Національні стандарти, на які є посилання в НПА

В цьому розділі розміщуються тексти національних стандартів, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами.

Інформацію про нормативно-правові акти, якими установлена обов’язковість застосування національних стандартів, із зазначенням відповідних національних стандартів надають центральні органи виконавчої влади.

Додатково інформуємо, що тексти національних стандартів, гармонізовані з  міжнародними та європейськими стандартами, незалежно від методу їх прийняття, у тому числі обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовим актами, не підлягають розміщенню на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ» з безоплатним доступом до них.

Відповідно до частини другої статті  24 Закону України «Про стандартизацію» визначено, що видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до правил таких організацій.

ДП «УкрНДНЦ» представляє інтереси України в Міжнародній організації зі стандартизації (ISO), Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС) як повноправний член та є афілійованим членом Європейського комітету стандартизації (CEN) та Європейського комітету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC).

Документом ISO POCOSA «Політика щодо розповсюдження, продажу та  відтворення публікацій ISO та захисту авторських прав ISO» зокрема визначено:

– публікації ISO та національні документи, або їх частини, не повинні бути надані користувачам безкоштовно, крім цілей розроблення національних стандартів, за винятком випадків, коли це прямо затверджено Радою ISO;

– члени ISO несуть головну відповідальність за продаж та розповсюдження публікацій ISO, національних впроваджень, їх проєктів  або інших робіт на їх національних територіях;

– умови продажу перекладів стандартів ISO, опублікованих як національні стандарти, подібні до національних впроваджень міжнародних стандартів  будь-якими іншими методами.

Відповідно до пункту 5.1 Guide 10 «Політика щодо поширення, продажу та авторського права публікацій CEN-CENELEC», члени, афілійовані особи, громадські організації та інші сторони, що беруть участь у розповсюдженні Публікацій або продуктів, володіють ними у будь-якій формі чи будь-якою мовою, не повинні робити їх доступними безкоштовно».

* Відповідно до наданої міністерствами і відомствами інформації

ДСТУ 8820:2023 

Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення.

ДСТУ 7267:2012

ЛЮКСМЕТРИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 9138:2021

ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ КИСНЮ, ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ, ГОРЮЧИХ І ТОКСИЧНИХ ГАЗІВ СТАЦІОНАРНІ Методика повірки

ДСТУ 9023:2020

рН-МЕТРИ ТА ІОНОМІРИ ПРОМИСЛОВІ Методика повірки

ДСТУ 8982:2020

ЛІНІЙКИ ВИМІРЮВАЛЬНІ МЕТАЛЕВІ Методика повірки

ДСТУ 8953:2019

АНАЛІЗАТОРИ АБОНЕНТСЬКИХ ЛІНІЙ Методика повірки

ДСТУ 8917:2019

ПУРКИ РОБОЧІ Методика повірки

ДСТУ 8914:2019

КОЛОНКИ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНІ ДЛЯ СТИСНЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Методика повірки

ДСТУ 8913:2019

КОЛОНКИ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНІ ДЛЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ Методика повірки

ДСТУ 8912:2019

КОЛОНКИ ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНІ ДЛЯ РІДКОГО ПАЛИВА Методика повірки

ДСТУ 8911:2019

КОЛОНКИ ОЛИВОРОЗДАВАЛЬНІ Методика повірки

ДСТУ 8891:2019

МАШИНИ ШКІРОМІРНІ Методика повірки

ДСТУ 8879:2019

ДЕФЕКТОСКОПИ УЛЬТРАЗВУКОВІ Методика повірки

ДСТУ 8869:2019

ДАТЧИКИ НАВАНТАЖЕННЯ (ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ) Методика повірки

ДСТУ 7475:2013

РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

ДСТУ 7474:2013

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ СТАЛЕВІ СФЕРИЧНІ Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

ДСТУ 7473:2013

РЕЗЕРВУАРИ СТАЦІОНАРНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ВЕРТИКАЛЬНІ Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

ДСТУ 7472:2013

РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ВЕРТИКАЛЬНІ З ЕЛІПТИЧНИМИ ДНИЩАМИ Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

ДСТУ 7393

ДОЗАТОРИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ ВАГОВІ АВТОМАТИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 7230:2011

СЕКУНДОМІРИ МЕХАНІЧНІ

ДСТУ 7219:2011

МІРНИКИ МЕТАЛЕВІ ТЕХНІЧНІ

ДСТУ 7364:2013

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ СТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

ДСТУ 7218:2011

МІРНИКИ МЕТАЛЕВІ ЕТАЛОННІ

ДСТУ 7154:2010

ЛІЧИЛЬНИКИ РІДИНИ КАМЕРНІ

ДСТУ 3580-97

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ КРИЛЬЧАСТІ

ДСТУ 2858:2015

ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ОПОРУ

ДСТУ 2837-94

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ

ДСТУ 4512:2006

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ Загальні технічні умови

ДСТУ 8819:2018

НАСТАНОВА ЩОДО ПРИСТОСУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПОБУТОВОГО, ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ТА ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ САНІТАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ ЛЮДЕЙ, СПЕЦІАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ ОДЯГУ, ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДСТУ 8773:2018

СКЛАД ТА ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ Основні положення

ДСТУ 9017:2020

УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ Методика повірки

ДСТУ 8946:2019

ВОЛОГОМІРИ ВАГОВІ З ІНФРАЧЕРВОНИМ СУШИЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ Методика повірки

ДСТУ 9145:2021

ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТО- І ВІДЕОФІКСАЦІЇ
Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні Методика повірки

ДСТУ 9013:2020

МІРИ ОДИНИЦЬ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ Методика повірки

ДСТУ 9104:2021

КОМПАРАТОРИ ЧАСТОТНІ, ПРИЙМАЧІ СИГНАЛІВ ЕТАЛОННИХ ЧАСТОТ ТА ЧАСУ, СИНХРОНОМЕТРИ КВАРЦОВІ Методика повірки

ДСТУ 8886:2019

ВІБРОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 9090:2021

АНАЛІЗАТОРИ РТУТІ Методика повірки

ДСТУ 9083:2021

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРИ СТАЦІОНАРНІ Методика повірки

ДСТУ 9091:2021

АНАЛІЗАТОРИ РОЗЧИНЕНИХ ГАЗІВ Методика повірки

ДСТУ 9110:2021

ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ ДИМОВИХ ГАЗІВ Методика повірки

ДСТУ 9139:2021

ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ КИСНЮ, ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ,ГОРЮЧИХ І ТОКСИЧНИХ ГАЗІВ ПЕРЕНОСНІ Методика повірки

ДСТУ 8868:2019

ГЕНЕРАТОРИ СИГНАЛІВ ТЕЛЕВІЗІЙНІ Методика повірки

ДСТУ 9084:2021

ГУСТИНОМІРИ ГАЗОВІ Методика повірки

ДСТУ 9096:2021

КОМПЛЕКСИ ДІАГНОСТИЧНІ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНІ Методика повірки

ДСТУ 8880:2019

ДЕФЕКТОСКОПИ ВИХРОСТРУМОВІ Методика повірки

ДСТУ 8832:2019

ДЕФЕКТОСКОПИ МАГНІТНІ Методика повірки

ДСТУ 9094:2021

ЗРАЗКИ СТАНДАРТНІ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ Методика повірки

ДСТУ 9161:2021

ПРИЛАДИ ДІАГНОСТИЧНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ Методика повірки

ДСТУ 9093:2021

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ УЛЬТРАЗВУКОВІ Методика повірки

ДСТУ 9095:2021

ПРИЛАДИ УЛЬТРАЗВУКОВІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ПОШИРЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ Методика повірки

ДСТУ 8877:2019

ДИНАМОМЕТРИ ТА ДАТЧИКИ СИЛОВИМІРЮВАЛЬНІ Методика повірки

ДСТУ 8892:2019

ПРИСТРОЇ МІРНІ ПОРШНЕВІ Методика повірки

ДСТУ 8916:2019

ЕКВІВАЛЕНТИ МЕРЕЖІ Методика повірки

ДСТУ 8983:2020

КАЛОРИМЕТРИ СПАЛЮВАННЯ БОМБОВІ Методика повірки

ДСТУ 9158:2021

ДЕФІБРИЛЯТОРИ Методика повірки

ДСТУ 9022:2020

ЕЛЕКТРОДИ ДОПОМІЖНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ІОНІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Методика повірки

ДСТУ 9024:2020

ЕЛЕКТРОДИ СКЛЯНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ІОНІВ ВОДНЮ Методика повірки

ДСТУ 9025:2020

ЕЛЕКТРОДИ ІОНОСЕЛЕКТИВНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ІОНІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Методика повірки

ДСТУ 9026:2020

ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Методика повірки

ДСТУ 9021:2020

рН-МЕТРИ ТА ІОНОМІРИ ЛАБОРАТОРНІ Методика повірки

ДСТУ 9020:2020

КОНДУКТОМЕТРИ І АНАЛІЗАТОРИ РІДИНИ КОНДУКТОМЕТРИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9009:2020

ТИТРАТОРИ АВТОМАТИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9010:2020

ТИТРАТОРИ КУЛОНОМЕТРИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 8881:2019

ТИТРАТОРИ ЗА МЕТОДОМ КАРЛА ФІШЕРА Методика повірки

ДСТУ 9038:2020

КОРЕКТОРИ ОБ’ЄМУ ЗАЗУ Методика повірки

ДСТУ 9040:2020

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ БАРАБАННІ Методика повірки

ДСТУ 9035:2020

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ТА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ Методика повірки

ДСТУ 9039:2020

ОБЧИСЛЮВАЧІ ДЛЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ ЕЛЕКТРОННІ Методика повірки

 ДСТУ 9036:2020

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ УЛЬТРАЗВУКОВІ Методика повірки

ДСТУ 9034:2020

ДСТУ 9033:2020

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ТУРБІННІ Методика повірки

ДСТУ 9120:2021

ЛЮКСМЕТРИ, ЯСКРАВОМІРИ ТА ПУЛЬСОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 8984:2020

МЕТРОШТОКИ Методика повірки

ДСТУ 8890:2019

РЕЙКИ НІВЕЛІРНІ Методика повірки

ДСТУ 8882:2019

МОНІТОРИ ПАЦІЄНТА Методика повірки

ДСТУ 9097:2021

НІВЕЛІРИ ОПТИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ Методика повірки

ДСТУ 9098:2021

НІВЕЛІРИ ТА ПРИЛАДИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЛАЗЕРНІ Методика повірки

 ДСТУ 8988:2020

РАДІОМЕТРИ ЗАБРУДНЕНОСТІ АЛЬФА- ТА/АБО БЕТА-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ І РАДІОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ (СИГНАЛІЗАТОРИ ЗАБРУДНЕНОСТІ) З АНАЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Методика повірки

ДСТУ 8893:2019

ПУЛЬСОКСИМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 8870:2019

РЕОГРАФИ Методика повірки

 ДСТУ 9007:2020

РЕФРАКТОМЕТРИ ОЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9008:2020

ОФТАЛЬМОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 8871:2019

ВОЛЬТМЕТРИ ДІОДНІ КОМПЕНСАЦІЙНІ Методика повірки

ДСТУ 9005:2020

СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ ЦЕНТРІВ КОМУТАЦІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Методика повірки

ДСТУ 9004:2020

СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ ЦЕНТРІВ КОМУТАЦІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ (З УРАХУВАННЯМ IN-ПЛАТФОРМИ) Методика повірки

ДСТУ 9018:2020

СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ТА ОБЛІКУ ОБСЯГУ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Методика повірки

ДСТУ 8987:2020

СПЕКТРОМЕТРИ ЕНЕРГІЙ АЛЬФА-, БЕТА- І ГАММА-ВИПРОМІНЕННЯ Методика повірки

ДСТУ 8985:2020

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ НЕКОГЕРЕНТНИМ ВИПРОМІНЕННЯМ Методика повірки

ДСТУ 9101:2021

ТАКСОМЕТРИ ЕЛЕКТРОННІ Методика повірки

ДСТУ 9102:2021

ТАХЕОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 9100:2021

ТАХОГРАФИ Методика повірки

ДСТУ 9099:2021

ТЕОДОЛІТИ Методика повірки

ДСТУ 9111:2021

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ СКЛАДЕНІ Методика повірки

ДСТУ 9109:2021

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ ЄДИНІ Методика повірки

ДСТУ 9108:2021

ТЕПЛООБЧИСЛЮВАЧІ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ РІДИНИ Методика повірки

ДСТУ 8884:2019

ПРИЛАДИ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ Методика повірки

ДСТУ 9119:2021

МОСТИ, ПОТЕНЦІОМЕТРИ АВТОМАТИЧНІ САМОПИСНІ, ОДНОКАНАЛЬНІ, РЕГУЛЮВАЛЬНІ ТА РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ Методика повірки

ДСТУ 8883:2019

ПРИЛАДИ ДІАГНОСТИЧНІ ДОППЛЕРІВСЬКІ УЛЬТРАЗВУКОВІ Методика повірки

ДСТУ 8885:2019

МОНІТОРИ ФЕТАЛЬНІ Методика повірки

 ДСТУ 9142:2021

ФУР’Є-СПЕКТРОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 9012:2020

ВИМІРЮВАЧІ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ Методика повірки

ДСТУ 8924:2019

ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТРИВАЛОСТІ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ АБОНЕНТІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕЛЕФОННОЇ СТАНЦІЇ Методика повірки

ДСТУ 9019:2020

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГРОЗОСТІЙКОСТІ Методика повірки

ДСТУ 8872:2019

ВОЛЬТМЕТРИ ЕЛЕКТРОННІ СЕЛЕКТИВНІ Методика повірки

ДСТУ 9103:2021

ВИМІРЮВАЧІ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ (ФАЗОМЕТРИ) Методика повірки

ДСТУ 8866:2019

ВИМІРЮВАЧІ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ Методика повірки

ДСТУ 8865:2019

ВИМІРЮВАЧІ ГУСТИНИ ПОТОКУ ЕНЕРГІЇ Методика повірки

ДСТУ 8949:2019

ІНДИКАТОРИ 90-ГРАДУСНОГО ЗСУВУ МІЖ НАПРУГОЮ ТА СТРУМОМ Методика повірки

ДСТУ 8950:2019

ВИМІРЮВАЧІ ВМІСТУ АЛКОГОЛЮ В КРОВІ ТА ВИДИХУВАНОМУ ПОВІТРІ Методика повірки

ДСТУ 8867:2019

ПСОФОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 8853:2019

МАТЕРІАЛИ ПРОТИОЖЕЛЕДНІ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Технічні умови

ДСТУ 8952:2019

АНАЛІЗАТОРИ ПРОТОКОЛІВ ЦИФРОВИХ ПОТОКІВ Методика повірки

ДСТУ 8864:2019

АНАЛІЗАТОРИ СПЕКТРА ПОСЛІДОВНОЇ ДІЇ Методика повірки

ДСТУ 8951:2019

АНАЛІЗАТОРИ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Методика повірки

ДСТУ 9092:2021

АНАЛІЗАТОРИ ЯКОСТІ ВОДИ Методика повірки

ДСТУ 9006:2020

РЕФРАКТОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 9137:2021

ПОЛЯРИМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 4296:2004

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНИКІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ БІЛОСТІ БОРОШНА Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 9136:2021

ВИМІРЮВАЧІ БІЛОСТІ БОРОШНА Методика повірки

ДСТУ 9141:2021

ФОТОМЕТРИ АНАЛІТИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9150:2021

АНАЛІЗАТОРИ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН ВІСКОЗИМЕТРИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9160:2021

РАМАН-СПЕКТРОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 9155:2021

ВІСКОЗИМЕТРИ УМОВНОЇ В’ЯЗКОСТІ Методика повірки

ДСТУ 9149:2021

ВІСКОЗИМЕТРИ ГЕППЛЕРА Методика повірки

ДСТУ 9148:2021

ВІСКОЗИМЕТРИ КАПІЛЯРНІ СКЛЯНІ Методика повірки

ДСТУ 9147:2021

АНАЛІЗАТОРИ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ФОСФОЛІПІДІВ Методика повірки

ДСТУ 9146:2021

ВІСКОЗИМЕТРИ ДИНАМІЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ АВТОМАТИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9144:2021

ЯМР-АНАЛІЗАТОРИ ВОЛОГОСТІ ТА ОЛІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Методика повірки

ДСТУ 9089:2021

ВОЛОГОМІРИ ТВЕРДИХ ТА СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ Методика повірки

ДСТУ 9088:2021

АНАЛІЗАТОРИ ЗЕРНА ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІНФРАЧЕРВОНІ Методика повірки

ДСТУ 9087:2021

АНАЛІЗАТОРИ НІТРОГЕНУ ТА ПРОТЕЇНУ Методика повірки

ДСТУ 9086:2021

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ ЗАМЕРЗАННЯ МОЛОКА Методика повірки

ДСТУ 9085:2021

АНАЛІЗАТОРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОКА Методика повірки

ДСТУ 9011:2020

АНАЛІЗАТОРИ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 8945:2019

ФОТОМЕТРИ, СПЕКТРОФОТОМЕТРИ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ТА ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНІ Методика повірки

ДСТУ 8948:2019

СПЕКТРОФОТОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 8956:2019

АНАЛІЗАТОРИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІМУНОФЕРМЕНТНІ Методика повірки

ДСТУ 8944:2019

АНАЛІЗАТОРИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГЕМАТОЛОГІЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9143:2021

КОАГУЛОМЕТРИ Методика повірки

ДСТУ 8927:2019

ГЕМОЦИТОМЕТРИ КОНДУКТОМЕТРИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 8910:2019

АНАЛІЗАТОРИ КРОВІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9140:2021

АНАЛІЗАТОРИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ БІОХІМІЧНІ Методика повірки

ДСТУ 8909:2019

ВИМІРЮВАЛЬНІ КАНАЛИ АПАРАТІВ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ Методика повірки

ДСТУ 8915:2019

АНАЛІЗАТОРИ ГЛЮКОЗИ ТА ЛАКТАТУ В КРОВІ Методика повірки

ДСТУ 7257:2012

ЦИСТЕРНИ АВТОМОБІЛЬНІ ДЛЯ ХАРЧОВИХ РІДИН Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 8875:2019

АВТОМОБІЛЬНІ ЦИСТЕРНИ ДЛЯ НАФТОПРОДУКТІВ Методика повірки

ДСТУ 9016:2020

ПРИЛАДИ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ РОЗДІЛЕНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМАТИЧНІ Методика повірки

ДСТУ 9159:2021

ВАГИ АВТОМАТИЧНІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ (ВАГИ СТРІЧКОВІ)

ДСТУ 7691:2015

ВАГИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ АВТОМАТИЧНІ БУНКЕРНІ

ДСТУ 7393:2013

ДОЗАТОРИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ ВАГОВІ АВТОМАТИЧНІ

 ДСТУ 8902:2019

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКОВАННЯ СВІТЛОПРОЗОРИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ ГОСТ 31405:2014

ВИРОБИ ТРИКОТАЖНI БIЛИЗНЯНI ДЛЯ ЖIНОК I ДIВЧАТ ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 8752:2017

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПРОЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ, ПОБУДОВИ, ОФОРМЛЕННЯ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

ДСТУ 1.3:2004

ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ПОЗНАЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

ДСТУ 4163:2020

ДЕРЖАВНА УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ  УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ДСТУ 2029-92 

ИГРУШКИ ПРЕДМЕТЫ ИГРОВОГО ОБИХОДА

ГОСТ 8732-78

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ

ДСТУ 2587:2021

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4100:2021

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗНАКИ ДОРОЖНІ ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 8861:2019

СИСТЕМИ РУХОМОГО ЗВ`ЯЗКУ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015

АСПЕКТИ ОБРОБЛЕННЯ, ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ (STQ). ВИЗНАЧЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ПАРАМЕТРІВ QOS. ЧАСТИНА 3. СПЕЦІАЛЬНІ ПАРПМЕТРИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДЛЯ СУХОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ РУХОМОГО ЗВЯЗКУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (PLMN)

ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2015

АСПЕКТИ ОБРОБЛЕННЯ, ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬО Ї ЯКОСТІ (STQ). ВИЗНАЧЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ПАРАМЕТРІВ QOS. ЧАСТИНА 2. ПОСЛУГИ ГОЛОСОВОЇ ТЕЛЕФОНІЇ, ФАКСУ ГРУПИ 3 ТА ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ ТА КОРОТКИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (SMS) ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕМУ

ДСТУ ETSI ES 202 057-1:2015

АСПЕКТИ ОБРОБЛЕННЯ, ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ (STQ). ВИЗНАЧЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ПАРАМЕТРІВ QOS. ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 4123:2006

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПРИСТРІЙ ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 5092:2008

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ. ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ

ДСТУ 3958:2015

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ГАЗОВІ ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ Б В.1.1-36:2016

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПРИМІЩЕНЬ, БУДИНКІВ ТА ЗОВНІШНІХ УСТАНОВОК ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

ДСТУ 2960-94

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2156-93

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 4278:2019

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 3650:2019

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 33.112:2017

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПІДГОТУВАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ НА МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ`ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 33.110:2007

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. КОМПЛЕКТНІСТЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ГОСТ 21046-86

НЕФТЕПРОДУКТЫ ОТРАБОТАННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28498-90

ТЕРМОМЕТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 26976-86

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ

ДСТУ 8809:2018

МЕТРОЛОГІЯ. ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТО- І ВІДЕОФІКСАЦІЇ. ВИМІРЮВАЧІ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНІ, ВИМІРЮВАЧІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНІ. МЕТРОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2708:2006

МЕТРОЛОГІЯ. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 2708-99

МЕТРОЛОГІЯ. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3215-95

МЕТРОЛОГІЯ. МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ДСТУ 3651.0-97

МЕТРОЛОГІЯ. ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. ОСНОВНІ ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЗВИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 22387.5-77

ГАЗ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАПАХА

ДСТУ 3849-99

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. КОЛЬОРОГРАФІЧНІ СХЕМИ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СИГНАЛИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОПЕРАТИВНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ГОСТ 2.102-68

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСT 12.1.004-91

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСT 12.1.044-89

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 1179-93

ПАКЕТЫ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19433-88

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

ГОСТ 24333-97

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

ДСТУ 2024-91

СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. НАБІР СИМВОЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТКИ ДЛЯ ЗНАКОДРУКУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ФОРМА І ОСНОВНІ РОЗМІРИ

ДСТУ 4706:2006

ТРОЛЕЙБУСИ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 4799:2007

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ ПАСАЖИРСЬКІ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ГОСТ 18190-72

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНОГО АКТИВНОГО ХЛОРА

ГОСТ 18963-73

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОДЫ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ГОСТ 24481-80

ВОДА ПИТЬЕВАЯ. ОТБОР ПРОБ

ГОСТ 27614-93

АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28743-93

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗОТА

ДСТУ 1303-94

ФОТОВІДБИТКИ ЧОРНО-БІЛІ ТА КОЛЬОРОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 2389-94

ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3308-96

ЗНАКИ МАРШРУТНІ ДЛЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 3587-97

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ

ДСТУ 3675-98

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ВОГНЕГАСНИКИ ПЕРЕНОСНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 3689-98

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4105-2002

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4297:2004

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4500-1:2008

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ДСТУ ГОСТ 31340:2009

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКОВАННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2322-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ ВІДРЕМОНТОВАНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 2323-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ І МОТОТЕХНІКА. ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА. ПОРЯДОК

ДСТУ 2587:2010

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСTУ 3587-97

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ

ДСТУ 3649:2010

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 4092-2002

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. СВІТЛОФОРИ ДОРОЖНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4278:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 7013:2009

АВТОБУСИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШКОЛЯРІВ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.

ДСТУ ГОСТ 3940:2007

ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ АВТОТРАКТОРНЕ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ГОСТ 3940-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30478:2006

АВТОБУСИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІНВАЛІДІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 31253:2005

КАМЕРИ ГАЛЬМІВНІ ПНЕВМАТИЧНИХ ПРИВОДІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРИЧЕПІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 10409-74

КОЛЕСА АВТОМОБИЛЬНЫЕ С РАЗБОРНЫМ ОБОДОМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 30635-99

АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 4141-2002/ГОСТ 26585-2003

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНІ І НАДВЕЛИКОГАБАРИТНІ ДЛЯ ПОЗАДОРОЖНІХ КАР`ЄРНИХ АВТОМОБІЛІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009  (ИСО 5167-1:2003)

МЕТРОЛОГІЯ. ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ РІДИНИ Й ГАЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАНДАРТНИХ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ЧАСТИНА 1. ПРИНЦИП МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (ISO 5167-1:2003,ГОСТ 8.586.1-2005, IDT)

ДСТУ 2456-94

ЗВАРЮВАННЯ ДУГОВЕ І ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДСТУ 4219-2003

ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВІ МАГІСТРАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ

ГОСТ 12.1.005-88

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСT 12.2.003-91

********

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.3.009-76

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 17.2.3.02-78

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ГОСT 5542-87

ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 12.1.003-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШУМ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ 2299-93

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСT 12.1.005-88

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ГОСТ 2.101-68

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 1050-88

ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ, ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1759.0-87

БОЛТЫ, ВИНТЫ, ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2681-94

МЕТРОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 5632-72

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ГОСT 20295-85

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 21105-87

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ. МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ МЕТОД

ДСТУ ГОСТ 23304-2012

БОЛТИ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ І ШАЙБИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З`ЄДНАНЬ АТОМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. ПРИЙМАННЯ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

ГОСТ 24297-87

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДСТУ 4169:2003

СТИСНЕНЕ ПОВIТРЯ. ЧАСТИНА 1. ЗАБРУДНИКИ ТА КЛАСИ ЧИСТОТИ (ISO 8573-1:2001, IDT)

ГОСТ 12.1.018-93

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 12.4.103-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК. КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСT 12.4.124-83

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 14192-96

МАРКИРОВКА ГРУЗОВ

ГОСT 9544-75

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ. НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДСТУ 2272:2006

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3734-98

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ВОГНЕГАСНИКИ ПЕРЕСУВНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.1.011-78

ССБТ. СМЕСИ ВЗРЫВООПАСНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСT 12.4.051-87

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 13726-97

ЛЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24555-81

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ. ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГОСТ 9454-78

МЕТАЛЛЫ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ, КОМНАТНОЙ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ДСTУ 3961-2000

АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006

ЄДИНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

ДСТУ ГОСT 12.2.085:2007

ПОСУДИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ. КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ГОСТ 12.1.007-76

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.1.030-81

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ

ГОСT 14254-96

СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IР)

ГОСТ 15150-69

МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ. КАТЕГОРИИ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ДСТУ 2807-94

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛО- І ДЕРЕВООБРОБНЕ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ ГОСТ 21963-2003

КРУГИ ВІДРІЗНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСT 12.2.007.0-75

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.2.009-80

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТАНКИ МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.2.026.0-93

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ

ДСТУ ГОСТ 30333:2009

ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009

ССБТ. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОЧИМ МЕСТАМ

ДСТУ 2867-94

ШУМ. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ШУМОНАВАНТАЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2894-94

ПРИСТРОЇ ЕКРАНУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПАРАМЕТРИ ТА ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСT 12.1.038:2008

ССБТ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ОДЯГ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ, КОНВЕКТИВНОЇ ТЕПЛОТИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ГОСТ 12.3.019-80

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДСТУ 7237:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА НОМЕНКЛАТУРА ВИДІВ ЗАХИСТУ

ДСТУ 7238:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСТУ 7239:2011

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСТУ 4500-3:2008

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. КЛАСИФІКАЦІЯ

ДСTУ 4500-4:2006

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 4500-5:2005

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ. МАРКУВАННЯ

ГОСТ 20022.6-93

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. СПОСОБЫ ПРОПИТКИ

ГОСТ 30219-95

ДРЕВЕСИНА ОГНЕЗАЩИЩЕННАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ДСТУ 2273:2006

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3105-95

ПОРОШКИ ВОГНЕГАСНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ 4479:2005

РЕЧОВИНИ ВОГНЕЗАХИСНІ ВОДОРОЗЧИННІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ 4490:2005

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ. ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТУВАННЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4578:2006

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4817:2007

ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ ГАЗОПОДІБНИЙ І СКРАПЛЕНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 16363-98

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ

ГОСТ 20022.0-93

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ

ГОСТ 28815-96

РАСТВОРЫ ВОДНЫЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1510-84

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ДСТУ 4276:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ. АТМОСФЕРА. НОРМИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ ДИМНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВТОМОБІЛІВ З ДИЗЕЛЯМИ АБО ГАЗОДИЗЕЛЯМИ

ДСТУ 4277:2004

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ. АТМОСФЕРА. НОРМИ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ ВМІСТУ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ВУГЛЕВОДНІВ У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ АВТОМОБІЛІВ З ДВИГУНАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА БЕНЗИНІ

ДСТУ ГОСТ ИСО 1103:2007

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНІЙ. ТЯГОВО-ЗЧЕПЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ КУЛЬОВОГО ТИПУ ДЛЯ КАРАВАНІВ І ЛЕГКИХ ПРИЧЕПІВ. ОСНОВНІ РОЗМІРИ

ГОСТ 4754-97

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ, ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ОСОБО МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5513-97

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ К НИМ, АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12.1.045-84

ССБТ. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

ДСТУ 2339-94

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 2420-94

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2804-94

ЕНЕРГОБАЛАНС ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2847-94

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3051-95

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 3052-95 (ГОСТ 30167-95)

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У ДОКУМЕНТАЦІЮ НА ПРОДУКЦІЮ

ДСТУ 3270-95

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 1516.1-76

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3 ДО 500 КВ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 1516.2-97

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 КВ И ВЫШЕ. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 16357-83

РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3,8 ДО 600 КВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСT 13109-97

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДСТУ ГОСТ 31072:2006

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ, ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ ТА ГУСТИНИ В ГРАДУСАХ API АРЕОМЕТРОМ

ДСТУ 4147-2003

МЕТРОЛОГІЯ. РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ. МЕТОДИКА ПОВІРКИ

ДСТУ 4218:2003

МЕТРОЛОГІЯ. РЕЗЕРВУАРИ СТАЛЬНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ. МЕТОДИКА ПОВІРКИ

ДСТУ 4454:2005

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ДСТУ 4488:2005

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ. МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ

ГОСТ 13196-93

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ОТБОРА ПРОБ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 21534-76

НЕФТЬ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ

ГОСТ 2477-65

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

ГОСT 29329-92

ВЕСЫ ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 3900-85

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ГОСТ 6370-83

НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ПРИСАДКИ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

ДСТУ 4054-2001

НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ВАРТІСТЬ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. НАСТАНОВА

ДСTУ 2204-93

ПЛИТИ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 2205-93

АПАРАТИ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 2356-94

АПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ПРОТОЧНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСTУ 3374-96

АПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ЄМКІСНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИАПАРАТИ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ ЄМКІСНІ ГАЗОВІ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 3336-96

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ПОБУТОВІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2636-94

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3994-2000

БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНІ. ЧИННИКИ ФІЗИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2925-94

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3021-95

ВИПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3278-95

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСТ 18962-97

МАШИНЫ НАПОЛЬНОГО БЕЗРЕЛЬСОВОГО ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5652-89

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, МОТОКОЛЯСОК, МОТОРОЛЛЕРОВ И МОПЕДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2195-99

ОХОРОНА ПРИРОДИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. СКЛАД, ВМІСТ, ВИКЛАД І ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДСТУ 2391:2010

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3321:2003

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСTУ 3910-99

ОХОРОНА ПРИРОДИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ. ПОРЯДОК НАЙМЕНУВАННЯ ВІДХОДІВ ЗА ГЕНЕТИЧНИМ ПРИНЦИПОМ І ВІДНЕСЕННЯ ЇХ ДО КЛАСИФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

ДСТУ 7032:2009

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. АВТОМОБІЛІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇХНЄ УСТАТКОВАННЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ ГОСТ 9.101:2004

ЄДИНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ ТА СТАРІННЯ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГОСТ 15.601-98

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНИКИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДСТУ 2767-94

КЕРІВНИЦТВО З НАВАНТАЖЕННЯ СИЛОВИХ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

ДСТУ 3463-96

КЕРІВНИЦТВО З НАВАНТАЖЕННЯ СИЛОВИХ МАСЛЯНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ. — НА ЗАМІНУ ГОСТ 14209 85

ДСTУ 7114:2009

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА. ЧАСТИНА 1. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ВИД ВИБУХОЗАХИСТУ: ВИБУХОНЕПРОНИКНА ОБОЛОНКА «D»

ГОСТ 1516.3-96

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 750 КВ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

ГОСТ 30339-95

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДСТУ ГОСТ 959:2006

БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНІ СВИНЦЕВІ СТАРТЕРНІ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГОСТ 10354-82

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18477-79

КОНТЕЙНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23216-78

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, УПАКОВКА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 8273-75

БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГOСТ 8711-93

ПРИБОРЫ АНАЛОГОВЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ЧАСТЬ 2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АМПЕРМЕТРАМ И ВОЛЬТМЕТРАМ

ДСТУ 4163-2003

ДЕРЖАВНА УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ДСТУ 2752-94

УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛО- ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ. ВЕРСТАТИ МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ГОСТ 1437-75

НЕФТЕПРОДУКТЫ ТЕМНЫЕ. УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ

ДСТУ 2961-94

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА. НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 4314:2004

ГАЗ ПРИРОДНИЙ ГОРЮЧИЙ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ГОСТ 30319.2-96

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЖИМАЕМОСТИ

ДСТУ 4068-2002

ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТ ПРО ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ

ГОСТ 2.301-68

ЄДИНА СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ФОРМАТИ

ДСТУ 3057-95

МЕТАНОЛ ТЕХНІЧНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4047-2001

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4056-2001

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ СКРАПЛЕНІ. МЕТОДИ ВІДБИРАННЯ ПРОБ

ГОСТ 27578-87

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28656-90

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ. РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ

ГОСТ 12.2.107-85

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШУМ. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ. ДОПУСТИМЫЕ ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДСТУ 7248:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. МАХОВИКИ І ШТУРВАЛИ КЕРУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7249:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ВАЖЕЛІ КЕРУВАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7299:2013

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОЧОГО МІСЦЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЕРГОНОМІКИ

ДСТУ 7390:2013

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ВИМИКАЧІ Й ПЕРЕМИКАЧІ ПОВОРОТНІ. ЗАГАЛЬНІ ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007

ПРЕСИ КРИВОШИПНІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.116:2007

МАШИНИ ЛИСТОЗГИНАЛЬНІ ТРИ- ТА ЧОТИРИВАЛКОВІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ДСТУ ГОСТ 12.2.118:2007

НОЖИЦІ. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ДСТУ 7234:2011

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА. ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЧЕ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДИЗАЙНУ ТА ЕРГОНОМІКИ

ГOСТ 12.4.013-85

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 2293:2014

ОХОРОНА ПРАЦІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ГОСТ 12301-81

КОРОБКИ ИЗ КАРТОНА, БУМАГИ И КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ ГОСТ 7661:2009

ГЛУБИНОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ 3270-95

*****************************************************

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ГOСТ 12.4.089-86

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7512-82

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

ГОСТ 6718-93

ХЛОР ЖИДКИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РСТ УССР 1976-87

ДОГЛЯД ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ В МІСТАХ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

РСТ УССР 1986-88

РОБОТИ НА СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИНАХ ТА МЕХАНІЗМАХ В ЗЕЛЕНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.

ДСТУ 40102001

БЛАНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 2219:2015

ШИНИ ПНЕВМАТИЧНІ. КОНСТРУКЦІЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2302-93

БАТАРЕЇ АКУМУЛЯТОРНІ СВИНЦЕВІ СТАРТЕРНІ. ПРИЙМАННЯ ДО РЕМОНТУ І ВИДАЧА

ДСТУ 2324-93

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. КУЗОВИ. ПРИЙМАННЯ ДО РЕМОНТУ І ВИДАЧА ПІСЛЯ РЕМОНТУ. ПОРЯДОК

ДСТУ 2518-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. НЕСІВНІ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2885-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ. ТИПИ КУЗОВІВ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 2886-94

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. ГАЛЬМІВНІ ВЛАСТИВОСТІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 3850-99

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ. ПРИЧЕПИ ТА НАПІВПРИЧЕПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 4121-2002

МЕТАЛИ ЧОРНІ ВТОРИННІ ЗАГАЛЬНI ТЕХНIЧНI УМОВИ

ГОСТ 7593-80

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДСТУ 2732-2004

ДІЛОВОДСТВО Й АРХІВНА СПРАВА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.

ДСТУ 4145:2002

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРЯННЯ

ДСТУ ГОСТ 28147:2009

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. ЗАЩИТА КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ. АЛГОРИТМЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТ 34.311-95

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ФУНКЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ

ДСТУ ETSI TS 101 733:2017

ЕЛЕКТРОННІ ПІДПИСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ (ESI). РОЗШИРЕНІ ЕЛЕКТРОННІ CMS-ПІДПИСИ (CADES)

ДСТУ 33.108:2005

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ДОКУМЕНТИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ МІКРОФІЛЬМУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 33.104-2002

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 3973-2000

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 3974-2000

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ Б А.2.2-12:2015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПРИ ОПАЛЕННІ, ОХОЛОДЖЕННІ, ВЕНТИЛЯЦІЇ, ОСВІТЛЕННІ ТА ГАРЯЧОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ Б В.2.6-189:2013

МЕТОДИ ВИБОРУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ ТА ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б В.2.7-182:2009

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗРАХУНКОВИХ ТА СТАНДАРТНИХ УМОВАХ

ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО СТАНУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ 8692:2016

ПОЛІГРАФИ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ 3650:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011

НАСТАНОВА З ОБЛАШТУВАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ ТА СЛУХУ

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ЛІФТІВ В БУДИНКАХ ТА СПОРУДАХ

ДСТУ 3396.2-97

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДСТУ 7564:2014

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ФУНКЦІЯ ГЕШУВАННЯ

ДСТУ 7624:2014

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. АЛГОРИТМ СИМЕТРИЧНОГО БЛОКОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007

ПРОЕКТУВАННЯ. НАСТАНОВА З РОЗРОБЛЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТА БУДИНКІВ ПРИ НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ,ШКІДЛИВИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ, ВІД ПОЖЕЖІ. БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ

ДСТУ Б А.2.2-8:2010

ПРОЕКТУВАННЯ. РОЗДІЛ “ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ” У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ`ЄКТІВ

ДСТУ Б В.2.6-35:2008

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД. КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН З ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.6-101:2010

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ДСТУ Б В.2.2-21:2008

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВ

ДСТУ 4100:2014

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ЗНАКИ ДОРОЖНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015

АСПЕКТИ ОБРОБЛЕННЯ, ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ (STQ).ВИЗНАЧЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ СПОЖИВАЧА ПАРАМЕТРІВ QOS. ЧАСТИНА 4. ДОСТУП ДО “ІНТЕРНЕТУ”

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ ПОРОШКОПОДІБНІ. МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ДСТУ 2161:2010

ЯКІСТЬ ВОДИ. ОЦІНЮВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПОВНОГО АЕРОБНОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. СТАТИЧНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ (МЕТОД ЦАНА-ВЕЛЛЕНСА)

ДСТУ 4080–2001

ЯКІСТЬ ВОДИ. ОЦІНЮВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПОВНОГО АЕРОБНОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. МЕТОД АНАЛІЗУВАННЯ БІОХІМІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ (МЕТОД ЗАКРИТОЇ СКЛЯНКИ)

ДСТУ 4175:2003

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ. МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ФОСФОРНОКИСЛИХ СОЛЕЙ

ДСТУ 7281:2012

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ. МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ НЕІОНОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ДСТУ 7282:2012

ЗАСОБИ МИЙНІ. ВИЗНАЧАННЯ ПЕРВИННОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ НЕІОНОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕТАЛОННИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 7283:2012

ЗАСОБИ МИЙНІ. ВИЗНАЧАННЯ ПЕРВИННОГО БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕТАЛОННИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 7284:2012

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 4278:2006

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. МІКРОФІЛЬМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 33.119:2018

НАСТАНОВА ЩОДО ПРЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА СЛАБКИХ ҐРУНТАХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016

НАСТАНОВА ЩОДО ПРЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016

НАСТАНОВА ЩОДО ПРЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ПРОСІДАЮЧИХ ҐРУНТАХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016

СТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРОВ У БУДІВНИЦТВІ. ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ, РОЗРАХУНОК ТА КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ. НАСТАНОВА

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ДЗЕРКАЛА ДОРОЖНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

ДСТУ 8731:2017

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ОСНОВИ І ПОКРИТТЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

ДСТУ 8745:2017

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЗЧІПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

ДСТУ 8746:2017

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. ВИДИ ТА ПЕРЕЛІКИ РОБІТЗ РЕМОНТІВ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ

ДСТУ 8747:2017

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІІ НАПРЯМНІ ПРИСТРОЇ. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 8751:2017

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДСТУ 8906:2019

НАСТАНОВА З ВЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ. ГАБАРИТИ ПІДМОСТОВІ СУДНОПЛАВНИХ ПРОГОНІВ МОСТІВ НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ. НОРМИ І ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ Б В.2.3-1-95

СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЕ ПАРАПЕТНОГО ТИПА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСТУ Б В.2.3-10-2003

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ. ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ МЕТАЛЕВЕ БАР`ЄРНОГО ТИПУ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.3-12-2004

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ. НАСТАНОВА З ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ. ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЄ ПЕРИЛЬНОГО ТИПУ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.3-11-2004

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ

ДСТУ 8302:2015

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ЗАСОБИ ЗАСПОКОЄННЯ РУХУ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ 4123:2020

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З УКРІПЛЕНИХ ҐРУНТІВ

ДСТУ 8801:2018

Зворотній зв'язок
×
×

Код згідно з ДК 004Код згідно з ДК 016Позначення технічних умовНазва технічних умовТермін дії технічних умовНазва підпрємства-власника технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×