ISO 16069:2012 Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення шляхів безпечного евакуювання 9
ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління 9
ДСТУ ISO/IEC 19784-2:2012 Інформаційні технології. Біометричний прикладний програмний інтерфейс. Частина 2. Інтерфейс постачальника функції біометричного архіву 9
ДСТУ ISO/IEC 19785-2:2012 Інформаційні технології. Загальна структура форматів обміну біометричними даними. Чатсина 2. Процедури роботи реєстраційного органу у сфері біометрії 9
ДСТУ ISO/IEC 19794-4:2012 Інформаційні технології. Формати обміну біометричними даними. Частина 4. Дані зображення відбитка пальця 9
ДСТУ ISO 21278-1:2012 Устатковання для захисту рослин. Бункери впускні. Частина 1. Методи випробовування 9
ДСТУ ISO 23309:2012 Об’ємні гідроприводи. Системи змонтовані. Методи очищування гідропроводів промиванням 9
ДСТУ IEC 60335-2-86:2012 Прилади побутові та аналогічні електричні. безпека. Частина 2-86. Додаткові вимоги до електричних пристроїв для рибальства 9
ДСТУ IEC 60436:2012 Машини посудомийні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик 9
ДСТУ IEC 60496:2012 Мармити побутові та аналогічні електричні. Методи вимірювання функційних характеристик 9
ДСТУ IEC 60598-2-17:2012 Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для cцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення 9
ДСТУ IEC 60598-2-23:2012 Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання 9
ДСТУ IEC 61817:2012 Прилади побутові переносні для готування їжі та смаження на грилі. Методи вимірювання функційних характеристик 9
ДСТУ EN 203-2-7:2012 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-7. Спеціальні вимоги. Жаровні та грилі з рожном 9
ДСТУ EN 203-2-10:2012 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-10. Спеціальні вимоги. Грилі з насипним шаром 9
ДСТУ EN 12101-1:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 1. Технічні вимоги до протидимових завіс 9
ДСТУ EN 13650:2012 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування елементів, розчинних у "царській водці" 9
ДСТУ EN 13651:2012 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування розчинних поживних речовин хлоридом кальцію /DTPA (CAT) 9
ДСТУ EN 14666:2012 Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту тетраацетилетилендіаміну (ТАЕД) у гранулах ТАЕД методом газової хроматографії 9
ДСТУ EN 14667:2012 Речовини поверхнево-активні. Визначення низькокиплячих розчинників у рідких композиціях методом газової хроматографії 9
ДСТУ EN 50106:2012 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Окремі правила щодо проведення приймально-здавальних випробувань приладів сфери застосування EN 60335-1 9
ДСТУ ETS 300 802:2006 Цифрове телевізійне мовлення. (DVB). Протоколи інтерактивних служб DVB, незалежні від мережі. Загальні технічні вимоги 9
ДСТУ EN 13986:2009 Плити деревинні, застосовані у конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування 9
ІПС № 7:2013 Інформаційний покажчик 9
ДСТУ 7294:2012 Звукове мовлення. Системи наземного цифрового звукового радіомовлення діапазону частот від 30 до 3000 ю основні параметри та характеристики 10
ДСТУ ISO 730-1:2007 Сільськогосподарські колісні трактори. Пристрій триточковий навісний задній. Частина 1. Категорії 1, 2, 3 та 4 10
ДСТУ ISO 5752:2008 Арматура трубопровідна металева фланцева. Будівельні довжини 10
ДСТУ ISO 6099:2008 Об’ємні гідроприводи, пневмоприводи та їхні складники. Циліндри. Умовні познаки приєднувальних розмірів і типів кріплення 10
ДСТУ ISO 6263:2008 Об’ємні гідроприводи. Регулятори витрати. Приєднувальні поверхні монтажних плит 10
ДСТУ ISO 6264:2008 Об'ємні гідроприводи. Гідроклапани напірні. Приєднувальні поверхні монтажних плит 10
ДСТУ ISO 6803:2012 Рукави і складені рукави гумові та пластмасові. Динамічні випробування гідравлічним тиском без згинання 10
ДСТУ ISO 6954:2008 Вібрація механічна. Настанова щодо вимірювання, реєстрування та оцінювання вібрації стосовно придатності для перебування на пасажирських і торговельних суднах 10
ДСТУ ISO 7066-2:2007 Оцінення невизначеності під час калібрування та застосування приладів вимірювання витрати. Частина 2. Нелінійні калібрувальні характеристики 10
ДСТУ ISO 7233:2012 Рукави гумові й пластмасові та рукави складені. Визначання стійкості до зниженого тиску 10
ДСТУ ISO 8569:2008 Вібрація та удар механічні. Вимірювання та оцінювання впливу вібрації і удару на чутливе устатковання в будівлях 10
ДСТУ ISO/IEC 8825-2:2012 Інформаційні технології. Правила кодування ASN.1. Частина 2. Специфікація правил упакованого кодування (PER) 10
ДСТУ ISO 9083:2006 Розраховування навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих зубчастих передач. Застосування для морських зубчастих передач 10
ДСТУ ISO 10713:2008 Вироби ювелірні. Вимоги до покриву із золотого сплаву 10
ДСТУ ISO/TS 11356:2012 Устатковання для захисту рослин. Простежуваність. Запис параметрів та умов обприскування 10
ДСТУ ISO 12478-1:2007 Крани вантажопідіймальні. Настанова щодо технічного обслуговування. Частина 1. Загальні положення 10
ДСТУ ISO 13441-2:2012 Обприскувачі сільськогосподарські пневматичні. Картки технічних даних. Частина 2. Технічні вимоги до складових частин 10
ДСТУ ISO 14644-4:2012 Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 4 . Проектування, будівництво та введення в експлуатацію 10
ДСТУ ISO 14644-5:2012 Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 5: Експлуатація 10
ДСТУ ISO/IEC 15693-1:2008 Картки ідентифікаційні. Картки на інтеґрованих схемах безконтактні з розширеним радіусом дії. Частина 1. Фізичні характеристики 10
ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача 10
ДСТУ ISO 17165-1:2012 Об’ємні гідроприводи. Рукави складені. Частина 1. Розміри та технічні вимоги 10
ДСТУ ISO 17398:2012 Пожежна безпека. Кольори та знаки безпеки. Класифікація, технічні вимоги і стійкість знаків безпеки 10
ДСТУ ISO 18856:2012 Якість води. Визначення окремих фталатів методами газової хроматографії та мас-спектрометрії 10
ДСТУ ISO 20723:2008 Сталі конструкційні. Якість поверхні гарячекатаних профілів. Вимоги щодо постачанння 10
ДСТУ IEC 60169-15:2012 З’єднувачі радіочастотні. Частина 15. З’єднувачі радіочастотні коаксіальні з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 4,13 мм (0,163 дюйма) з нарізевим з’єднанням. Хвильовий опір 50 Ом. (Тип SMA) 10
ДСТУ IEC 60169-17:2012 З’єднувачі радіочастотні. Частина 17. З’єднувачі радіочастотні коаксіальні з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 6,5 мм (0,256 дюйма) з нарізевим з’єднанням. Хвильовий опір 50 Ом (тип TNC) 10
ДСТУ IEC 60268-4:2012 Устатковання акустичних систем. Частина 4. Мікрофони 10
ДСТУ IEC 60335-2-14:2012 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-14. Додаткові вимоги до кухонних машин 10
ДСТУ IEC 60601-2-26:2009 Вироби медичні електричні. Частина 2-26. Окремі вимоги безпеки до енцефалографів 10
ДСТУ IEC 60728-7-2:2007 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-2. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксікальних кабельних мереж. Опис шару керування доступом до середовища 10
ДСТУ IEC 60728-7-3:2007 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-3. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних кабельних мереж. Опис кіл електроживлення шини інтерфейсу приймача-передавача 10
ДСТУ IEC/PAS 62612:2012 Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик 10
ДСТУ EN 54-16:2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 16. Устатковання керування та індикації мовленнєвого оповіщування 10
ДСТУ EN 54-24:2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 24. Компоненти систем мовленнєвого оповіщування. Гучномовці 10
ДСТУ EN 1012-1:2005 Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори 10
ДСТУ EN 1114-1:2008 Машини для перероблення гуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 1. Вимоги щодо безпеки для екструдерів 10
ДСТУ EN 14045:2012 Паковання. Оцінювання розкладання пакувальних матеріалів у практично орієнтованих випробуваннях за визначених умов компостування 10
ДСТУ EN 14182:2012 Паковання. Основні терміни та визначення 10
ДСТУ EN 14438:2012 Установки газові для обігрівання більше ніж однієї кімнати. Загальні технічні вимоги та методи випробування 10
ДСТУ EN 14668:2012 Речовини поверхнево-активні. Визначення поверхнево-активного четвертинного амонію у сировинних матеріалах та готових виробах методом потенціометричного двофазного титрування 10
ДСТУ EN 15109:2012 Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту активної речовини алкіламідопропілбетаїнів 10
ДСТУ EN 50133-2-1:2012 Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 2-1. Загальні вимоги до складників системи 10
ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2012 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 до 1000 з рівнем потужності до 500 мВт. Частина 2. Загальні технічні вимоги 10
ДСТУ-Н CAC/RCP 23:2012 Продукти харчові консервовані низькокислотні та низькопідкислені. Настанови щодо гігієнічної практики 10
ДСТУ 7370:2013 Амонію нітрат (селітра аміачна). Технічні умови 10
ДСТУ 62384:2012 Електронні пристрої живлення модулів світловипромінювальних діодів від джерел постійної або змінної напруги. Вимоги до характеристик 10
ДСТУ EN 54-3/Зміна 2:2012 Cистеми пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові. Зміна №2 10
ДСТУ 7377:2013 Напої какао з добавками. Загальні технічні умови 10
ДСТУ IEC 60745-2-3:2010 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-3. Додаткові вимоги до шліфувальних, полірувальних та дискових шліфувальних інструментів 10
ДСТУ ISO 4210:2007 Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів 10
ДСТУ 7280:2012 Засоби мийні синтетичні. Метод визначення масової частки поверхнево-активних речовин 10
ДСТУ IEC 60745-2-2:2010 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до викруток та ударних гайкових ключів 10
ДСТУ IEC 60745-2-4:2010 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до шліфувальних та полірувальних інструментів недискового типу 10
ІПС № 8:2013 Інформаційний покажчик 10
ДСТУ 3143:2013 М’ясо птиці. Загальні технічні умови 11
ДСТУ 5054:2008 Промислові вентилятори. Словник термінів і визначення категорій 11
ДСТУ 7279:2012 Прилади побутові та аналогічні електричні нагрівальні. Терміни та визначення понять 11
ДСТУ 7309:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови 11
ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, IV,V і VI. Правила організування, проведення та приймання монтувальних робіт 11
ДСТУ 7312:2013 Сечовина (карбомід). Технічні умови 11
ДСТУ 7344:2013 Дріжджі пивні. Технічні умови 11
ДСТУ 7345:2013 Дробина пивна. Технічні умови 11
ДСТУ 7348:2013 Вироби макаронні. Правила приймання і методи визначання якості 11
ДСТУ 7379:2013 Молоко сухе. Визначення лактози поляриметричним методом 11
ДСТУ 7387:2013 Якість води. Метод визначення цито- та генотоксичності води і водних розчинів на клітинах крові прісноводної риби Даніо реріо (Вrachydanio rerio Нamilton— buchanan) 11
ДСТУ ISO 3834-1:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості 11
ДСТУ ISO 3834-3:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості 11
ДСТУ ISO 3834-4:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості 11
ДСТУ ISO 3834-5:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності 11
ДСТУ ISO 4136:2009 Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг 11
ДСТУ ISO 5781:2008 Об'ємні гідроприводи. Клапани редукційні, клапани послідовності, клапани розвантажувальні, дроселі та клапани зворотні. Приєднувальні поверхні монтажних плит 11
ДСТУ ISO 6070:2008 Столи допоміжні для віброзбудників. Методи описання характеристик устатковання 11
ДСТУ ISO 6531:2012 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові переносні. Словник термінів 11
ДСТУ ISO 7637-1:2012 Колісні транспортні засоби. Електричні збурення, спричинені провідністю та взаємодією. Частина 1. Визначення та загальні праила 11
ДСТУ ISO 7637-2:2012 Колісні транспортні засоби. Електричні збурення, спричинені провідністю та взаємодією. Частина 2. Передавання електричних збурень лише вздовж ліній живлення 11
ДСТУ ISO 7637-3:2012 Колісні транспортні засоби. Електричні збурення, спричинені провідністю та взаємодією. Частина 3. Передавання електричних збурень ємнісним та індуктивним зв’язком по лініях, крім ліній живлення 11
ДСТУ ISO 8302:2008 Теплоізоляція. Визначення теплового опору та пов'язаних із ним характеристик в усталеному режимі приладом із захищеною гарячою пластиною 11
ДСТУ ISO/IEC 8825-3:2012 Інформаційні технології. Правила кодування ASN.1. Частина 3. Специфікація керівної нотації кодування (ECN) 11
ДСТУ ISO 9015-1:2008 Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Частина 1. Випробування на твердість зварних з’єднань, виконаних дуговим зварюванням 11
ДСТУ ISO 9016:2008 Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні . Випробування на ударний згин. Розташування зразка для випробування, надрізу на зразках, протокол випробування 11
ДСТУ ISO/TR 10064-5:2007 Передачі зубчасті циліндричні. Правила приймання. Частина 5. Рекомендації щодо оцінювання інструментів для вимірювання зубчастих передач 11
ДСТУ ISO 10815:2008 Вібрація механічна. Вимірювання вібрації, яка виникає всередині залізничного тунелю внаслідок проходження поїздів 11
ДСТУ ISO 13628-3:2012 Нафтова та газова промисловість. Проектування і експлуатування систем підводного видобування. Частина 3. Системи прохідних викидних трубопроводів (ПВТ) 11
ДСТУ ISO/IEC 14662:2008 Інформаційні технології. Еталонна модель відкритого електронного обміну даними 11
ДСТУ ISO 15609-1:2008 Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання 11
ДСТУ ISO 17846:2009 Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Символи попереджувальні для обладнання та матеріалів, використовуваних у дуговому зварюванні та різанні 11
ДСТУ IEC 61104:2012 Відеосистема на компакт диску,12 см CD-V 11
ДСТУ IEC 62053-52:2010 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 52. Умовні познаки 11
ДСТУ IEC 62552:2012 Прилади побутові холодильні. Функційні характеристики та методи випробування 11
ДСТУ EN 416-2:2010 Нагрівачі газові трубчасті випромінювального типу. Стельові з одним пальником непобутової призначеності. Частина 2. Раціональне використання енергії 11
ДСТУ EN 473:2012 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу. Основні положення 11
ДСТУ EN 1114-2:2008 Машини для перероблення гуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 2. Вимоги щодо безпеки для гарнуляційних головок 11
ДСТУ EN 1114-3:2010 Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки для відвідних механізмів 11
ДСТУ EN 1554:2012 Стрічки конвеєрні. Випробування тертям на барабані 11
ДСТУ EN 12101-2:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення 11
ДСТУ EN 12259-2:2012 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 2. Водозаповнені вузли керування 11
ДСТУ EN 13437:2012 Паковання та вторинне перероблення матеріалу. Критерії для методів вторинного перероблення. Процеси вторинного перероблення та схеми потоків 11
ДСТУ EN 13439:2012 Паковання. Коефіцієнт відновлення енергії. Визначення та метод обчислення 11
ДСТУ EN 14370:2012 Речовини поверхнво-активні. Методи визначення поверхневого натягу 11
ДСТУ EN 14973:2012 Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки 11
ДСТУ EN 15470:2012 Гази нафтові скраплені. Визначення розчинних залишків методом високотемпературної газової хроматографії 11
ДСТУ EN 50131-2-2:2012 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні 11
ДСТУ EN 50131-2-4:2012 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-4. Вимоги до комбінованих пасивних інфрачервоних та мікрохвильових сповіщувачів 11
ДСТУ EN 50131-2-6:2012 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі 11
ДСТУ EN 50131-6:2012 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення 11
ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2012 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Обладнання систем стільникового радіозв’язку UMTS. Частина 3. Обладнання базове радіотехнології СDМА з прямим розширенням спектра та частотним дуплексом. Загальні технічні вимоги та методи випробування 11
ДСТУ OIML D 9:2008 Метрологія. Принципи метрологічного нагляду 11
ДСТУ OIML D 19:2008 Метрологія. Випробування типу та затвердження типу 11
ДСТУ CLS/TS 50131-2-7-1:2012 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1. Охоронні акустичні сповіщувачі розбиття скла 11
ДСТУ CODEХ STAN 229:2012 Продукти харчові. Методи аналізування залишкових кількостей пестицидів 11
ДСТУ ISO 12987:200 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Аноди, катодні блоки, бокові блоки та випалені набивні маси. Порівняльний метод визначення питомої теплопровідності 11
ДСТУ ISO 21687:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Визначення щільності твердих матеріалів з використанням гелію методом газової пікнометрії (об’ємний) 11
ДСТУ ISO 19973-3:2012 Пневмоприводи. Оцінювання надійності елементів випробовуванням. Частина 3. Циліндри з поршневим штоком 11
ДСТУ ISO 19973-4:2012 Пневмоприводи. Оцінювання надійності елементів випробовуванням. Частина 4. Регулятори тиску 11
ІПС №9:2013 Інформаційний покажчик 11
ІПС №10:2013 Інформаційний покажчик 11
ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положення 12
ДСТУ 4327:2013 Корнеплоди цукрового буряку для промислового переробляння. Технічні умови 12
ДСТУ 4803:2013 Торти і тістечка. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 7202:2010 Засоби реабілітації технічні для осіб із вадами опорно-рухового апарата. Терміни та визначення понять 12
ДСТУ 7220:2011 Метрологія. Витрати води у напірних трубопроводах. Методика виконання вимірювань методом площа-швидкість 12
ДСТУ 7257:2012 Метрологія. Цистерни автомобільні для харчових рідин. Методика повірки (калібрування) 12
ДСТУ 7296:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Засоби пошуку людей у завалах. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ 7297:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Запобігання природним надзвичайним ситуаціям. Загальні вимоги 12
ДСТУ 7298:2013 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання естетичного рівня якості промислової продукції 12
ДСТУ 7311:2013 Кислота адипінова. Технічні умови 12
ДСТУ 7314:2013 Інвентар для пасічництва. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 7322:2013 Трактори сільськогосподарські. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 7335:2013 Сплав зерновий та ростки солодові. Технічні умови 12
ДСТУ 7340:2013 Відходи від полірування та аспірації. Суміш зернова та відходи зернові. Технічні умови 12
ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях 12
ДСТУ 7347:2013 Вироби макаронні. Терміни та визначення понять 12
ДСТУ 7351:2013 Консерви м’ясні. Сальтисони. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 7352:2013 Консерви м’ясні. Паштети. Загальні технічні умови 12
ДСТУ 7354:2013 Молоко, молочні продукти та закваски. Метод визначання кількості пропіоновокислих бактерій 12
ДСТУ 7356:2013 Молоко. Метод визначення пероксиду водню 12
ДСТУ 7367:2013 Стевія. Живцювання. Загальні вимоги 12
ДСТУ 7368:2013 Стевія. Клонування. Загальні вимоги 12
ДСТУ 7372:2013 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах 12
ДСТУ 7373:2013 Ромова баба. Технічні умови 12
ДСТУ 7374:2013 Пасти шоколадні. Технічні умови 12
ДСТУ 7382:2013 Вироби ковбасні та продукти зі свинини варені. Метод визначення залишкової активності кислої фосфатази 12
ДСТУ 7384:2013 Буряки цукрові. Методи визначання хіміко-фітосанітарного стану посівів у передзбиральний період 12
ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури 12
ДСТУ ISO 4871:2008 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням 12
ДСТУ ISO 6165:2012 Машини землерийні. Основні типи. Ідентифікація, терміни та визначення понять 12
ДСТУ ISO 6375:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Кокси для електродів. Відбирання проб 12
ДСТУ ISO 6689-1:2012 Устатковання збиральне. Комбайни зернозбиральні та їхні функційні складові частини. Частина 1. Словник термінів 12
ДСТУ ISO 6814:2012 Лісогосподарські машини. Машини пересувні та самохідні. Терміни, визначення понять та класифікація 12
ДСТУ ISO 7112:2012 Лісогосподарські машини. Кущорізи та мотокоси переносні. Словник термінів 12
ДСТУ ISO 8007-1:2012 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Плани вибіркового контролю і відбирання проб від окремих одиниць. Частина 1. Катодні блоки 12
ДСТУ ISO 8910:2012 Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. Робочі органи полицевого плуга. Словник термінів 12
ДСТУ ISO/TR 11688-1:2008 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування 12
ДСТУ ISO 14698-1:2008 Якість повітря. Чисті приміщення та відповідні контрольовані середовища. Контролювання біозабруднень. Частина 1. Загальні принципи та методи 12
ДСТУ ISO 15012-1:2008 Охорона здоров`я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Вимоги щодо перевірки та маркування устатковання для фільтування повітря. Частина 1. Перевірка ступеня очищення від зварювального аерозолю 12
ДСТУ ISO/IEC 19784-1:2012 Інформаційні технології. Біометричний прикладний програмний інтерфейс. Частина 1. Специфікація біометричного прикладного програмного інтерфейсу 12
ДСТУ ISO/IEC 19785-3:2012 Інформаційні технології. Загальна структура форматів обміну біометричними даними. Частина 3. Специфікація формату провідної організації 12
ДСТУ ISO/IEC 19794-2:2012 Інформаційні технології. Формати обміну біометричними даними. Частина 2. Дані зображення відбитка пальця — контрольні точки 12
ДСТУ ISO/IEC 19794-5:2012 Інформаційні технології. Формати обміну біометричними даними. Частина 5. Дані зображення обличчя 12
ДСТУ ISO 19932-1:2009 Устатковання для захисту рослин. Обприскувачі ранцеві. Частина 1. Технічні вимоги та методи випробовування 12
ДСТУ ISO 81400-4:2008 Вітрові установки. Частина 4. Конструкція та технічні вимоги до редукторів 12
ДСТУ IEC 60268-7:2012 Устатковання акустичних систем. Частина 7. Наголовні телефони і слухавки 12
ДСТУ IEC 60335-2-38:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів 12
ДСТУ IEC 60335-2-44:2010 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин 12
ДСТУ IEC 60335-2-45:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів 12
ДСТУ IEC 60335-2-60:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів 12
ДСТУ IEC 60335-2-71:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-71. Додаткові вимоги до електричних нагрівальних приладів для розведення та вирощування тварин 12
ДСТУ IEC 60335-2-78:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. безпека. Частина 2-78. Додаткові вимоги до жаровень, призначених для використовування на відкритому повітрі 12
ДСТУ ІЕС 60432-2:2009 Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вольфрамово-галогенні лампи загального освітлення побутової та аналогічної призначеності 12
ДСТУ ІЕС 60947-8:2010 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин 12
ДСТУ-П IЕС/ТS 62504:2012 Загальне освітлення. Світловипромінювальні діоди та модулі світловипромінювальних діодів. Словник термінів 12
ДСТУ EN 203-2-8:2010 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-8. Спеціальні вимоги. Посуд з покривом та печі для поельї 12
ДСТУ EN 325:2008 Плити деревинні. Методи визначення розмірів випробних зразків 12
ДСТУ EN 13193:2012 Паковання. Паковання та довкілля. Термінологія 12
ДСТУ EN 13440:2012 Паковання. Коефіцієнт вторинного перероблення (утилізації). Визначення та метод обчислення 12
ДСТУ EN 50363-5:2010 Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 5. Безгалогенні вулканізовані ізоляційні композиції 12
ДСТУ EN 50363-6:2010 Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 6. Безгалогенні вулканізовані композиції оболонок 12
ДСТУ EN 62040-1-1:2010 Джерела безперебійного живлення. Частина 1-1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності джерел безперебійного живлення, застосовуваних у доступних для оператора зонах 12
ДСТУ ETSI EN 301 489-20:2012 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 20. Спеціальні умови для випробування рухомих земних станцій рухомої супутникової служби 12
ДСТУ-Н САС/RСР 1:2012 Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни 12
ДСТУ ОІМL D 3:2008 Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам 12
ДСТУ ОІМL D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги 12
ДСТУ ОІМL D 16:2008 Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю 12
ДСТУ ОІМL D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання 12
ДСТУ ОІМL D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки 12
ДСТУ ОІМL R 81-D:2012 Метрологія. Пристрої вимірювальні динамічні та системи для кріогенних рідин. Додаток D. Протокол випробування 12
ДСТУ ETSI EN 302 245-1:2012 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне радіомовленнєвої служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування 12
Кількість відображаемих записів
Page of
Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×