Повідомлення та довідки щодо діяльності технічних комітетів

2023____________________________________________________________________________________________

30.05.2023

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 82 «Охорона довкілля»

З метою розроблення національних стандартів, гармонізованих
з міжнародними та регіональними, щодо вимог до системи контролю
за забрудненням об’єктів довкілля ТК 82 «Охорона довкілля» (далі – ТК 82) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з НК 004:2020:

Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:2020 
Охорона довкілля  13.020.70 Проекти у сфері довкілля
13.020.99 Інші стандарти щодо охорони довкіллі
Якість повітря 
 
13.040.01 Якість повітря взагалі 
13.040.30 Атмосфера робочої зони
13.040.35 Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольовані середовища
13.040.50 Викиди відпрацьованих газів від транспортних засобів
13.040.99 Інші стандарти щодо якості повітря
Якість води 13.060.01 Якість води взагалі 
13.060.45 Аналізування води взагалі
 * Охоплює також відбирання зразків
13.060.50 Аналізування води щодо наявності хімічних речовин
13.060.99 Інші стандарти щодо якості води 
Якість ґрунту 13.080.05 Аналізування ґрунтів узагалі
 * Охоплює також відбирання зразків
13.080.99 Інші стандарти щодо якості ґрунту
 * Охоплює також сільськогосподарські аспекти щодо ґрунтів і повторного використання ґрунтових матеріалів

Планується співпраця з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 146 Air quality («Якість повітря»), ISO/TC 190 Soil quality («Якість ґрунту»), ISO/TC 207 Environmental management («Екологічний менеджмент»), ISO/TC 297 Waste collection and transportation management («Збирання та транспортування відходів»).
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 82 на електронні адреси: tc82.environmental@gmail.com та tk@uas.org.ua або за адресами:
Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (ДЗ «ДЕА»), вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2, м. Київ, 03035.
ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115.
Контактні особи:
Маджд Світлана Михайлівна, професор кафедри водних екосистем та біоресурсів ДЗ «ДЕА», відповідальний секретар ТК 82, моб. тел. (063) 827-73-33;
Войтушенко Світлана Олександрівна, провідний інженер відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ», моб. тел. (063) 180-82-34.
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації. 

29.03.2023

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини»

З метою розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та регіональними, щодо вимог до безпечного застосування механічних приводів для захисту людини  від потенційно небезпечних факторів ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини» (далі – ТК 69) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з НК 004:2020

Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації
згідно з НК 004:2020
Стандартизація у сфері механічних приводів 01.100.20 Машинобудівні кресленики
21.120.20 Муфти
21.200 Зубчасті передачі
21.220.10 Пасові передачі та їхні складники
21.220.30 Ланцюгові передачі та їхні складники

Планується співпраця з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 60 Geares («Зубчасті передачі»), ISO/TC 41 Pulley and belts («Шківи та паси»), ISO/TC 100 Chains and chain sprockets for power transmission and conveyors («Ланцюги та ланцюгові зірочки для силових передач і конвеєрів»), ISO/TC 14 Shafts for mashinery and accesoires («Вали для машин і устатковання»).
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 69 на електронні адреси: tk69@ukr.net та  tk@uas.org.ua 
Контактні особи:
Коцар Михайло Володимирович, генеральний директор ТОВ «НДІферммаш», голова ТК 69, моб. тел. (067) 603-64-17;
Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації
та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ», моб. тел. (099) 602-94-40
 
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації. 

03.02.2023

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 301 «Металобудівництво»

З метою розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та регіональними, щодо вимог до проєктування та будівництва будівель й устаткування для переробляння та зберігання сільськогосподарської продукції, а також застосування болтових комплектів у будівництві ТК 301 «Металобудівництво» (далі – ТК 301) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з НК 004:2020:

Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:2020
Болтові комплекти для з’єднання будівельних конструкцій 21.060.01 Кріпильні вироби взагалі (в частині болтових комплектів для з’єднання будівельних конструкцій)

Будівлі сільськогосподарського призначення

 

65.040.20 Будівлі й устатковання для переробляння
та зберігання сільськогосподарської продукції

* Охоплює також бойні та пов’язане з ними устатковання
(в частині будівель із переробляння та зберігання сільськогосподарської продукції)

65.040.30 Теплиці та інші будівлі

Планується співпраця з міжнародними та регіональними технічними комітетами ISO/TC23/SC7 Equipment for hawesting and conservation («Обладнання для збирання та зберігання сільськогосподарської продукції»), CEN/TC 284 Greenhouses («Теплиці») та CEN/TС 185 Fаsteners («Кріплення»).
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 301 на електронні адреси: trohimets@ukr.net та  tk@uas.org.ua
Контактні особи:
Адріанов Володимир Павлович,  заступник генерального директора з науково-технічної політики ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського», заступник голови ТК 301, моб. тел. (050) 381-75-18.
Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ», тел. (099) 602-94-40
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.
 

2022____________________________________________________________________________________________

2021____________________________________________________________________________________________

Аналітична довідка щодо діяльності ТК за 2021 рік

Аналітична довідка щодо діяльності ТК за 2021 рік
1. Загальна кількість ТК:
Станом на 01.01.2022 в Україні діє 164 ТК.

2. Динаміка зміни кількості ТК за роками:


3. Розподіл ТК за роками їх створення:
Розподіл ТК за роками їх створення (інформація про рік створення відсутня для таких ТК: 68, 72, 95, 96, 115, 130).

Ч. ч. Рік створення ТК

Кількість ТК

Перелік ТК за номерами

(рік реорганізації/перереєстрації положення)

1.              1992* 51 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 61, 62, 63, 69, 81, 85, 97, 98
2.              1993 23 1, 45, 53, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 91
3.              1994 8 13, 26, 57, 73, 92, 100, 101, 102
4.              1995 11 20, 50, 99, 103, 104, 105, 108, 110, 111
5.              1996 4 113, 114, 116, 117
6.              1997 5 118, 119, 120, 121, 122
7.              1998 4 123, 124, 125, 128
8.              1999 4 131, 132, 133, 134
9.              2000 5 135, 136, 137, 138, 139
10.          2001 6 16, 89, 140,142, 143, 144
11.          2002 5 145, 146, 147, 149
12.          2003 1 150
13.          2004 3 93, 153, 154
14.          2005 2 151, 152
15.          2006 4 90, 155, 156, 157
16.          2007 3 158, 159, 160
17.          2008 5 107, 161, 162, 163, 300
18.          2009 3 164, 165, 166
19.          2011 12 167, 168, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
20.          2012 6 311, 312, 313, 314, 315, 316
21.          2013 1 169
22.          2014 6 170, 171, 173, 174, 175, 317
23.          2015 1 318
24.          2016 10 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 319, 320, 321
25.          2017 8 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
26.          2018 3 191, 192, 193
27.          2019 1 194
28.          2020 3 195, 196, 197
29.          2021 3 198, 199, 200
* З урахуванням ТК, створених до 1992 р.

4. Кількість ТК, створених у 2021 році та відомості про них (номер, назва ТК, назва, адреса, телефон, e-mail, веб-сайт організації, яка виконує функції секретаріату, тощо):

У 2021 році було створено три ТК:

ТК 198 «Тверде відновлювальне паливо та біопаливо» (наказ ДП «УкрНДНЦ» від 23.03.2021 № 97)
Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ТОВ «НБТР»)
вул. Ялтинська, 5 Б, м. Київ, 02066; тел. (044) 389-81-81; e-mail: tk198@ukr.net; вебсайт: nbtr.com.ua
ТК 199 «Фінансові послуги» (наказ ДП «УкрНДНЦ від 10.11.2021 № 415)
АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ГРУПА ЧЛЕНІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ СВІФТ «УКРСВІФТ» (Асоціація «УкрСВІФТ»)
вул. Обсерваторна, 21А, м. Київ, 04053; тел. (044) 536-96-66; e-mail: ukrswift@ukrswift.org; вебсайт: ukrswift.org
ТК 200 «Штучний інтелект» (наказ ДП «УкрНДНЦ від 10.11.2021 № 416).
Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри)
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150; тел. (044) 207-17-30; e-mail: hello@thedigital.gov.ua; вебсайт: thedigital.gov.ua

5. Кількість ТК, діяльність яких припинено у 2021 році та відомості про них
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та 6.1 ДСТУ 1.14:2015 у 2021 році НОС було прийнято рішення щодо припинення діяльності чотирьох ТК, а саме:
ТК 68 «Надійність техніки» (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 68» від 10.11.2021 № 419);
ТК 74 «Ізолятори» (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 74» від 10.11.2021 № 418);
ТК 79 «Атомна енергія» (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 79» від 03.06.2021 № 199);
ТК 110 «Насіння сільськогосподарських культур» (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 110»
від 10.11.2021 № 417).

6. Узагальнена інформація щодо активності ТК:
Кількість НД, розроблених ТК та затверджених наказами ДП «УкрНДНЦ» у 2021 році

ТК, які розробили
більш ніж 10 стандартів (14 ТК)
ТК, які розробляють від 5 до 10 стандартів (24 ТК) ТК, які розробляють
до 5 стандартів (45 ТК)
ТК, які
не розробляли стандарти (76 ТК)
ТК, діяльність яких припинено
у 2021 році (4 ТК)
ТК,діяльність яких
пропонується припинити(5 ТК)
13, 20, 25, 44, 63, 69, 75, 133, 135, 176, 194, 300, 305, 307 2, 3, 4, 9, 22, 31, 38, 46, 48, 54, 82, 97, 98, 121, 122, 131,137, 139, 146, 162, 189, 192, 198, 301 8, 12, 16, 19, 24, 26, 30, 37, 40, 64, 65, 67, 71, 77, 78, 80, 86, 89, 90,  120, 123, 125, 140, 144, 147, 150, 152, 153, 155, 157, 166, 169, 171, 180, 184, 187, 196, 197, 302, 303, 304, 306, 309, 315, 321 5, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 21, 27,  29, 36, 43, 49, 53, 55, 56, 58, 61, 70, 81, 83, 85, 88, 92, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 117, 118, 124, 128, 132, 136, 138, 142, 143, 145, 149, 151, 156, 158, 159, 163, 165, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 191, 193, 195, 199, 200, 308, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320 68, 74,
79, 110
47, 154, 190, 311, 316

 
7. Кількість ТК, які беруть участь у роботі ТК міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації
ТК України беруть участь у діяльності структурних підрозділів (комітетів та підкомітетів) двох міжнародних організацій зі стандартизації: Міжнародної організації з стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC).
На 01.01.2022 81 національний технічний комітет (ТК) працює у 382 технічних  підрозділах  ISO (комітетах та підкомітетах) у статусі Р- та О- члена:   у 165 комітетах (ISO/TC)  та 217 підкомітетах  (ISO/TC/SC).
40 ТК  працюють як Р- та О- члени у 226 структурних підрозділах ISO/TC/SCs: у 73  комітетах (ISO/TC) та 153 підкомітетах  (ISO/TC/SC).  
У 47  комітетах ISO/TС національні ТК працюють у статусі активного члена (Р-члена), а у 26 ISO/TСs – у статусі спостерігача (О-члена).
У 99  підкомітетах ISO/TС/SCs національні ТК працюють у статусі активного Р-члена, а у 54 ISO/TС/SCs  – у статусі спостерігача (О-члена).
З 40  23  ТК –  тільки Р-члени. Вони працюють  у 60 структурних підрозділах  ISO:  24 ISO/TC та 36 ISO/TC/SC.

Крім того,  41 ТК  працює  у 156  структурних  підрозділах ISO/TC/SC як О-члени, зокрема у 92 комітетах (ТС) та у 64 підкомітетах (SC).
28 ТК працюють у  104  структурних підрозділах IEC/TC/SCs у статусі Р- та О-члена.
8 ТК працюють у 40 структурних підрозділах IEC/TC/SCs як активні члени та спостерігачі, зокрема у 18 структурних підрозділах як активні (Р-члени) та у 22 IEC/TC/SCs як спостерігачі (О-члени).
20 ТК – спостерігачі (О-члени), працюють у  64 структурних  підрозділах  IEC/TC/SCs.
На 01.01.2022 30 експертів України долучилися до співпраці з технічними комітетами CEN/CENELEC як спостерігачі  і працюють у 48 структурних підрозділах CEN та CENELEC, зокрема у 40 CEN/TSs, 6 CLC/TCs та 2 спільних технічних комітетах CEN/CLC/JTC 1 та CEN/CLC/JTC 6.

Загалом 27 національних ТК отримали статус спостерігача у структурних підрозділах європейських організацій зі стандартизації – Європейському комітеті стандартизації (CEN) та Європейському комітеті стандартизації у галузі електротехніки (CENELEC).

4 ТК мають статус спостерігачів у Європейському інституті стандартизації у галузі телекомунікацій (ETSI), а саме: ТК 20 «Інформаційні технології», ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби», ТК 144 «Інформація і документація» та ТК 155 «Радіотехнології».
ТК отримують  технічні документи (стандарти, проекти стандартів) та інші інформаційні матеріали від  європейських організацій зі стандартизації: Європейського комітету з стандартизації (CEN), Європейського  комітету стандартизації у галузі електротехніки  (CENELEC) та Європейського інституту стандартизації у галузі телекомунікацій (ETSI).
У 2021 році наказами «ДП УкрНДНЦ» затверджено сфери стандартизації 13 національних ТК, приведених у відповідність до сфер стандартизації відповідних ТК і підкомітетів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації, а саме:       
ТК 80 «Дорожній транспорт»  (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про внесення змін до структури ТК 80» від 19.05.2021 № 173);
ТК 100 «Сталеві дротяні канати» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 100» від 22.12.2021 № 530);
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження нової сфери діяльності ТК 135» від 22.03.2021 № 95);
ТК 138  «НАФТОГАЗнормування»  (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 138» від 08.02.2021 № 43);
ТК 139 «Реабілітаційна техніка» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 139» від 05.02.2021 № 37);
ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження нової сфери діяльності ТК 162» від 22.03.2021 № 96);
ТК 174 «Охорона здоров’я» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 174» від 22.12.2021 № 532);
ТК 197 «Водневі технології» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження нової сфери діяльності ТК 197» від 03.06.2021 № 198);
ТК 198 «Тверде відновлювальне паливо та біопаливо» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 198» від 18.05.2021 № 170);
ТК 199 «Фінансові послуги» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про створення технічного комітету стандартизації «Фінансові послуги» від 10.11.2021 № 415);
ТК 200 «Штучний інтелект» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про створення технічного комітету стандартизації «Штучний інтелект» від 10.11.2021 № 416);
ТК 300 «Двері та вікна» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження нової сфери діяльності ТК 300» від 10.11.2021 № 420);
ТК 303 «Будівельні конструкції» (наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про внесення змін до структури ТК 303» від 13.05.2021 № 167).
8. Кількість ТК, діяльність яких пропонується припинити
Станом на 01.01.2022 пропонується припинити діяльність 5 ТК. Наводимо їх перелік:

Ч/ч № ТК Назва ТК Назва та адреса організації, яка виконувала функції секретаріату ТК 
         1.           47 Механічні приводи Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут «Редуктор»(ТОВ «НДІ «Редуктор») 
вул. Борщагівська, 154,м. Київ, 03056
         2.           154 Соки та соковмісні продукти Державне підприємство«Український науково-досліднийцентр проблем стандартизації,сертифікації та якості»(ДП «УкрНДНЦ») 
вул. Святошинська, 2,м. Київ, 03115
         3.           190 Ефіроолійна продукція Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут»(НТУ «ХПІ») 
вул. Кирпичова, 2,м. Харків, 61002
         4.           311 Ціноутворення
та кошторисне нормування
у будівництві
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Інпроект»(ТОВ «НВФ  «Інпроект») 
вул. Антоновича, 172, оф. 1215,м. Київ, 03150
         5.           316 Цивільпроект Публічне акціонерне товариство«Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву»(ПАТ «КиївЗНДІЕП»)
б-р Лесі Українки, 26,м. Київ, 01133 

18.06.2021

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Управління інноваціями»

Організаційним комітетом, створеним Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського), ініційовано створення нового технічного комітету стандартизації «Управління інноваціями» (далі — ТК «Управління інноваціями»).
Сфера діяльності: стандартизація у сфері термінології, інструментів, методів, систем управління інноваціями, а також взаємодії між відповідними сторонами
для забезпечення інновацій.
Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з НК 004:2020:

Сфера діяльності Код та назваоб’єкта стандартизаціїзгідно з НК 004:2020
Стандартизація
у сфері термінології, інструментів, методів, систем управління інноваціями, а також взаємодії між відповідними сторонами
для забезпечення інновацій.
01.040.03 Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія (Словники термінів)(в частині управління інноваціями)
03.100.01 Організування підприємств. Керування взагалі* Охоплює також правові аспекти та керування ризиками, соціальну безпеку, аутсорсинг(в частині управління інноваціями)
03.100.40 Дослідження та розробки* Охоплює також керування проектами, функційно-вартісний
аналіз тощо(в частині управління інноваціями)
03.100.50 Виробництво. Керування виробництвом(в частині управління інноваціями)
03.100.70 Системи керування* Охоплює також системи екологічного керування, системи керування дорожнім рухом, системи енергетичного менеджменту, системи керування у сфері охорони здоров’я тощо(в частині управління інноваціями)
03.140 Патенти. Інтелектуальна власність(в частині управління інноваціями)

 
Метою створення технічного комітету стандартизації «Управління інноваціями» є розроблення та прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, щодо термінологічних інструментів та методів, системи управління інноваціями, а також взаємодії між відповідними сторонами для забезпечення інновацій. Це сприятиме лідерству України у дослідженнях і розробках, появі нових знань, розвитку високотехнологічного виробництва і створенню масових інноваційних продуктів. 
Доцільність створення ТК передбачена тим, що в умовах трансформації національної економіки надзвичайно актуальним є забезпечення її модернізації, диверсифікації та інноваційної спрямованості. Досягнення цієї мети неможливе без якісних змін в управлінні інноваційною діяльністю підприємств, установ
та організацій.
ТК має намір співпрацювати з технічними комітетами міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації ISO/TC 279 Innovation Management («Управління інноваціями») та CEN/TC 389 Innovation Management («Управління інноваціями»).
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси: as_romashko@ukr.net та tk@uas.org.ua або за адресами:
просп. Перемоги, буд. 37, м. Київ, 03056;
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, ДП «УкрНДНЦ».
Контактні особи:
Секретар оргкомітету щодо створення ТК  Ромашко Алла Сазонівна, доцент кафедри конструювання машин КПІ ім. Ігоря Сікорського, моб. тел.: (067) 379-45-57;
Начальник  відділу координації та взаємодії з ТК управління національної
та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87 
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 85 «Корозія металів і сплавів»

З метою розроблення національних стандартів, гармонізованих
з міжнародними та регіональними, щодо застосування протикорозійного захисту металів і сплавів ТК 85 «Корозія металів і сплавів» (далі – ТК 85) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно
з НК 004:2020:

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:2020 

Протикорозійний захист металів і сплавів

01.040.77 Металургія (Словники термінів) (в частині протикорозійного захисту металів і сплавів)

77.060 Корозія металів (в частині протикорозійного захисту металів і сплавів)

 

Планується співпраця з міжнародними та регіональними технічними комітетами ISO/TC 156 Corrosion of metals and alloys («Корозія металів і сплавів») і CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys («Металеві та інші неорганічні покриття, у тому числі для захисту від корозії та корозійних випробувань металів і сплавів»).

Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 85 на електронні адреси: nadija.ratska@gmail.com та  tk@uas.org.ua або за адресами:
Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка Національної академії наук України (ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАНУ), вул. Наукова, 5, м. Львів, 79060;
ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115.

Контактні особи:
Рацька Надія Богданівна, науковий співробітник відділу корозійного розтріскування металів ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАНУ, відповідальний секретар ТК 85, тел. (032) 229-62-53;
Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації
та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП “УкрНДНЦ”, тел. (044) 537-35-87
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Фінансові послуги»

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Фінансові послуги»
Організаційним комітетом, створеним АСОЦІАЦІЄЮ “УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ГРУПА ЧЛЕНІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ СВІФТ “УКРСВІФТ”
(далі – Асоціація «УкрСВІФТ»), ініційовано створення нового технічного комітету стандартизації «Фінансові послуги» (далі — ТК «Фінансові послуги»).
Сфера діяльності: стандартизація у сфері фінансових послуг, ідентифікації
та ІТ-застосунків у банківській справі.
Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з НК 004:2020:

Сфера діяльності Код та назва
об’єкта стандартизації
згідно з НК 004:2020
Стандартизація у сфері фінансових послуг, ідентифікації
та ІТ-застосунків
у банківській справі
03.060 Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. Страхування
* Охоплює також особисте фінансове планування
35.240.15 Ідентифікаційні картки. Чип-картки. Біометрія
* Охоплює також застосування карток у банківській справі, торгівлі, телекомунікації, на транспорті тощо
35.240.40 IT-застосунки в банківській справі
* Охоплює також автоматизовані банківські послуги

 
Метою створення технічного комітету стандартизації «Фінансові послуги»
є реалізація планів стосовно забезпечення постійного удосконалення національної системи стандартизації у сфері фінансових послуг, яка охоплює фінанси, банківську справу, грошові системи, ідентифікацію клієнтів фінансовими установами, ІТ-застосунки в банківській справі та ін., а також приведення її
у відповідність до міжнародної системи стандартизації (гармонізація міжнародних стандартів, що розроблені міжнародним технічним комітетом ISO/TC 68 Financial services («Фінансові послуги») (далі – ISO/TC 68).
Доцільність створення ТК передбачена тим, що світова фінансова галузь переходить на наскрізну обробку інформації з використанням
серії ISO 20022 як базових стандартів обміну фінансовою інформацією
з прямим доступом користувачів фінансової інформації через Application Programming Interface (API) («Прикладний програмний інтерфейс»)
та міжнародною ідентифікацією юридичних та фізичних осіб. Формати звітності мають бути стандартизовані для забезпечення обміну інформацією між регуляторами різних юрисдикцій.
Завдяки впровадженню національних стандартів, гармонізованих
з міжнародними стандартами, будуть розроблені та впроваджені у життя ринкові практики миттєвих платежів, покращений доступ кінцевих споживачів до послуг фінансових установ, посилений кіберзахист фінансових установ України
та посилена ефективність санкцій.
ТК планує брати участь у роботі технічного комітету стандартизації ISO/TC 68.
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси: ukrswift@ukrswift.org, antonenko@ukrswift.org та tk@uas.org.ua або за адресами:
вул. Обсерваторна, 21А, м. Київ, 04053, Асоціація «УкрСВІФТ»;
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, ДП «УкрНДНЦ».
Контактні особи:
Секретар оргкомітету щодо створення ТК Антоненко Олександр Петрович, заступник виконавчого директора Асоціації «УкрСВІФТ», моб. тел. (050) 463-06-04;
Начальник  відділу координації та взаємодії з ТК управління національної
та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

19.05.2021

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 300 «Двері та вікна»

З метою розроблення національних стандартів, гармонізованих
з європейськими, щодо безпечного застосування пластикових профілів для вікон
і дверей, навісних фасадів, облицювання, структурного скління, дверної та віконної фурнітури, ТК 300 «Двері та вікна» (далі – ТК 300) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з НК 004:2020:

Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації
згідно з НК 004:2020
Виробництво гуми
та пластмас
83.140.99 Інші гумові та пластмасові вироби
(в частині профілів для вікон та дверей)
Будівельні матеріали
та будівництво
91.060.10 Стіни. Переділки. Фасади
(в частині навісних фасадів, облицювання, структурного скління)
91.190 Арматура для будівель
*Охоплює також замки, пристрої звукової сигналізації, дзвінки, засувки, дверну та віконну фурнітуру тощо
(в частині дверної та віконної фурнітури)

 
ТК 300  бере участь у роботі CEN/TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling («Двері, вікна, жалюзі, будівельна фурнітура та навісні фасади») у статусі спостерігача, в структурі якого працюють WG4 Building hardware («Будівельне обладнання») та WG6 Curtain walling («Навісні фасади»), до сфери яких належить стандартизація щодо будівельної фурнітури та навісних фасадів. Планується співпраця з CEN/TC 249/WG 21 Profiles for windows and doors (Профілі для вікон і дверей).
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 300 на електронні адреси: netudasuda@ukr.net та  tk@uas.org.ua або за адресами:
Громадська спілка “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ”, а/с 34, м. Київ, 04119;
ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115.
Контактні особи:
Красовський Олександр Олегович, голова Громадської спілки “АСОЦІАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ”, відповідальний секретар ТК 300, тел. (067) 503-68-27;
Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації
та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП “УкрНДНЦ”, тел. (044) 537-35-87
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

18.05.2021

Повідомлення щодо створення ТК “Гральний бізнес”

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Гральний бізнес»
Організаційним комітетом, створеним Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвест Електронікс» (далі — ТОВ «Інвест Електронікс»), ініційовано створення нового технічного комітету стандартизації «Гральний бізнес» (далі — ТК «Гральний бізнес»).
Сфера діяльності:
Стандартизація у сфері безпеки інформаційних технологій під час проведення азартних ігор, а також проєктування, виготовлення, монтування, технічного обслуговування, експлуатування та захисту грального обладнання для гральних закладів, розроблення, документування, оцінювання та використання програмних засобів для лотерейних та ігрових організацій, навчання, кваліфікування та сертифікування персоналу гральних закладів
Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з НК 004:2020:

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації
згідно з  НК 004:2020

Стандартизація у сфері безпеки інформаційних технологій під час проведення азартних ігор 35.030  Безпека інформаційних технологій
* Охоплює також шифрування (в частині  вимог щодо безпеки та цілісності конфіденційної інформації та операцій для лотерейних та ігрових організацій, захисту персональних даних клієнтів та програмного забезпечення, забезпечення безперервної роботи внутрішніх інформаційних систем, провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор казино в мережі Інтернет, букмекерської діяльності, азартних ігор у залах гральних автоматів, гри в покер в мережі Інтернет, державних лотерей та інших дистанційних азартних ігор в мережі Інтернет)

 
Стандартизація у сфері розроблення, документування, оцінювання та використання програмного продукту для проведення азартних ігор 35.080  Програмні засоби
* Охоплює також розробляння, документування
та використання програмних засобів
(в частині розроблення, документування та використання програмних засобів, вимог щодо якості, оцінювання та тестування готового для застосування програмного продукту для лотерейних та ігрових організацій та для проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор казино в мережі Інтернет, букмекерської діяльності, азартних ігор у залах гральних автоматів, гри в покер в мережі Інтернет, державних лотерей та інших дистанційних азартних ігор в мережі Інтернет)
Стандартизація у сфері проєктування, виготовлення, монтування, технічного обслуговування, експлуатування та захисту грального обладнання для гральних закладів
97.200.01  Устатковання для дозвілля взагалі
(в частині проєктування, виготовлення, монтування, технічного обслуговування, експлуатування та інспектування грального обладнання для гральних закладів (гральних автоматів, гральних столів, в тому числі з кільцем рулетки, онлайн-системи організатора азартних ігор, шаффл машин), захисту грального обладнання від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод та іншого зовнішнього впливу)
97.200.99 Інше устатковання для дозвілля 
(в частині проєктування, виготовлення, монтування, технічного обслуговування, експлуатування та інспектування грального обладнання для гральних закладів (гральних автоматів, гральних столів, в тому числі з кільцем рулетки, онлайн-системи організатора азартних ігор, шаффл машин), захисту грального обладнання від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод та іншого зовнішнього впливу)
 
Стандартизація у сфері навчання, кваліфікування та сертифікування персоналу гральних закладів 03.100.30 Керування трудовими ресурсами
*Охоплює також навчання персоналу, обов’язки /відповідальність персоналу, кваліфікування/атестування
та сертифікування персоналу (в частині навчання, кваліфікування та сертифікування персоналу гральних закладів)

 

14.07.2020 року був прийнятий закон № 768-IX, який вступив в силу 13.08.2020 року «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Статтею 9 зазначеного вище Закону встановлено, що державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом контролю за додержанням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор. Стаття 7.1, пункт 2, розділу ХІ встановлює необхідність здійснення технічного регулювання у сфері лотерей, організацію, координацію та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей.
Метою створення технічного комітету стандартизації «Гральний бізнес» є реалізація планів стосовно забезпечення постійного удосконалення системи стандартизації у сфері безпеки інформаційних технологій під час проведення азартних ігор, розроблення, документування та використання програмних засобів, оцінювання та тестування готового для застосування програмного продукту для лотерейних та ігрових організацій, проєктування, виготовлення, монтування, технічного обслуговування, експлуатування та захисту грального обладнання для гральних закладів, навчання, кваліфікування та сертифікування персоналу гральних закладів, а також приведення її у відповідність до вимог міжнародної системи стандартизації (розроблення національних стандартів на основі міжнародних вимог  щодо  безпеки та цілісності інформації та операцій для лотерейних та ігрових організацій, що розроблені ISO/TMBG Technical Management Board – groups).
Доцільність створення ТК передбачена тим, що в зв’язку  з відсутністю в Україні технічного комітету і компетентного органу, здатного самостійно, спираючись на власний і міжнародний досвід, розробляти, рекомендувати і пропонувати грамотні рішення з даного питання, організації – учасники організаційного комітету, що мають багаторічний досвід у веденні і управлінні даного виду діяльності, а зокрема в гральному бізнесі і в усьому, що стосується азартних ігор, ініціюють створення профільного ТК для розроблення національних стандартів щодо захисту грального бізнесу та управління ним відповідно до європейських та міжнародних норм і правил.
Розроблення національних стандартів дозволить:
– визначити загальні вимоги до безпеки інформаційних технологій під час проведення азартних ігор, а також проєктування, виготовлення, монтування, технічного обслуговування, експлуатування та захисту грального обладнання для гральних закладів, навчання, кваліфікування та сертифікування персоналу гральних закладів з метою мінімізації ризиків щодо всіх об’єктів і суб’єктів грального бізнесу;
– здійснювати впровадження єдиних вимог щодо роботи гральних закладів;
– забезпечити використання грального обладнання належної якості
і безпечності;
– встановити прозорі вимоги щодо проведення сертифікації грального обладнання та запобігти недобросовісному використанню грального обладнання (несанкціоноване втручання у роботу грального обладнання, завчасне визначення результату азартної гри, порушення прав та інтересів гравців);
– створити конкурентний та відкритий ринок для всіх суб’єктів господарювання – виробників, імпортерів та розповсюджувачів грального обладнання шляхом забезпечення дотримання єдиних вимог та стандартів до грального обладнання.
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси:
invest.electronics.ua@gmail.com та tk@uas.org.ua або за адресами:
просп. Науки, 30, м. Київ, 03028, ТОВ «Інвест Електронікс»;
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, ДП «УкрНДНЦ».
Контактні особи:
Голова оргкомітету щодо створення ТК Турковський Олег Григорович, директор ТОВ «Інвест Електронікс», моб. тел. (067) 442-32-04
Начальник  відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

14.05.2021

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Штучний інтелект»

Організаційним комітетом, створеним Міністерством цифрової трансформації України, ініційовано створення нового технічного комітету стандартизації «Штучний інтелект» (далі — ТК «Штучний інтелект»).
Сфера діяльності: стандартизація у сфері технологій штучного інтелекту.
Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з НК 004:2020

Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:2020
Стандартизація у сфері технологій штучного інтелекту 01.040.35 Інформаційні технології (Словники термінів)
(в частині технологій штучного інтелекту
35.020 Інформаційні технології (IT) взагалі
* Охоплює також загальні аспекти устатковання інформаційних технологій
(в частині технологій штучного інтелекту

Метою створення ТК «Штучний Інтелект» є реалізація планів стосовно забезпечення створення і постійного удосконалення системи стандартизації
у сфері технологій штучного інтелекту, а також приведення її у відповідність до міжнародної системи стандартизації (розроблення національних нормативних документів у сфері технологій штучного інтелекту, гармонізованих з міжнародними стандартами, що розроблені міжнародним підкомітетом ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence («Штучний інтелект») (далі – ISO/IEC JTC 1/SC 42).
Доцільність створення ТК передбачена тим, що сфера технологій штучного інтелекту стрімко розвивається в Україні і у світі. Нові індустріальні розробки
і розвиток сфери в низці галузей потребують технічного регулювання. Завдяки стрімкому розвитку цієї галузі вкрай необхідно в стислі терміни розробити національні нормативні документи у сфері технологій штучного інтелекту, гармонізовані з міжнародними документами, розробленими міжнародним підкомітетом ISO/IEC JTC 1/SC 42.
Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси: viktor.fti@gmail.com та tk@uas.org.ua або за адресами:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, Міністерство цифрової трансформації України;
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115, ДП «УкрНДНЦ».
Контактні особи:
Голова оргкомітету щодо створення ТК Сдобніков Віктор Юрійович, технічний директор Компанії «Apostera GmbH», моб. тел. (093) 531-70-38
Начальник  відділу координації та взаємодії з ТК управління національної
та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

02.0.2021

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 197 «Водневі технології»

З метою розроблення національних стандартів у галузі використання ядерної енергії та протирадіаційного захисту, гармонізованих з міжнародними, ТК 197 «Водневі технології» (далі – ТК 197) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з НК 004:2020

Сфера діяльності Код та назва об’єкту стандартизації згідно з НК 004
Стандартизація у галузі використання ядерної енергії та протирадіаційного захисту 13.280 Протирадіаційний захист
* Охоплює також захист від випромінювання радіочастот (в частині захисту від опромінення
27.120 Атомна енергетика
27.120.01 Атомна енергетика взагалі
27.120.10 Реакторна технік
27.120.20 Атомні електростанції. Безпек
27.120.30  Радіоактивні речовини та технологія ядерного палива
*Охоплює також сировин
27.120.99 Інші стандарти щодо атомної енергетик

Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 197 на електронні адреси: artiol.ing@gmail.com
та  tk@uas.org.ua або за адресами:
ТОВ «СЕРТАТОМ», вул. Куренівська, 18, м. Київ, 04073;
ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115.
Контактні особи:
Пономарьов Олексій Анатолійович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТІОЛЬ ІНЖИНІРІНГ», відповідальний секретар ТК 197,
моб. тел. (067) 506-46-43
Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації
та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП “УкрНДНЦ”, тел. (044) 537-35-87
Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

29.01.2021

Аналітична довідка щодо діяльності ТК за 2020 рік

 1.  Загальна кількість ТК:

Станом на 01.01.2021 в Україні діє 165 ТК.

 1.  Динаміка зміни кількості ТК за роками:

 1.  Розподіл ТК за роками їх створення:

Розподіл ТК за роками їх створення (інформація про рік створення відсутня для таких ТК: 68, 72, 95, 96, 115, 130).

Ч. ч.

Рік створення ТК

КІЛЬКІСТЬ ТК

ПЕРЕЛІК ТК ЗА НОМЕРАМИ(рік реорганізації/перереєстрації положення)

 1.  

1992*

51

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 61, 62, 63, 69, 81, 85, 97, 98

 1.  

1993

23

1, 45, 53, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 91

 1.  

1994

8

13, 26, 57, 73, 92, 100, 101, 102

 1.  

1995

11

20, 50, 99, 103, 104, 105, 108, 110, 111

 1.  

1996

4

113, 114, 116, 117

 1.  

1997

5

118, 119, 120, 121, 122

 1.  

1998

4

123, 124, 125, 128

 1.  

1999

4

131, 132, 133, 134

 1.  

2000

5

135, 136, 137, 138, 139

 1.  

2001

6

16, 89, 140,142, 143, 144

 1.  

2002

5

145, 146, 147, 149

 1.  

2003

1

150

 1.  

2004

3

93, 153, 154

 1.  

2005

2

151, 152

 1.  

2006

4

90, 155, 156, 157

 1.  

2007

3

158, 159, 160

 1.  

2008

5

107, 161, 162, 163, 300

 1.  

2009

3

164, 165, 166

 1.  

2011

12

167, 168, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310

 1.  

2012

6

311, 312, 313, 314, 315, 316

 1.  

2013

1

169

 1.  

2014

6

170, 171, 173, 174, 175, 317

 1.  

2015

1

318

 1.  

2016

10

176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 319, 320, 321

 1.  

2017

8

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190

 1.  

2018

3

191, 192, 193

 1.  

2019

1

194

 1.  

2020

3

195, 196, 197

* З урахуванням ТК, створених до 1992 р.

 1.  Кількість ТК, створених у 2020 році та відомості про них (номер, назва ТК, назва, адреса, телефон, e-mail, веб-сайт організації, яка виконує функції секретаріату, тощо):

У 2020 році було створено три ТК:ТК 195 «Мінеральні добрива, пестициди та інша продукція хімічної промисловості» (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2020 № 128)Об’єднання підприємств хімічної галузі України «Союз хіміків України»(Союз хіміків України)тел. (044) 516-59-76;тел./факс (044) 516-58-32;e-mail: office@chemunion.org.ua;вебсайт: chemunion.org.uaТК 196 «Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації»
(Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2020 № 129)Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (ІСТЕ СБУ)вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113;тел./факс (044) 408-70-54;е-mail: tk_icte@ssu.gov.ua;вебсайт: ssu.gov.uaТК 197 «Водневі технології» (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2020 № 129)Товариство з обмеженою відповідальністю «Орган з оцінки відповідності «СЕРТАТОМ» (ТОВ «СЕРТАТОМ») тел. (044) 284-04-81;факс (044) 284-04-61;e-mail: office@certatom.kiev.ua;вебсайт: certatom.kiev.ua

 1.  Кількість ТК, діяльність яких припинено у 2020 році та відомості про них

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та 6.1 ДСТУ 1.14:2015 у 2020 році НОС було прийнято рішення щодо припинення діяльності одинадцяти ТК, а саме:ТК 17 Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 17» від 26.02.2020 № 43);ТК 28 Компресори (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 28» від 22.06.2020 № 131);ТК 57 Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції (Наказ
ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 57» від 22.06.2020 № 132);ТК 66 Оптичні та оптико механічні вироби (Наказ ДП «УкрНДНЦ»
«Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 66»
від 26.02.2020 № 44);ТК 72 Вироби електронної техніки, матеріали та обладнання для
їх виробництва
 (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 72» від 22.06.2020 № 133);
ТК 91 Устаткування збагачувальне (Наказ ДП «УкрНДНЦ»

«Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 91»
від 26.02.2020 № 45);ТК 101 Технологія поліграфії (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 101» від 26.02.2020 № 46);ТК 116 Вироби керамічні культурно-побутового і господарчого призначення та технічного призначення для галузі легкої промисловості (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 116» від 26.02.2020 № 47);ТК 119 Технічна кераміка (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 119» від 26.02.2020 № 48);ТК 130 Акустотехніка (Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 130» від 06.11.2020
№ 365);ТК 164 Музейна справа та предмети колекціонування (Наказ
ДП «УкрНДНЦ» «Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації ТК 164» від 06.11.2020 № 366).

 1.  Узагальнена інформація щодо активності ТК:

Кількість НД, розроблених ТК та затверджених наказами ДП «УкрНДНЦ»у 2020 році

ТК, якірозробилибільш ніж10 стандартів(11 ТК)

ТК, які розробляютьвід 5 до 10 стандартів(14 ТК)

ТК, які розробляютьдо 5 стандартів(48 ТК)

ТК, якіне розробляли стандарти(84 ТК)

ТК, діяльність яких припиненоу 2020 році(11 ТК)

ТК,діяльність яких пропо-нується припинити(8 ТК)

13, 20, 22, 31, 63, 125, 139, 167, 168, 301, 307

16, 25, 48, 69, 75, 82, 89, 98, 135, 146, 157, 176, 179, 191

2, 3, 4, 9, 10, 12, 18, 38, 40, 43, 46, 64, 65, 67, 71, 77, 78, 80, 81, 86, 88, 90, 92, 97, 99, 104, 121, 122, 123, 128, 133, 144, 152, 153, 155, 162, 177, 184, 187, 189, 193, 300, 303, 305, 306, 309, 318, 321

5, 6, 7, 8, 11, 15, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 44, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 70, 83, 85, 102, 103, 107, 108, 117, 118, 120, 124, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 154, 156, 158, 159, 163, 165, 166, 169, 170, 171, 173, 175, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 302, 304,308, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319

17, 28, 57, 66, 72, 91, 101, 116, 119, 130, 164

68, 74,79, 100, 110, 174, 316, 320

 1.  Кількість ТК, які беруть участь у роботі ТК міжнародних
  та регіональних організацій зі стандартизації

ТК України беруть участь у діяльності структурних підрозділів (комітетів та підкомітетів) двох міжнародних організацій зі стандартизації: Міжнародної організації з стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC).На 29.12.2020 80 національних ТК працює у 382 технічних  підрозділах  ISO (комітетах та підкомітетах) у статусі Р- та О- члена:  у 78 комітетах (ISO/TC)  та 154 підкомітетах  (ISO/TC/SC).  У 50 комітетах ISO/TС національні ТК працюють у статусі активного (Р-члена), а у 28 ISO/TС –
у статусі спостерігача (О-члена).У 99  підкомітетах ISO/TС/SC національні ТК працюють у статусі активного Р-члена, а у 55 ISO/TС – у статусі спостерігача (О-члена).
З 40  національних ТК, які працюють як P та O-члени – 23 ТК є тільки
Р-членами. Вони працюють у 65 структурних підрозділах  ISO: 23 ISO/TC
та 42 ISO/TC/SC.
Крім того,  40 національних ТК  працює  у 150  структурних  підрозділах ISO/TC/SC як О-члени, зокрема у 86 комітетах (ТС) та у 64 підкомітетах (SC).
На 29.12.2020  27 національних ТК працюють  у  104 структурних підрозділах IEC/TC/SC у статусі Р- та О-члена.
8 ТК  Р-члени,  працюють  у 16 структурних підрозділах IEC/TC/SC
як активні та у 24 IEC/TC/SC у статусі  спостерігачів.
19 ТК – О-члени, працюють  у  62 структурних  підрозділах  IEC/TC/SC.
28 національних ТК долучилися до співпраці з технічними комітетами європейських організацій зі стандартизації – Європейським комітетом стандартизації (CEN) та Європейським комітетом стандартизації  у галузі електротехніки (CENELEC)
3 ТК співпрацюють з Європейським інститутом стандартизації
у галузі телекомунікацій (ETSI), а саме: ТК 20 «Інформаційні технології»,
ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби» та ТК 155 «Радіотехнології».
 
У 2020 році наказами «ДП УкрНДНЦ» затверджено сфери стандартизації 7 національних ТК, приведених у відповідність до сфер стандартизації відповідних ТК і підкомітетів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації, а саме:
ТК 54 «Порошкова металургія»
(Наказ ДП УкрНДНЦ» «Про внесення змін до структури ТК 54» від 16.11.2020 № 389);
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»
(Наказ ДП УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 98» від 11.03.2020 № 60);
ТК 103 «Географічна інформація/геоматика»
(Наказ ДП УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 103» від 19.10.2020 № 301);
ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна»
(Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 152» від 10.09.2020 № 212);
ТК 194 «Піротехніка та феєрверки»
(Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 194» від 22.01.2020 № 11);
ТК 195 «Мінеральні добрива, пестициди та інша продукція хімічної промисловості»
(Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 195» від 07.08.2020 № 178);
ТК 197 «Водневі технології»
(Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про затвердження Положення про ТК 197» від 18.08.2020 № 185).

 1.  Кількість ТК, діяльність яких пропонується припинити

Станом на 01.01.2021 пропонується припинити діяльність 8 ТК. Наводимо їх перелік:

Ч/ч

№ ТК

Назва ТК

Назва та адреса організації, яка виконувала функції секретаріату ТК

 1.  

68

Надійність техніки

Інститут проблем математичних машин та систем Національної академії наук України (ІПММС НАН України)

 1.  

74

Ізолятори              

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП “НДІВН”)

 1.  

79

Атомна енергія

ДП «Державний центр регулювання якості поставок і послуг» (ДП «Держцентрякості»)

 1.  

100

Сталеві дротяні канати

Мiжнародна асоцiацiя дослiдникiв сталевих канатів (МАДСК)

 1.  

110

Насіння сільськогосподарських культур

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства  та сортовивчення (СГІ-НЦНС)

 1.  

174

Охорона здоров’я

Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» (УІСД МОЗ України)

 1.  

316

Цивільпроект

Публічне акціонерне товариство

«Український зональний науково-

дослідний і проектний інститут

по цивільному будівництву»

(ПАТ «КиївЗНДІЕП»)

 1.  

320

Об’єкти спеціального призначення

 

Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури, містобудування і дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури

 

25.01.2021

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Тверде відновлювальне паливо та біопаливо»

Організаційним комітетом, створеним Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ», ініційовано створення нового технічного комітету стандартизації «Тверде відновлювальне паливо та біопаливо» (далі — ТК «Тверде відновлювальне паливо та біопаливо»).

Сфера діяльності:

Роботи зі стандартизації щодо твердого відновлювального палива, виготовленого з безпечних твердих побутових, муніципальних, виробничих
і комерційних відходів, для отримання електричної і теплової енергії.

Роботи зі стандартизації щодо твердих біологічних видів палив, що походять
з твердих побутових відходів, відходів лісового господарства, сільського господарства, деревообробки, птахівництва, тваринництва, садівництва, мулових (донних) відкладень комунальних підприємств, тощо, які використовуються як джерело твердого біопалива.

Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з НК 004:2020:

 

Сфера діяльності Код та назваоб’єкта стандартизаціїзгідно з НК 004:2020
Роботи зі стандартизації щодо твердого відновлювального палива, виготовленого з безпечних твердих побутових, муніципальних, виробничих і комерційних відходів, для отримання електричної
і теплової енергії.Роботи зі стандартизації щодо твердих біологічних видів палив,
що походять з твердих побутових відходів, відходів лісового господарства, сільського господарства, деревообробки, птахівництва, тваринництва, садівництва, мулових (донних) відкладень комунальних підприємств, тощо, які використовуються як джерело твердого біопалива.
01.040.75 Нафта й суміжні технології
(Словники термінів)
(в частині твердого біопалива)
27.190 Біологічні джерела
й альтернативні джерела енергії
(в частині твердого біопалива)
75.160.10 Тверде паливо* Охоплює також вугільні продукти, кокс, торф, деревину, похідні вугільних піролізів тощо(в частині твердого біопалива)
75.160.40 Біопаливо* Охоплює також тверде біопаливо, рідинне біопаливо й біогаз(в частині твердого біопалива)

 

Реалізація Національного плану управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019
№ 117-р, потребує розробки національних стандартів, гармонізованих
з міжнародними та регіональними стандартами за найсучаснішими і інноваційними науковими досягненнями в області отримання енергії із альтернативних відновлювальних палив і біологічних видів палив, отриманих із відходів і біомаси для подальшого розвитку цього сегменту енергетики.

Метою створення ТК «Тверде відновлювальне паливо та біопаливо»
є необхідність виконання робіт у сфері стандартизації об’єктів, що пов’язані
з твердим біопаливом.

ТК «Тверде відновлювальне паливо та біопаливо» має намір співпрацювати з технічними комітетами регіональної організації зі стандартизації CEN/TC 335 Solid biofuels (Тверде біопаливо) та CEN ТС 343 Solid recovered fuels (Тверде відновлювальне паливо).

Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси: info@nbtr.com.ua  та tk@uas.org.ua або за адресами:

Контактні особи:

Секретар оргкомітету щодо створення ТК Пухтій Олег Миколайович, консультант з питань технічного регулювання товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ», моб. тел. (067) 717-81-39

Начальник  відділу координації та взаємодії з ТК управління національної
та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

22.01.2021

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії»

Україна є  стороною  за договором про заснування Європейського Енергетичного  Співтовариства і відповідно зобов’язана впровадити нормативно-правову базу ЄС. Актуалізація нормативної бази в енергетиці особливо важлива, зважаючи на швидкий розвиток  світової та вітчизняної електроенергетики внаслідок інтелектуалізації та інформатизації галузі. Стосовно сфери діяльності  нашого ТК –  це інтегрування  електричних інформаційних технологій та  їхнього застосування 
на будь-якому етапі перетворення енергії: від вироблення до споживання.
Така концепція розвитку електроенергетики одержала назву Smart Grid, ціль якої  розвиток  інтелектуальної енергетики, керування електроенергетичними  системами та ринками електричної енергії.              
З цією метою ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (далі – ТК 162) ініціює розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, та повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з НК 004:2020:

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації
згідно з НК 004:2020

Інтелектуальне управління режимами електричних мереж та систем

29.240 Мережі електропостачання та розподільчі мережі (в частині інтелектуального управління режимами електричних мереж та систем: інтелектуальне управління режимами роботи віртуальних електростанцій, прогнозування виробітку генерації  відновлюваними джерелами енергії, автоматизоване управління режимами роботи електричних мереж та систем)

Оптимізація режимів роботи магістральних електричних мереж керованими засобами компенсації реактивної потужності

 

29.240.01 Мережі електропостачання та розподільні мережі взагалі (в частині оптимізації режимів роботи магістральних електричних мереж керованими засобами компенсації реактивної потужності)

Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 162 на електронні адреси: tk162@ukr.net
та  tk@uas.org.ua або за адресами:Інститут електродинаміки Національної академії наук України  (далі –
ІЕД НАНУ),

Контактні особи:Кириленко Олександр Васильович, голова ТК 162, директор інституту електродинаміки НАН України, тел. (044) 366-26-25;Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації
та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП “УкрНДНЦ”, тел. (044) 537-35-87Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

2020____________________________________________________________________________________________

03.12.2020

Повідомлення щодо визначення сфери діяльності ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»

З метою розроблення національних стандартів щодо безпечного застосування лазерного та розмножувального устатковання для захисту людини
від потенційно небезпечних факторів у сфері електроніки та технології отримування зображень ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (далі – ТК 135) повідомляє про намір розширити сферу діяльності за наведеними нижче кодами згідно з НК 004:2020:

 

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації
згідно з НК 004:2020

 

Електроніка 31.260 Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання
* Охоплює також фотоелектронні трубки та фотоелементи

(в частині безпечності устатковання)

 

Технологія отримування зображень

37.100.10 Розмножувальне устатковання

* Охоплює також друкарську, копіювальну й тиражувальну техніку, палітурне устатковання тощо

(в частині безпечності устатковання)

 

 

Заінтересовані сторони можуть надавати свої зауваження та пропозиції щодо розширення сфери діяльності ТК 135 на електронні адреси: karpenkoira9@gmail.com
та  tk@uas.org.ua або за адресами:

Державна установа “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці” (далі – ДУ “ННДІПБОП”)

Контактні особи:

Карпенко Ірина Вікторівна, голова ТК 135, завідувач наукового сектору технічного регулювання наукової лабораторії виробничої безпеки наукового відділу безпеки виробництва ДУ “ННДІПБОП”, тел. (067) 936-25-72;

Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації
та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП “УкрНДНЦ”, тел. (044) 537-35-87

 

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

14.04.2020

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Спеціальні технічні засоби»

Організаційний комітет, створений на базі Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
(далі — ІСТЕ СБУ) ініціював створення нового технічного комітету стандартизації «Спеціальні технічні засоби» (далі — ТК «Спеціальні технічні засоби»).

Сфера діяльності: Стандартизація у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з ДК 004:2008:

 

Сфера діяльності

Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Стандартизація у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації

з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

95.020 Військова справа взагалі

*Охоплює також закупівлі в оборонній сфері, стандартизацію
в оборонній сфері тощо

(в частині спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації)

 

 

 

Метою створення ТК «Спеціальні технічні засоби» є стандартизація у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Доцільність створення ТК полягає в організаційному та методичному сприянні виконанню заходів з технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації шляхом розроблення та впровадження національних стандартів з урахуванням актуальності викликів і загроз державній безпеці, а також зумовленими з ними ризиками. Впровадження нормативних документів у цій сфері дозволить встановити єдині підходи при створенні, оцінці відповідності та використанні таких засобів, а також сприятиме розвитку інноваційних технологій у цій сфері.

ТК «Спеціальні технічні засоби» має намір співпрацювати з технічним комітетом
з питань законного перехоплення Європейського інституту телекомунікаційних стандартів (Technical Committee Lawful Interception (TC LI) Еuropen Telecommunscations Standards Institute (ETSI)).

Зацікавлені сторони можуть надавати свої зауваження і пропозиції щодо створення ТК та участі у роботі ТК на електронні адреси: iсte@ssu.gov.ua та tk@uas.org.ua,

Контактні особи:

Секретар оргкомітету щодо створення ТК Прокопченко Сергій Вікторович,
тел. (067) 444-27-37.

Начальник  відділу координації та взаємодії з ТК управління національної
та міжнародної стандартизації інституту стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Хоменко Валентина Володимирівна, тел. (044) 537-35-87.

Термін надання пропозицій – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації.

Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×