Повідомлення про розроблення національних стандартів

06.10.2022

Зміна № 1 ДСТУ 8781:2018 «Виливки зі сталі. Загальні технічні умови»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 1 ДСТУ 8781:2018 «Виливки зі сталі. Загальні технічні умови». (тема завдання — 2931.2.1.–2019).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 177 «Ливарне виробництво»;
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (ФТІМС НАН України)
тел. (095) 465-23-39;
електронна адреса: volavgustin52@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 1 ДСТУ 8781:2018–94 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:volavgustin52@ukr.ne

04.10.2022

ДСТУ IEC 62561-8:202_ (IEC TS 62561-8:2018, IDT) «Компоненти систем блискавкозахисту (LPCS). Частина 8. Вимоги до компонентів для ізольованих систем блискавкозахисту»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ IEC 62561-8:202_ (IEC TS 62561-8:2018, IDT) «Компоненти систем блискавкозахисту (LPCS). Частина 8. Вимоги до компонентів для ізольованих систем блискавкозахисту» (тема завдання — 0348-2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт IEC TS 62561-8:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 315 «Засоби техногенної безпеки будівель і споруд»;
«НТЦ УСВППП»;
тел./факс (044) 311-05-1;
електронна адреса: info@usptb.org або 080@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на запит за електронною адресою: info@usptb.org або 080@ukr.net

22.09.2022

ДСТУ 4861:20__ (ISO 8:2019, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ 4861:20__ (ISO 8:2019, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості» (тема завдання — 0613–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Національний стандарт ДСТУ 4861:20__ приймає ISO 8:2019,; ISO 1086:1991,
ISO 7275:1985
Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 144 «Інформація і документація»;
ДНТБ України;
тел./факс (044) 521-93-50;
електронна адреса: secretary@dntb.gov.ua;
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: secretary@dntb.gov.ua.

14.09.2022

ДСТУ «Суміші сухі будівельні спеціальні проникаючої дії. Технічні умови»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Суміші сухі будівельні спеціальні проникаючої дії. Технічні умови» (тема завдання — 0891–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
ДП «НДІБК»;
тел. (044) 249-72-34;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua

ДСТУ 4856:202_ «Продукція безалкогольної промисловості. Правила приймання та методи відбирання проб»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ 4856:202_ «Продукція безалкогольної промисловості. Правила приймання та методи відбирання проб». (тема завдання — 0355-2021)
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4856:2007 «Продукція безалкогольної промисловості. Правила приймання та методи відбирання проб».
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 67 «Пиво та безалкогольні напої»;
Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» (ПрАТ «УКРПИВО»);
тел. +38 (044) 279-71-79
(050) 448-35-52;
електронна адреса: ov-tsaruk@ukrpivo.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ov-tsaruk@ukrpivo.com

07.08.2022

ДСТУ «Паливо тверде. Фотометричний метод вимірювання фосфору»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Паливо тверде. Фотометричний метод вимірювання фосфору» (тема завдання –
0117-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2537-94 (ГОСТ 1932-93) (ISO 622-81) «Паливо тверде. Методи визначення фосфору».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 12 «Кокс»;
Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»;
тел. (057) 704-39-22
електронна адреса: post@ukhin.org.ua або aisim@ukhin.org.ua
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: aisim@ukhin.org.ua

 31.08.2022

ДСТУ 4879:20__ «Крісла колісні з ручним керуванням. Загальні технічні умови»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ 4879:20__ «Крісла колісні з ручним керуванням. Загальні технічні умови» (тема завдання — 0723–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4879:2007 «Крісла колісні. Загальні технічні умови».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 139 «Реабілітаційна техніка»;
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування);
тел. (057) 725-02-44;
електронна адреса: lsm_nii@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: lsm_nii@ukr.net

ДСТУ 7203-1:20__ «Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 1. Засоби для ходіння, керовані однією рукою»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ 7203-1:20__ «Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 1. Засоби для ходіння, керовані однією рукою» (тема завдання — 0725–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7203-1:2010 «Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 1. Засоби для ходіння, керовані однією рукою».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 139 «Реабілітаційна техніка»;
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування);
тел. (057) 725-02-44;
електронна адреса: lsm_nii@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:lsm_nii@ukr.net

ДСТУ 7203-2:20__ «Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 2. Засоби для ходіння, керовані обома руками»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ 7203-2:20__ «Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 2. Засоби для ходіння, керовані обома руками» (тема завдання — 0726–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7203-2:2010 «Засоби для ходіння. Загальні технічні умови. Частина 2. Засоби для ходіння, керовані обома руками».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 139 «Реабілітаційна техніка»;
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування);
тел. (057) 725-02-44;
електронна адреса: lsm_nii@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:lsm_nii@ukr.net

 26.08.2022

ДСТУ «Бітумомінеральні суміші. Національні вимоги до щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ EN 13108-5 (EN 13108-5:2016, IDT)»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Бітумомінеральні суміші. Національні вимоги до щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей згідно з ДСТУ EN 13108-5 (EN 13108-5:2016, IDT)» (тема завдання — 0806–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
тел./факс (044) 456-34-15;
електронна адреса: viddbm@gmail.com.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: viddbm@gmail.com

ДСТУ «Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 6. Холодні суміші»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 6. Холодні суміші» (тема завдання — 0809–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
тел./факс (044) 456-34-15;
електронна адреса: viddbm@gmail.com.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: viddbm@gmail.com

ДСТУ «Настанова з контролю якості робіт з улаштування вікон та дверей»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Настанова з контролю якості робіт з улаштування вікон та дверей» (тема завдання – 0907-2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
тел. (067) 503-68-27
електронна адреса: netudasuda@ukr.net або ntp-standard@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ «Перетворення до стандартних умов об'ємів природного газу, виміряних побутовими лічильниками. Методи»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Перетворення до стандартних умов об’ємів природного газу, виміряних побутовими лічильниками. Методи» (тема завдання — 0615–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості»;
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
тел. +(380) 67 342 01 28;
електронна адреса: tc146@nung.edu.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tc146@nung.edu.ua

ДСТУ EN 12209:202_ (EN 12209:2016, IDT) «Будівельна фурнітура. Механічні замки, засувки та замкові пластини. Вимоги та методи випробування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12209:202_ (EN 12209:2016, IDT) «Будівельна фурнітура. Механічні замки, засувки та замкові пластини. Вимоги та методи випробування» (тема завдання – 0961-2021).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12209:2014 «Будівельна фурнітура. Замки та засувки. Механічні замки, засувки та замкові пластини. Вимоги та методи випробування».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12209:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

25.08.2022

ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Газоаналізатори викидів транспортних засобів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Газоаналізатори викидів транспортних засобів» (тема завдання — 1228.2.1.1–2018).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
тел.: (044) 526-31-58, Потоцький Ігор Олексійович;
електронна адреса: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua

ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Калориметри газові»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Калориметри газові» (тема завдання — 1242.2.1.1–2018).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
тел.: (044) 526-31-58, Потоцький Ігор Олексійович;
електронна адреса: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua

ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Конденсатори постійної та змінної ємності»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Конденсатори постійної та змінної ємності» (тема завдання — 1806.2.1.1–2017).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
тел.: (044) 526-31-58, Потоцький Ігор Олексійович;
електронна адреса: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua

ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Міри електричної ємності»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Міри електричної ємності» (тема завдання — 1808.2.1.1–2017).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
тел.: (044) 526-31-58, Потоцький Ігор Олексійович;
електронна адреса: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua

ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Міри індуктивності та взаємної індуктивності»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Міри індуктивності та взаємної індуктивності» (тема завдання — 1807.2.1.1–2017).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
тел.: (044) 526-31-58, Потоцький Ігор Олексійович;
електронна адреса: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua

19.08.2022 

ДСТУ EN ISO 20361:202_ (EN ISO 20361:2019, A11:2020, IDT; ISO 20361:2019, IDT) «Насоси гідравлічні та насосні агрегати. Правила випробування на шум. Класи точності 2 та 3»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 20361:202_ (EN ISO 20361:2019, A11:2020, IDT; ISO 20361:2019, IDT) «Насоси гідравлічні та насосні агрегати. Правила випробування на шум. Класи точності 2 та 3» (тема завдання — 0495-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 20361:2016
(EN ISO 20361:2015, IDT; ISO 20361:2015, IDT) «Насоси та насосні агрегати рідинні. Норми та правила випробування на шум. 2-й та 3-й класи точності», прийнятого методом перекладу; ДСТУ EN ISO 20361:2016 (EN ISO 20361:2015, IDT; ISO 20361:2015, IDT) «Насоси гідравлічні та насосні агрегати. Правила випробування на шум. Класи точності 2 та 3», прийнятого методом підтвердження; ДСТУ EN ISO 20361:2021
(EN ISO 20361:2019, IDT; ISO 20361:2019, IDT) «Насоси гідравлічні та насосні агрегати. Правила випробування на шум. Класи точності 2 та 3» та ДСТУ EN ISO 20361:2021
(EN ISO 20361:2019, IDT; ISO 20361:2019, IDT)/Зміна № 11:2021
(EN ISO 20361:2019/A11:2020, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 20361:2019, з урахуванням Зміни A11:2020, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIML R 84:202_ (OIML R 84, edition 2003, IDT) «Термометри опору платинові, мідні та нікелеві для промислового та комерційного використання»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 84:202_ (OIML R 84, edition 2003, IDT) «Термометри опору платинові, мідні та нікелеві для промислового та комерційного використання» (тема завдання — 0166-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIML R 84, edition 2003, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 65 «Промислова термометрія»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIML R 126-1:202_ (OIML R 126-1, edition 2021, IDT) «Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 126-1:202_ (OIML R 126-1, edition 2021, IDT) «Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги» (тема завдання — 0113.1-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ OIML R 126:2014 «Доказові аналізатори видихуваного повітря».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIML R 126-1, edition 2021, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIML R 126-2:202_ (OIML R 126-2, edition 2021, IDT) «Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на роботоздатність»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 126-2:202_ (OIML R 126-2, edition 2021, IDT) «Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на роботоздатність» (тема завдання — 0113.2-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIML R 126-2, edition 2021, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIML R 126-3:202_ (OIML R 126-3, edition 2021, IDT) «Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 3. Форма звіту про випробування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 126-3:202_ (OIML R 126-3, edition 2021, IDT) «Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 3. Форма звіту про випробування» (тема завдання —
0113.3-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIML R 126-3, edition 2021, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIML R 139-3:202_ (OIML R 139-3, еdition 2018, IDT) «Вимірювальні системи для заправки автомобілів стисненим газом. Частина 3. Форма протоколу випробувань»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 139-3:202_ (OIML R 139-3, еdition 2018, IDT) «Вимірювальні системи для заправки автомобілів стисненим газом. Частина 3. Форма протоколу випробувань» (тема завдання — 0114-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIML R 139-3, еdition 2018, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIML R 142:202_ (OIML R 142, еdition 2008, IDT) «Рефрактометри автоматичні. Методи та засоби повірки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 142:202_ (OIML R 142, еdition 2008, IDT) «Рефрактометри автоматичні. Методи та засоби повірки» (тема завдання — 0115-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIML R 142, еdition 2008, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIMLR 82:202_ (OIMLR 82, edition 2006, IDT) «Газохроматографічні системи для вимірювання рівня забруднення пестицидами та іншим токсичними речовинами»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIMLR 82:202_ (OIMLR 82, edition 2006, IDT) «Газохроматографічні системи для вимірювання рівня забруднення пестицидами та іншим токсичними речовинами» (тема завдання — 0108-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ OIMLR 82:2014 «Газохроматографічні системи для вимірювання рівня забруднення пестицидами та іншим токсичними речовинами».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIMLR 82, edition 2006, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

ДСТУ OIMLR 83:202_ (OIMLR 83, edition 2006, IDT) «Газохроматографічні/мас-спектрометричні системи для аналізування органічних забрудників у воді»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIMLR 83:202_ (OIMLR 83, edition 2006, IDT) «Газохроматографічні/мас-спектрометричні системи для аналізування органічних забрудників у воді» (тема завдання — 0109-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ OIMLR 83:2014 «Газохроматографічні/мас-спектрометричні системи для аналізування органічних забрудників у воді».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт OIMLR 83, edition 2006, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ДП НДІ «Система»;
вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008;
тел. 032-239-92-22;
електронна адреса: ndv-12@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndv-12@ukr.net

18.08.2022 

ДСТУ EN ISO/IEC 17030:202_ (EN ISO/IEC 17030:2021, IDT, ISO/IEC 17030:2021, IDT) «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO/IEC 17030:202_ (EN ISO/IEC 17030:2021, IDT, ISO/IEC 17030:2021, IDT) «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони» (тема завдання — 0450-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO/IEC 17030:2005
(ISO/IEC 17030:2003, IDT) «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO/IEC 17030:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 89 Оцінка відповідності;
ТОВ «Бюро ІРІС»;
вул. Святошинська, 2, Літ. «A», м. Київ, 03115;
електронна адреса: bureau.iris2019@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: bureau.iris2019@gmail.com

17.08.2022

ДСТУ «Вироби сталеві для підвісних стель будівель і споруд. Технічні умови»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Вироби сталеві для підвісних стель будівель і споруд. Технічні умови» (тема завдання — 0978-2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 301 «Металобудівництво»;
ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського»;
вул. Шимановського 2/1, м. Київ, 02125;
тел. (044) 543-97-54;
електронна адреса: niipsk@webber.kiev.ua або redakpbis@urdisc.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: redakpbis@urdisc.com.ua

ДСТУ «Профілі сталеві холодногнуті, несні та армувальні конструктивних елементів будівель і споруд. Загальні технічні умови»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Профілі сталеві холодногнуті, несні та армувальні конструктивних елементів будівель і споруд. Загальні технічні умови» (тема завдання — 0977-2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 301 «Металобудівництво»;
ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського»;
вул. Шимановського 2/1, м. Київ, 02125;
тел. (044) 543-97-54;
електронна адреса: niipsk@webber.kiev.ua або redakpbis@urdisc.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: redakpbis@urdisc.com.ua

ДСТУ «Решіткові настили зварні та пресовані зі сталі. Технічні умови»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Решіткові настили зварні та пресовані зі сталі. Технічні умови» (тема завдання — 0979-2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 301 «Металобудівництво»;
ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського»;
вул. Шимановського 2/1, м. Київ, 02125;
тел. (044) 543-97-54;
електронна адреса: niipsk@webber.kiev.ua або redakpbis@urdisc.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: redakpbis@urdisc.com.ua

Зміна № 1 ДСТУ ISO 19650-2:2020 (ISO 19650-2:2018, IDT) «Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 1 ДСТУ ISO 19650-2:2020 (ISO 19650-2:2018, IDT) «Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. Етап будівництва» (тема завдання – 0975-2021).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 301 «Металобудівництво»;
ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського»;
вул. Шимановського 2/1, м. Київ, 02125;
тел. (044) 543-98-36;
тел./факс (044) 543-96-32
електронна адреса: niipsk@webber.kiev.ua або redakpbis@urdisc.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни №1 національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: redakpbis@urdisc.com.ua

Зміна № 1 ДСТУ EN ISO 19650-3:2021 (EN ISO 19650-3:2020, IDT; ISO 19650-3:2020, IDT) « Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 3. Етап експлуатації»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 1 ДСТУ EN ISO 19650-3:2021 (EN ISO 19650-3:2020, IDT; ISO 19650-3:2020, IDT) « Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 3. Етап експлуатації» (тема завдання – 0976-2021).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 301 «Металобудівництво»;
ТОВ «Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського»;
вул. Шимановського 2/1, м. Київ, 02125;
тел. (044) 543-98-36;
тел./факс (044) 543-96-32
електронна адреса: niipsk@webber.kiev.ua або redakpbis@urdisc.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 1 до національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: redakpbis@urdisc.com.ua

ДСТУ EN IEC 60051-6:20__ (EN IEC 60051-6:2018, IDT; IEC 60051-6:2017, IDT) «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. Спеціальні вимоги до омметрів та вимірювачів провідності»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 60051-6:20__ (EN IEC 60051-6:2018, IDT; IEC 60051-6:2017, IDT) «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. Спеціальні вимоги до омметрів та вимірювачів провідності». (тема завдання — 0168-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN IEC 60051-6:2019
(EN IEC 60051-6:2018, IDT; IEC 60051-6:2017, IDT) «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. Спеціальні вимоги до омметрів та вимірювачів провідності».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 60051-6:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин»;
ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»);
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
електронна адреса: hivolt@ukrcsm.kiev.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4. Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за eлектронною адресою: hivolt@ukrcsm.kiev.ua

ДСТУ EN IEC 60051-8:20__ (EN IEC 60051-8:2018, IDT; IEC 60051-8:2017, IDT) «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 8. Спеціальні вимоги до допоміжних частин.

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 60051-8:20__ (EN IEC 60051-8:2018, IDT; IEC 60051-8:2017, IDT) «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 8. Спеціальні вимоги до допоміжних частин. (тема завдання — 0167-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN IEC 60051-8:2019
(EN IEC 60051-8:2018, IDT; IEC 60051-8:2017, IDT) «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 8. Спеціальні вимоги до допоміжних частин».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 60051-8:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин»;
ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»);
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
електронна адреса: hivolt@ukrcsm.kiev.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4. Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за eлектронною адресою: hivolt@ukrcsm.kiev.ua

16.08.2022

ДСТУ EN 1673:20__ (EN 1673:2020, IDT) «Устаткування для харчової промисловості. Печі з обертовими вагонетками. Вимоги щодо безпеки та гігієни»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN 1673:20__ (EN 1673:2020, IDT) «Устаткування для харчової промисловості. Печі з обертовими вагонетками. Вимоги щодо безпеки та гігієни» (тема завдання – 0445-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 1673:2014 (EN 1673:2000+A1:2009, IDT) «Устатковання для харчової промисловості. Печі з обертовими контейнерами. Вимоги щодо безпеки і гігієни» та ДСТУ EN 1673:2018 (EN 1673:2000+А1:2009, IDT) «Устатковання для харчової промисловості. Печі з обертовими вагонетками. Вимоги щодо безпеки та гігієни».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 1673:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими
сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки»,
Інститут продовольчих ресурсів НААН;
вул. Євгена Сверстюка, 4-а, м. Київ, 02002;
електронна адресаl: tk140@hotmail.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk140@hotmail.com

 15.08.2022

ДСТУ EN 62793:202_ «Системи попередження про грозу. Блискавкозахист»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 62793:202_ «Системи попередження про грозу. Блискавкозахист» (тема завдання — 0347-2021)
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт EN IEC 62793:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 315 «Засоби техногенної безпеки будівель і споруд»;
«НТЦ УСВППП»;
вул. Північна, 3, м. Київ, 04214;
тел./факс (044) 311-05-1;
електронна адреса: info@usptb.org або 080@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на запит за електронною адресою: info@usptb.org або 080@ukr.net

ДСТУ «Настанова щодо проведення статичних випробувань автодорожніх мостів»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Настанова щодо проведення статичних випробувань автодорожніх мостів» (тема завдання — 4797.2.1-2019).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного
міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 321 «Будування мостів»;і
ДП «ДерждорНДІ»
просп. Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 456-34-15; тел. 050-413-89-09
імейл: rvp50@meta.ua, zavhorodniy@dorndi.org.ua або tk321ua@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на запит за електронною адресою: vp50@meta.ua

11.08.2022

ДСТУ EN IEC 60335-2-25:20_ (EN IEC 60335-2-25:2021, A11:2021, IDT; IEC 60335-2-25:2020, IDT) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей та до комбінованих мікрохвильових печей»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 60335-2-25:20_ (EN IEC 60335-2-25:2021, A11:2021, IDT; IEC 60335-2-25:2020, IDT) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей та до комбінованих мікрохвильових печей» (тема завдання — 0489–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 60335-2-25: 2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса: vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN 62841-4-1:20__ (EN 62841-4-1:2020, IDT; IEC 62841-4-1:2017, MOD) Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-1. Додаткові вимоги до ланцюгових пил»

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 62841-4-1:20__ (EN 62841-4-1:2020, IDT; IEC 62841-4-1:2017, MOD) Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-1. Додаткові вимоги до ланцюгових пил» (тема завдання — 0487–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 62841-4-1:2021 (EN 62841-4-1:2020, IDT; IEC 62841-4-1:2017, MOD)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 62841-4-1:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса: vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN IEC 60335-2-43:20_ (EN IEC 60335-2-43:2020, A11:2020, IDT; IEC 60335-2-43:2017, IDT) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів для рушників»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 60335-2-43:20_ (EN IEC 60335-2-43:2020, A11:2020, IDT; IEC 60335-2-43:2017, IDT) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів для рушників» (тема завдання — 0490–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 60335-2-43: 2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса:vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN IEC 60730-2-7:20_ (EN IEC 60730-2-7:2020, IDT; IEC 60730-2-7:2015, IDT) «Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-7. Додаткові вимоги до таймерів та реле часу»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 60730-2-7:20_ (EN IEC 60730-2-7:2020, IDT; IEC 60730-2-7:2015, IDT) «Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-7. Додаткові вимоги до таймерів та реле часу» (тема завдання — 0492–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 60730-2-7: 2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса: vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN IEC 62115:20__ (EN IEC 62115:2020, A11:2020, IDT; IEC 62115:2017, IDT; COR1:2019, IDT) «Іграшки електричні. Безпека»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 62115:20__ (EN IEC 62115:2020, A11:2020, IDT; IEC 62115:2017, IDT; COR1:2019, IDT) «Іграшки електричні. Безпека» (тема завдання — 0494–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN IEC 62115:2021 (EN IEC 62115:2020, IDT; IEC 62115:2017, IDT) та ДСТУ EN IEC 62115:2021 (EN IEC 62115:2020, IDT; IEC 62115:2017, IDT)/ Зміна № 11:2021 (EN IEC 62115:2020/A11:2020, IDT)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 62115:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса: vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN IEC 62841-2-6:20__ (EN IEC 62841-2-6:2020, A11:2020, IDT; IEC 62841-2-6:2020, IDT) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до ручних молотків»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 62841-2-6:20__ (EN IEC 62841-2-6:2020, A11:2020, IDT; IEC 62841-2-6:2020, IDT) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до ручних молотків» (тема завдання —
0484–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 62841-2-6:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса: vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN IEC 62841-3-7:20_ (EN IEC 62841-3-7:2021, A11:2021, IDT; IEC 62841-3-7:2020, IDT) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-7. Додаткові вимоги до переносних стіно різних машин»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 62841-3-7:20_ (EN IEC 62841-3-7:2021, A11:2021, IDT; IEC 62841-3-7:2020, IDT) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-7. Додаткові вимоги до переносних стіно різних машин» (тема завдання — 0485–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 62841-3-7:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса: vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN IEC 62841-3-9:20_ (EN IEC 62841-3-9:2020, A11:2020, IDT; IEC 62841-3-9:2020, IDT) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги до переносних пил для різання під кутом»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 62841-3-9:20_ (EN IEC 62841-3-9:2020, A11:2020, IDT; IEC 62841-3-9:2020, IDT) «Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги до переносних пил для різання під кутом» (тема завдання — 0486–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN IEC 62841-3-9:2021 (EN IEC 62841-3-9:2020, IDT; IEC 62841-3-9:2020, IDT) та ДСТУ EN IEC 62841-3-9:2021 (EN IEC 62841-3-9:2020, IDT; IEC 62841-3-9:2020, IDT)/Зміна № 11:2021 (EN IEC 62841-3-9:2020/ A11:2020, IDT)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 62841-3-9:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів»;
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
тел. 093-858-03-10;
електронна адреса: vv1949u@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vv1949u@gmail.com

ДСТУ EN 71-4:20__ (EN 71-4:2020, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 71-4:20__ (EN 71-4:2020, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять» (тема завдання — 0454-2022)
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 71-4:2016 (EN 71-4:2013, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 71-4:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 125 «Легка промисловість» (ПК 02 «Іграшки»);
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;
тел./факс (044) 526-65-02 або (044) 526-43-20;
електронна адреса: natali@prodcert.org
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: natali@prodcert.org

ДСТУ EN 71-2:20__ (EN 71-2:2020, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість»

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 71-2:20__ (EN 71-2:2020, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість» (тема завдання — 0452-2022)
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011+A1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість» та ДСТУ EN 71-2:2018
(EN 71-2:2011+А1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 71-2:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 125 «Легка промисловість» (ПК 02 «Іграшки»);
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;
тел./факс (044) 526-65-02 або (044) 526-43-20;
електронна адреса: natali@prodcert.org
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: natali@prodcert.org

ДСТУ EN 71-3:20__ (EN 71-3:2019+А1:2021, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 71-3:20__ (EN 71-3:2019+А1:2021, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів» (тема завдання — 0453-2022)
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 71-3:2018 (EN 71-3:2013+A3:2018, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів», ДСТУ EN 71-3:2019 (EN 71-3:2019, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів» та
ДСТУ EN 71-3:2016 (EN 71-3:2013+А1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 71-3:2019+А1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 125 «Легка промисловість» (ПК 02 «Іграшки»);
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;
тел./факс (044) 526-65-02 або (044) 526-43-20;
електронна адреса: natali@prodcert.org
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: natali@prodcert.org

ДСТУ EN 71-7:20__ (EN 71-7:2014+А3:2020, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 71-7:20__ (EN 71-7:2014+А3:2020, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування» (тема завдання — 0455-2022)
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 71-7:2019 (EN 71-7:2014+А2:2018, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування» та ДСТУ EN 71-7:2021 (EN 71-7:2014+A3:2020, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування», прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 71-7:2014+А3:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 125 «Легка промисловість» (ПК 02 «Іграшки»);
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;
тел./факс (044) 526-65-02 або (044) 526-43-20;
електронна адреса: natali@prodcert.org
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: natali@prodcert.org

ДСТУ EN 71-13:20__ (EN 71-13:2021+A1:2022, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 13. Настільні ігри для вивчення запахів, косметичні набори та ігри для розвитку смакових навичок»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 71-13:20__ (EN 71-13:2021+A1:2022, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 13. Настільні ігри для вивчення запахів, косметичні набори та ігри для розвитку смакових навичок» (тема завдання — 0456-2022)
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 71-13:2015 (EN 71-13:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 13. Настільні ігри для вивчення запахів, косметичні набори та ігри для розвитку смакових навичок».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 71-13:2021+A1:2022 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 125 «Легка промисловість» (ПК 02 «Іграшки»);
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;
тел./факс (044) 526-65-02 або (044) 526-43-20;
електронна адреса: natali@prodcert.org
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:natali@prodcert.org

10.08.2022

ДСТУ EN IEC 61010-2-081 (EN IEC 61010-2-081:2020, IDT; IEC 61010-2-081:2019, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 61010-2-081 (EN IEC 61010-2-081:2020, IDT; IEC 61010-2-081:2019, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб» (тема завдання — 0237-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61010-2-081:2015
(EN 61010-2-081:2002, IDT) «Вимоги щодо безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб», ДСТУ EN 61010-2-081:2015/Зміна № 1:2015 (EN 61010-2-081:2002/A1:2003, IDT), ДСТУ EN IEC 61010-2-081:2021 (EN IEC 61010-2-081:2020, IDT; IEC 61010-2-081:2019, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного лабораторного устатковання для аналізування та інших потреб», прийнятого методом підтвердження та ДСТУ EN 61010-2-081:2017 (EN 61010-2-081:2015, IDT;
ІЕС 61010-2-081:2015, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 61010-2-081:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 48 «Енергозбереження»;
Інститут загальної енергетики НАН України;
вул. Антоновича 172, м. Київ, 03150;
електронна адреса: tku48@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tku48@ukr.net

ДСТУ EN IEC 61010-2-202 (EN IEC 61010-2-202:2021, IDT; IEC 61010-2-202:2020, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-202. Додаткові вимоги до виконавчих пристроїв електрично керованих клапанів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 61010-2-202 (EN IEC 61010-2-202:2021, IDT; IEC 61010-2-202:2020, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-202. Додаткові вимоги до виконавчих пристроїв електрично керованих клапанів» (тема завдання — 0238-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну на заміну ДСТУ EN 61010-2-202:2018 (EN 61010-2-202:2017, IDT; IEC 61010-2-202:2016, IDT) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-202. Додаткові вимоги до виконавчих пристроїв електрично керованих клапанів».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 61010-2-202:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 48 «Енергозбереження»;
Інститут загальної енергетики НАН України;
вул. Антоновича 172, м. Київ, 03150;
електронна адреса: tku48@ukr.net
Строк подання коментарів –– 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tku48@ukr.net

ДСТУ EN ISO 4254-6:20__ (EN ISO 4254-6:2020, A11:2021, IDT; ISO 4254-6:2020, IDT) «Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до
програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 4254-6:20__ (EN ISO 4254-6:2020, A11:2021, IDT; ISO 4254-6:2020, IDT) «Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив» (тема завдання — 0233–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 4254-6:2015 (EN ISO 4254-6:2009, IDT) «Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив» та ДСТУ EN ISO 4254-6:2015/Поправка № 1:2015 (EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, IDT) «Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного
міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 4254-6:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини», ПК-4 «Випробування машин»
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;
вул. Інженерна, 5, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Дослідницьке, 08654;
тел. 095 418 9564;
електронна адреса: ozt-ndipvt@ukr.net
Строк подання коментарів –– 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ozt-ndipvt@ukr.net

ДСТУ EN 12965:20__ (EN 12965:2019, IDT) «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали відбирання потужності (РТО), та їх захисні кожухи. Вимоги щодо безпеки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до
програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12965:20__ (EN 12965:2019, IDT) «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали відбирання потужності (РТО), та їх захисні кожухи. Вимоги щодо безпеки» (тема завдання — 0225–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12965:2014 «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали передачі потужності та їхні кожухи. Вимоги щодо безпеки» (EN 12965:2003+A2:2009, IDT), ДСТУ EN 12965:2021 (EN 12965:2019, IDT) «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали відбирання потужності (РТО) та їхні захисні кожухи. Вимоги щодо безпеки» та ДСТУ EN 12965:2018 (EN 12965:2003 + A2:2009, IDT) «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали відбирання потужності (РТО) та їхні захисні кожухи. Вимоги щодо безпеки».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного
міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12965:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини», ПК-4 «Випробування машин»
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;
вул. Інженерна, 5, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Дослідницьке, 08654;
тел. 095 418 9564;
електронна адреса: ozt-ndipvt@ukr.net
Строк подання коментарів –– 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ozt-ndipvt@ukr.net

ДСТУ OIML R 59-2:202_ (OIML R 59-2:2016, IDT) «Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на працездатність»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 59-2:202_ (OIML R 59-2:2016, IDT) «Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на працездатність» (тема завдання — 0106-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт OIML R 59-2:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»;
вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002;
тел./факс (057) 700-34-09 / (057) 700-34-47;
електронна адреса: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com

ДСТУ OIML R 59-3:20__ (OIML R 59-3:2016, IDT) «Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 3. Форма протоколу випробувань»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 59-3:20__ (OIML R 59-3:2016, IDT) «Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 3. Форма протоколу випробувань» (тема завдання — 0107-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт OIML R 59-3:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»;
вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002;
тел./факс (057) 700-34-09 / (057) 700-34-47;
електронна адреса: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com

ДСТУ OIML R 117-1:20__ (OIML R 117-1:2019, IDT) «Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 117-1:20__ (OIML R 117-1:2019, IDT) «Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги» (тема завдання — 0110-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт OIML R 117-1:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»;
вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002;
тел./факс (057) 700-34-09 / (057) 700-34-47;
електронна адреса: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com

ДСТУ OIML R 117-2:20__ (OIML R 117-2:2019, IDT) «Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на працездатність»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 117-2:20__ (OIML R 117-2:2019, IDT) «Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на працездатність» (тема завдання — 0111-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт OIML R 117-2:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»;
вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002;
тел./факс (057) 700-34-09 / (057) 700-34-47;
електронна адреса: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: електронна адреса: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com

ДСТУ OIML R 117-3:20__ (OIML R 117-3:2019, IDT) «Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 3. Форма протоколу випробувань»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ OIML R 117-3:20__ (OIML R 117-3:2019, IDT) «Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 3. Форма протоколу випробувань» (тема завдання —
0112-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт OIML R 117-3:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 63 «Метрологія та вимірювання»;
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»;
вул. Мироносицька, 42, м. Харків, 61002;
тел./факс (057) 700-34-09 / (057) 700-34-47;
електронна адреса: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: 81gela@gmail.com.ua або irina.kaliberda.2107@gmail.com

05.08.2022

ДСТУ EN 50117-1:20__ (EN 50117-1:2019, IDT) «Кабелі коаксіальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 50117-1:20__ (EN 50117-1:2019, IDT) «Кабелі коаксіальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги» (тема завдання — 0195-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 50117-1:2014 (EN 50117-1:2002,
EN 50117-1:2002/A1:2006, EN 50117-1:2002/A2:2013, IDT) «Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 50117-1:2019
(EN 50117-1:2019, IDT) «Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні умови», прийнятих методом підтвердження та ДСТУ EN 50117-1:2018
(EN 50117-1:2002; А1:2006; А2:2013, IDT) «Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні вимоги».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 50117-1:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 157 «Телекомунікації»;
ДП «УНДІРТ»;
вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026;
тел. (048) 740-71-33;
електронна адреса: office@uniirt.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: office@uniirt.com.ua

ДСТУ EN IEC 60947-5-8:20__ (EN IEC 60947-5-8:2021, IDT; IEC 60947-5-8: 2020, IDT) «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-8. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Трипозиційні перемикачі з функцією розблокування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 60947-5-8:20__ (EN IEC 60947-5-8:2021, IDT; IEC 60947-5-8: 2020, IDT) «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-8. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Трипозиційні перемикачі з функцією розблокування» (тема завдання — 0061-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 60947-5-8:2014 «Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-8. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Трипозиційні вимикачі» (EN 60947-5-8:2006, IDT) та ДСТУ EN 60947-5-8:2017 (EN 60947-5-8:2006, IDT; ІЕС 60947-5-8:2006, IDT) «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-8. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Трипозиційні перемикачі з функцією розблокування».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ІЕС 60947-5-8:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «Електротехнік-стандарт»;
пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;
електронна адреса: tk_31@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_31@ukr.net

02.08.2022

Зміна № 1 ДСТУ 7722:2015 «Вугілля кам’яне. Метод визначення пластометричних показників»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 1 ДСТУ 7722:2015 «Вугілля кам’яне. Метод визначення пластометричних показників» (тема завдання – 0118-2022).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 12 «Кокс»;
Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»;
вул. Весніна, 7, м. Харків, 61023;
тел. (057) 704-39-22
електронна адреса: post@ukhin.org.ua або aisim@ukhin.org.ua
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 1 ДСТУ 7722:2015 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: aisim@ukhin.org.ua

ДСТУ EN 12301:202__ (EN 12301:2019, AC:2021, IDT) «Машини з виробництва гумових та пластмасових виробів. Каландри. Вимоги безпеки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12301:202__ (EN 12301:2019, AC:2021, IDT) «Машини з виробництва гумових та пластмасових виробів. Каландри. Вимоги безпеки» (тема завдання – 0218-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12301:2021 (EN 12301:2019, IDT) «Машини для виробництва гумових та пластмасових виробів. Каландри. Вимоги щодо безпеки» прийнятого методом підтвердження та ДСТУ EN 12301:2010
(EN 12301:2000+А1:2008, IDT) «Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Каландри. Вимоги щодо безпеки» прийнятого методом перекладу
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12301:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 75 «Верстати»;
ДП «НТЦ «СТАНКОСЕРТ»;
пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011;
електронна адреса: iso@ukrtest.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: iso@ukrtest.com, bart@ukrtest.com

Зміна № 2 ДСТУ 4435:2005 «Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 2 ДСТУ 4435:2005 «Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови» (тема завдання – 0750-2022).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 140 Молоко, м’ясо та продукти їх переробки
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (ІПР НААН);
вул. Є. Сверстюка, 4а, м. Київ, 02002, Україна;
тел. (044) 517-17-16;
електронна адреса: tk140@hotmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 2 ДСТУ 4435:2005 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk140@hotmail.com

ДСТУ EN ISO 16092-2:202__ (EN ISO 16092-2:2020, IDT; ISO 16092-2:2019, IDT) «Безпечність машин. Преси. Частина 2. Вимоги безпеки до механічних пресів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 16092-2:202__ (EN ISO 16092-2:2020, IDT; ISO 16092-2:2019, IDT)
«Безпечність машин. Преси. Частина 2. Вимоги безпеки до механічних пресів» (тема завдання – 0219-2022). Розроблення національного НД.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 16092-2:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 75 «Верстати»;
ДП «НТЦ «СТАНКОСЕРТ»;
пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011;
електронна адреса: iso@ukrtest.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: iso@ukrtest.com, bart@ukrtest.com

ДСТУ EN ISO 19085-1:202__ (EN ISO 19085-1:2021, IDT; ISO 19085-1:2021, IDT) «Верстати деревообробні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 19085-1:202__ (EN ISO 19085-1:2021, IDT; ISO 19085-1:2021, IDT) «Верстати деревообробні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» (тема завдання – 0220-2022). Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 19085-1:2018 (EN ISO 19085-1:2017, IDT; ISO 19085-1:2017, IDT), ДСТУ EN ISO 19085-1:2018 (EN ISO 19085-1:2017, IDT;
ISO 19085-1:2017, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN ISO 19085-1:2017/AC:2018, IDT) «Деревообробні верстати. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги» прийнятих методом підтвердження та ДСТУ EN ISO 19085-1:2019 (EN ISO 19085-1:2017; AC:2018, IDT;
ISO 19085-1:2017, IDT) «Верстати деревообробні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» прийнятого методом перекладу.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 19085-1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 75 «Верстати»;
ДП «НТЦ «СТАНКОСЕРТ»;
пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011;
електронна адреса: iso@ukrtest.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: iso@ukrtest.com, bart@ukrtest.com

ДСТУ EN ISO 19085-10:__ (EN ISO 19085-10:2019, A11:2020, IDT; ISO 19085-10:2018, IDT) «Верстати деревообробні. Безпека. Частина 10. Пилки для будівельних майданчиків (підрядні пилки)»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 19085-10:__ (EN ISO 19085-10:2019, A11:2020, IDT; ISO 19085-10:2018, IDT)
«Верстати деревообробні. Безпека. Частина 10. Пилки для будівельних майданчиків (підрядні пилки)» (тема завдання – 0221-2022). Розроблення національного НД
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 19085-10:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 75 «Верстати»;
ДП «НТЦ «СТАНКОСЕРТ»;
пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011;
електронна адреса: iso@ukrtest.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: iso@ukrtest.com, bart@ukrtest.com

ДСТУ EN ISO 19085-13:__ (EN ISO 19085-13:2020, IDT; ISO 19085-13:2020, IDT) «Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 13. Верстати многополотні для поздовжнього різання з ручним завантаженням та/або розвантаженням»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 19085-13:__ (EN ISO 19085-13:2020, IDT; ISO 19085-13:2020, IDT) «Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 13. Верстати многополотні для поздовжнього різання з ручним завантаженням та/або розвантаженням» (тема завдання – 0220-2022). Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 19085-13:2021 (EN ISO 19085-13:2020, IDT; ISO 19085-13:2020, IDT) «Верстати деревообробні. Безпека. Частина 13. Верстати багатополотні для поздовжнього різання з ручним завантаженням та/або розвантаженням» прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 13:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 75 «Верстати»;
ДП «НТЦ «СТАНКОСЕРТ»;
пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011;
електронна адреса: iso@ukrtest.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: iso@ukrtest.com, bart@ukrtest.com

Зміна № 1 ДСТУ 4591:2006 «Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 1 ДСТУ 4591:2006 «Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови» (тема завдання – 0752-2022).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 140 Молоко, м’ясо та продукти їх переробки
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (ІПР НААН);
вул. Є. Сверстюка, 4а, м. Київ, 02002, Україна;
тел. (044) 517-17-16;
електронна адреса: tk140@hotmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 1 ДСТУ 4591:2006 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk140@hotmail.com

Зміна № 2 ДСТУ 4427:2005 «Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 2 ДСТУ 4427:2005 «Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови» (тема завдання – 0749-2022).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 140 Молоко, м’ясо та продукти їх переробки
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (ІПР НААН);
вул. Є. Сверстюка, 4а, м. Київ, 02002, Україна;
тел. (044) 517-17-16;
електронна адреса: tk140@hotmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 2 ДСТУ 4427:2005 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk140@hotmail.com

Зміна № 2 ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні. Загальні технічні умови»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 2 ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні. Загальні технічні умови» (тема завдання – 0751-2022).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 140 Молоко, м’ясо та продукти їх переробки
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (ІПР НААН);
вул. Є. Сверстюка, 4а, м. Київ, 02002, Україна;
тел. (044) 517-17-16;
електронна адреса: tk140@hotmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 2 ДСТУ 4436:2005 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk140@hotmail.com

01.08.2022 

ДСТУ EN 81-40:20__ (EN 81-40:2020, IDT) «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 81-40:20__ (EN 81-40:2020, IDT) «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю» (тема завдання — 1062–2020).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 81-40:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 201-08-44;
електронна адреса: TK_104@Liftoviki.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:
TK_104@Liftoviki.com.ua

ДСТУ EN 528:20__ (EN 528:2021, IDT) «Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 528:20__ (EN 528:2021, IDT) «Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки» (тема завдання — 0146-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 528:2014 «Устатковання на рейковому ходу для укладки та видачі вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки» та
ДСТУ EN 528:2018 (EN 528:2008, IDT) «Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 528:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN 620:20__ (EN 620:2021, IDT) «Підіймально-транспортувальне устаткованнята системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 620:20__ (EN 620:2021, IDT) «Підіймально-транспортувальне устаткованнята системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності» (тема завдання — 0147-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 620:2013 «Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 620:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN 1756-1:20__ (EN 1756-1:2021, IDT) «Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки.Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 1756-1:20__ (EN 1756-1:2021, IDT) «Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки.Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів» (тема завдання — 0148-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 1756-1:2014 «Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлювання на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів», ДСТУ EN 1756-1:2005 «Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлювання на колісних транспортних засобах. Вимоги безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів» та ДСТУ EN 1756-1:2018
(EN 1756-1:2001 + A1:2008, IDT) «Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 1756-1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN 12012-4:20__ (EN 12012-4:2019+A1:2021, IDT) «Устаткування для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12012-4:20__ (EN 12012-4:2019+A1:2021, IDT) «Устаткування для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки» (тема завдання — 0256-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12012-4:2019
(EN 12012-4:2019, IDT) «Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки» та
ДСТУ EN 12012-4:2016 (EN 12012-4:2006+А1:2008, IDT) «Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки» .
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12012-4:2019+A1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 128 «Каучуки, гуми та гумові вироби»;
ДП «НДІ «Еластик»;
вул. Празька, 5, м. Київ, 02090;
Тел. (044)292-51-23, (067) 401-32-98
електронна адреса: elastik@elastik.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: elastik.lab.7@ukr.net

ДСТУ EN 13001-2:20__ (EN 13001-2:2021, IDT) №Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 13001-2:20__ (EN 13001-2:2021, IDT) №Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень» (тема завдання — 0150-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 13001-2:2014 «Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень» та ДСТУ EN 13001-2:2018
(EN 13001-2:2014, IDT) «Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 13001-2:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN 13525:202_ (EN 13525:2020, IDT) «Машини лісогосподарські. Машини для подрібнення деревини. Вимоги щодо безпеки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN 13525:202_ (EN 13525:2020, IDT) «Машини лісогосподарські. Машини для подрібнення деревини. Вимоги щодо безпеки» (тема завдання — 13525–202).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 13525:2021 (EN 13525:2020, IDT) «Машини лісогосподарські. Машини для подрібнення деревини. Вимоги щодо безпеки» та ДСТУ EN 13525:2016 (EN 13525:2005+А2:2009, IDT) «Лісогосподарські машини. Дробарки для деревних відходів. Вимоги щодо безпеки»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 13525:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК69;
ТОВ «НДІферммаш;
вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112;
електронна адреса: tk69@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk69@ukr.net

ДСТУ EN 13586:20__ (EN 13586:2020, IDT) «Крани вантажопідіймальні. Системи доступу»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 13586:20__ (EN 13586:2020, IDT) «Крани вантажопідіймальні. Системи доступу» (тема завдання — 0143-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 13586:2014 «Крани. Підхід».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 13586:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN 15011:20__ (EN 15011:2020, IDT) «Крани вантажопідіймальні. Мостові та козлові крани»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 15011:20__ (EN 15011:2020, IDT) «Крани вантажопідіймальні. Мостові та козлові крани» (тема завдання — 0144-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15011:2014 «Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 15011:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN 15695-1:202_ (EN 15695-1:2017, IDT) «Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 1. Кабіни, вимоги та методики випробовування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN 15695-1:202_ (EN 15695-1:2017, IDT) «Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 1. Кабіни, вимоги та методики випробовування» (тема завдання — 0227–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15695-1:2018 (EN 15695-1:2017, IDT) «Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 1. Кабіни, вимоги та методики випробування».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 15695-1:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК69;
ТОВ «НДІферммаш;
вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112;
електронна адреса: tk69@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk69@ukr.net

ДСТУ EN 15695-2:202_ (EN 15695-2:2017, IDT) «Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 2. Фільтри, вимоги та методики випробовування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN 15695-2:202_ (EN 15695-2:2017, IDT) «Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 2. Фільтри, вимоги та методики випробовування» (тема завдання — 0228–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15695-2:2018 (EN 15695-2:2017, IDT) «Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 2. Фільтри, вимоги та методики випробування».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 15695-2:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК69;
ТОВ «НДІферммаш;
вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112;
електронна адреса: tk69@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk69@ukr.net

ДСТУ EN 16307-1:20__ (EN 16307-1:2020, IDT) «Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпечності та перевіряння. Частина 1. Додаткові вимоги щодо безпечності для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 16307-1:20__ (EN 16307-1:2020, IDT) «Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпечності та перевіряння. Частина 1. Додаткові вимоги щодо безпечності для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків» (тема завдання — 0145-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 16307-1:2016
(EN 16307-1:2013+A1:2015, IDT) «Промислові візки. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 1. Вимоги безпеки для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків» та ДСТУ EN 16307-1:2018
(EN 16307-1:2013 + А1:2015, IDT) «Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпечності та перевіряння. Частина 1. Додаткові вимоги щодо безпечності для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 16307-1:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN 16952:202_ (EN 16952:2018+А1:2021, IDT) «Сільськогосподарські машини. Всюдихідні робочі платформи для садових робіт (WPO). Вимоги щодо безпеки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN 16952:202_ (EN 16952:2018+А1:2021, IDT) «Сільськогосподарські машини. Всюдихідні робочі платформи для садових робіт (WPO). Вимоги щодо безпеки» (тема завдання — 0229–2022)..
Національний стандарт розроблено ДСТУ EN 16952:2019 (EN 16952:2018, IDT) «Сільськогосподарські машини. Всюдихідні робочі платформи для садових робіт (WPO). Вимоги щодо безпеки»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 16952:2018+А1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК69;
ТОВ «НДІферммаш;
вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112;
електронна адреса: tk69@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk69@ukr.net

ДСТУ EN ISO 3691-6:20__ (EN ISO 3691-6:2021, IDT; ISO 3691-6:2021, IDT) «Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 3691-6:20__ (EN ISO 3691-6:2021, IDT; ISO 3691-6:2021, IDT)
«Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу» (тема завдання — 0149-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 3691-6:2016
(EN ISO 3691-6:2015, ISO 3691-6:2013, IDT) «Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу» та ДСТУ EN ISO 3691-6:2016 (EN ISO 3691-6:2015, ISO 3691-6:2013, IDT)/Поправка № 1:2016 (EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, IDT); ДСТУ EN ISO 3691-6:2018
(EN ISO 3691-6:2015; АС:2016, IDT; ISO 3691-6:2013, IDT) «Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 3691-6:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання»;
ПП «Випробувальний центр технічної діагностики»;
вул. Ак. Філатова, 1, м. Одеса, 65080;
електронна адреса: nta_ps@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nta_ps@ukr.net

ДСТУ EN ISO 22868:202_ (EN ISO 22868:2021, IDT; ISO 22868:2021, IDT) «Лісогосподарські машини та садово-паркові машини. Визначення параметрів шуму переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод (клас точності 2)»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN ISO 22868:202_ (EN ISO 22868:2021, IDT; ISO 22868:2021, IDT) «Лісогосподарські машини та садово-паркові машини. Визначення параметрів шуму переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод (клас точності 2)» (тема завдання — 0231–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну EN ISO 22868:2014 «Лісогосподарські та садово-паркові машини. Визначення параметрів шуму переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод (клас точності 2)»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 22868:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК69;
ТОВ «НДІферммаш;
вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112;
електронна адреса: tk69@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk69@ukr.net

ДСТУ EN ISO 28139:202_ (EN ISO 28139:2021, IDT; ISO 28139:2019, IDT) «Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Розпилювачі аерозолів з приводом від двигуна внутрішнього згоряння ранцеві. Вимоги щодо безпеки і екологічні вимоги та методи випробовування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN ISO 28139:202_ (EN ISO 28139:2021, IDT; ISO 28139:2019, IDT) «Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Розпилювачі аерозолів з приводом від двигуна внутрішнього згоряння ранцеві. Вимоги щодо безпеки і екологічні вимоги та методи випробовування» (тема завдання — 0232–2022) .
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 28139:2015 (EN ISO 28139:2009, IDT) «Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Розпилювачі аерозолів з приводом від двигуна внутрішнього згорання ранцеві. Вимоги щодо безпеки»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 28139:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК69;
ТОВ «НДІферммаш;
вул. Дегтярівська, 62, м. Київ, 04112;
електронна адреса: tk69@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk69@ukr.net

ДСТУ ISO 4591:20__ (ISO 4591:1992, IDT) «Пластмаси. Плівка і захисне покриття. Визначення середньої товщини зразка, а також середньої товщини та виходу рулону гравіметричними методами (гравіметрична товщина)»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 4591:20__ (ISO 4591:1992, IDT) «Пластмаси. Плівка і захисне покриття. Визначення середньої товщини зразка, а також середньої товщини та виходу рулону гравіметричними методами (гравіметрична товщина)» (тема завдання — 0257-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 4591:1992 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 128 «Каучуки, гуми та гумові вироби»;
ДП «НДІ «Еластик»;
вул. Празька, 5, м. Київ, 02090;
Тел. (044)292-51-23, (067) 401-32-98
електронна адреса: elastik@elastik.com.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: elastik.lab.7@ukr.net

ДСТУ «Пожежна безпека. Протипожежний захист систем зарядки електромобілів. Основні положення»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ «Пожежна безпека. Протипожежний захист систем зарядки електромобілів. Основні положення» (тема завдання — 0457–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка»;
ІДУ НД ЦЗ (Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту);
вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074;
електронна адреса: tc25@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tc25@ukr.net.

ДСТУ «Пожежна безпека. Збирання статистичних даних. Національна практика»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Пожежна безпека. Збирання статистичних даних. Національна практика» (тема завдання — 0459–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка»;
ІДУНДЦЗ «Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту»;
вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074;
тел. моб. (098) 078-84-88;
електронна адреса: tc25@ukr.net або ndv4niipb@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tc25@ukr.net або ndv4niipb@ukr.net

 28.07.2022

ДСТУ ISO 21503:2022 (ISO 21503:2017, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління програмами»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 21503:2022 (ISO 21503:2017, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління програмами» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 21503:2017 буде прийнято як національний методом передруку.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту додано робочий переклад міжнародного НД, який оформлено як довідковий національний додаток. Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ ASTM E1082–90:20__ (АSТМ E1082–90:2017, IDT) «Стандартний метод випробування для вимірювання реакції автомобіля на шорсткість поверхні»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ASTM E1082–90:20__ (АSТМ E1082–90:2017, IDT) «Стандартний метод випробування для вимірювання реакції автомобіля на шорсткість поверхні» (тема завдання — 0157–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт АSТМ E1082–90:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації
України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 201-08-44;
електронна адреса: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com

ДСТУ EN 170 (EN 170:2002, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 170 (EN 170:2002, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання» (тема завдання — 0185–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 170:2002 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»
ТОВ НДЦ «Нафтохім»)
вул. Марії Капніст, 8/4, м. Київ, 03057;
тел: (044) 371-64-10;
електронна адреса: ndc-naftohim@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndc-naftohim@ukr.net

ДСТУ EN 358:20__ (EN 358:2018, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси та стропи для утримування або обмежування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 358:20__ (EN 358:2018, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси та стропи для утримування або обмежування» (тема завдання —
0172-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 358:2017(EN 358:1999, IDT) прийнятого методом перекладу.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 358:2018 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height –– Belts and lanyards for work positioning or restraint буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»;
ДП «ЦОІ»;
вул. Євгена Сверстюка, 15, м. Київ, 02002;
тел. (095) 477-70-31;
електронна адреса: lirudenko06@gmail.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: lirudenko06@gmail.com

ДСТУ EN 405 (EN 405:2001+A1:2009, IDT) «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів і аерозолів. Вимоги. Випробування. Маркування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 405 (EN 405:2001+A1:2009, IDT) «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів і аерозолів. Вимоги. Випробування. Маркування» (тема завдання — 0175–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 405:2003 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні з клапанами для захисту від газів або газів і аерозолів. Вимоги, випробовування, марковання» (EN 405:2001, IDT)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 405:2001+A1:2009 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»
ТОВ НДЦ «Нафтохім»)
вул. Марії Капніст, 8/4, м. Київ, 03057;
тел: (044) 371-64-10;
електронна адреса: ndc-naftohim@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndc-naftohim@ukr.net

ДСТУ EN 421 (EN 421:2010, IDT) «Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для захисту від іонізованого випромінювання та радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 421 (EN 421:2010, IDT) «Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для захисту від іонізованого випромінювання та радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» (тема завдання — 0176–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 421:2010 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»
ТОВ НДЦ «Нафтохім»)
вул. Марії Капніст, 8/4, м. Київ, 03057;
тел: (044) 371-64-10;
електронна адреса: ndc-naftohim@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndc-naftohim@ukr.net

ДСТУ EN 14143 (EN 14143:2013, IDT) «Апарати дихальні. Апарати водолазні регенеративні автономні».

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 14143 (EN 14143:2013, IDT) «Апарати дихальні. Апарати водолазні регенеративні автономні». (тема завдання — 0187–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ЕN 14143:2008 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні підводні автономні регенерувальні. Вимоги, випробування, маркування» (ЕN 14143:2003, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 14143:2013 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»
ТОВ НДЦ «Нафтохім»)
вул. Марії Капніст, 8/4, м. Київ, 03057;
тел: (044) 371-64-10;
електронна адреса: ndc-naftohim@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndc-naftohim@ukr.net

ДСТУ EN 14458 (EN 14458:2018, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Візори з високими експлуатаційними характеристиками, призначені для використання лише із захисними шоломами»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 14458 (EN 14458:2018, IDT) «Засоби індивідуального захисту очей. Візори з високими експлуатаційними характеристиками, призначені для використання лише із захисними шоломами» (тема завдання — 0182–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 14458:2007 «Засоби індивідуального захисту очей. Захисні щитки й маски для використання пожежниками та високоефективні захисні промислові каски, що їх застосовують пожежники, служби швидкої допомоги та в надзвичайних ситуаціях» (ЕN 14458:2004, IDT)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 14458:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»
ТОВ НДЦ «Нафтохім»)
вул. Марії Капніст, 8/4, м. Київ, 03057;
тел: (044) 371-64-10;
електронна адреса: ndc-naftohim@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndc-naftohim@ukr.net

ДСТУ EN 50321-1 (EN 50321-1:2018, AC:2018, IDT) «Робота під напругою. Взуття для електричного захисту. Частина 1. Взуття та бахіли з ізоляцією».

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 50321-1 (EN 50321-1:2018, AC:2018, IDT) «Робота під напругою. Взуття для електричного захисту. Частина 1. Взуття та бахіли з ізоляцією».
(тема завдання — 0184–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 50321-1:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»
ТОВ НДЦ «Нафтохім»)
вул. Марії Капніст, 8/4, м. Київ, 03057;
тел: (044) 371-64-10;
електронна адреса: ndc-naftohim@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndc-naftohim@ukr.net

ДСТУ EN ISO 13851:20__ (EN ISO 13851:2019, IDT; ISO 13851:2019, IDT) «Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Принципи проектування і вибирання»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 13851:20__ (EN ISO 13851:2019, IDT; ISO 13851:2019, IDT) «Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Принципи проектування і вибирання» (тема завдання — 0180-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 574:2014 (EN 574:1996+A1:2008, IDT) прийнятого методом підтвердження, ДСТУ EN 574:2018 (EN 574:1996 + A1:2008, IDT) прийнятого методом перекладу та ДСТУ EN ISO 13851:2021(EN ISO 13851:2019, IDT;
ISO 13851:2019, IDT) прийнятого методом підтвердження
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 13851:2019 Safety of machinery — Two-hand control devices — Principles for design and selection (ISO 13851:2019) буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»;
ДП «ЦОІ»;
вул. Євгена Сверстюка, 15, м. Київ, 02002;
тел. (095) 477-70-31;
електронна адреса: lirudenko06@gmail.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: lirudenko06@gmail.com

ДСТУ EN ISO 13854:20__ (EN ISO 13854:2019, IDT; ISO 13854:2017, IDT) «Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 13854:20__ (EN ISO 13854:2019, IDT; ISO 13854:2017, IDT) «Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини» (тема завдання — 0181-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 349:2016 (EN 349:1993+А1:2008, IDT) прийнятого методом перекладу та ДСТУ EN ISO 13854:2021 (EN ISO 13854:2019, IDT; ISO 13854:2017, IDT) прийнятого методом підтвердження
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 13854:2019 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO 13854:2017) буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»;
ДП «ЦОІ»;
вул. Євгена Сверстюка, 15, м. Київ, 02002;
тел. (095) 477-70-31;
електронна адреса: lirudenko06@gmail.com
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: lirudenko06@gmail.com

ДСТУ ISO 21500:2022 (ISO 21500:2021, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Контекст та концепції»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 21500:2022 (ISO 21500:2021, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Контекст та концепції» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 21500:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ ISO 21502:2022 (ISO 21502:2020, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління проєктами»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 21502:2022 (ISO 21502:2020, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління проєктами» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 21502:2020 буде прийнято як національний стандарт методом передруку.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту додано робочий переклад міжнародного НД, який оформлено як довідковий національний додаток. Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ ISO 21504:2022 (ISO 21504:2015, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління портфелями»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 21504:2022 (ISO 21504:2015, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління портфелями» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 21504:2015 буде прийнято як національний стандарт методом передруку.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту додано робочий переклад міжнародного НД, який оформлено як довідковий національний додаток. Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ ISO 21505:2022 (ISO 21505:2017, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо врядування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 21505:2022 (ISO 21505:2017, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо врядування» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 21505:2017 буде прийнято як національний стандарт методом передруку.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту додано робочий переклад міжнародного НД, який оформлено як довідковий національний додаток. Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ ISO/TR 21506:2022 (ISO/TR 21506:2018, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Словник»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO/TR 21506:2022 (ISO/TR 21506:2018, IDT) «Управління проєктами, програмами та портфелями — Словник» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Технічний звіт ISO/TR 21506:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – модифікований (MOD).
До стандарту додано терміни та скорочення з усіх стандартів з управління проєктами серії ISO 21500. В якості визначення понять використовуються формулювання з найновіших версій стандартів. Терміни відсортовано відповідно до української абетки. Національнім додатком додано таблицю с перехресними посиланнями англійських та українських термінів, що відсортовано відповідно до англійської версії міжнародного технічного звіту ISO/TR 21506:2018. Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ ISO 21508:2022 (ISO 21508:2018, IDT) «Управління здобутою цінністю в управлінні проєктами та програмами»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 21508:2022 (ISO 21508:2018, IDT) «Управління здобутою цінністю в управлінні проєктами та програмами» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 21508:2018 буде прийнято як національний методом передруку.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту додано робочий переклад міжнародного НД, який оформлено як довідковий національний додаток. Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ ISO 21511:2022 (ISO 21511:2018, IDT) «Ієрархічні структури робіт для управління проєктами та програмами»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 21511:2022 (ISO 21511:2018, IDT) «Ієрархічні структури робіт для управління проєктами та програмами» (тема завдання – 0604-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 21511:2018 буде прийнято як національний стандарт методом передруку.
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).
До стандарту додано робочий переклад міжнародного НД, який оформлено як довідковий національний додаток. Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса для подання коментарів:
Робоча група, створена наказом ДП «УкрНДНЦ» від 09.06.2022 № 95
Одеський філіал Громадської організації «Інститут з управління проєктами Україна»
вул. Варненська, 18/4, кв. 60, м. Одеса, 65065;
Телефони: +38 (067) 7444615, +38 (073) 1753472;
електронна адреса: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@pmi.od.ua або rostchernenko@gmail.com

ДСТУ АSТМ D4602–93:20__ (АSТМ D4602–93:2020, IDT) «Настанова з неруйнівного контролю дорожніх покриттів з використанням обладнання для вимірювання динамічного прогину з циклічною навантагою»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ АSТМ D4602–93:20__ (АSТМ D4602–93:2020, IDT) «Настанова з неруйнівного контролю дорожніх покриттів з використанням обладнання для вимірювання динамічного прогину з циклічною навантагою» (тема завдання — 0158–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт АSТМ D4602–93:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації
України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 201-08-44;
електронна адреса: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com

ДСТУ «Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови» (

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови» (тема завдання — 0345-2021).
Національний стандарт розроблено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия»).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
В порівнянні з ГОСТ 20295-85 в національному стандарті:
— розширено сортамент труб типу 3;
— уточнені граничні відхили за зовнішнім діаметром кінців труб;
— внесено зміни щодо стану постачання труб типу 2 і 3;
— в розділі «Методи випробування» скасовані в Україні ГОСТ на проведення механічних випробувань замінено на національні нормативні документи;
— внесено зміни щодо маркування труб;
— доповнено вимогами до пакування, зберігання та транспортування труб;
— доповнено рядом додаткових вимог, які замовник може узгодити з виробником під час оформлення замовлення.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 8 «Труби сталеві та балони»;
ДП «НДТІ»;
вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49000
моб. тел (096) 297-31-66;
електронна адреса: mtk7@meta.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: mtk7@meta.ua

ДСТУ «Труби сталеві зварні прямошовні. Технічні умови»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ «Труби сталеві зварні прямошовні. Технічні умови» (тема завдання — 0125-2022).
Національний стандарт розроблено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» та
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Copтaмeнт»).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
В порівнянні з ГОСТ 10706-76 та ГОСТ 10704-91:
— національний стандарт включає сортамент та технічні вимоги до труб;
— розширено сортамент труб;
— в розділі «Методи випробування» скасовані в Україні ГОСТ на проведення механічних випробувань замінено на національні нормативні документи;
— внесено зміни щодо маркування труб;
— національний стандарт доповнено вимогами до зберігання та транспортування труб;
— національний стандарт доповнено рядом додаткових вимог, які замовник може узгодити з виробником під час оформлення замовлення.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 8 «Труби сталеві та балони»;
ДП «НДТІ»;
вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49000 моб. тел (096) 297-31-66;
електронна адреса: mtk7@meta.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: mtk7@meta.ua

ДСТУ АSТМ D4694–09:20__ (АSТМ D4694–09:2020, IDT) «Стандартний метод на вимірювання прогинів імпульсним прогиноміром-дефлектометром з падаючим вантажем»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ АSТМ D4694–09:20__ (АSТМ D4694–09:2020, IDT) «Стандартний метод на вимірювання прогинів імпульсним прогиноміром-дефлектометром з падаючим вантажем» (тема завдання — 0528–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт АSТМ D4694–09:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації
України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 201-08-44;
електронна адреса: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com

ДСТУ АSТМ D4695–03:20__ (АSТМ D4695–03:2020, IDT) «Настанова щодо вимірювання прогину дорожнього покриття»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ АSТМ D4695–03:20__ (АSТМ D4695–03:2020, IDT) «Настанова щодо вимірювання прогину дорожнього покриття» (тема завдання — 0155–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт АSТМ D4695–03:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації
України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 201-08-44;
електронна адреса: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com

ДСТУ АSТМ D6433–03:20__ (АSТМ D6433–03:2020, IDT) «Настанова щодо визначення показнику стану дорожнього одягу (PCI, Pavement Condition Index) для автомобільних доріг та паркувальних майданчиків»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ АSТМ D6433–03:20__ (АSТМ D6433–03:2020, IDT) «Настанова щодо визначення показнику стану дорожнього одягу (PCI, Pavement Condition Index) для автомобільних доріг та паркувальних майданчиків» (тема завдання — 0159–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт АSТМ D6433–03:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації
України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 201-08-44;
електронна адреса: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com

ДСТУ АSТМ E1215–93:20__ (АSТМ E1215–93:2017, IDT) «Стандартна специфікація для причепів, що використовуються для вимірювання реакції автомобіля на нерівність дороги»

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ АSТМ E1215–93:20__ (АSТМ E1215–93:2017, IDT) «Стандартна специфікація для причепів, що використовуються для вимірювання реакції автомобіля на нерівність дороги» (тема завдання — 0156–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт АSТМ E1215–93:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації
України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
ДП «ДерждорНДІ»;
просп. Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;
тел./факс (044) 201-08-44;
електронна адреса: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk307@dorndi.org.ua або derzhdorndi@gmail.com

26.07.2022

ДСТУ EN IEC 62858:20__ (EN IEC 62858:2019, IDT; IEC 62858:2019, IDT) «Густина блискавок на основі системи локації блискавок. Головні принципи»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 62858:20__ (EN IEC 62858:2019, IDT; IEC 62858:2019, IDT) «Густина блискавок на основі системи локації блискавок. Головні принципи» (тема завдання —
0346-2021)..
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 62858:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 315 «Засоби техногенної безпеки будівель і споруд»;
«НТЦ УСВППП»;
вул. Північна, 3, м. Київ, 04214;
тел./факс (044) 311-05-1;
електронна адреса: info@usptb.org або 080@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати на запит за електронною адресою: info@usptb.org або 080@ukr.net

ДСТУ ISO 10191:202_ (ISO 10191:2021, IDT) «Шини для легкових автомобілів. Перевірка характеристик шин. Лабораторні методи випробування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 10191:202_ (ISO 10191:2021, IDT) «Шини для легкових автомобілів. Перевірка характеристик шин. Лабораторні методи випробування» (тема завдання — 0481-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 10191:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 46 «Шини та вироби шинної промисловості»;
ДП «СЕПРОшинаГТВ»;
вул. Бориса Кротова, 24, м. Дніпро, 49033;
e-mail: seproshina@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: seproshina@ukr.net

ДСТУ EN 1612:20__ (EN 1612:2019, IDT) «Машини для гуми та пластмас. Машини та установки для реактивного формування. Вимоги щодо безпечності»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 1612:20__ (EN 1612:2019, IDT) «Машини для гуми та пластмас. Машини та установки для реактивного формування. Вимоги щодо безпечності» (тема завдання —
0028-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 1612:2021 (EN 1612:2019, IDT), прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 1612:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN 1829-1: 20__ (EN 1829-1:2021, IDT) «Гідравлічні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 1829-1: 20__ (EN 1829-1:2021, IDT) «Гідравлічні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини» (тема завдання — 0055-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 1829-1:2014 «Водоструминні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 1829-1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN 15571:20__ (EN 15571:2020, IDT) «Машини та установки для видобутку та обробки природного каменя. Безпечність. Вимоги щодо верстатів для поверхневої обробки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 15571:20__ (EN 15571:2020, IDT) «Машини та установки для видобутку та обробки природного каменя. Безпечність. Вимоги щодо верстатів для поверхневої обробки». (тема завдання — 0038-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 1829-1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN 17281:20__ (EN 17281:2021, IDT) «Вимоги щодо безпечності. Обладнання для очищення транспортних засобів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 17281:20__ (EN 17281:2021, IDT) «Вимоги щодо безпечності. Обладнання для очищення транспортних засобів» (тема завдання — 0039-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 1829-1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN ISO 5010:20__ (EN ISO 5010:2019, IDT; ISO 5010:2019, IDT) «Машини землерийні. Колісні машини. Вимоги щодо систем кермового управління

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 5010:20__ (EN ISO 5010:2019, IDT; ISO 5010:2019, IDT) «Машини землерийні. Колісні машини. Вимоги щодо систем кермового управління (тема завдання — 0035-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну заміну ДСТУ EN ISO 5010:2021
(EN ISO 5010:2019, IDT; ISO 5010:2019, IDT) «Машини землерийні. Колісні машини. Вимоги до кермування», прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 5010:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN ISO 7096:20__ (EN ISO 7096:2020, IDT; (ISO 7096:2020, IDT) «Машини землерийні. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 7096:20__ (EN ISO 7096:2020, IDT; (ISO 7096:2020, IDT) «Машини землерийні. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора» (тема завдання — 0036-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 7096:2015
(EN ISO 7096:2008, IDT) «Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора», ДСТУ EN ISO 7096:2015/Поправка № 1:2015
(EN ISO 7096:2008/AC:2009, IDT), ДСТУ EN ISO 7096:2021 (EN ISO 7096:2020, IDT;
ISO 7096:2020, IDT) «Машини землерийні. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора», прийнятих методом підтвердження та ДСТУ EN ISO 7096:2018
(EN ISO 7096:2008; AC:2009, IDT; ISO 7096:2000, IDT) «Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 7096:2020 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN ISO 13857:20__ (EN ISO 13857:2019, IDT; (ISO 13857:2019, IDT) «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми і нижніми кінцівками»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 13857:20__ (EN ISO 13857:2019, IDT; (ISO 13857:2019, IDT) «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми і нижніми кінцівками» (тема завдання — 0037-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 13857:2021
(EN ISO 13857:2019, IDT; ISO 13857:2019, IDT) «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми і нижніми кінцівками», прийнятого методом підтвердження та ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT;ISO 13857:2008, IDT) «Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 13857:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN ISO 19014-1:20__ (EN ISO 19014-1:2018, IDT; ISO 19014-1:2018, IDT) « Машини землерийні. Функційна безпечність. Частина 1. Методологія визначення елементів системи управління, пов’язаних з убезпеченням, та вимог щодо експлуатаційних характеристик»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 19014-1:20__ (EN ISO 19014-1:2018, IDT; ISO 19014-1:2018, IDT) « Машини землерийні. Функційна безпечність. Частина 1. Методологія визначення елементів системи управління, пов’язаних з убезпеченням, та вимог щодо експлуатаційних характеристик» (тема завдання — 0040-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 19014-1:2019
(EN ISO 19014-1:2018, IDT; ISO 19014-1:2018, Corrected version 2019-02, IDT) «Землерийні машини. Функціональна безпечність. Частина 1. Методологія визначення елементів системи керування, пов’язаних з безпекою, та вимог до експлуатаційних характеристик», прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 19014-1:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN ISO 19014-3:20__ (EN ISO 19014-3:2018, IDT; (ISO 19014-3:2018 , IDT) «Машини землерийні. Функційна безпечність. Частина 3. Екологічні характеристики та вимоги щодо випробування електронних та електричних складників, використовуваних у частинах, пов’язаних із системою управління убезпеченням

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN ISO 19014-3:20__ (EN ISO 19014-3:2018, IDT; (ISO 19014-3:2018 , IDT) «Машини землерийні. Функційна безпечність. Частина 3. Екологічні характеристики та вимоги щодо випробування електронних та електричних складників, використовуваних у частинах, пов’язаних із системою управління убезпеченням (тема завдання — 0041-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO 19014-3:2019
(EN ISO 19014-3:2018, IDT; ISO 19014-3:2018, IDT) «Землерийні машини. Вимоги щодо функційної безпеки. Частина 3. Екологічні характеристики та вимоги до випробування електронних та електричних складників, використовуваних у частинах, пов’язаних з безпекою системи керування», прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 19014-3:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації»;
ТОВ НВП «ТЕХНОСЕРВІС»;
вул. Архімеда, 10, м. Дніпро, 49074;
моб. тел.: (095) 233 0609, (068) 682 3388;
електронна адреса: texniservis@ua.fm
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: texniservis@ua.fm

ДСТУ EN 60320-2-1:202_ (EN IEC 60320-2-1:2021, IDT; IEC 60320-2-1:2018, IDT)) «З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-1. З’єднувачі для швацьких машин»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 60320-2-1:202_ (EN IEC 60320-2-1:2021, IDT; IEC 60320-2-1:2018, IDT)) «З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-1. З’єднувачі для швацьких машин» (тема завдання — 0055-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 60320-2-1:2015 (EN 60320-2-1:2000, IDT) «З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-1. З’єднувачі для швацьких машин».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 60320-2-1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «АНДЕС»;
вул. Авіаконструктора Антонова, 12, кв. 36, м. Київ, 03186;
тел./факс (096) 840-11-49;
електронна адреса: andes2@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: andes2@ukr.net

ДСТУ EN 60320-2-4:202_ (EN IEC 60320-2-4:2021, IDT; IEC 60320-2-4:2018, IDT)) «З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-4. З’єднувачі, залежні від ваги приєднуваного електроприладу»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 60320-2-4:202_ (EN IEC 60320-2-4:2021, IDT; IEC 60320-2-4:2018, IDT)) «З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-4. З’єднувачі, залежні від ваги приєднуваного електроприладу» (тема завдання — 0058-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 60320-2-4:2019 (EN 60320-2-4:2006; А1:2009, IDT; IEC 60320-2-4:2005; AMD1:2009, IDT) «З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-1. З’єднувачі, залежні від ваги приєднуваного електроприладу».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 60320-2-4:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «АНДЕС»;
вул. Авіаконструктора Антонова, 12, кв. 36, м. Київ, 03186;
тел./факс (096) 840-11-49;
електронна адреса: andes2@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: andes2@ukr.net

ДСТУ EN 60898-2:20___ (EN 60898-2:2021, IDT; IEC 60898-2:2016, MOD) «Вимикачі для захисту від надструмів автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2. Автоматичні вимикачі змінного та постійного струму»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 60898-2:20___ (EN 60898-2:2021, IDT; IEC 60898-2:2016, MOD) «Вимикачі для захисту від надструмів автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2. Автоматичні вимикачі змінного та постійного струму» (тема завдання — 0062-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 60898-2:2014 (EN 60898-2:2006, IDT) «Вимикачі автоматичні для захисту від надструмів побутового та аналогічного устатковання. Частина 2. Вимикачі постійного та змінного струму».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 60898-2:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «Електротехнік-стандарт»;
пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;
електронна адреса: tk_31@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_31@ukr.net

ДСТУ EN 62080:202_ (EN 62080:2009, A2:2015, IDT; IEC 62080:2001, A1:2008, A2:2015, IDT) «Прилади звукової сигналізації для побутових та подібних цілей»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 62080:202_ (EN 62080:2009, A2:2015, IDT; IEC 62080:2001, A1:2008, A2:2015, IDT) «Прилади звукової сигналізації для побутових та подібних цілей» (тема завдання — 0072-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 62080:2014 (EN 62080:2009, IDT) та ДСТУ EN 62080:2014/Зміна № 1:2019 (EN 62080:2009/A2:2015, IDT; IEC 62080:2001/A2:2015, IDT) «Прилади звукової сигналізації для побутових та подібних цілей».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 62080:2009, A2:2015 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «АНДЕС»;
вул. Авіаконструктора Антонова, 12, кв. 36, м. Київ, 03186;
тел./факс (096) 840-11-49;
електронна адреса: andes2@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: andes2@ukr.net

ДСТУ EN IEC 61058-2-1:20__ (EN IEC 61058-2-1:2021, IDT; IEC 61058-2-1:2018, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 61058-2-1:20__ (EN IEC 61058-2-1:2021, IDT; IEC 61058-2-1:2018, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів» (тема завдання — 0064-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61058-2-1:2017 (EN 61058-2-1:2011, IDT; ІEС 61058-2-1:2010, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61058-2-1:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «Електротехнік-стандарт»;
пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;
електронна адреса: tk_31@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_31@ukr.net

ДСТУ EN IEC 61058-2-4:20__ (EN IEC 61058-2-4:2021, IDT; IEC 61058-2-4: 2018, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 61058-2-4:20__ (EN IEC 61058-2-4:2021, IDT; IEC 61058-2-4: 2018, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів» (тема завдання — 0065-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN IEC 61058-2-4:2019 (EN IEC 61058-2-4:2018, IDT; IEC 61058-2-4:2018, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів» та ДСТУ EN 61058-2-4:2017 (EN 61058-2-4:2005, IDT; ІEС 61058-2-4:1995 + А1:2003, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61058-2-4:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «Електротехнік-стандарт»;
пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;
електронна адреса: tk_31@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_31@ukr.net

ДСТУ EN IEC 61058-2-5:20__ (EN IEC 61058-2-5:2021, IDT; IEC 61058-2-5:2018, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-5. Додаткові вимоги до перемикачів полюсів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 61058-2-5:20__ (EN IEC 61058-2-5:2021, IDT; IEC 61058-2-5:2018, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-5. Додаткові вимоги до перемикачів полюсів» (тема завдання — 0066-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61058-2-5:2014 (EN 61058-2-5:2011, IDT) «Перемикачі до електроприладів. Частина 2-5. Окремі вимоги до селекторних перемикачів» та ДСТУ EN 61058-2-5:2017 (EN 61058-2-5:2011, IDT; ІЕС 61058-2-5:2010, IDT) «Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-5. Додаткові вимоги до перемикачів полюсів».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61058-2-5:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 31 «Силові перетворювачі»;
ПП «Електротехнік-стандарт»;
пр. Соборний, 179/27, м. Запоріжжя, 69006;
електронна адреса: tk_31@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_31@ukr.net

21.07.2022

ДСТУ ISO 2811-2:20_ (ISO 2811-2:2011, IDT) «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 2811-2:20_ (ISO 2811-2:2011, IDT) «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення» (тема завдання — 0073-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 2811-2:2015 «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення» (ISO 2811-2:2011, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 2811-2:2011 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 2811-3:20_ (ISO 2811-3:2011, IDT) «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 2811-3:20_ (ISO 2811-3:2011, IDT) «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод» (тема завдання — 0074-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 2811-3:2015 «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод» (ISO 2811-3:2011, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 2811-3:2011 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 2811-4:20_ (ISO 2811-4:2011, IDT) «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стискання у циліндрі»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 2811-4:20_ (ISO 2811-4:2011, IDT) «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стискання у циліндрі» (тема завдання — 0075-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 2811-4:2015 «Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стискання у циліндрі» (ISO 2811-4:2011, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 2811-4:2011 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 3233-1:20_ (ISO 3233-1:2019, IDT) «Фарби та лаки. Визначення об`ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеду з використанням тестової пластини з покриттям»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 3233-1:20_ (ISO 3233-1:2019, IDT) «Фарби та лаки. Визначення об`ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеду з використанням тестової пластини з покриттям» (тема завдання — 0076-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 3233-1:2015 «Фарби та лаки. Визначення об`ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеду з використанням тестової пластини з покриттям» (ISO 3233-1:2013, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 3233-1:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 4628-2:20_ (ISO 4628-2:2016, IDT) «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирців»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 4628-2:20_ (ISO 4628-2:2016, IDT) «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирців» (тема завдання — 0077-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 4628-2:2015 «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирців» (ISO 4628-2:2003, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 4628-2:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 4628-4:20_ (ISO 4628-4:2016, IDT) «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 4628-4:20_ (ISO 4628-4:2016, IDT) «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування» (тема завдання — 0078-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 4628-4:2015 «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування» (ISO 4628-4:2003, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 4628-4:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 4628-6:20_ (ISO 4628-6:2011, IDT) «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 4628-6:20_ (ISO 4628-6:2011, IDT) «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки» (тема завдання — 0079-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 4628-6:2015 «Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності рівномірних змін зовнішнього вигляду. Частина 6. Оцінювання ступеня крейдування методом липкої стрічки» (ISO 4628-6:2011, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 4628-6:2011 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 6270-1:20_ (ISO 6270-1:2017, IDT) «Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 6270-1:20_ (ISO 6270-1:2017, IDT) «Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація» (тема завдання — 0080-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 6270-1:2015 ««Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація» (ISO 6270-1:1998, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 6270-1:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 7384:20_ (ISO 7384:1986, IDT) «Корозійні випробування в штучній атмосфері. Загальні вимоги»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 7384:20_ (ISO 7384:1986, IDT) «Корозійні випробування в штучній атмосфері. Загальні вимоги» (тема завдання — 0081–2022).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 7384:1986 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 15711:20_ (ISO 15711:2003, IDT) «Фарби та лаки. Визначення стійкості до катодного руйнування покриттів, що піддаються впливу морської води»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 15711:20_ (ISO 15711:2003, IDT) «Фарби та лаки. Визначення стійкості до катодного руйнування покриттів, що піддаються впливу морської води» (тема завдання — 0082-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 15711:2015 «Фарби та лаки. Визначення стійкості до катодного руйнування покриттів, що піддаються впливу морської води» (ISO 15711:2003, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 15711:2003 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 16474-3:20_ (ISO 16474-3:2021, IDT) «Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 3. Люмінесцентні УФ лампи»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 16474-3:20_ (ISO 16474-3:2021, IDT) «Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 3. Люмінесцентні УФ лампи» (тема завдання — 0083-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 16474-3:2015 «Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 3. Люмінесцентні УФ лампи» (ISO 16474-3:2013, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 16474-3:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

ДСТУ ISO 19840:20_ (ISO 19840:2012, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ISO 19840:20_ (ISO 19840:2012, IDT) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях» (тема завдання — 0084-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 19840:2015 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях» (ISO 19840:2012, IDT).
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ISO 19840:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 168 «Лаки та фарби»,
01054 м. Київ, п/с №264.
тел. (066) 240-54-84;
електронна адреса: tk_168@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net

 20.07.2022

Зміна № 3 ДСТУ 3849:2018 «Дорожній транспорт. Кольографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 3 ДСТУ 3849:2018 «Дорожній транспорт. Кольографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги» (тема завдання — 0796–2021).
2 Адреса та строк подання коментарів усім заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 80 «Дорожній транспорт»
Головний сервісний центр МВС;
вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04052, Україна;
тел. (067) 409-97-25 (Рябець Ярослав Вікторович);
електронна адреса: ya.riabets@hsc.gov.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 3 ДСТУ 3849:2018 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ya.riabets@hsc.gov.ua

ДСТУ EN 61000-2-2 (EN 61000-2-2:2002; A1:2017; A2:2019, IDT; IEC 61000-2-2:2002; A1:2017; A2:2018, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Навколишнє середовище. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних збурень та сигналів у системах електропостачання загальної призначеності низької напруги»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 61000-2-2 (EN 61000-2-2:2002; A1:2017; A2:2019, IDT; IEC 61000-2-2:2002; A1:2017; A2:2018, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Навколишнє середовище. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних збурень та сигналів у системах електропостачання загальної призначеності низької напруги» (тема завдання — 0095-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61000-2-2:2012 «Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем сигналізації в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності» (EN 61000-2-2:2002, IDT) та ДСТУ IEC 61000-2-2-2001 «Електромагнітна сумісність. Частина 2. Електромагнітна обстановка. Розділ 2. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад та сигналів систем передавання в низьковольтних електропостачальних системах загального призначення» (IEC 61000-2-2:1990, IDT)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61000-2-2:2002 зі змінами A1:2017 та A2:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

ДСТУ EN 61000-4-4:202_ (EN 61000-4-4:2012, IDT; IЕС 61000-4-4:2012, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 61000-4-4:202_ (EN 61000-4-4:2012, IDT; IЕС 61000-4-4:2012, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів» (тема завдання — 0096-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61000-4-4:2019 (EN 61000-4-4:2012, IDT; IEC 61000-4-4:2012, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів».
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61000-4-4:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

ДСТУ EN 61000-4-16:202_ (EN 61000-4-16:2016, IDT; IEC 61000-4-16:2015, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних збурень у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 61000-4-16:202_ (EN 61000-4-16:2016, IDT; IEC 61000-4-16:2015, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних збурень у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц» (тема завдання — 0099-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61000-4-16:2019 (EN 61000-4-16:2016, IDT; IEC 61000-4-16:2015, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних збурень у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61000-4-16:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

ДСТУ EN 61000-4-19:202_ (EN 61000-4-19:2014, IDT; IEC 61000-4-19:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-19. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних симетричних збурень та сигналів у діапазоні частот від 2 кГц до 150 кГц на портах живлення змінного струму»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 61000-4-19:202_ (EN 61000-4-19:2014, IDT; IEC 61000-4-19:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-19. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних симетричних збурень та сигналів у діапазоні частот від 2 кГц до 150 кГц на портах живлення змінного струму» (тема
завдання — 0100-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61000-4-19:2015 (EN 61000-4-19:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-19. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних диференціальних завад та передачі сигналів у діапазоні частот від 2 кГц до 159 кГц на портах живлення змінного струму»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61000-4-19:2014 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

ДСТУ EN 61000-5-7:202_ (EN 61000-5-7:2001, IDT; IEC 61000-5-7:2001, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 5-7. Настанови щодо встановлення та притлумлення. Ступені захисту, забезпечувані оболонками, від електромагнітних збурень (код ЕМ)»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 61000-5-7:202_ (EN 61000-5-7:2001, IDT; IEC 61000-5-7:2001, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 5-7. Настанови щодо встановлення та притлумлення. Ступені захисту, забезпечувані оболонками, від електромагнітних збурень (код ЕМ)» (тема завдання — 0103-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61000-5-7:2012 «Електромагнітна сумісність. Частина 5-7. Настанови щодо встановлення устатковання та притлумлення завад. Ступені захисту, забезпечувані оболонками, від електромагнітних завад (ЕМ код)» (EN 61000-5-7:2001, IDT)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61000-5-7:2001 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

ДСТУ EN 61000-6-7:202_ (EN 61000-6-7:2015, IDT; IEC 61000-6-7:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 6-7. Загальні стандарти. Вимоги несприйнятливості до обладнання, призначеного для виконання функцій у системі, пов’язаної з безпекою (функційна безпека) у промислових розташуваннях»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 61000-6-7:202_ (EN 61000-6-7:2015, IDT; IEC 61000-6-7:2014, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 6-7. Загальні стандарти. Вимоги несприйнятливості до обладнання, призначеного для виконання функцій у системі, пов’язаної з безпекою (функційна безпека) у промислових розташуваннях» (тема завдання — 0104-2022).
Національний стандарт розроблено вперше
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 61000-6-7:2015 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

ДСТУ EN IEC 61000-4-11:2020; COR1:2020, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги для обладнання з силою вхідного струму до 16 А на фазу»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 61000-4-11:202_ (EN IEC 61000-4-11:2020; AC:2020-06, IDT; IEC 61000-4-11:2020; COR1:2020, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги для обладнання з силою вхідного струму до 16 А на фазу» (тема завдання — 0098-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61000-4-11:2019 (EN 61000-4-11:2004, IDT; IEC 61000-4-11:2004, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги», ДСТУ EN 61000-4-11:2019 (EN 61000-4-11:2004, IDT; IEC 61000-4-11:2004, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 61000-4-11:2004/A1:2017, IDT; IEC 61000-4-11:2004/А1:2017, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги» та ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 (IEC 61000-4-11:2004, IDT) «Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань і змінень напруги»
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 61000-4-11:2020 з поправкою AC:2020-06 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

ДСТУ EN IEC 61326-2-6 (EN IEC 61326-2-6:2021, IDT; IEC 61326-2-6:2020, IDT) «Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Медичне обладнання для діагностики in vitro»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN IEC 61326-2-6 (EN IEC 61326-2-6:2021, IDT; IEC 61326-2-6:2020, IDT) «Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Медичне обладнання для діагностики in vitro» (тема завдання — 0086-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 61326-2-6:2019 (EN 61326-2-6:2006, IDT; IEC 61326-2-6:2005, IDT) «Електричне устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Особливі вимоги. Медичне обладнання для діагностики in vitro» та ДСТУ EN 61326-2-6:2014 «Електричне устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Особливі вимоги до медичного обладнання для діагностики in vitro» (EN 61326-2-6:2013, IDT)
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN IEC 61326-2-6:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів»;
ТОВ НВП «СІГМА-М»;
вул. Поздовжня, 4, м. Харків, 61085;
тел. (066) 293-85-14
e-mail: nppsigma-m@nppsigma-m.com або nppsigma-m@ukr.net
Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nppsigma-m@nppsigma-m.com

 19.07.2022

ДСТУ В 15.008:20__ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керування ризиками. Основні положення»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ В 15.008:20__ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керування ризиками. Основні положення» (тема завдання — 3791.2.1–2019).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 176 «Стандартизація озброєння та військової техніки»;
Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;
тел. (044) 454-74-70;
електронна адреса: tk_176@ukr.net
Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_176@ukr.net

ДСТУ В 15.009:20__ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керування якістю. Основні положення»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ В 15.009:20__ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керування якістю. Основні положення» (тема завдання — 3805.2.1–2019).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 176 «Стандартизація озброєння та військової техніки»;
Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;
тел. (044) 454-74-70;
електронна адреса: tk_176@ukr.net
Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_176@ukr.net

18.07.2022 

Зміна № 1 ДСТУ В 8821-1:2018 «Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять»

1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
Зміна № 1 ДСТУ В 8821-1:2018 «Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять» (тема завдання — 0922–2020).
2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 176 «Стандартизація озброєння та військової техніки»;
Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;
тел. (044) 454-74-70;
електронна адреса: tk_176@ukr.net
Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.
3 Інформація про спосіб отримання проекту зміни до національного стандарту
Проект Зміни № 1 ДСТУ В 8821-1:2018 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_176@ukr.net

14.07.2022 

ДСТУ EN 947:202_ (EN 947:1998, IDT) «Розпашні двері. Визначення стійкості до вертикального навантаження»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 947:202_ (EN 947:1998, IDT) «Розпашні двері. Визначення стійкості до вертикального навантаження» (тема завдання  — 0956–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт 947:1998 Hinged or pivoted doors – Determination of the resistance to vertical load буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net  
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 948:202_ (EN 948:1999, IDT) «Розпашні двері. Визначення стійкості до статичного кручення»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 948:202_ (EN 948:1999, IDT) «Розпашні двері. Визначення стійкості до статичного кручення» (тема завдання — 0957–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 948:1999 Hinged or pivoted doors – Determination of the resistance to static torsion буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27
електронна адреса: netudasuda@ukr.net.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 1121:202_ (EN 1121:2000, IDT) «Двері. Поведінка між двома різними кліматичними умовами. Метод випробування»

 
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 1121:202_ (EN 1121:2000, IDT)  «Двері. Поведінка між двома різними кліматичними умовами. Метод випробування» (тема завдання — 0958–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 1121:2000 Doors – Behaviour between two different climates – Test method буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12046-1:202_ (EN 12046-1:2020, IDT) «Навантаження. Метод випробування. Частина 1. Вікна»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12046-1:202_ (EN 12046-1:2020, IDT) «Навантаження. Метод випробування. Частина 1. Вікна» (тема завдання — 0959–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12046-1:2020 Operating forces – Test method – Part 1: Windows буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27
електронна адреса: netudasuda@ukr.net або ntp-standard@ukr.net  
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12219:202_ (EN 12219:1999, IDT) «Двері. Вплив погодних умов. Вимоги та класифікація»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12219:202_ (EN 12219:1999, IDT) «Двері. Вплив погодних умов. Вимоги та класифікація» (тема завдання — 0963–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12219:1999 Doors – Climatic influences – Requirements and classification буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12365-1:202_ (EN 12365-1:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 1. Вимоги та класифікація»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12365-1:202_ (EN 12365-1:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 1. Вимоги та класифікація» (тема завдання — 0964–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12365-1:2003 Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling – Part 1: Performance requirements and classification буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12365-2:202_ (EN 12365-2:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 2. Метод випробування силою лінійного стиску»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12365-2:202_ (EN 12365-2:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 2. Метод випробування силою лінійного стиску» (тема завдання — 0965–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12365-2:2003 Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling –  Part 2: Linear compression force test methods буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12365-3:202_ (EN 12365-3:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 3. Метод випробування на відновлення прогину»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12365-3:202_ (EN 12365-3:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 3. Метод випробування на відновлення прогину» (тема завдання — 0966-–021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12365-3:2003, IDT Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling –  Part 3: Deflection recovery test method буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12365-4:202_ (EN 12365-4:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 4. Відновлення після методу прискореного старіння»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12365-4:202_ (EN 12365-4:2003, IDT) «Будівельна фурнітура. Прокладки та ущільнювачі для дверей, вікон, віконниць та фасадів. Частина 4. Відновлення після методу прискореного старіння» (тема завдання — 0967–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12365-4:2003 Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling –  Part 4: Recovery after accelerated ageing test method буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net  
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12453:202_ (EN 12453:2017+A1:2021, IDT) «Двері та ворота. Безпека при використанні дверей з електроприводом. Вимоги та методи випробувань»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12453:202_ (EN 12453:2017+A1:2021, IDT) «Двері та ворота. Безпека при використанні дверей з електроприводом. Вимоги та методи випробувань» (тема завдання — 0968–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12453:2017+A1:2021 Industrial, commercial and garage doors and gates – Safety in use of power operated doors – Requirements and test methods буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12567-1:202_ (EN ISO 12567-1:2010, IDT) «Теплоізоляція вікон та дверей. Визначення коефіцієнта теплопередавання методом гарячої камери. Частина 1. Повні вікна та двері»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12567-1:202_ (EN ISO 12567-1:2010, IDT) «Теплоізоляція вікон та дверей. Визначення коефіцієнта теплопередавання методом гарячої камери. Частина 1. Повні вікна та двері» (тема завдання — 0969–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 12567-1:2010 Thermal performance of windows and doors – Determination of thermal transmittance by the hot-box method – Part 1: Complete windows and doors буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12567-1/Поправка №1:202_ (EN ISO 12567-1:2010/AC:2010, IDT) «Теплоізоляція вікон та дверей. Визначення коефіцієнта теплопередавання методом гарячої камери. Частина 1. Повні вікна та двері»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12567-1/Поправка №1:202_ (EN ISO 12567-1:2010/AC:2010, IDT) «Теплоізоляція вікон та дверей. Визначення коефіцієнта теплопередавання методом гарячої камери. Частина 1. Повні вікна та двері» (тема завдання — 0970–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Thermal performance of windows and doors – Determination of thermal transmittance by the hot-box method – Part 1: Complete windows and doors – Technical Corrigendum 1 (ISO 12567-1:2010/Cor 1:2010) буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 12608-1:202_ (EN 12608-1:2016+A1:2020, IDT) «Непластифіковані полівінілхлоридні (ПВХ-Н) профілі для виготовлення вікон та дверей. Класифікація, вимоги та методи випробувань. Частина 1: ПВХ-Н профілі без покриття зі світлими поверхнями»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12608-1:202_ (EN 12608-1:2016+A1:2020, IDT) «Непластифіковані полівінілхлоридні (ПВХ-Н) профілі для виготовлення вікон та дверей. Класифікація, вимоги та методи випробувань. Частина 1: ПВХ-Н профілі без покриття зі світлими поверхнями» (тема завдання — 0960-–021).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12608-1:2021 (EN 12608-1:2016 + A1:2020, IDT) «Непластифіковані полівінілхлоридні (ПВХ-U) профілі для виготовлення вікон та дверей. Класифікація, вимоги та методи випробувань. Частина 1. ПВХ-профілі без покриття зі світлими поверхнями» прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12608-1:2016+A1:2020 Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors – Classification, requirements and test methods – Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 13126-5:202_ (EN 13126-5:2011+A1:2014, IDT) «Будівельна фурнітура. Обладнання для вікон та балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 5. Пристрої для обмеження кута відчинення вікон»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 13126-5:202_ (EN 13126-5:2011+A1:2014, IDT) «Будівельна фурнітура. Обладнання для вікон та балконних дверей. Вимоги та методи випробувань. Частина 5. Пристрої для обмеження кута відчинення вікон» (тема завдання — 0971–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 13126-5:2011+A1:2014 Building hardware – Hardware for windows and door height windows – Requirements and test methods – Part 5: Devices that restrict the opening of windows and door height windows буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 13420:202_ (EN 13420:2011, IDT) «Вікна. Властивості в різних кліматичних умовах. Метод випробування»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 13420:202_ (EN 13420:2011, IDT) «Вікна. Властивості в різних кліматичних умовах. Метод випробування» (тема завдання — 0972–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 13420:2011 Windows – Behaviour between different climates – Test method буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 16034:202_ (EN 16034:2014, IDT) «Пішохідні двері, промислові, комерційні, гаражні двері та вікна, що відкриваються. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Характеристики вогнестійкості та/або димозахисту»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 16034:202_ (EN 16034:2014, IDT) «Пішохідні двері, промислові, комерційні, гаражні двері та вікна, що відкриваються. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Характеристики вогнестійкості та/або димозахисту» (тема завдання — 0973–2021).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 16034:2019 (EN 16034:2014, IDT) «Блоки дверні, двері промислових, торгових та гаражних приміщень і вікна, які відкриваються. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Характеристики вогнестійкості та/або димозахисту» прийнятого методом підтвердження.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

ДСТУ EN 17508:202_ (EN 17508:2021, IDT) «Пластмаси. Профілі з непластифікованого полівінілхлориду (ПВХ-Н) для виготовлення вікон та дверей. Термінологія матеріалів на основі ПВХ»

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 17508:202_ (EN 17508:2021, IDT) «Пластмаси. Профілі з непластифікованого полівінілхлориду (ПВХ-Н) для виготовлення вікон та дверей. Термінологія матеріалів на основі ПВХ» (тема завдання — 0974–2021).
Національний стандарт розроблено вперше.
2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 17508:2021 Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors – Terminology of PVC based materials буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 300 «Двері та вікна»;
ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ»;
а/с 34, Київ – 119, 04119;
тел. (067) 503-68-27;
електронна адреса: netudasuda@ukr.net
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: netudasuda@ukr.net

Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×