Плани навчання

 

 Найближчим часом заплановано навчання за темами:

__________________________________________________________________________________________________________________

04 – 08 вересня

Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019

🔰 Дата: 04 – 08 вересня
🔰 Тривалість навчання: 40 годин.
🔰 Вартість навчання: 4 200 грн
🔰Реєстрація: https://bit.ly/zayavka2023 
Програмою передбачено:
1. Нормативні документи, які регламентують діяльність органів, які здійснюють інспектування. Міжнародна система акредитації. Основи національного законодавства в сфері технічного регулювання. Аналіз нормативно-правового регулювання в сфері акредитації. Закон України  «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». Основні принципи діяльності в сфері акредитації.
2. Міжнародне співробітництво у сфері акредитації. Вимоги Міжнародного форуму з акредитації (IAF), Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та Європейської кооперації з акредитації (EA) до компетентності органів з оцінки відповідності (ООВ). Багатосторонні угоди та угоди про взаємне визнання.
3. Термінологія в сфері оцінки відповідності відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи».
4. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019:
– сфера застосування, термінологія та нормативні документи, на які посилається стандарт та застосування їх під час розробки процедур оцінки відповідності (сертифікації);
– загальні вимоги; неупередженість та незалежність; конфіденційність;
– вимоги до структури; адміністративні вимоги; організаційна структура та управління;
– вимоги до ресурсів; персонал; технічні засоби та устатковання; субпідряд;
– вимоги до процесу; методи та процедури інспектування; поводження з об’єктами та зразками, призначеними для інспектування; записи щодо інспектування; звіти про інспектування та свідоцтва про інспектування; скарги та апеляції; процес щодо скарг та апеляцій
– вимоги до системи менеджменту; варіанти; документи системи менеджменту; контроль документів; контроль записів; аналізування з боку керівництва; внутрішні аудити; коригувальні дії; запобіжні дії.

04 – 08 вересня

Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги»

🔰 Дата: 04 – 08 вересня
🔰 Тривалість навчання: 40 годин.
🔰 Вартість навчання: 4 200 грн
🔰Реєстрація: https://bit.ly/zayavka2023 
💢 Програмою передбачено:
1. Нормативні документи, які регламентують діяльність органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Міжнародна система акредитації. Основи національного законодавства в сфері оцінки відповідності.
2. Термінологія в сфері оцінки відповідності відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи».
3. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017
  Розділи 1-3: сфера застосування, термінологія та нормативні документи, на які посилається стандарт та застосування їх під час розробки процедур оцінки відповідності (сертифікації)
  Розділ 4: загальні принципи, неупередженість, компетентність, відповідальність, відкритість, конфіденційність, реагування на скарги, ризик-орієнтований підхід
  Розділ 5: правові питання та питання, пов’язані з договорами (юридична відповідальність, договір на сертифікацію, відповідальність за рішення щодо сертифікації), управління неупередженістю, відповідальність та фінансування
  Розділ 6: вимоги до структури (організаційна структура та найвище керівництво, контроль діяльності)
  Розділ 7: вимоги до ресурсів: компетентність персоналу, персонал, залучений до сертифікаційної діяльності, залучення окремих зовнішніх аудиторів та зовнішніх технічних експертів, записи щодо персоналу, аутсорсинг
  Розділ 8: вимоги до інформації: загальнодоступна інформація, документи щодо сертифікації, посилання на сертифікацію та використання знаків, конфіденційність, обмін інформацією між органом з сертифікації та його клієнтами
  Розділ 9: вимоги до процесу: перед сертифікаційні заходи, планування аудитів, первинна сертифікація, проведення аудитів, рішення щодо сертифікації, підтримування сертифікації, апеляції, скарги, записи щодо клієнтів
  Розділ 10: вимоги до системи управління органів з сертифікації
4. Методи оцінки ризиків неупередженості, кількісні та якісні дані, оцінки ризиків неупередженості, Практичні навички з оцінки ризиків стосовно неупередженості (ДСТУ ISO 31000:2018). Впровадження обов’язкових документів EA/IAF та політик НААУ.

04 – 08 вересня

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації системи екологічного управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2015

🔰 Дата: 04 – 08 вересня
🔰 Тривалість навчання: 40 годин.
🔰 Вартість навчання: 4 200 грн
🔰Реєстрація: https://bit.ly/zayavka2023 
💢 Програмою передбачено:
1. Структура стандарту та логіка побудови ДСТУ ISO 14001:2015, загальний огляд змін у стандарті ДСТУ ISO 14001:2015. Можливості та обмеження системи екологічного управління. Цілі бізнесу організації. Пріоритети, декомпозиція цілей та їх показники.
2. Взаємозв’язок цілей організації та особистих цілей персоналу, взаємодія процесів з урахуванням ризиків. Особливості екологічних ризиків. Методи ідентифікації та оцінки ризиків
3. Опис контексту організації. Орієнтація на споживачів, необхідність розуміння очікувань зацікавлених сторін, необхідність оцінок ризиків і можливостей. Концепція життєвого циклу. Посилення контролю за аутсорсинговими процесами
4. Лідерство – обов’язки, відповідальність та делегування повноважень. Управління виробничо-збутовими ланцюжками. Компетентність. Управління знаннями та мета цього процесу. Процесний підхід та алгоритми в системі екологічного управління. Виробництво продукції та послуг. Моніторинг – вимірювання – аналіз – оцінка. Задоволеність споживача – внутрішнього та зовнішнього. Невідповідності та коректувальні дії, аналіз з боку керівництва.
5. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

11 – 15 серпня

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2019» 🔰 Дата: 11 – 15 вересня 2023 року

🔰 Дата: 11 – 15 вересня
🔰 Тривалість навчання: 40 годин.
🔰 Вартість навчання: 4 200 грн
🔰Реєстрація: https://bit.ly/zayavka2023 
💢 Програмою передбачено:
1. Історія виникнення та становлення методології HACCP. Концепція HACCP та Система менеджменту безпеки харчової продукції. Програми передумови. Впровадження постійно діючих процедур систем управління безпечністю, заснованих на принципах НАССР
2. Стандартизація вимог до системи управління безпечністю харчових продуктів на основі ISO 22000:2018: структура високого рівня, лідерство, ризик-орієнтований підхід, контекст, зацікавлені сторони. Короткий огляд ISO 22000:2018.
3. Практична реалізація вимог та підходи до їх реалізації, 7 принципів та 12 кроків НАССР, вимоги до документування. Організація, принципи, процедури та методи аудиту систем управління безпечністю харчових продуктів. Огляд та аналіз основних проблем, що виникають при впровадженні та вдосконалення систем управління безпечністю харчових продуктів. Моніторинг – вимірювання – аналіз – оцінка. Невідповідності та коректувальні дії, аналіз з боку керівництва.
4. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

18 – 22 вересня

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018

🔰 Дата: 18 – 22 вересня
🔰 Тривалість навчання: 40 годин.
🔰 Вартість навчання: 4 200 грн
🔰Реєстрація: https://bit.ly/zayavka2023 
💢 Програмою передбачено:
1.Стандарти ДСТУ ISO серії 9000. Місце системи управління якістю в загальній системі управління організацією. Структура стандарту та логіка побудови ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Відмінності та особливості впровадження стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.
2. Менеджмент ризиків – закономірний крок у керуванні організацією, взаємодія процесів з урахуванням ризиків. Зміни у термінології систем менеджменту. Опис контексту організації. Необхідність розуміння очікувань зацікавлених сторін.Посилення контролю за аутсорсинговими процесами.
3. Орієнтація на споживача, задоволеність зовнішніх та внутрішніх споживачів. Лідерство – обов’язки, відповідальність та делегування повноважень. Компетентність. Управління знаннями та мета цього процесу. Моніторинг – вимірювання – аналіз – оцінка. Невідповідності та коректувальні дії.
4. Питання практики проведення аудиту систем управління якістю. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

__________________________________________________________________________________________________________________

Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-заявку або завантажити бланк, заповнити його та направити на e-mail: dekanat@uas.org.ua 

__________________________________________________________________________________________________________________

З будь-яких питань щодо навчальних послуг звертайтесь:

Деканат

e-mail: dekanat@uas.org.ua

тел. 093-797-37-05

Ректор Інституту підготовки фахівців НОС

Ольга Конецька

e-mail: olgademidenko1010@gmail.com

тел. 067-719-61-96

Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×